Logo TDKIV  

TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD): Portál se od 16.2.2015 neaktualizuje. Nejnovější informace najdete na URL http://tdkiv.nkp.cz

 
 

Základní informace || Aktuality || Pracovní databáze || Přehled hesel || Přehled zdrojů TDKIV || Další terminologické zdroje || České oborové normy || Dokumenty pro spolupracovníky || Elektronická konference Terminologie || Archiv projektu TDKIV || TDKIV v odborném tisku || Terminologie v tištěné podobě || Redakční rada

 
   

Elektronická konference Terminologie

Jedná se o uzavřenou konferenci pro zájemce o českou odbornou terminologii z oblasti knihovnictví a informační vědy. Konference je součástí terminologické práce spojené s databází TDKIV (Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační věd). Přispívat do ní mohou pouze přihlášení členové konference. Přihlášení účastníci v ní mohou diskutovat o úpravách termínů uložených v databázi TDKIV (KTD - přístup z http://aleph.nkp.cz/cze/ktd), mohou si navzájem posílat informace o kurzech z oblasti terminologie a lingvistiky se zaměřením na knihovnictví a informační vědu nebo informace o terminologických databázích v oblasti knihovnictví a informační vědy.

Příspěvky do konference zasílejte na adresu:
terminologie@cvut.cz

Přihlášení do konference
Na adresu terminologie-request@cvut.cz zašlete e-mail, přičemž do těla dopisu napište pouze slovo subscribe a předmět zprávy ponechte prázdný.

Odhlášení z konference
Na adresu terminologie-request@cvut.cz zašlete e-mail, přičemž do těla dopisu napište pouze slovo unsubscribe a předmět zprávy ponechte prázdný. Příkaz k odhlášení musíte poslat z e-mailové adresy, ze které jste se přihlásili.

Archiv příspěvků v konferenci a Seznam účastníků konference
dostupné z https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/terminologie

Aktuální archiv příspěvků a seznam účastníků je k dispozici pouze pro účastníky konference, tzn. že k přístupu potřebujete znát heslo. Pokud heslo zapomenete, stačí napsat do políčka vedle odkazu "Odhlaš nebo edituj parametry" svou e-mailovou adresu, pod kterou jste v konferenci přihlášeni, a kliknout na tento odkaz a poté na odkaz "Upozorni" v části Připomínka hesla. Brzy Vám přijde zpráva s Vaším heslem, které si můžete později změnit.

Kontaktní osoba:
Jaroslava Havlová - jaroslava.havlova@nkp.cz

Přehled diskusních konferencí z oblasti knihovnictví a informační vědy

19.04.2011

Správa databáze

Se všemi připomínkami i dotazy k obsahu TDKIV se obracejte na správce databáze:

Bc. Jaroslava Havlová, DiS.
Národní knihovna ČR
Knihovnický institut
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel.: 221 663 343
e-mail: jaroslava.havlova@nkp.cz

Elektronická konference Terminologie

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2015-02-09]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

Nová hesla