Služby NK ČR

Služby pro uživatele a návštěvníky
 

Národní knihovna ČR poskytuje svým uživatelům širokou paletu služeb. Služby uživatelům jsou zaměřeny především na ty požadavky, které nelze uspokojovat v ostatních českých knihovnách. Cílovým uživatelem knihovny je vysokoškolsky vzdělaný uživatel s potřebou studia odborné literatury pro rozvoj hlavních univerzitních oborů (přírodní a společenské vědy). Většina služeb je poskytována pouze v knihovně v systému studoven. Vedle tradičního poskytování výpůjček a kopií nabízí knihovna celé spektrum referenčních a informačních služeb a služeb v režimu on-line. Pro zájemce pořádáme instruktáže k výpůjčnímu systému. Práva a povinnosti uživatelů jsou stanoveny v  Knihovním řádu. Základní služby knihovna poskytuje zdarma, placené služby a služby poskytované za finanční spoluúčasti uživatele se účtují podle Ceníku placených služeb a poplatků.

 

Služby pro uživatele a návštěvníky poskytované v NK

 

Plán budovy - umístění studoven

 

Jana Huňová

01.12.12