Knihovna roku 2006

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2006 v kategorii "základní knihovna"

Obec Branice (Jč. Kraj) - Branická obecní knihovna Husmíl

Obnovení činnosti knihovny, přeměna v kulturní a společenské centrum obce, obětavá práce knihovníka též v propagaci obce

Obec Sepekov (Jč. Kraj) - Místní lidová knihovna

Péče o rozvoj čtenářství občanů, péče o dětské čtenáře (pasování prvňáčků na čtenáře, noc s Andersenem, besedy nad kronikou obce pro žáky ZŠ) i seniory a organizování dalších kulturních a společenských aktivit (divadelní představení, rozsvícení vánočního stromu aj.)

Jakubov u Moravských Budějovic (Vysočina)

Moderní informační centrum; obětavá a dlouholetá práce knihovnice; orientace na služby dětem, mládeži a seniorům; podpora ze strany samosprávy

Besednice (JČ) - Obecní knihovna

Fotografie

Funkce informačního centra a prodejny vltavínů; výhodná provozní doba pro uživatele; plně automatizovaný provoz

Býšť (Pardubický kraj) - Obecní knihovna

Fotografie

Zapojení dětí a žen na mateřské dovolené; podpora pěstování lidových tradic; dobré podmínky pro činnost knihovny vytvořené samosprávou

Královské Poříčí (Karlovarský kraj) - Místní knihovna

Fotografie

Nové, moderně vybavené prostory na obecním úřadě; výhodná provozní doba pro veřejnost; dominuje práce s dětmi; centrum internetu

Libochovany (Ústecký kraj) - Místní knihovna

Fotografie

Plně automatizovaný provoz; funkce informačního centra; velký rozsah moderních služeb; velmi výhodná provozní doba pro uživatele

Lysice (Jihomoravský kraj) - Obecní knihovna

Fotografie

Výborná spolupráce s místní samosprávou, součástí knihovny jsou výstavní prostory, zapojení do grantového systému; zapojení do celorepublikových akcí

Myslibořice (Vysočina) - Místní knihovna

Fotografie

Úzká spolupráce knihovny s místní samosprávou a dalšími organizacemi, zejm. školou; podpora tradic (vedení kroniky)

Radslavice (Olomoucký kraj) - Místní knihovna

Fotografie

Sídlo v nových moderně vybavených prostorách; plně automatizovaný provoz; široce rozvinutá kulturní činnost

Studenec (Liberecký kraj) - Obecní knihovna

Fotografie

Velmi široká škála služeb - práce s dětmi, rozvoz knih méně pohyblivým uživatelům; centrum kulturního života v obci; velmi dobrá spolupráce se samosprávou

Suchá Loz (Zlínský kraj) - Obecní knihovna

Fotografie

Plně automatizovaný provoz knihovny; spojena s internetovou kavárnou; informační a komunitní centrum obce; výborná spolupráce se samosprávou

Třanovice (Moravskoslezský kraj) - Obecní knihovna

Fotografie

Plně automatizovaná knihovna; dlouhodobá podpora samosprávy; moderní provoz v příjemném prostředí,;pestré služby

Záměl (Královéhradecký kraj) - Obecní knihovna

Fotografie

Velmi dobré umístění knihovny; široká škála služeb; zapojení do celostátně vyhlašovaných akcí; práce s dětmi

 

26.09.2006