hlavicka_pozadi

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek
Výzkumný záměr MK00002322103 (2005-2011)

Výzkumný záměr MK00002322103

Metodika průzkumu a konzervace iluminací středověkých rukopisů


BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

Průzkum iluminací středověkých rukopisů je založen na zmapování malířské techniky iluminátora, poškození iluminací a analýze použitých materiálů. Skládá se ze čtyř prolínajících se kroků - celkové fotodokumentace stavu iluminací, průzkumu techniky malby, jejich vzniku, průzkumu fyzického stavu iluminací a jejich materiálové analýzy pomocí nedestruktivních analytických metod.

K interpretaci získaných výsledků slouží čtyři přílohy této metodiky:

Metodika průzkumu a konzervace iluminací středověkých rukopisů


s. 1-13 [ .pdf 157kB ]PDF

Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3


s. 14-29 [ .pdf 4 095kB ]PDF

Příloha 2_Atlas techniky malby iluminací


s. 30-43 [ .pdf 4 836kB ]PDF

Příloha 3_Atlas poškození iluminací


s. 44-72 [ .pdf 10 024kB ]PDF

Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience


s. 73-97 [ .pdf 2 393kB ]PDF

Prezentována metodika průzkumu byla zvolena s vědomím, že zvolený přístup neumožňuje získání všech informací o studovaných iluminacích, ale pouze informací dostupných bez vnějšího zásahu do malby. Po vyhodnocení výsledků průzkumu je nutné provést fixaci problematických míst iluminací před jakoukoliv další manipulací s rukopisem či jeho vystavováním.

Certifikační osvědčení


4_2012 [ .pdf 56kB ]PDF