Logo TDKIV  

TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD): Portál se od 16.2.2015 neaktualizuje. Nejnovější informace najdete na URL http://tdkiv.nkp.cz

 
 

Základní informace || Aktuality || Pracovní databáze || Přehled hesel || Přehled zdrojů TDKIV || Další terminologické zdroje || České oborové normy || Dokumenty pro spolupracovníky || Elektronická konference Terminologie || Archiv projektu TDKIV || TDKIV v odborném tisku || Terminologie v tištěné podobě || Redakční rada

 
   

Terminologie v tištěné podobě s CD-ROM

RESSLER, Miroslav (ed.). Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví : výběr z hesel v databázi TDKIV. 1. vyd. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2006. 161 s. ISBN 80-7080-599-4.

Výběr z TDKIV (publikace s CD-ROM) byl vydán tiskem. Výkladový slovník termínů informační vědy a knihovnictví je určen studentům a pracovníkům z oboru informačních věd a knihovnictví, zájemcům z příbuzných oborů, ale též široké odborné veřejnosti. Má sloužit jako pomůcka pro četbu i vytváření odborných textů a pro zpřesnění komunikace v knihovnické praxi a v celém spektru informačních věd. Tištěná publikace obsahuje 1 460 pojmů. Je výběrem z  České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informačních věd, v níž je v přibližně 2 800 heslech zpracováno přes 4 300 termínů. V tištěné příručce byl výběr zúžen na samotné jádro oboru. Příručka je vydávána spolu s CD-ROM, které obsahuje hesla v plném rozsahu databáze (ve stavu na konci r. 2005).

Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informačních věd obdržela Cenu Infora za rok 2003.

Publikaci si můžete zakoupit dvěma způsoby:

  1. v "Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUT v Praze a VŠCHT Praha", které se nachází v přízemí Národní technické knihovny. Informace o
    prodejně:

    http://vydavatelstvi.vscht.cz/static/prodejna/

  2. přes e-shop: objednání lze provést prostřednictvím tlačítka "objednávka"
    umístěného u detailu publikace, po kliknutí na něj dojde k přesměrování do e-obchodu na ČVUT, kde je publikace k dostání.

    http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-80-7080-599-4/anotace/

Cena publikace je 318,- Kč včetně DPH

05.04.2011

Správa databáze

Se všemi připomínkami i dotazy k obsahu TDKIV se obracejte na správce databáze:

Bc. Jaroslava Havlová, DiS.
Národní knihovna ČR
Knihovnický institut
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel.: 221 663 343
e-mail: jaroslava.havlova@nkp.cz

Elektronická konference Terminologie

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2015-02-09]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

Nová hesla