Oddělení analytického zpracování | Báze ANL | ANL FULL | Koop. systém článkové bibliografie | Granty | EnglishMetodika popisu článků ve Formátu MARC 21 (Pracovní Materiál)

Popisné údaje


Aktualizace:

20100329                       Aktualizace některých odkazů  na   Dotazy ke katalogizaci ,

                                       doplnění odkazů na  Pomocný rejstřík k dotazům  (konec materiálu 4.3 Pole 2XX-5XX)

 

20080722                       Generovaná a negenerovaná návěští v poznámkách (pole 246, pole 5XX)

200711012      Poznámky 5XX, Zápis děl se společným a bez společného názvu

 

 

Použity některé materiály z Školení školitelů MARC 21- popisné údaje (květen 2004) a Příručky pro školitele. Knihy/seriály (200305).

Pole pokrývající oblast popisu  ISBD 1, 2, 5, 7)

20X-24X Název  a odpovědnost  (oblast 1) 

250 Údaje o vydání (běžně se nevyskytuje) (oblast  2)

300 Údaje fyzického popisu (oblast 5)

500 Poznámky (oblast 7)


4.3 Pole 2XX-5XX

 Dotazy ke katalogizaci

20X-24X Název ( a odpovědnost) a názvy související240         Unifikovaný název (NO)

 

Nepovinné pole

 

indikátor 1:

                    0 - nezobrazuje se  

                    1 – zobrazuje se

indikátor 2:

                    0-9 Počet vyloučených znaků


Podpole:

$a Unifikovaný název (NO)

$n Číslo části/sekce díla (O)

$p Název části/sekce díla(NO)

$l  Jazyk díla (NO)

$f  Data související s dílem (NO)

$k Podzáhlaví pro formu (O)

$s Verze (NO)

$d Datum podpisu smlouvy (O)

$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)

$m Obsazení (hudební díla) (O)

$o Údaj o aranžmá (hudební díla) (NO)

$r  Tónina (hudební díla) (NO)

$g Další různé informace (NO)


Pole obsahující unifikovaný pro dílo, pokud bibliografický záznam obsahuje též pole 100, 110, 111.

Používá se tehdy, pokud se dílo vyskytuje pod různými názvy. Neužívá se, pokud je v záznamu přítomno pole 130.

 

 

Př.:

 

240 10 $aSprávní řád$f(1967)

240 10 $aHow would Confucius ask for a raise?$lČesky

Použití unífikovaného názvu viz též 

Poznámka k autorským údajům - pole 700, 710, 711 , pole 100, 110, 111,  pole 9XX ; unifikovaný název v poli 130/240 v 4.5. Pole 7XX

a katalogizaní dotaz http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=355

 

242                  Překlad názvu dodaný katalogizační agenturou (O)

Nepovinné pole

indikátor 1:

                    0vedlejší záhlaví se negeneruje

                    1vedlejší záhlaví se generuje

 

Indikátor 2

                    0-9 Počet vyloučených znaků

                  

$a Název (NO)

$b Další údaje o názvu (NO)

$c Údaj o odpovědnosti atd. (NO)

$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)

$n Číslo části/sekce díla (O)

$p Název části/sekce díla (O)

$y Kód jazyka přeloženého názvu (NO


Obsahuje překlad hlavního názvu uvedeného v poli 245, není-li uveden jako souběžný název ve 245, uvádí se  výjimečně

Př.:


242 00 $aLand surveying and agriculture equipment.$yeng

245 10 $aGeodezja i urzadzenia roline

 

245                  Údaje o názvu (NO) (a odpovědnosti)

 

Povinné pole

 

 

Pokrývá oblast údajů o názvu a odpovědnosti

 

indikátor 1: vedlejší názvové záhlaví

                    0 - vedlejší záhlaví se nevytváří

                    1 - vedlejší záhlaví se vytváří

indikátor 2: vyloučení znaků z řazení

                    0-9 Počet vyloučených znaků

Podpole: (vybrána s ohledem na články)

$a Název (NO)

$b Další část údajů o názvu (NO)

$c Údaj o odpovědnosti, atd. (NO)

$h Obecné označení druhu dokumentu (NO) (výraz „tištěný text“ se neuvádí, uvádí se u speciálních druhů dokumentů)

$n Číslo označení části/sekce díla (O)

$p Název části/sekce díla (O)

$s Verze (NO)


Jednotlivá podpole jsou ukončena interpunkcí podle typu následujícího údaje.
 

indikátor 1
 

Má vždy hodnotu 0, není-li v záznamu přítomno hlavní záhlaví 1XX.

 

Indikátor 2: Počet vyloučených znaků 1-9:
 

Hodnota jiná než 0 označuje, že název začíná určitým či neurčitým členem, který se vylučuje z řazení. Mezi vyloučené znaky se započítává diakritické znaménko nebo speciální znak. Do vylučovaných znaků se započítávají i následující mezery za vylučovaným znakem.

245 14 $aThe year book of medicine

 

245 15 $a[The Part of Pennsylvania that ...townships]

 

245 12 $aL'été

 

Podpole $a obsahuje hlavní název a alternativní název, s výjimkou číselného označení či názvu části.
Podpole $a též obsahuje první z názvů samostatných děl (od stejných nebo různých autorů/skladatelů) ve sbírce /souboru bez společného názvu.

 

Podpole $b obsahuje další názvy téhož autora následující za prvním názvem (v popisných jednotkách bez společného autora), souběžné názvy a další názvové informace, tj. údaje až k prvnímu údaji o odpovědnosti nebo číselnému označení či názvu části.
 

Podpole $c obsahuje údaje o odpovědnosti a může (po dvou mezerách) obsahovat název dalšího díla (od jiného autora).

 

Poznámka k údajům o odpovědnosti: hlavní záhlaví  1XX může být jen jedno, další autoři se uvádějí v 7XX.
V případě 4 a více autorů se všichni uvádějí v 7XX. V poli 245c se uvádí jméno a příjmení hl. autora ... [et al.].
V rámci jedné kategorie autorství se autoři (pokud nejsou propojeni gramaticky, např. spojkou a apod.)
do počtu 3 oddělují čárkou s pravostrannou mezerou, jedna kategorie autorů se od druhé odděluje středníkem s oboustrannou mezerou.


Podpole $p obsahuje název části/sekce díla, který není selekční, proto je nutno ho zapsat jako variantu v poli 246. Podnázev části se zapisuje po dvojtečce s obostrannou mezerou také v tomto poli.

 

Interpunkce:

Podpole $a končí tečkou, pokud následuje číslo části ($n) nebo název části ($p).
Podpole $a končí rovnítkem (před rovnítkem je jedna mezera), pokud následuje souběžný název ($b).
Podpole $a končí dvojtečkou (před dvojtečkou je jedna mezera), pokud následuje další názvová informace ($b).
Pddpole $a končí středníkem, (před středníkem je jedna mezera), pokud následuje další název, v dokumentu následující za prvním názvem ($b).
Podpole $a končí lomítkem (před lomítkem je jedna mezera), pokud následuje první údaj o odpovědnosti ($c).
Podpole $b končí tečkou, pokud následuje číslo části ($n) nebo název části ($p).
Podpole $b končí lomítkem (před lomítkem je jedna mezera), pokud následuje první údaj o odpovědnosti ($c).
Podpole $b není opakovatelné, proto se opakované údaje od sebe oddělují předepsanou interpunkcí v rámci podpole - souběžné názvy rovnítkem a oboustrannou mezerou, další následující názvy středníkem s oboustrannou mezerou, další názvové informace dvojtečkou s oboustrannou mezerou.
Podpole $c nekončí interpunkcí, pokud nenásleduje žádné další pole.
Podpole $c není opakovatelné proto se opakované údaje od sebe oddělují předepsanou interpunkcí v rámci podpole - souběžné údaje o odpovědnosti rovnítkem, opakované další údaje o odpovědnosti středníkem, další název jiného autora od prvního údaje o odpovědnosti tečkou. Podrobnější alternativní číslování se uvádí v jednom podpoli $n.
Podpole $n končí čárkou, pokud za ním následuje název části/sekce díla ($p).
Podpole $p nekončí interpunkcí, pokud nenásleduje žádné další podpole, dále pokud tomuto podpoli předchází podpole $a, $b nebo jiné podpole $p.
Podpole $p končí lomítkem, pokud za ním následuje podpole $c.
Podpole $n a $p jsou opakovatelná, pokud následují za podpolem $a, $b, $n nebo $p.


Př.:

 

 

UNI

 

200 1# $aEkonomická situace, aneb, Chybami se člověk učí

 

200 1# $aAutority myšlení 20. století$e[Filozofové a sociologové]$h1. [část]$iFerdinand Tönnies$fIvan Mucha

 

200 1# $aVýklad kázání na hoře$h[Část] 6$fVladislav Jan Žák

 

200 1# $aRomantická zřícenina hradu Jestřebí a krásné podhradí$eštuky z Pavlovic skončily v opěrné zdi u hřbitova, do měsíce budou kulturní památky jako nové$fHelena Plicková

 

200 1# $aVýživa a krmení raných vývojových stadií kaprovitých ryb$d= Nutrition and feeding of early developmental stages of cyprinids$fJ. Jirásek, J. Mareš

MARC 21

245 10 $aEkonomická situace, aneb, Chybami se člověk učí

245 10 $aAutority myšlení 20. století :$b[Filozofové a sociologové].$n1. [část],$pFerdinand Tönnies /$cIvan Mucha

246 30 $aFerdinand Tönnies

245 10 $aVýklad kázání na hoře.$n[Část] 6 /$cVladislav Jan Žák

245 10 $aRomantická zřícenina hradu Jestřebí a krásné podhradí :$bštuky z Pavlovic skončily v opěrné zdi u hřbitova, do měsíce budou kulturní památky jako nové /$cHelena Plicková

245 10 $aVýživa a krmení raných vývojových stadií kaprovitých ryb =$bNutrition and feeding of early developmental stages of cyprinids /$cJ. Jirásek, J. Mareš

246 31 $aNutrition and feeding of early developmental stages of cyprinids

 

 

Další příklady : jsou vybrány příklady, ve kterých je patrná vazba názvových údajů na další pole – zejména na hlavní a vedlejší záhlaví

 

Př.:

 

UNI

 

200 1# $a .....$fnapsal John King, A. Smith, J. Green$gpřeložila Karla Hrubá, Kamila Moučková, Jana Nováková$gilustrovala Dana Mládková
700 #1 $aKing$bJohn$f… $4070
701 #1 $aSmith$bA$f …$4070
701 #1 $aGreen$bJ.$f… $4070
702 #1 $aHrubá$bKarla$f…$4730
702 #1 $aMoučková$bKamila$f…$4730
702 #1 $aNovaková$bJana$f…$4730
702 #1 $aMládková$bDana$f…$4440

 

MARC 21

 

100 1# $aKing, John,$d… $4aut

245 10 $a ..... /$cnapsal John King, A. Smith, J. Green ; přeložila Karla Hrubá, Kamila Moučková, Jana Nováková ; ilustrovala Dana Mládková

700 1#  $aSmith, A,$d …$4aut

700 1#  $aGreen, J.,$d… $4aut

700 1#  $aHrubá, Karla,$d…$4trl

700 1#  $aMoučková, Kamila,$d…$4trl

700 1#  $aNovaková, Jana,$d…$4trl

700 1#  $aMládková, Dana,$d…$4ill

 

 

 

Př.:
 

UNI

200 1# $a.....$fpřispěli Karel Chytrý ... [et al.]$gsestavil Dušan Steklý

(ostatní autoři v poli 304 pro zobrazení a v 702 pro vyhledávání)

304 ##aDále přispěli: Josef Steklač, David Sklenář, Jan Novák

702 #1$aSteklý$bDušan$f …$4220

(ostatní autoři v poli 304 pro zobrazení a v 702 pro vyhledávání)

702 #1$aSteklač$bJosef$...f

702 #1$aSklenář$bDavid$...f

702 #1$aNovák$bJan$...f

 

(ostatní autoři v poli 304 pro zobrazení a v 702 pro vyhledávání)

 

 

MARC

245 10 $a...../$cpřispěli Karel Chytrý ... [et al.]  ;  sestavil Dušan Steklý

500 ##aDále přispěli: Josef Steklač, David Sklenář, Jan Novák

700 1#$aChytrý, Karel,$d ...$4aut

700 1#$aSteklač, Josef,$d...

700 1#$aSklenář, David,$d...

700 1#$aNovák, Jan,$d$...f

700 1#$aSteklý, Dušan,$d...$4com

 

(ostatní autoři v poli 500 pro zobrazení a v 700 pro vyhledávání)

 

Zápis čísla části viz též http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=417 .

 

 

Zápis děl se společným a bez společného názvu

 

 Více děl se společným názvem

 

Více děl  se společným názvem od různých autorů

 

Př.:

 

UNI

 

200 1# $aA chtěl bych ji potkat jem tak náhodou
327 1# $aMireio / V. Nezval$aVýstředník / J. Seifert$aZačarovaná studánka / K. Biebl$aDeméter / V. Nezval$aMokrý obraz / J. Seifert$aRinaldino / K. Konrád$a5 minut lásky / K. Schulz
 

Poznámka není selekční, proto je třeba ještě vytvořit 423 pro vyhledání :

423 #0 $12001#$aMireio$1700#1$aNezval$bVítězslav$f….
423 #0 $12001#$aVýstředník$1700#1$aSeifert$bJaroslav$f …
423 #0 $12001#$aZačarovaná studánka$1700#1$aBiebl$bKonstantin.$f…
423 #0 $12001#$aDeméter$1700#1$aNezval$bVítězslav$f…
423 #0 $12001#$aMokrý obraz$1700#1$aSeifert$bJaroslav$f…
423 #0 $12001#$aRinaldino$1700#1$aKonrád$bKarel$f….
423 #0 $12001#$a5 minut lásky$1700#1$aSchulz$bKarel$f…
 

(Každá báseň má svého autora)

 

 

MARC 21

 

245 10 $aA chtěl bych ji potkat jem tak náhodou

505 0# $aMireio / V. Nezval -- Výstředník / J. Seifert -- Začarovaná studánka / K. Biebl -- Deméter / V. Nezval -- Mokrý obraz / J. Seifert -- Rinaldino / K. Konrád -- 5 minut lásky / K. Schulz

 

 

700 12 $aNezval, Vítězslav,$d….$tMireio

700 12 $aSeifert, Jaroslav,$d ….$tVýstředník

700 12 $aBiebl, Konstantin,$d1898-1951.$tZačarovaná studánka

700 12 $aNezval, Vítězslav,$d….$tDeméter

700 12 $aSeifert, Jaroslav,$d….$tMokrý obraz

700 12 $aKonrád, Karel,$d….$tRinaldino

700 12 $aSchulz, Karel,$d….$t5 minut lásky

 

Poznámka: Po otevřeném intervalu v podpoli 700$d se tečka nezapisuje, např. $d1970-

 

 

Př.: MARC 21

 

Vedlejší jmenná záhlaví s názvem originálu viz Příloha 3 – Příklady - př. Naše myšlenky dlí s tebou

 

 

Více děl  se společným názvem od jednoho autora
 

Př.:

 

UNI

 

Příklad, kdy všechny básně mají stejného autora.

Indikátor 9 v poli 327 umožní vyhledávat v údajích tzv. selekční poznámky, modifikované pole 423 s indikátorem 9 slouží k týmž účelům. Pole 423 neobsahuje $1 indikující propojení.

 

2001#$aSlova přicházejí tiše$fHilde Domin$gvybrala, přeložila, [poznámku napsala] Věra Koubová
 

32719$aSlovo a věc$aK nezadržení$aLyrika$aTady$aExil$aPeří řeči$aArs longa$aPři četbě Jana Nerudy$aChci tě$aTři způsoby jak napsat báseň$aÚzkostný sen(1)$aMonology$aNarozeniny$aKrásnější
 

nebo
 

423 91 $aSlovo a věc
423 91 $aK nezadržení
423 91 $aLyrika
423 91 $aTady
423 91 $aExil
423 91 $aPeří řeči
423 91 $aArs longa
423 91 $aPři četbě Jana Nerudy
423 91 $aChci
423 91 $aTři způsoby jak napsat báseň
423 91 $aÚzkostný sen (1)
423 91 $aMonology
423 91 $aNarozeniny
423 91 $aKrásnější
700 #1 $aDomin$bHilde$f …$4070
702 #1 $aKoubová$bVěra$f …$4730
(pro vyhledání i zobrazení)

 

MARC 21

 

100 1# $a Domin, Hilde,$d …$4aut

24510 $aSlova přicházejí tiše /$cHilde Domin ; vybrala, přeložila, [poznámku napsala] Věra Koubová

 

505 00 $tSlovo a věc --$tK nezadržení --$tLyrika --$tTady --$tExil --$tPeří řeči --$tArs longa --$tPři četbě Jana Nerudy --$tChci tě --$tTři způsoby jak napsat báseň --$tÚzkostný sen(1) --$tMonology --$tNarozeniny --$tKrásnější

700 1# $aKoubová, Věra,$d …$4trl

nebo

740 02 $aLyrika

740 02 $aTady

740 02 $aExil

740 02 $aPeří řeči

740 02 $aArs longa

740 02 $aPři četbě Jana Nerudy

740 02 $aChci

740 02 $aTři způsoby jak napsat báseň

740 02 $aÚzkostný sen (1)

740 02 $aMonology

740 02 $aNarozeniny

740 02 $aKrásnější

740 02 $aSlovo a věc

740 02 $aK nezadržení

 

 

DÍLA BEZ SPOLEČNÉHO NÁZVU

 

Dílo bez společného názvu , obsažena díla od jednoho,  resp. stejných autorů

 

Př.:

 

UNI

 

200 1# $aAdam, ale žádná Eva$aČas je zrádce$aNěco tam nahoře mi přeje$fAlfréd Bester$gpřeložil Jindřich Smékal$gilustroval Jiří Svoboda
 

423 90 $aČas je zrádce
423 90 $aNěco tam nahoře mi přeje
 

700 90 $aBester$bAlfréd$f…$4070
702 #1 $aSmékal$bJindřich$f…$4730
702 #1 $aSvoboda$bJiří$f…$4440


 

MARC  21

 

100 1# $aBester, Alfréd,$d…$4aut

 

245 10 $aAdam, ale žádná Eva ;$bČas je zrádce ; Něco tam nahoře mi přeje /$cAlfréd Bester ; přeložil Jindřich Smékal ; ilustroval Jiří Svoboda

 

700 1# $aSmékal, Jindřich,$d…$4trl

700 1# $aSvoboda, Jiří,$d…$4ill

 

740 02 $aNěco tam nahoře mi přeje

740 02 $aČas je zrádce

 

Viz též  http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=64

              http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=1

 

 

 

Dílo bez společného názvu, složené z více děl různých autorů

 

 (žádné dílo nedominuje a jednotlivá díla mají údaje o odpovědnosti vztahující se k několika, ale nikoli ke všem názvům)

 

 

Př.:

 

UNI

 

200 1# $aNázev 1$aNázev 2$fKřestní jméno Příjmení 1$cNázev 3$cNázev 4$fKřestní jméno Příjmení 2
 

423 #0 $12001#$aNázev 2$1700#1$aPříjmení$bKřestní jméno 1$f….

 

423 #0 $12001#$aNázev 3$1700#1$aPříjmení$bKřestní jméno 2$f….

423 #0 $12001#$aNázev 4$1700#1$aPříjmení$bKřestní jméno 2$f….

 

700 #1$aPříjmení 1$bKřestní jméno 1,$d…$4trl

 

 

MARC21

 

100 0# $aPříjmení, Křestní jméno 1,$d…$4aut

 

245 10 $aNázev 1 ;$bNázev 2 /$cKřestní jméno Příjmení 1. Název 3 ; Název 4 / Křestní jméno Příjmení 2

 

700 12 $aPříjmení, Křestní jméno 1,$d…  .$tNázev 2

 

700 12 $aPříjmení, Křestní jméno 2,$d…  .$tNázev 3

700 12 $aPříjmení, Křestní jméno 2,$d…  .$tNázev 4

 

 

 Viz též http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=51

 Viz též http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=470

 Viz též http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=468

 Viz též http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=133
 

 

Př.:

 

Zápis hlavního názvu v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, pokud jednotlivé části hlavního názvu jsou nezávislé a jsou spojeny spojkou "a"

 

 

Viz http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=19

 

 

RUBRIKA a ČLÁNKY v jejím rámci

 

 

Př.: Dotaz č. 336  http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=336

 

Jak správně zpracovat drobné články v odborném tisku publikované v rámci rubriky, které nemají samostatné názvy, ale jsou rozčleněny do větších celků? Mohu vytvořit umělý název do hranatých závorek? Příkladem může být rubrika Kaleidoskop v časopise Svět a divadlo - jsou rozčleněny pod kódy zemí (GB, USA, F) a zpravidla má každá země svého vlastního přispěvatele (autora článků). Zpracování jednotlivých článků je pro nás příliš podrobné, celé rubriky zase příliš hrubé, proto potřebujeme zpracovat jednotlivé státní bloky.. .

 

 

 

Odpověd

 

Př.: 1

 

UNIMARC

 

 Zpracování článků seskupených dle jednotlivých názvů bez společného názvu v podobě státních bloků v rámci stálé rubriky  Kaleidoskop; název tvoří název státu, vytvořen umělý podnázev; v poli 541 název rubriky;

 

 

Věcný popis - návrh popisu:

 

 

Kód země v 660, poměrně podrobný popis osob, se kterými jsou jednotlivé inscenace spojeny, včetně rolí osob v podpoli 604 $4;  jaká role pro aranžmá (adaptaci) u divadla v podpoli 604 $1710?; v poli 605 název díla

 

FMT   L RS

 

LDR   L -----naa-a22------a-4500

 

2001 $aUSA$e[divadelní inscenace uvedené v březnu a dubnu 2007]$fBlanka Křivánková

304   $aPodnázev doplněn katalogizátorem     doplněno na základě došlé připomínky č. 1

 

461 0$1011^^$a0862-7258$12001^$aSvět a divadlo$vRoč. 18, č. 2 (2007), s. ...]

 

5451 $a--Kaleidoskop--

700 1 $aKřivánková$bBlanka$4070

 

Věcný popis - návrh popisu:

 

604  $1700^1$aDidion$bJoan$f1934-$4070$12001#$aRok magického přemýšlení$2czenas

604  $1700^1$aHare$bDavid$f1947-$4300$12001#$aRok magického přemýšlení$2czenas

604  $1700^1$aRedgrave$bVanessa$f1937-$4590$12001#$aRok magického přemýšlení

$2czenas

 

604  $1700^1$aMorgan$bPeter$4070$12001#$aFrost/Nixon$2czenas

604  $1700^1$aFrost$bDavid$4460$12001#$aFrost/Nixon

604  $1700^1$aNixon$bRichard$f1913-1994$4470$12001#$aFrost/Nixon$2czenas

604  $1700^1$aGrandege$bMichael$4300$12001#$aFrost/Nixon

604  $1700^1$aLangella$bFrank$f1940-$4590$12001#$aFrost/Nixon$2czenas

604  $1700^1$aSheen$bMichael$f1969-$4590$12001#$aFrost/Nixon$2czenas

 

 

604  $171002$aBooth Theatre$4???$12001#$aRok magického přemýšlení

604  $171002$aBernard B. Jacobs Theatre$4???$12001#$aFrost/Nixon

 

 

605  $aThe year of magical thinking

605  $aFrost/Nixon

 

660  $ae-uk---

660  $an-us---

 

 

 

MARC 21

 

 Zpracování článků seskupených dle jednotlivých názvů bez společného názvu v podobě státních bloků v rámci stálé rubriky  Kaleidoskop; název tvoří název státu, vytvořen umělý podnázev; v poli 246 název rubriky;

 

 

Věcný popis - návrh popisu:

Kód země v 043, poměrně podrobný popis osob, se kterými jsou jednotlivé inscenace spojeny, včetně rolí osob v podpoli 600 $4;  jaká role pro aranžmá (adaptaci) u divadla v podpoli 610?; v poli 630 název díla

 

 

 

 

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

...

043    $ae-uk---

043    $an-us---

 

 

100 1  $aKřivánková, Blanka$4aut

 

245 10$aUSA$b[divadelní inscenace uvedené v březnu a dubnu 2007]  / Blanka Křivánková

246 0  $a--Kaleidoskop--

500    $aPodnázev doplněn katalogizátorem    doplněno na základě došlé připomínky č. 1

 

 

 

Věcný popis - návrh popisu:

 

600 17 $aDidion, Joan,$d1934-$4aut$tRok magického přemýšlení$2czenas

600 17 $aHare, David,$d1947-$4drt$tRok magického přemýšlení$2czenas??

600 17 $aRedgrave, Vanesa,$d1937-$4act$tRok magického přemýšlení$2czenas??

 

600 17 $aMorgan, Peter$4aut$tFrost/Nixon$2czenas

600 17 $aFrost, David$4ivr$tFrost/Nixon$2czenas??

600 17 $aNixon, Richard,$d1913-1994$4ive$tFrost/Nixon$2czenas??

600 17 $aGrandege, Michael$4drt$tFrost/Nixon$2czenas??

600 17 $aLangella, Frank,$d1940-$4act$tFrost/Nixon$2czenas??

600 17 $aSheen, Michael,$d1969-$4act$tFrost/Nixon$2czenas??

 

610 27 $aBooth Theatre$4???$tRok magického přemýšlení

610 27 $aBernard B. Jacobs Theatre$4???$tFrost/Nixon

 

630 04 $aThe year of magical thinking

630 04 $aFrost/Nixon

 

...

773 0  $tSvět a divadlo$x0862-7258$gRoč. 18, č. 2 (2007), s. ...$q18:2$92007

 

 

Př.:  2. Zpracování celé rubriky v hlavním názvu, názvy jednotlivých tematických celků v poznámce, v LDR/07 kód b , jinak stejné jako př. 1

 

MARC 21

 

FMT    RS

LDR   -----nab-a22------a-4500

...

043    $ae-gb---

043    $an-us---

 

100 1   $aKřivánková, Blanka$4aut     opraveno na základě došlé připomínky č. 1

 

245 00  $a--Kaleidoskop--

 

505 00  $tGB --$tUSA /$rBlanka Křivánková --$tF /$rDaniela Jobertová --atd.

.....

 

nebo

 

740 02 $aGB   pozn.: zde není autor/ka u článku uveden/a

700 12 $aKřivánková, Blanka$tUSA

700 12 $aJobertová, Daniela$tF

 

atd.

 

 

 

 

Př.: Jak správně zpracovat komponované strany v novinách na jedno téma (název v záhlaví strany)  často s jediným údajem o odpovědnosti, různé názvy článků

 

 

Zpracování celé rubriky v hlavním názvu, názvy jednotlivých článků v poznámce nebo ve vedlejším záhlaví

 

Pozn.: není k dispozici celý originální zdroj, pouze příslušná stránka,  pravděpodobně  název rubriky uvedený v příkladu v poli 245 jako hlavní název  by měl být spíše název části  k hlavnímu názvu rubriky ...

 

MARC 21

 

FMT   L RS

LDR   L -----nab-a22------a-4500

 

100 1    $aPříjmení, Jméno autora

245 10  $t8. téma: významné výročí uherskohradišťské knihovny /$cAutor

 

505 00  $tPřed padesáti lety zemřel Bedřich Beneš Buchlovan --$tLiterát je rovněž označován za hradišťského Mahena --$tBedřich Beneš Buchlovan a Benno Boria jsou jedna osoba

 

nebo

 

740 02 $aPřed padesáti lety zemřel Bedřich Beneš Buchlovan

740 02 $aLiterát je rovněž označován za hradišťského Mahena

740 02 $aBedřich Beneš Buchlovan a Benno Boria jsou jedna osoba

 

 


246         Variantní názvy (O)

 

Nepovinné pole

 

indikátor 1: Poznámka/vedlejší záhlaví

                    0 generuje se jen poznámka

                    1 generuje  poznámka i vedlejší záhlaví

                    2 negeneruje se vedlejší záhlaví ani poznámka

                    3 generuje se jen vedlejší záhlaví

 

 

indikátor 2: Typ názvu

                    # Typ názvu není specifikován

                    0 Část názvu/Název části

                    1 Souběžný název

                    2 Rozlišovací název

                    3 Další variantní názvy

                    4 Obálkový název

                    5 Název na doplňkové titulní stránce

                    6 Hlavičkový název

                    7 Živé záhlaví

                    8 Hřbetní název

Podpole:

 

$a Hlavní název/zkrácený název (NO)

$b Další část údajů o názvu (NO)

$f Datum nebo označení pořadí (NO)

$g Další různé informace (NO)

$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)

$i Text návěští poznámky (NO) při hodnotě 2. ind. = #

$n Číslo části/sekce díla (O)

$p Název části/sekce díla (O)

 

Pořadí opakovaných polí 246 se řídí hodnotou 2. indikátoru.

 

Pole obsahuje variantní formy hlavního názvu. Používá se tehdy, liší-li se tyto formy  výrazně od hlavního názvu. Varianty názvu ostatních děl se zapisují do pole 740.

Úvodní členy se nezapisují, pokud se neuvádějí záměrně. Pole se používá i pro názvy rozšířených názvů (číslovky, symboly). Více polí 246 se řadí podle hodnoty 2. indikátoru. Pokud se nepoužívá pole 246, zapisují se potřebné údaje do poznámky v poli 500 se stejným návěštím a dvojtečkou za ním. 

 

Při použití druhého indikátoru s hodnotou #, 0, 1 se návěští poznámky negeneruje.
Při použití druhého indikátoru 2-8 se návěští poznámky generuje systémem.
 

Při použití druhého indikátoru s hodnotou # lze vyplnit podpole $i s vysvětlujícím návěštím;
podpole $i se pak uvádí na začátku pole 246, před podpolem $a.

 

V podpoli $i se zapisuje text návěští v tom případě, že nelze zvolit návěští doporučená u druhého indikátoru s hodnotam 2-8.

 

 

 

Př.: Souběžný název:

 

245 00 $aJapan report =$bNihon.

246 01 $aNihon


nebo

500 ## $aSouběžný název: Nihon

 

Př.: Rozlišovací název

 

245 10 $aCommodity year book

246 12 $aCommodities in industry$f1940

246 12 $aCommodity statistics$f1942

Př.:

 

UNI

 

200 1#  $aAutority myšlení 20. století$e[Filozofové a sociologové]$h1. [část]$iFerdinand Tönnies$fIvan Mucha

 

 

MARC 21

 

245 10 $aAutority myšlení 20. století :$b[Filozofové a sociologové].1. [část],$pFerdinand Tönnies /$cIvan Mucha

246 03$a$aFerdinand Tönnies

Př.:

 

MARC 21

 

245 10 $aVýživa a krmení raných vývojových stadií kaprovitých ryb =$bNutrition and feeding of early developmental stages of cyprinids /$cJ. Jirásek, J. Mareš

246 31 $aNutrition and feeding of early developmental stages of cyprinids

 

 

 

Př.: Odlišný název článku uvedený v obsahu časopisu od názvu, který je uveden u názvu článku

 

MARC 21

Pokud se liší název uvedený v obsahu časopisu od názvu, který je uvedený u článku a v poli 245,  uveďte pole 246 s příslušným názvem z obsahu a poznámku 500 s navěštím V obsahu pod názvem:

246 3#$aPříslušný název z obsahu
500 ## $aV obsahu pod názvem: Příslušný název z obsahu

 

 

Viz též příklady u pole 245, 773 4.5. Pole 7XX

Generování poznámek z polí 246 se řídí hodnotou druhého indikátoru

viz  http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_def_pozn_MARC.htm

 

Údaje o vydání
250      Údaje o vydání

 

(Ne)povinné pole

 

Pole nemá indikátory


Podpole:

 

a  označení vydání

 

Tento údaj se u našich článků zatím není častý

Př.:

 

250 ## $a1. vyd.                    


 
Údaje fyzického popisu (oblast)

 

300                  Fyzický popis  (O) 

 

(Ne)povinné pole

 

 Pole nemá indikátory


Podpole:

$a Rozsah (O) 

$b Další fyzické údaje (NO)

$c Rozměr (O)

$e Doprovodný materiál (O)

V podpoli 300$a se uvádí pouze celkový počet stran, a to v případě, tvoří-li část dokumentu jako jediná obsah příslušného seriálu - v tomto případě je $a  povinné.; jinak se rozsah uvádí v podobě rozmezí stran  v  lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu, tj. v podpoli 773$g.

K polím 300 a 500 se vztahuje pole 008.

Na pozicích 18-21 se uvádějí následující kódy: pro ilustrace kód a, pro erb kód i, pro mapy kód b, pro portréty kód c, pro plány kód e, pro fotografie kód o, pro obr. příl. kód f.

 

Obecný příklad:

 

300 ## $aRozsah ;$cRozměr

 

300 ## $aRozsah :$bDalší fyzické údaje ;$cRozměr +$eDoprovodný materiál

 

Př.:

 

300## $a4 s.

 

300## $a[10] s.

  

Rozsah u elektronických zdrojů viz Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů

Zápis údajů o rozsahu u smíšených děl viz http://katdotaz.nkp.cz/pripominky.phtml?id=359

 

 

Bližší určení ilustrací:

Př.: Výraz il. lze určit blíže v poli 300, a to výrazy erb, faksimile, genealogické tabulky, mapy, noty, plány, portréty. V tomto případě se výraz il. uvádí jako první a po čárce ostatní výrazy.

300 ## $a 47 s. :$bil., mapy    (případ, kdy je článek obsahem časopisu)

 

Př.: Pokud chceme blíže určit i ostatní materiály, uvádíme je v poli 500, např.. diagramy, grafy. schémata, obrázky, fotografie aj. (nad rámec AACR2R). V  podpoli 300$b uvádíme jen výraz il.

Př.:

300 ## $b7 il. +$eobrazové příl. (5 s.)

500 ## $b6 obrázků, 1 schéma  

K polím 300 a 500 se vztahuje pole 008.

 

Na pozicích 18-21 se uvádějí následující kódy: pro ilustrace kód a, pro erb kód i, pro mapy kód b, pro portréty kód c, pro plány kód e, pro fotografie kód o, pro obr. příl. kód f.

 

 

Další příklady v UNI a MARC 21

Př.:

UNI

215##$cmapy

215##$cmapy

 

215##$cil., mapy

 

215##$cmapy, portréty

215##$cfaksim., mapy, portréty


215##$cil., portréty


215##$cbarev.
il.


215##$cil. (některé barev.)

 

 

MARC 21

 

300##$bmapy


300##$bil., mapy


300##$bmapy, portréty


300##$bfaksim., mapy, portréty


300##$bil., portréty


300##$bbarev. il.


300##$bil. (některé barev.)

 

:

 

UNI

 

215##$c22 il.

307##$a4 obr., 5 diagramů., 6 fot., 3 grafy., 4 tabulky.
 

215##$c50 il.

 

215##$c13 map

 

215##$c5 il., 3 mapy, 1 portrét, 1 plán

 

Pokud chceme blíže určit i ostatní materiály, uvádíme je v poli 307, např.. diagramy, grafy. schémata, obrázky, fotografie aj. (nad rámec AACR2R).

 

 

MARC


300##$b22 il.
500##$a4 obr., 5 diagramů., 6 fot., 3 grafy., 4 tabulky.
 

300##$b50 il.
 

300##$b13 map
 

300##$b5 il., 3 mapy, 1 portrét, 1 plán

Pokud chceme blíže určit i ostatní materiály, uvádíme je v poli 500, např.. diagramy, grafy. schémata, obrázky, fotografie aj. (nad rámec AACR2R).

 

 

Poznámky 5XX

Poznámky často souvisejí s poli 7XX.

5XX--   Poznámky 

 

 

 

(povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2)

Pole nemá indikátory

Podpole:

 

$a  poznámka

 

Poznámky jsou povinné jen v případech jednoznačně vymezených v AACR2; uvádějí se  v popisu části dokumentu (event. viz u zdrojového a recenzovaného dokumentu v poli 773/787); pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole 5XX, zapisují se poznámky v poli 500. V polích se používá interpunkce ISBD.


Použitelná pole jsou uvedena v tabulce. Z nich některá  jsou podrobněji popsána pod tabulkou. Ostatní pole viz Manuál MARC 21. Tučně jsou zvýrazněna pole vhodná pro elektronické dokumenty. V závěru Poznámek 5XX jsou uvedeny zatím nejčastější případy pro analytický pop

is.


Pole MARC

Typ poznámky

Příklady (uvedeny pouze nejčastější)

500

                                 

Všeobecná poznámka (O)  pro všechny oblasti popisu a/nebo ty informace, které nepatří do žádné specifické kategorie poznámek

500##$aNázev z obálky

500##$aObálkový název: AACR2R

500##$aPřeloženo z němčiny

500##$aPřílohy D a E chybějí

500##$aObsahuje rejstřík

Viz dále podrobněji

501

Poznámka Vydáno s:, Společně s: (O)

501##$aObsahuje též: Karla / Božena Němcová

( vedlejší záhlaví autor/název v poli 700)

Viz dále podrobněji

502

Poznámka o disertaci (O)

 

504

                 

Poznámka o skryté bibliografii atd. (O)

504##$aObsahuje bibliografii

504##$aBibliografie na s. 231-256

504##$aObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík

Viz dále podrobněji

505

Formalizovaná poznámka k obsahu (O)

Viz dále podrobněji

506

Poznámka o omezené dostupnosti (O)

506##$aUrčeno pracovníkům ústavu

 

506##$aPouze pro institucionální

subbskripci

(u elektronických zdrojů)

 

506##$aNení určeno pro komerční využití, prodej či kopírování

508

Poznámka o realizátorech (NO)

Hudba Michael Fishbein ; kamera, George Mo

510

Citace a odkazy k dílu (O)

Viz dále podrobněji

511

Poznámka o účinkujících (O)

511##$aPořadem provází: Alfred Hitchcock

513

Poznámka o typu zprávy a časovém pokrytí (O)

513##$aPrůběžná zpráva;$bleden-březen 2003.

516

Poznámka k typu elektronického zdroje (O)

Viz dále podrobněji

518

Poznámka o datu a místu zaznamenání díla (O)

518##$aNahráno 18.1. 2007

520

Resumé atd. (O)

Viz dále podrobněji

521

Poznámka k uživatelskému určení (O)

Viz dále podrobněji

522

Poznámka o geografickém pokrytí (O)

522##$aData na úrovni krajů

524

Preferované citace (O)

Viz dále podrobněji

526

Poznámka k studijním plánům (O)

5268#$iVýběr na leden 1999 pro:$aHappy Valley Reading Club

530

 Poznámka o dalších formách díla (O)

530##$aDostupné též na mikrofiši

530##$aDostupné též v elektronické formě

533

Poznámka o reprodukci (O)

Uvádějí se údaje o reprodukci popisovaného dokumentu - viz Manuál MARC 21

534

Poznámka o originálu (O)

Uvádějí se údaje o originálu - viz Manuál MARC 21

536

Poznámka o financování/sponzorování (O)

Číslo smlouvy, grantu, projektu z něhož byl dokument financován - viz Manuál MARC 21

     

538

Poznámka k požadavkům na systém (O)

538##  $aPožadavky na systém: internetový prohlížeč, MS Word, MS PowerPoint, Adobe Acrobat Reader

540

Poznámka o omezení použití/šíření dokumentů (O)

538##  $aOmezení: Kopírování povoleno pouze neziskovým organizacím

541

Poznámka o přímém zdroji akvizice (O)

Viz Manuál  MARC 21

544

Poznámka o lokaci dalších archivních dokumentů (O)

Viz Manuál MARC 21

545

Biografická nebo historická data (O)

Viz Manuál MARC 21

546

Poznámka o jazyku (O)

546##$aAnglicky, resumé též německy

Viz dále podrobněji

547

Poznámka k předcházejícím názvům (O)

Viz Manuál MARC 21I

550

Poznámka k vydavateli (O)

Viz Manuál MARC 21I

555

Poznámka o kumulativním rejstříku a vyhledávacích nástrojích (O)

Viz Manuál MARC 21

556

Poznámka o dokumentaci (O)

Viz Manuál MARC 21

561

Poznámka o historii vlastnictví (O)

Viz Manuál MARC 21

562

Poznámka k exempláři (O)

Viz Manuál MARC 21

563

Poznámka o vazbě (O)

Viz Manuál MARC 21

565

Poznámka k vlastnostem registrů atd. (O)

Viz Manuál MARC 21

567

Poznámka k metodologii (O)

Viz Manuál MARC 21

580

Poznámka k propojovacím polím (O)

Viz dále podrobněji

581

Poznámka o dílech publikovaných o popisovaném dokumentu (O)

Viz Manuál MARC 21

585

Poznámka o vystavení popisované jednotky (O)

Viz Manuál MARC 21

586

Poznámka o získaných oceněních (O)

Viz Manuál MARC 21

             

59X

Poznámky národního použití

Viz též pole 943


 

Generovaná a negenerovaná návěští v poznámkách - viz http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_def_pozn_MARC.htm

Soupis obsahuje návěští generovaných poznámek, stejná návěští se použijí i v případě zápisu údajů do pole poznámek (5XX MARC 21).

Generování poznámek z polí 246 a 780-785 se řídí hodnotou druhého indikátoru, z polí 505 a 520 hodnotou prvního indikátoru.

 

Některé poznámky podrobněji

500                  Všeobecná poznámka (O)                 

 

(povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2)

 

Pole nemá indikátory

 

Podpole:

 

$a  poznámka

 

Poznámky jsou povinné jen v případech jednoznačně vymezených v AACR2; uvádějí se v popisu části dokumentu; pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole, zapisují se poznámky v poli 500


Př:

500##$aNázev z obálky

500/580 ## $aRecenze na: Název : podnázev / Křestní jméno Příjmení. Vydání. Místo, nakladatel : rok. Strany

500/580 ## $aPolemika s: Název : podnázev / Křestní jméno Příjmení // Název časopisu. Vol. , no. (datum), s.

 

 

501                  Poznámka Společně s: (O)                 

 

Pole nemá indikátory

 

Podpole:

 

$a  poznámka

 

Pole se používá pro zápis přítisků a přívazků, obsahuje návěští Společně s:.

 

Interpunkce:

V podpoli $a jsou jednotlivá díla od sebe oddělena znakem mezera-spojovník-spojovník-mezera, může obsahovat předepsanou interpunkce ISBD.

 

 

Viz též zápis přítisků http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=133

 

Př: bude doplněn

 

 

504                  Poznámka o skryté bibliografii atd. (O)                 

 

Pole nemá indikátory

 

Podpole:

 

$a  poznámka

 

Pole obsahuje poznámku o existenci bibliografie, diskografie, filmografie a/nebo bibliografických odkazů v popisné jednotce, též poznámku o existenci  rejstříku. Týká se i přehledu/soupisu elektronických adres/www stránek dokumentu.

 

Př:

 

 504##$aObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík

 504##$aBibliografie na s. 21-23

 

 

505                  Formalizovaná poznámka k obsahu (O)

 

1. indikátor: úplnost zápisu obsahu

                    0 Úplný obsah            (generuje se návěští Obsahuje:)

                    1 Neúplný obsah        (generuje se návěští Neúplný obsah:)

                    2 Částečný obsah      (generuje se návěští Obsahuje též:) 

                    8 Návěští se negeneruje

 

2. indikátor: forma zápisu obsahu

                    # Základní (všechny informace jsou zapsány v jediném výskytu podpole $a)

                    0 Rozšířená (opakované výskyty definovaných podpolí jiných než podpole $a)

Podpole

 

$a Text formalizované poznámky (NO)

$g Doplňující údaje (O)

$r Údaj o odpovědnosti (O)

$t Název (O)

$u Adresa elektronického zdroje (O)

 

 

Pole se používá pro zápis obsahu děl se společným názvem.

 

Na základě 1. indikátoru se generují návěští, nezapisují se.

 

2. indikátor určuje úroveň poznámky:

 a to na úrovni základní (všechny informace jsou zapsány v jednom výskytu podpole $a)  a rozšířené (opakované výskyty  podpolí jiných než podpole $a).

 

Základní forma poznámky se používá u méně významných názvů nebo u názvů, kde jsou vytvořena záhlaví.

 

Interpunkce:

Jednotlivé části jsou mezi sebou oddělovány znakem mezera-spojovník-mezera, následuje-li oddělovač podpole, poslední mezera se nezapisuje. Poznámka může obsahovat předepsanou interpunkci ISBD

 

 Př.: Základní forma poznámky

 

UNI

 

V  UNIMARCu pole 327 bez 2. indikátoru=9, poznámka není selekční.

 

2001 # $aA chtěl bych ji potkat jem tak náhodou
327 1# $aMireio / V. Nezval$aVýstředník / J. Seifert$aZačarovaná studánka / K. Biebl$aDeméter / V. Nezval$aMokrý obraz / J. Seifert$aRinaldino / K. Konrád$a5 minut lásky / K. Schulz
 

Poznámka není selekční, proto je třeba ještě vytvořit 423 pro vyhledání názvů:

 

423 #0 $12001#$aMireio$1700#1$aNezval$bVítězslav$f….
423 #0 $12001#$aVýstředník$1700#1$aSeifert$bJaroslav$f …
423 #0 $12001#$aZačarovaná studánka$1700#1$aBiebl$bKonstantin$f…
423 #0 $12001#$aDeméter$1700#1$aNezval$bVítězslav$f…
423 #0 $12001#$aMokrý obraz$1700#1$aSeifert$bJaroslav$f…
423 #0 $12001#$aRinaldino$1700#1$aKonrád$bKarel$f….
423 #0 $12001#$a5 minut lásky$1700#1$aSchulz$bKarel$f…
(Každá báseň má svého autora)

 

MARC 21

 

245 10 $aA chtěl bych ji potkat jem tak náhodou

505 0# $aMireio / V. Nezval -- Výstředník / J. Seifert -- Začarovaná studánka / K. Biebl -- Deméter / V. Nezval -- Mokrý obraz / J. Seifert -- Rinaldino / K. Konrád -- 5 minut lásky / K. Schulz

700 12 $aNezval, Vítězslav,$d….$tMireio

700 12 $aSeifert, Jaroslav,$d ….$tVýstředník

700 12 $aBiebl, Konstantin,$d1898-1951.$tZačarovaná studánka

700 12 $aNezval, Vítězslav,$d….$tDeméter

700 12 $aSeifert, Jaroslav,$d….$tMokrý obraz

700 12 $aKonrád, Karel,$d….$tRinaldino

700 12 $aSchulz, Karel,$d….$t5 minut lásky

Poznámka: po otevřeném intervalu v podpoli 700$d se tečka nezapisuje, např.: $d1970-

 

Př: Rozšířená forma

UNI

V UNIMARCu pole 327 s hodnotou 2. indikátoru=9 . Poznámka je selekční.

200 1# $aSlova přicházejí tiše$fHilde Domin$gvybrala, přeložila, [poznámku napsala] Věra Koubová
327 19 $aSlovo a věc$aK nezadržení$aLyrika$aTady$aExil$aPeří řeči$aArs longa$aPři četbě Jana Nerudy$aChci tě$aTři způsoby jak napsat báseň$aÚzkostný sen(1)$aMonology$aNarozeniny$aKrásnější
 

nebo


423 91 $aSlovo a věc
423 91 $aK nezadržení
423 91 $aLyrika
423 91 $aTady
423 91 $aExil
423 91 $aPeří řeči
423 91 $aArs longa
423 91 $aPři četbě Jana Nerudy
423 91 $aChci
423 91 $aTři způsoby jak napsat báseň
423 91 $aÚzkostný sen (1)
423 91 $aMonology
423 91 $aNarozeniny
423 91 $aKrásnější
700 #1 $aDomin$bHilde$f …$4070
702 #1 $aKoubová$bVěra$f …$4730
(pro vyhledání i zobrazení)

 

MARC 21

100 1# $aDomin, Hilde,$d …$4aut

245 10 $aSlova přicházejí tiše /$cHilde Domin ; vybrala, přeložila, [poznámku napsala] Věra Koubová

505 00 $tSlovo a věc --$tK nezadržení --$tLyrika--$tTady--$tExil--$tPeří řeči--$tArs longa--$tPři četbě Jana Nerudy--$tChci tě--$tTři způsoby jak napsat báseň--$tÚzkostný sen--$tMonology--$tNarozeniny--$tKrásnější

700 1# $aKoubová, Věra,$d …$4trl

nebo

740 02 $aSlovo a věc

740 02 $aK nezadržení

740 02 $aLyrika

740 02 $aTady

740 02 $aExil

740 02 $aPeří řeči

740 02 $aArs longa

740 02 $aPři četbě Jana Nerudy

740 02 $aChci

740 02 $aTři způsoby jak napsat báseň

740 02 $aÚzkostný sen (1)

740 02 $aMonology

740 02 $aNarozeniny

740 02 $aKrásnější


 

 

510                  Citace a odkazy k dílu (O)

indikátor 1: rozsah pokrytí a lokace citací

                    0 Bez upřesnění

                    1 Úplná indexace

                    2 Selektivní indexace

                    3 Lokace citace neuvedena

                    4 Lokace citace uvedena

indikátor 2: # Nedefinován

Podpole

$a Název zdroje (NO)

$b Pokrytí zdroje (NO)

$c Lokace ve zdroji (NO)

$x ISSN (O)

 

 

1. indikátor¨

Generují se záhlaví:

 

0 Bez upřesnění                                                         Indexováno v:

1 Úplná indexace                                                        Indexováno v úplnosti v:

2 Selektivní indexace                                                  Indexováno selektivně v:

3 Lokace citace neuvedena                                        Citováno v:

4 Lokace citace uvedena                                            Citováno v:

Pole obsahuje poznámku o citacích a odkazech na popisnou jednotku či recenzi popisné jednotky. Používá se pro rejstříky a/nebo citace uvedené v jiných dokumentech než v popisované jednotce.

 

Př.:

 

510 1# $aEducation index,$b1966-,$x0013-1385

 

510 1# $aIndex Medicus,$x0019-3879$bv1n1, 1948-

 

 

 

 

516                  Poznámka k typu počítačového souboru (O)

indikátor 1: rozsah pokrytí a lokace citací

                     # Návěští se generuje  (generuje se návěští Typ souboru:)

                     8 Návěští se negeneruje

                   

indikátor 2: # Nedefinován

Podpole

$a Text poznámky (NO)

Poznámka charakterizuje typ počítačového souboru. Lze uvádět obecné informace (textová data, počítačový program), i specifické informace (forma, žánr, např. biografie, rejstříky apod.)

 

520      Resumé (O)

 

Indikátor 1:Indikátor návěští

                # Resumé

                0 Předmět

                1 Recenze

                2 Anotace

                3 Abstrakt

                8 Návěští se negeneruje

 

indikátor 2:

                # Nedefinován

Podpole

$a Text poznámky (NO)

Podpole obsahuje neformalizovaou poznámku, týkající se obsahu a rozsahu popisné jednotky.

 

Na základě 1. indikátoru se generuje návěští:

# Resumé                                                                   Resumé:

0 Předmět                                                                   Předmět:

1 Recenze                                                                  Recenze:

2 Anotace                                                                    Anotace:

3 Abstrakt                                                                    Abstrakt:


Př.:

520 ## $aJak politicko-společenský vývoj v západní Evropě (EU) ukázal, veřejně politickou aktivitu na levici dnes přebírají občanská sdružení a iniciativy a levicové strany zůstávají na chvostu


 

521      Poznámka k uživatelskému určení (O)

 

Indikátor 1:Indikátor návěští

                # Určení

                0 Čtenářské určení

                1 Věkové určení

                2 Stupeň vzdělání

                3 Speciální určení

                4  Motivace

                8  Návěští se negeneruje

 

indikátor 2:

                # Nedefinován

Podpole

$a Text poznámky (NO)

$b Zdroj, který stanovil uživatelské určení (NO)

$3 Bližší určení dokumentu (NO)

 

Podpole obsahuje neformalizovanou poznámku, týkající se obsahu a rozsahu popisné jednotky.

 

Na základě 1. indikátoru se generuje návěští:

# Určení                                                                    Určeno pro:

0 Čtenářské určení                                                  Čtenářské určení:

1 Věkové určení                                                       Věkové určení:

2 Stupeň vzdělání                                                    Stupeň vzdělání:

3 Speciální určení                                                    Speciální určení:

4 Motivace                                                                Určeno zvláště pro:

 

Př.:

521 ## $aPro výzkumné pracovníky

 

 

524                  Preferované citace (O)

indikátor 1: rozsah pokrytí a lokace citací

                     # Citováno jako   (generuje se návěští Citováno jako:)

                     8 Návěští se negeneruje

                   

indikátor 2: # Nedefinován

 

Podpole

$a Text poznámky (NO)

Pole obsahuje citace dokumentů popisovaných v záznamu. které zpracovatel vybral.

Př.: bude doplněn

 

 

546                  Poznámka o jazyku (O)

 

Indikátory  nejsou definovány

 

Podpole

$a Text poznámky (NO)

$b Typ jazyka nebo písma (O)

$3 Bližší určení dokumentu (NO)

 

Př.:

546  ## $aAnglický, německý a ruský text

04010   $aeng$ager$arus

008/35-37 eng

 

 

 

580                  Poznámka k propojovacím polím (O)

 

Indikátory  nejsou definoványí

 

Podpole

$a Text  poznámky (NO)

Poznámka se zapisuje, pokud  příslušné údaje nejsou uvedeny v 7XX.

Př.:

580##$aCitace na: LICHTENBERG, Reinhold von. Haus, Dorf, Stadt. Leipzig : [s.n.], 1909. 200 s.

(v poznámce je uvedena citace, viz též pole 787)

 

580 ## $aRecenze na: Název : podnázev / Křestní jméno Příjmení. Vydání. Místo, nakladatel : rok. Strany

(v poznámce je uvedena citace, viz též pole 787)

 

580 ## $aPolemika s: Název : podnázev / Křestní jméno Příjmení // Název časopisu. Vol. , no. (datum), s.

(v poznámce je uvedena citace, viz též pole 787)

 

Poznámka:

Místo pole 580 lze též použít pole 500.

 

 

 

Příklady poznámek nejčastěji se vyskytující při popisu článků

Př.:

UNI

 

304  ## $aRubrika: Ze zahraničí

320  ## $aObsahuje bibliografické odkazy

320  ## $aObsahuje poznámky

320  ## $aPoužitá literatura


MARC 21

546 ##  $aAnglické resumé

500 ##  $aRubrika: Ze zahraničí

504 ##  $aObsahuje bibliografické odkazy

504 ##  $aObsahuje poznámky

504 ##  $aPoužitá literatura


Př.:

Zápis údajů o recenzi, polemice, původním vydání v 5XX, když nejsou zapsány jinde v záznamu (7XX)

 

 

UNI

311 ## $aRecenze na: Název : podnázev / Křestní jméno Příjmení.Vydání.Místo, nakladate : rok. Strany

311 ## $aPolemika s: Název : podnázev / Křestní jméno Příjmení // Název časopisu. Vol. , no. (datum), s.

311 ##  aOriginál: Název : podnázev / Křestní jméno Příjmení // Název časopisu. Vol. , no. (datum), s.

314 ## $a(zahrnuje údaje o autorech,kteří nejsou uvedeni v  poli 200

314 ## $aPředmluva Jan Novotný, Doslov Kare Nový

320 ## $aBibliografie na s. 4-5

320 ## $aObsahuje rejstřík

320 ## $aObsahuje bibliografické odkazy

320 ## $aDiskografie na s. 3

320 ## $aObsahuje bibliografii a rejsřík


MARC 21

500 ## $a(zahrnuje údaje o autorech, kteří nejsou uvedeni v 245

500 ## $aPředmluva Jan Novotný, Doslov Kare Nový

(nutno zapsat v  975 pro vyhledání)

 

500/580 ## $aRecenze na: Název : podnázev / Křestní jméno Příjmení. Vydání. Místo, nakladatel : rok. Strany

(viz též pole 787)

 

500/580  ## $aPolemika s: Název : podnázev / Křestní jméno Příjmení // Název časopisu. Vol. , no. (datum), s.

(viz též pole 787)

 

 

500/534  ## $aOriginál: Název : podnázev / Křestní jméno Příjmení // Název časopisu. Vol., no. (datum), s.  

(viz též pole 765)

 

 

500/580  ## $aPůvodně vydáno v: Vlastivědný věstník moravský. 43 (1991), s. 211-213

(viz též pole 787)

 

500/580  ## $aSeparát z: Vlastivědný věstník moravský. 43 (1991), s. 211-213

(viz též pole 773/787)

 

 

504 ## $aBibliografie na s. 4-5

504 ## $aObsahuje rejstřík

504 ## $aObsahuje bibliografické odkazy

504 ## $aDiskografie na s. 3

504 ## $aObsahuje bibliografii a rejstřík

:

MARC 21

546 ##  $aNěmecké resumé

 

MARC 21

546 ##  $aMaďarský text, francouzské resumé

041 ##  $ahun$bfre

 

Viz též  http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=464


Viz též  4. 1 Pole 0XX

 

K polím 2XX-5XX celkově viz Pomocný rejstřík k dotazům  - hesla:

 

NÁZEV

Autor/název

Další názvová informace

Druh dokumentu

Jméno/název  

Název originálu

Podnázev viz Další názvová informace

Souběžný název viz Souběžné údaje

Související díla 

Unifikované názvy 

Více děl v jednom dokumentu

Záhlaví jméno/název

 

VYDÁNÍ

Vydání

 

Údaje fyzického popisu

Doprovodný materiál 

Fyzický popis 

Ilustrace

Obrazové přílohy 

Údaje o rozsahu 

 

POZNÁMKY

Poznámky (hledat též pod konkrétním  problémem)

 


4.4 Pole 6XX

Zpět na obsah15.11.2005 Ivana Anděrová
01.12.12