Knihovna roku 2005

 

 

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2005 v kategorii "základní knihovna"

Obecní knihovna Boleradice

Fotografie

 

Díky péči samosprávy má knihovna velmi dobré umístění a poskytuje veřejnosti širokou škálu zajímavých služeb, garantem jejich kvality je osobnost knihovníka, jehož netradiční formy práce oslovují všechny věkové skupiny uživatelů knihovny.

Místní lidová knihovna Božetice

Fotografie

 

Knihovna pracuje v malé obci, je vybavena výpočetní technikou a poskytuje moderní služby v příjemném prostředí, je centrem kulturního života v obci a nabízí svým uživatelům velmi výhodnou provozní dobu, knihovnice je absolventkou rekvalifikačního kurzu.

Obecní knihovna Dolní Žandov

Fotografie

 

Samospráva vytvořila velmi dobré podmínky pro práci knihovny a využívá možností grantové politiky, knihovnice je velmi výrazná osobnost, díky její obětavosti nabízí knihovna širokou škálu zajímavých a pohotových služeb.

Místní lidová knihovna Havlíčkova Borová

Fotografie

 

Knihovna úzce spolupracuje s ostatními kulturními zařízeními v místě a působí jako opravdové kulturní centrum obce, plní i funkci informačního střediska a má velmi rozsáhlou provozní dobu pro veřejnost.

Branická obecní knihovna Husmíl

 

Knihovna plní aktivní kulturní, vzdělávací a informační funkci při rozvoji veřejného života v obci.

Obecní knihovna Košťálov

Fotografie

 

Knihovna poskytuje veřejnosti neomezený přístup k internetu a je centrem kulturního života obce, velmi dobře spolupracuje se samosprávou a poskytuje služby i čtenářům okolních obcí.

Obecní knihovna Malé Březno

 

 

Knihovna zvítězila v soutěži o nejlepší knihovnu s neprofesionálním knihovníkem – Knihovna regionu 2005.

Knihovna dr. E. Bořického Milín

 

Knihovna působí jako kulturní centrum obce vytvořila příjemnějšího prostředí pro čtenáře.

Místní knihovna Nýdek

Fotografie

 

Knihovna dlouhodobě působí ve smíšeném etnickém prostředí a v moderních prostorách poskytuje moderní služby ve velkém rozsahu také pro občany polské národnosti.

Knihovna obce Skrbeň

Fotografie

 

Knihovna pracuje v nových moderně vybavených prostorách přístavby obecního úřadu a vhodně kombinuje klasickou knihovnickou práci s široce rozvinutou kulturní činností, příkladná je spolupráce samosprávy s oběma knihovníky.

Místní knihovna Strážov

Fotografie

Kromě klasické činnosti působí knihovna také jako informační středisko a je veřejnou stanicí internetu s výhodnou provozní dobou pro veřejnost, výrazným rysem činnosti je pořádání širokého spektra kulturních pořadů a zapojení do celostátních profesních akcí.

Obecní knihovna Újezd

Fotografie

 

Knihovna pracuje v plně automatizovaném provozu a slouží i jako veřejná stanice internetu, příkladná je systematická snaha knihovnice o podporu čtenářství a její aktivní kulturní, vzdělávací a informační činnost při rozvoji veřejného života v obci.

Vzorová lidová knihovna Velké Popovice

Fotografie

 

Knihovna má dlouhodobé vynikající výsledky v naplňování své funkce komunitního centra v místě díky značné podpoře samosprávy a výrazné osobnosti knihovnice, moderní provoz knihovny ve velmi příjemném prostředí je plně automatizován.

Obecní knihovna Vítějeves

Fotografie

 

Knihovna má díky zájmu samosprávy vytvořeny skvělé podmínky pro činnost a bohatě naplňuje parametry dobře fungujícího zařízení pro veřejnost v malé obci.

Obecní knihovna Žernov

Fotografie

 

Knihovna díky systematické péči samosprávy pracuje v nových moderně vybavených prostorách obecního úřadu, v její práci dominuje práce s dětmi, v této velmi malé obci slouží také jako veřejná stanice internetu.

06.10.2005