Knihovna roku 2006

Ceny přidělené roku 2006: Kategorie základní knihovna

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

Obecní knihovna Býšť, Pardubický kraj

knihovnice: Vendulka Valečková

Knihovna každým rokem rozšiřuje svoji nabídku služeb a akcí pro širokou veřejnost. Zapojuje nejen děti a maminky na mateřské dovolené ale i další skupiny obyvatel, kterým nabízí zapojení do celé řady dílen. Podporuje pěstování lidových tradic. Plní funkci informačního, vzdělávacího a komunitního centra v obci i díky výrazné osobnosti knihovnice.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2005

 • počet obyvatel 1200
 • knihovní fond 20504
 • výpůjčky 30729
 • čtenáři 409

Kontakt:


Zvláštní ocenění a diplom získaly:

Místní knihovna v Myslibořicích, kraj Vysočina

knihovnice: Marie Novotná

Knihovna je přirozeným kulturním a informačním centrem obce. Díky nápaditému využívání grantů a úspěšné spolupráci se sponzory pracuje ve zrekonstruovaných, moderně vybavených prostorách s veškerou dostupnou technikou. Je místem, kde se odehrává široce rozvinutá práce především s dětmi a mládeží.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2005

 • počet obyvatel 720
 • knihovní fond 2993
 • výpůjčky 3910
 • čtenáři 118

Kontakt:


Obecní knihovna Radslavice, Olomoucký kraj

knihovnice: Lada Veselá

Knihovna v novém objektu je plně automatizovaná. Poskytuje prostor všem věkovým kategoriím uživatelů i díky bezbariérovému přístupu. Postavení v obci si zajišťuje nepřebernou řadou akcí i mimo půjčovní dobu. Věnuje se důsledně práci s dětmi a spolupracuje se všemi ostatními organizacemi v místě.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2005

 • počet obyvatel 1120
 • knihovní fond 4949
 • výpůjčky 7910
 • čtenáři 128

Kontakt:

05.10.2006