Logo TDKIV  

TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD): Portál se od 16.2.2015 neaktualizuje. Nejnovější informace najdete na URL http://tdkiv.nkp.cz

 
 

Základní informace || Aktuality || Pracovní databáze || Přehled hesel || Přehled zdrojů TDKIV || Další terminologické zdroje || České oborové normy || Dokumenty pro spolupracovníky || Elektronická konference Terminologie || Archiv projektu TDKIV || TDKIV v odborném tisku || Terminologie v tištěné podobě || Redakční rada

 
   

Redakční rada

Mgr. Eva Bartůňková (Národní knihovna ČR)

PhDr. Jarmila Burgetová

PhDr. Marcela Buřilová (Vyšší odborná škola informačních služeb Praha)

Bc. Jaroslava Havlová, DiS. (Národní knihovna ČR)

PhDr. Helena Kučerová (Vyšší odborná škola informačních služeb Praha, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

PhDr. Anna Machová (Národní knihovna ČR)

Ing. Miloslav Nič, Ph.D. (TECHEM CZ, s.r.o.)

PhDr. Miroslav Ressler

PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR)

16.04.2014

Správa databáze

Se všemi připomínkami i dotazy k obsahu TDKIV se obracejte na správce databáze:

Bc. Jaroslava Havlová, DiS.
Národní knihovna ČR
Knihovnický institut
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel.: 221 663 343
e-mail: jaroslava.havlova@nkp.cz

Elektronická konference Terminologie

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2015-02-09]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

Nová hesla