hlavicka_pozadi

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek
Výzkumný záměr MK00002322103 (2005-2011)

Výzkumný záměr MK00002322103

Metodika dokumentace fyzického stavu historických fondů 2005-2011


Jan Novotný [ .pdf 3977kB ]PDF

Metody vizualizace filigránů a využití filigranologie pro datování nejstarších českých tisků na příkladu tzv. Nového zákona se signetem 2010-2011


Marie Benešová, Kamil Boldan [ .pdf 1800kB ]PDF

Restaurátorský informační systém ResIS 2010-2011


Jan Novotný [ .pdf 5852kB ]PDF


Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy 2010


Jan Novotný [ .pdf 3434kB ]PDF

Příloha - Rozpracování odborné terminologie popisu fyzického stavu 2010


Jan Novotný [ .pdf 5938kB ]PDF

Příloha - XML schéma 2010


Jan Novotný [ .pdf 81kB ]PDF

Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků 2010


Marie Benešová [ .pdf 477kB ]PDF

Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy 2009


Jan Novotný [ .pdf 1757kB ]PDF

Průzkum poškození fondu v depozitáři Fantovka 2009


Marie Benešová [ .pdf 26kB ]PDF

Příloha - Vyhodnocení výsledků průzkumu 2009


Marie Benešová[ .pdf 32kB ]EXCEL

Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy 2008


Jan Novotný [ .pdf 89kB ]PDF

Příloha - Specifikace technických parametrů archivních digitálních kopií 2008


Jan Novotný [ .pdf 28kB ]PDF

Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy 2007


Jan Novotný [ .pdf 56kB ]PDF

Příloha - Struktura databáze pro popis restaurátorské dokumentace 2007


Jan Novotný [ .pdf 2499kB ]PDF

Příloha - Struktura databáze pro popis restaurátorské dokumentace- relace 2007


Jan Novotný [ .pdf 3070kB ]PDF

Příloha - Stromová struktura databáze 2007


Jan Novotný [ .pdf 1972kB ]PDF

Vyhodnocení stavu sbírky Ústavu dějin umění 2007


Jerzy Stankiewicz [ .pdf 59kB ]PDF

Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy 2006


Jan Novotný [ .pdf 65kB ]PDF

Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy 2005


Jan Novotný [ .pdf 41kB ]PDF

Konzervátorské průzkumy 2005


Jiří Vnouček [ .pdf 49kB ]PDF