Knihovna roku 2005

 

 

Ceny přidělené roku 2005: Kategorie základní knihovna

Hlavní cena

Místní lidová knihovna Havlíčkova Borová
Kraj Vysočina

Knihovnice
Jaroslava Hájková

Rodný domek Karla Havlíčka Borovského (kulturní památka ve vlastnictví obce) dnes slouží spojenému kulturnímu zařízení (památník K.H.B. + informační centrum + obecní knihovna), které je přístupné každý den od 9 do 16 hodin. Knihovnice je zároveň místostarostou, a tak spolupráce se zřizovatelem je na výborné úrovni. Jako jedna z prvních v regionu začala knihovna využívat knihovnický program LANius, dnes je provoz knihovny plně automatizován. Je zde veřejně přístupný internet připojený bezdrátově. Dobrá je i spolupráce s pověřenou knihovnou – Krajskou knihovnou Vysočiny. Čtenáři a badatelé mohou také využívat fond muzejní knihovny. V knihovně se schází pěvecký kroužek Borovánek, vzniká tu také obecní zpravodaj Borovské listy.Paní knihovnice se zaměřuje na získávání rozličných grantů – VISK, PIK, Knihovna 21. století, Česká knihovna, krajské granty. Vznikají tak velmi zajímavé projekty – Poznej Havlíčkův kraj – Havlíčkovy oslavy (doplněné živými obrazy z Havlíčkova života) – Klíčovou dírkou. Podílí se také na vydávání knih o historii a osobnostech regionu. Do svých aktivit intenzivně zapojuje i děti, ve kterých pěstuje trvalý vztah k tradicím v místě a neokázalé vlastenectví. Knihovna je opravdovým informačním a komunitním centrem obce.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2004

 • počet obyvatel: 950
 • knihovní fond: 7300
 • výpůjčky: 7400
 • čtenáři: 189

Webová adresa: www.havlickovaborova.cz
E-mail: knihovna.borova@worldonline.cz

Odkaz na fotografie knihovny

Zvláštní ocenění
Místní lidová knihovna Božetice
Jihočeský kraj

Knihovnice
Marie Jelínková

Knihovna patří do kategorie "nejmenších" a přece je významná svým postavením v obci. Je plně automatizovaná, využívá knihovnický program CLAVIUS (dokonce knihovnice školí a pomáhá při jeho zavádění ostatním kolegyním v okolí). Je zde veřejně přístupný internet. Oblíbené jsou akce pro veřejnost – pro děti paní knihovnice připravuje a vymýšlí skládačky, kvízy a rébusy. Nejoblíbenější akcí je Mekáriš dop šnaps (čti odzadu a pochopíš) a společné vymýšlení nových pohádek. Zkrátka nepřijdou ani dospělí – internetové lekce pro seniory, Den krásy pro ženy nebo Posezení nad kronikami obce. Velmi dobrá je spolupráce s pověřenou knihovnou (Městská knihovna v Milevsku) a fond knihovny je pravidelně doplňován výměnnými soubory knih. Knihovnice je absolventkou jihočeského rekvalifikačního projektu Knihovna – informační centrum obce. Nelze si představit kulturní dění v obci bez její účasti.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2004

 • počet obyvatel: 393
 • knihovní fond: 1950
 • výpůjčky: 2423
 • čtenáři: 62

Webová adresa: www.sweb.cz/bozetice
E-mail: obec.bozetice@quick.cz; obec.bozetice@volny.cz

Odkaz na fotografie knihovny


Místní knihovna ve Strážově
Plzeňský kraj

Knihovnice
Jana Tremlová

Knihovna je spojena s informačním centrem obce. Je zde veřejně přístupný internet. Prostřednictvím knihovnického programu LANius jsou knihy vkládány do počítače a v nejbližší době se počítá se zavedením elektronického výpůjčního protokolu. Díky spolupráci knihovnice a kulturní pracovnice vznikají zajímavé programy, kterých se veřejnost velmi ráda zúčastňuje. Knihovna je skutečným informačním a komunitním centrem obce. Vedle Klubu seniorů zde působí i Klub juniorů, které spolu úzce spolupracují. Mezi nejzdařilejší akce patří "Dlaždičkiáda", "Sádrování", ale hlavně "Král letních čtenářů" – jen ten se může pochlubit tričkem se zajímavým logem. Knihovna dává velký prostor pro setkávání a seberealizaci i občanům se zdravotním postižením.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2004

 • Počet obyvatel: 1321
 • Knihovní fond: 7800
 • výpůjčky: 11600
 • čtenáři: 219

Webová adresa: www.strazov.cz
E-mail: strazovknihovna@iol.cz

Odkaz na fotografie knihovny

Fotografie z ocenění