Oddělení analytického zpracování | Báze ANL | ANL FULL | Koop. systém článkové bibliografie | Granty | English

Metodika popisu článků ve Formátu MARC 21 (Pracovní Materiál)


 

 

Příloha 6 – Návrh analytického popisu elektronických dokumentů

 

Struktura materiálu:

 

A. Reakce na dotazy zaslané do konference KATPOL v červenci 2007, které se týkají popisu e-zdrojů

 

B. Analytický popis elektronických zdrojů

        PŘÍKLADY

                OFFLINE ZDROJE

                ONLINE ZDROJE  

                                                 Dotazy ke katalogizaci  -  č. 332; odpověd př. 8.2.1,  8.2.2

                                                 Dotazy ke katalogizaci  -  č. 335; Odpověd  Př. 9.2,  9.3

                                                

 

A. Reakce na dotazy zaslané do konference KATPOL v červenci 2007, které se týkají popisu e-zdrojů

 

(vystaveno 28.7. tak, jak bylo zasláno do KATPOL 27.7. - bez diakritiky; materiál je rozsáhlý, takže možná do KATPOL neprojde)

 

Aktualizace bodu A: (Aktualizace bodu B viz níže)

20071115 - bod A 2.3 poznámka o zjednodušení zápisu pole FMT a PSP v NKČR; bod A.2.1 - adresa materiálu o LDR

20071108  - dohodnutá řešení v rámci NKČR o kódech ve FMT, PSP a popis online zdroje v 8.2, jsou červeně

20071101  - doplnění bodu  A.C, bod  1. - LKR, propojení

20071101 - dohodnuté kódy ve FMT a PSP

20071101 - doplnění bodu A.A 3.3 a 4.2 o poznámku ohledně mapování z RDA do  MARC

 

20070911 - někde oprava číslování jednotlivých bodů (pro přehlednost), graficky upraveno, doplněn název materiálu A. Katalogizace e-zdrojů; doplnění pole 001 a 910 v  A.A - bod 2.5

                   téhož dne další související mail v KATPOL: H. Vochozková -  cituji:

 

Dobry den,

rada bych se take (omlouvam se za zpozdeni) pripojila do diskuze. Na MU Brno vypada situace zhruba takto:

Elektronicke verze tistenych serialu:

- samostatny zaznam pro elektronickou verzi nevytvarime,

- do zaznamu tistene verze pridame pole 856 a pomoci

druheho indikatoru rozlisujeme:

elektronicke verze (hodnota druheho indikatoru 1)

souvisejici stranky (hodnota druheho indikatoru 2)

E-books

- vytvarime samostatny zaznam, tj. pokud knihu vlastnime

i v tistene podobe mame v katalogu zaznamy dva

- udaje o jednotkach zatim nepripojujeme, ale asi zacneme,

protoze pri "vyrazovani" mazeme pouze udaje o jednotkach,

ale bibliograficke zaznamy ponechavame, a tyto zaznamy

(tj. zaznamy bez jednotek) chceme v OPACu skryt

- navic zde resime jeste jeden problem:

uvadet v jednotlivych oblastech popisu (napr. nakladatelske

udaje, udaje o rozsahu apod.) udaje tykajici se elektronicke

verze a udaje o originalu (tj. puvodni tistene verzi) uvadet

do poznamky nebo naopak tj. popis dle originalu a udaje

o elektronicke verzi v poznamce

Elektronicke verze serialu, ke kterym mame pristup skrze placene licence (bez ohledu zda je vlastnime tez v tistene podobe ci nikoli)

- zatim v katalogu nemame, ale uvazujeme o "automatickem

doplneni" - tj. pro elektronickou verzi bychom pak meli

samostatny zaznam

Elektronicke verze ziskane digitalizaci

a] vysokoskolske prace (bakalarske, diplomove apod.)

- samostatny zaznam zatim nevytvarime, jen do zaznamu tistene

verze pridame pole 856

b] digitalizovane prace vznikle pro studenty s handicapem

- vytvarime samostatny zaznam, protoze digitalizovane verze

neodpovidaji zcela presne originalu

 

Ad pouziti pole FMT

1. bylo by dobre se sjednotit na zkratkach

pro elektronicke zdroje ER nebo CF (jsem rovnez pro ER)

pro pokracujici zdroje SE nebo CR (tady bude zalezet na tom,

zda se bude pouzivat pouze pro serialy (pak by melo byt SE)

nebo pro serialy i integracni zdroje (pak by melo byt spise CR) 2. bylo by dobre se dohodnout na zpusobu pouziti

na MU odpovida pole FMT pouzite konfiguraci pro pole 008/

pozice 18-34 (viz MARC21. Bibliograficky format, Navesti-1,

druhy sloupecek u pozice 06)

tj. napr. hudebniny i zvukove zaznamy maji v poli FMT hodnotu MU

e-book ma v poli FMT hodnotu BK, e-serial hodnotu SE,

hodnotu ER pouzivame pouze pro pocitacovy software, ciselna

data, pocitacove orientovane multimedia, systemy on-line

nebo sitove sluzby.

Takze kdyz shrnu nase problemy:

a) pole FMT

b) pocet bibliografickych zaznamu

c) popis e-book (tistena podoba versus elektronicka podoba)

d) udaje o jednotkach

S pranim pekneho dne

Hana Vochozkova

 

Anděrová - mail do KATPOL dne 27.7.2007

Dobry den,

na  uvedenou problematiku jsem narazila  v souvislosti s chystanou odpovedi na dotaz http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=332 - pri reseni toho, kam umistit vyraz online ve zdrojovem dokumentu  pri zpracovani clanku z elektronickeho online zdroje.

 Dopis navazuje na maily zaslane do KATPOL v r. 2007:

26.7. L. Benesova, T Machackova

25.7. J.Kanka  http://lsv.cesnet.cz/cgi-bin/wa?A2=ind0305&L=KATPOL&P=R52

11.7. Helena Kovarikova

 Posilam hrubou nekde i detailni analyzu situace, nikoli reseni, spise tendence .

 

(Mohu se nekde v detailech mylit,  je potreba dukladnejsi studium materialu, uvazovanych poli … ; nevim, jak je vec  resena v probihajicich diskusich …, a doslo li se k nejakemu zaveru. Pro radu  z vas  to urcite nebudou zalezitosti nove, protoze dokumenty prakticky popisujete, ale myslim si, ze je treba problematiku shrnout. Nekde zminuji jen pole v MARC 21, UNIMARC  je treba v techto pripadech doplnit).

 

Domnivam se, ze pri reseni problemu katalogizace e-zdrojů je treba vychazet zejmena z nasledujicich okruhu

 A. A druhu/typu dokumentu - typologie dokumentu

 A. B. stanoveni popisne jednotky

 A. C z problematiky propojeni zakladni a souvisejici jednotky v bibl. zaznamu

 A. D toto potom odrazit v reseni problematiky jednotek

 A. E osetreni pristupu k dokumentum vcetne elektronickych zdroju  (souvisi s body A.-D.)

A. A Typologie dokumentu

Soucasna situace

 1. V současne dobe probiha v predesim na pude  JSC  pri revizi AACR2R a zpracovani navrhu novych pravidel RDA diskuse o druhu dokumentu  - http://www.collectionscanada.ca/jsc/rda.html

 2. Dosud se  v nasi praxi cleni dokumenty

 

2.1 dle druhu dokumentu dle AACR2  - dle  OODD (ktere se odrazi v kodu pro typ dokumentu v LDR/06 a nasledne v polich MARC 21 008, event. 006, 007, tj. v udajich pevne delky o ruznych aspektech dokumentu a UNIMARC pole ...  a v polich pro druh dokumentu (MARC 21 245h, UNIMARC 200b) 

 Pozn.: LDR je navesti zazanmu

           OODD  obecne oznaceni druhu dokumentu

O LDR  viz material http://www.loc.gov/marc/ldr06guide.html)

 ClenEnI dle druhu dle AACR2 zahrnuje nekolik aspektu, misi dohromady cleneni dle nekolika hledisek (Forma,  obsah dokumentu).

 

 2.2 dle bibliograficke urovne zpracovani LDR/07(analyticka, monograficka, integracni, serialova, sbirka). Tato uroven ma take vliv na pouziti kodu v poli 008/pozice 18-34.

 Pole 006, resp.007, resp. 008  se odrazeji zejmena v polich pro fyzicky popis (MARC 21 300, UNIMARC 215) a v poznamkach (MARC 21 5XX, UNIMARC 3XX), dale pak v udaji pro formalni deskriptory, u specialnich druhu dokumentu (krome elektronickych) jeste ve specifickych udajích, souvisi i s pouzitim dalsích poli – poli 856 a vedlejsich zahlavi pro souvisejici jednotky.

 

2.3 Systemove pole pro druh dokumentu FMT  a PSP

 FMT (odrazi se v poli 008,  pouzivame v Alephu) , misi  dohromady bibliografickou uroven zracovani a  obecne oznaceni druhu dokumentu, kterE  vychAzí z AACR2R  V ramci Alephu si vypomahame specialnim polem PSP event. v clankach  podpolem 910t.

V listopadu 2007 došlo k aktualizaci a  zjednodušení zápisu do pole FMT a PSP v NKČR - v praxi viz bod B.

FMT odpovida druhu dokumentu  v LDR/06. V podpoli 245h se uvádí forma (elektronická, mikrodokument ...), která je zohledněna v poli 008 případně 006/00. V poli PSP se zapisuje další charakteristika, kterou nelze jinak vystihnout.

Pokračující zdroje mají kód SE při hodnote LDR/06 a, tj. text. Při  jiné hodnotě v LDR/06 je ve FMT odpvídající kód. V poli 006 se uvede kód pro periodicitu.

Elektronické dokumenty pravé (SW, data, počítačově orientovaná multimédia, systémy online a síťové služby, v LDR/06 kód m) je ve FMT uveden

kód ER.

 

BK      Knihy
SE      Seriály
MP      Kartograf. dokumenty
ER      Elektronické zdroje
MU     Hudebniny
AM     Zvukové záznamy
GP      Grafika
RE      Rešerše
RP      Staré tisky
MX      Smíšené dokumenty
TD      Trojrozm. objekty
VM      Obrazové dokumenty
FI        Filmy
BX      Pracovní záznamy  (viz mail L. Benesove)

V listopadu 2007 došlo k zjednodušení zápisu do pole FMT a PSP v NKČR - viz též prakticky  bod B.

FMT odpovida druhu dokumentu  v LDR/06. V podpoli 245h se uvádí forma (elektronická, mikrodokument ...), která je zohledněna v poli 008 případně 006/00. V poli PSP se zapisuje další charakteristika, kterou nelze jjinak postihnout.

Pokračující zdroje mají kód SE při hodnote LDR/06 a, tj. text. Při  jiné hodnotě v LDR/06 je ve FMT odpvídající kód. V poli 006 se uvede kód pro periodicitu.

Elektronické dokumenty pravé (SW, data, počítačově orientovaná multimédia, systémy online a síťové služby, v LDR/06 kód m) je ve FMT uveden

kód ER.

2.4 V ALEPHu je jeste pole BAS

 BAS  - cleni bibliograficke zaznamy podle ruznych hledisek do logickych bazi

2.5 Pole 001 a 910

Pole 001 

Identifikacni císlo zaznamu by melo byt jednoznacne (pozn. v kooperacni bazi ANL nutna oprava a precislovani cele baze).

 Dalsi baze NKCR: císlo obsahuje trimistny prefix, ktery mj. oznacuje take "druh" dokumentu. Souvisi s logickymi bázemi.

Pole 910, podpole  t druh dokumentu

Báze NKCR a SK

vícesvazkové monografie  - kód v

pravé periodikum - kód p

nepravé periodikum - kód n

V bázi ANL odpovídá zatím poli FMT

rm - rozpis monografie

rs - rozpis seriálu

rd - rozpis deníku

2.6  Urcitou typologii dokumentu dle formatu v bibliografickem zaznamu take odrazi pole 929, ktere vychazi z Dublin Core DCMI, dále pak pole 856q pro identifikaci typu elektronickeho zdroje (text/html, ASCII …. ) , ale i jina pole – poznamky (napr. 516 - typ pocitacoveho zdroje), druh dokumentu obsahuji i podpole 7 v propojovacich polich  MARC 21 76X-78X.

 

2.7 Typy dokumentu v ramci DC

 Metadata tykajici se typu /formatu dokumentu  v elektornickych zdrojich (plných textech)  dle Dublin Core

http://dublincore.org/

 tez Generator metadat na http://www.webarchiv.cz/generator/dc.php

 tez prakticka aplikace v zaznamech na http://full.nkp.cz/  - napr. format XHTML, XML

 

2.7.1  Format dokumentu

 DC.Format

 Pouzite schema  dle IMT (Internet Meda type – typy Mime)

 Napr. text/html, text/xml …)

 

2.7.2        Typ dle DCMI (v bibl. Formatu pole 929)

 Prvek DC.Type

 Pouzite schema DCMI

 Napr.: sbirka (Collection), Databaze (dataset), obraz (Image), text (Text), sluzba (Service) atd.

 

2.7.3        Typ, povaha, zanr

 Prvek DC.Type

 Pouzite schema dle PHNK (formalni deskriptory)

Napr: recenze

 

2.7.4        Format medium

 Prvek DC.Format

 Pouzite schema DCMI

 

Napr.  CD-ROM

 Pr: z baze ANL FULL na http://full.nkp.cz/

 

3.  Perspektivy: RDA a FRBR

 viz

 IFLA

http://www.ifla.org/ipubs.htm

  

RDA

http://www.collectionscanada.ca/jsc/rda.html

 

Vývoj, smerovani  a trendy katalogizace za poslední 4 roky: od FRBR až po revizi AACR2R v r. 2002

http://knihovna.nkp.cz/Nkkr0203/0203153.html

 

 Konference Cataloguing 2007: Back to Basics – and Flying into the Future

http://www.ikaros.cz/node/3956

 

 Funkcni pozadavky na bibliogaficke zaznamy

http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/frbr.pdf

  

3.1  FRBR

 Pracuje s tremi skupinami udaju (entit):

1.  to co je vytvoreno: dilo (work), exprese =vyjadreni (expression), manifestace= zhmotneni, jednotka (item)

Dilo a exprese odrazi obsah

Manifestace a jednotka fyzickou formu

Pohled na druh dokumentu dle AACR2R z hlediska FRBR (?, nejsem si jista, zda jsem se strefila):

 Nektere druhy spadaji do  fyzicke formy, manifestace (napr. zvukovy dokument, film,  mikrodokument , elektronicky dokument, videozaznam aj.)

 Jine do exprese (hudebnina, kartograficky dokument, text, grafika) a tedy odrazeji obsah;

2. Autor (osoba, korporace)

3. Doplnkove entity (pojem, objekt, misto, udalost).

 

Entity mají urcite vlastnosti (atributy)

Mezi entitami jsou vazby

  

3.2 V revizi RDA AACR2R se objevuje tendence presunout udaje o fyzickEm nosici spise do fyzickeho popisu a /nebo do poznamek a/nebo primo do jednotek

 

Snahy o restrukturalizaci  OODD  (obecneho urceni dokumentu, GMD) a vztah k specifickému urceni druhu dokumentu (SMD) – viz tez katalogizacni dotaz  http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=303

Nebo nazor, ze pole pro druh dokumentu vubec do nazvovych udaju nezapisovat.

 

3.3 Navrh nove kategorizace dokumentu RDA i informace, ktere se vztahuji k mapovani RDF, FRBR, MARC v ramci navrhovneho materialu  FRBR  jsou zverejneny:

 http://www.collectionscanada.ca/jsc/rda.html

 

V navrhu RDA, CHAPTER 3,    CARRIER na

http://www.collectionscanada.ca/jsc/docs/5rda-parta-ch3rev.pdf je uvedeno (neco radeji neprekladam):

 Fyzicky nosic (carrier) souvisi s manifestaci dila. V souvislosti s fyzickym nosicem se objevuji kromě jinych tyto tri skupiny udaju :

 

V kapitole 3.2 Media type jsou uvedeny tyto  druhy: audio, cumputer, microform, microscopics, projected, stereographic, unmediated, video

(v mapovani RDA do MARCu je to podpole 245h a 007/00 s nečistým mapovanim)

 V kapitole 3.3 Carrier. 3.3.0.2.2  se v roli fyzického nosiCe  objevuje i online zdroj

(v mapovani RDA do MARCu je to pole 300  a 007/01 s nečistým  mapovanim)

(audio carriers: audio disc ...

computers carriers: computer card, computer chip cartridge, computer disc, computer disc cartridge,  computer tape cartridge, computer tape cassette, computer tape reel, online resource

microform carriers: microfiche ...

 microscopic carriers: microscope slide...

projected carriers: filmstrip ...

stereographic carriers: stereograph card ...;

unmediated carriers:  card, shett, volume ...

video carriers: videodiscs ... )

 

(Poznamka:

V materialu  Metody citovani a strukturovani bibliografických zaznamu podle mezinarodnich norem ISO 690 a ISO 690-2

http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

 se objevuje v druhu nosice i vyraz online).

 

V kapitole 4.2 Content Type uvedeny tyto typy z hlediska obsahu:

(v mapovani RDA do MARCu je to Leader/06, nečisté mapování)

cartographic dataset, cartographic image, cartographic mooving image, cartographic tactile image, cartographic three-dimensional form

computer dataset, computer program

moving image

notated movement

notated music

perfomed  music

sounds

spoken words,

still image  atd.

 

 A. B    Stanoveni popisne jednotky u elektronickych zdroju

 

1. Při popisu vice verzi dokumentu je treba  rozhodnout, co je zakladní popisna jednotka - zda elektronicka ci tistena nebo jina  podle vydavatelskeho zameru a informacni dulezitosti obsahu dokumentu.

Zda zvolit jeden nebo dva/vice zaznamu u nekolika verzi dokumentu zvisi na tom:

a) zda jeden dostatecne vystihuje všechny verze z hlediska pristupu k temto verzim (potrebne selekcni udaje)

b) v pripade, ze není splnena podminka a), je třeba vytvorit zaznamy dva event. vice

 Je treba stanovit, co je popisna jednotka z hlediska periodicity (monografie, serial, integracni zdroj)

Pokracujici zdroje

Pokracujici zdroj je vydavan bez predem urceneho konecneho data vydani, zahrnuje serialy a integracni zdroje.

 

Serial je pokracujici zdroj, postupne vydavany po jednotlivych castech, obvykle cislovanych, bez predem stanovené doby ukonceni (deniky, casopisy, ….i monograficke edice)

 

Integracni zdroj – doplnovan nebo menen aktualizacemi, které jsou integrovany co jednoho celku; mohou byt konecne nebo na pokracovani (aktualizace na volnych listech, aktualizace webových stranek, databazi)

 

 

Prameny popisu pro viz AACR  9.0B, 0H

2.  Dale viz materialy

Shrnujici material:

 Bibliograficky popis elektronickych online zdroju v zahranicni a domaci katalogizacni praxi. Diplomova práce. 2006. - http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/ostatni/DPjelinkova2006.pdf

 Materialy na http://www.wearchiv.cz/

 V materialu  Cataloging Electronic Resources: OCLC-MARC Coding Guidelines   na

http://www.oclc.org/support/documentation/worldcat/cataloging/electronicresources/

 je definice elektronickych zdroju:

 According to AACR2, 2005 Update, an electronic resource is: "Material (data and/or program(s)) encoded for manipulation by a computerized device. This material may require the use of a peripheral directly connected to a computerized device (e.g., CD-ROM drive) or a connection to a computer network (e.g., the Internet)." This definition does not include electronic resources that do not require the use of a computer, for example, music compact discs and videodiscs.

Elektronicke zdroje tedy obsahuji jak online zdroje, tak zdroje na pevnych nosicich a jsou pristupne přes pocitac nebo pomoci pocitace..

Do elektornickych dokumentu spadaji pocitacove dokumenty.

 Pro pozici LDR/06 je  stanoven kod m pro nasledujici elektronicke zdroje: 

pocitacovy SW

ciselna data

pocitacove orientovana multimedia

systemy online nebo sitove sluzby.

 

Pokud  dokument lze zaradit podle prevazujiciho aspektu do jine kategorie dokumentu, použije se prislusny kod (a – textovy dokument, c hudebnina, k grafika apod.).

 Ruzne moznosti kombinaci v polich 006, … jsou  detailne rozebrany v  materialu OCLC..

 

3. Material CONSER Cataloguing Manual: Module 31 – Repote Access Electronic SeriAlS (Online SeriAls)

http://www.loc.gov/acq/conser/Module31.pdf

Dva, resp. tri pristupy ke stanoveni popisne jednotky u online zdroju a poctu vytvarenych zaznamu

 

3.1 single-record approach  - jeden zaznam (integruje vydani na ruznych nosicich)

 Pokud zaznam pro originálni verzi (tistenou, CD-ROM apod). zajisti  uspokojivy pristup take k online verzi. Pokud se selekcni udaje lisi, je třeba utvorit separtni zaznamy.

 - vhodné v pripade, představuje-li elektronicka verze rovnocené vyjadresni verze originalni (tj. elektronicka verze obsahuje verze plny text, ktery je  dostatecnou nahradou originalu)

 - on line verze neobsahuje plny text nebo plny text neni dostatečnou nahradou originalu (samostatny zaznam pro on line verzi se nevyplati, proto jeji existence a lokace je zachycena v zaznamu  originalu s prislusnym oznacenim vztahu on line verze k originalu)

 

Tento typ zaznamu obsahuje krome jinych udaju:

pole 008       pozice 22   forma puvodni popisne jednotky   (pouze pro originalní* pokracujíci zdroje)

pole 008       pozice 23  forma popisne jednotky  (pouze pro originalni zdroje)

pole 530       dostupnost on line verze

pole 740       vedlejsi zahlavi nazvove nebo zahlavi autor/nazev (s 2. indikátorem #, pro zápis odlišného nazvu od originalni verze)

pole 856       lokace online verze (url se nevztahuje k tistene nebo jiné originální verzi)

pole 776       vydani na jinem nosici (jestliže bylo prideleno ISSN online serialu, ale samostany zaznam neexistuje, pripojuji se   podpole t,x a/nebo a,s

pole 007       muze byt pripojeno pro online verzi

pole 006       pole pro elektronicky zdroj se nepripojuje

 

 *u monografii je na teto pozici kod pro uzivatelské urceni

(alternativně dle potřeby je možné zvolit pro každou verzi samostatny zaznam)

 

3.2 Separate record approach – vice zaznamu (zaznam pro online dokument i napr. tisteny dokument tehdy, kdy online verze obsahuje informace navic oproti tistene verzi)

 

Zaznam originalu (vetsinou tistene verze) obsahuje krome jinych udaju:

pole 530        dostupnost on line verze

pole 700-730     nazev elektornicke online verze lisi od hlavniho zahlavi

776        vydani na jinem nosici

pole 856        lokace online verze

 

Zaznam online verze obsahuje krome jinych udaju:

pole 700-730      nazev online verze se lisi od originalu 

pole 776        vydani na jinem nosici

pole 856        lokace online verze (2. indikátor hodnota 0)

 

3. 3 aggregator neutral reCord – zaznam vytvoreny bez ohledu na agregatora (toho, kdo sbira zaznamy od ruznych vydavatelu) nebo toho, kdo digitalizuje – zaznam obecne pouzitelny

 

 Tento typ zaznamu obsahuje krome jinych poli:

pole 008

pole 022       podole a obsahuje ISSN elektronickeho; podpole y tisteneho zdroje

pole 130/240 

pole 245

pole 246

pole 362

pole 440, 490, 8XX

pole 500        poznamka o puvodnim nazvu, o formatu

pole 500/550 nezminujte  agregatora nebo digitalizatora

pole 506        poznamka o omezeni pristupu (pouze, tyka-li se vsech forem a verzi serialu, pokud ne, tak se uvadi v 856, podpole z )

pole 538        zpusob pristupu

pole 710/730

pole 856       

 

Podrobnosti jsou na str. 11-13 materialu.

 

1.a 2. zpusob popisu obsahuje pole 856 a 776 (vydani na jinem nosici),

3. obsahuje pole 856.

Vsechny zaznamy obsahuji vedlejší zahlavi pro jednotlive verze.

 

 

Dalsi detaily popisu  a hlavne priklady jsou uvedeny viz materiál CONSER

http://www.loc.gov/acq/conser/Module31.pdf

 

4. Pole 856 zachycuje vztah mezi zakladni popisnou jedotkou a souvisejicimi dokumenty, ktere jsou v 856 odkazovane (lokalizovane):

 

1. indikator  - zpusob zpristupneni el. zdroje  (0 – email, 4 http …)

2. indikator

 Hodnota 0 puvodni elektronicky zdroj   (napr. pro puvodni online dokumenty, tj pole 856 je vytvořeno pro zakladni popisnou jednotku )

 Hodnota 1    se tyka elektronicke verze zakladni popisne jednotky, popisnou jednotkou není elektronicky zdroj

Napr.  elektronická verze tisteneho dokumentu nebo online verze CD-ROM

 #   nejsou informace o vztahu zakladni popisne jednotky a toho, co je lokalizovano v poli 856

(Definice z instrukce pro ALEPH: jakykoli jiny odkaz -obrazek, oskenovany obsah nebo obalka, link na vydavatele casopisu...)

 

Hodnota 2  v 856 je uveden elektronicky zdroj, ktery souvisi ze zakladni popisnou jednotkou, ale neni s nim totozny

  

Poznamka:

navesti se nezapisuje, ale generuje se v zavislosti na hodnote 2. indikatoru:

 Pro hodnoty  #, 0   je navesti Elektronicky zdroj

Pro hodnotu 1  Elektornicka verze

Pro hodnotu 2 Souvisejici elektronicky zdroj

 Jinak Hodnota 8 – navesti pro vztah mezi zakladni a související jednotkou se negeneruje  

 

Podpole (nektera):

Podpole z  Poznamky pro veřejnost (subskripce, omezeni)

Podpole 3  urcuje vztaj mezi mezi zakladni popisnou jednotkou bibliografického zaznamu a zdrojem, ktery je lokalizoavan v poli 856

Podpole 4 (v ALEPHu)  hodnota N – nema byt zobrazena obrazovka o copyrightu

Podpole 8 (propojeni souvisejících poli – uvadi se napr. typ propojeni c – jednotka je součásti vetsiho celku, r – udaje v 856 se tykaji reprodukce)

 Podpole 9 – uzivame v clankách – pomocne podpole

 

O poli 856 material    Guidelines for the Use of Field 856   http://www.loc.gov/marc/856guide.html

 

5. Duležitou roli hraje  pole MARC 21 222 klicovy nAzev a unifikovany nAzev (MARC 21 130, 240, 730, unifikovany nazev v propojovacich polich76X-78X). V vsech pripadech se se muze objevit vyraz online v podobe kvalifikatoru.

U pokracujicich zdroju se ISSN a klicovy nazev uvadi v oblasti udaju 8. o standardním cisle a dostupnosti. – viz bod 8.2  v ISBD (CR)  napr. na  http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdcr-final.pdf

  

(Poznamka k Manualu ISSN:

V Manualu ISSN http://www.issn.org/en/node/87

je u ISSN u pokracujich zdroju publikovaných na ruznych mediich i prislusny vyraz

 

Napr. ISSN Compact  = XXXX-XXXX

          ISSN Online  =  XXXX-XXXX

          ISSS Print edition = XXXX-XXXX

          ISSN Online edition  = XXXX-XXXX)

  

Dalsi materialy, kde je mozno najit info k popisu elektronickych zdroju:

 Draft Interim Guidelines for Cataloging Electronic Resources

http://www.loc.gov/catdir/cpso/dcmb19_4.html

 

6. POZNAMKA k PRILOHAM (zde bude jiste diskuse)

Zapis priloh a zaklednich dokumentu se odviji od volby zpusobu popisu jednim nebo vice zaznamy

a) prilohy tistene a/nebo elektronicke mohou  pouze doplnovat zakladni, resp. hlavni popisnou jednotku po strance obsahove (priloha obsahuje napr.. jen nazvy clanku, nazvy clanku a abstrakty,  souhrny apod.)

b) elektronicka i tistena verze dokumentu je identicka, pak je treba rozhodnout, zda popiseme jednim nebo dvema zaznamy (doporucen je jeden u online serialu)

c) tisteny i elektronicky dokument obsahuje plne texty, jeden z nich  je uplnejsi a neni tedy pokladan za prilohu, ale za hlavni dokument

 

A. C propojeni  zakladni popisne jednotky se souvisejici jednotkou v bibliografickem zaznamu

 1. Pomoci LKR V ALEPHu propojujeme napr. analyticke jednotky se zdrojovym dokumentem, tistenou formu dokumentu s mikrodokumentem , propojeni priloh se zakladnim dokumentem apod.

V kooperacnim systemu clanku ma propojeni na zdrojovy dokument zatim tuto podobu:

Narodni knihovna:

LKR  $aITM$b356139$lNKC50$y2007
 

 

 

Statni technicka knihovna

LKR  $b000845517$aITM$lSTK50$v56$i3

 

Clavius

000000003 993    $s39$z1$d2007$l10-33
 

Pole LKR, ktere, jestli jsem dobre pochopila z materialu CONSER, je na ustupu.

 

2. Pole 856 – o nem jiz drive

  

3. Propojeni pres propojovaci pole 76X-78X

Obsahují infomace o souvisejících jednotkach se zakladni popisnou jednotkou, obsahuji tez podpole 7 (typ zaznamu, odpovida LDR/06, bibliograficka uroven  LDR/07 aj.)

podpole 8 (propojeni souvisejících poli – uvadi se napr. typ propojeni c – jednotka je součásti vetsiho celku, r – udaje v 856 se tykaji reprodukce)

  

Pole 776 – o poli jiz drive.

2. indikator je dulezity

hodnota #  pro  generovani navesti Vydani na jinem nosici (s vyjimkou serialu) nebo Vychází na jinem nosici (pro serialy)

 hodnota 8  navesti se negeneruje, info lze napsat do podpole i (text navesti)

 

 A. D  Jednotky

 Se zapisem udaju tykajících se jednotek neprichazim do kontaktu, ale dle dosavadni instrukce by druh dokumentu v jednotce mel odpovidat druhu dokumentu uveden v podpoli 245h.

 V bibliografickem zaznamu  MARC 21 jsou pro  knihovni jednotky urcena pole 841-88X

 

Pokud jsem tomu dobre rozumela materialum CONSER - http://www.loc.gov/acq/conser/Module31.pdf http://www.loc.gov/acq/concer :

  Projekt CONSER  uvadi pole 891 pro jednotky .

Zde je take mozno zachytit i prilohy.

V ramci pole 891 jsou uvedeny  chronologicke udaje (roc., cislo, datum) serialu v jednotlivych podpolich.

Zde se nabizi propojení napr. mezi analyticky zpracovavanymi clanky a serialovými zdroji na zaklade rocniku, cisla data.

 

A. E   Z bodu A.A - A.D by mel vyplynout bod A. E

 Anderova

 Odd. analytickeho zpracovani NKCR

 27.7.2007

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

B. Analytický popis elektronických zdrojů

 

 Analytický popis elektronických zdrojů vychází z pravidel pro analytický popis uvedených v Metodice popisu článků ve formátu MARC 21, body 1- 4, přílohy 1-5.

V navrhovaných pravidlech pro analytický popis elektronických zdrojů je vždy odkaz na tento společný materiál (viz),  pod odkazy jsou vždy uvedeny odlišnosti  nebo doplňky týkající se elektronických dokumentů.

Struktura číslování v rámci bodu B je přizpůsobena pravidlům pro analytický popis tištěných dokumentů.

K datu 20061120 zatím  experimentálně analyticky popsány elektronické off-line převážně textové dokumenty na monografické úrovni

Aktualizace bodu B:

201010 - Pole 856 - typologie na adrese http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika21856.htm

20081023 - aktualizace příkladu 8. rozdělení na 8.2.1(vývoj) a 8.2.2 (současnost), aktualizace www odkazů, návrh zápisu unifikovaného názvu zdrojového dokumentu za účelem jeho využití pro citaci dle normy 690-2

20080407 - nový bod  10. Metody popisu elektronických a tištěných podob článků - metoda jednoho a dvou záznamů

20071115 - nový příklad 9.2, 9.3

200711  aktualizace kódu ve FMT, 910,a PSP  v příkladech offline i online; bod 4.8 Písmenná pole vyjasněn; pole 006 se nebude u textových dokumentů popsaných na monografické úrovni u článků zatím užívat, kód 007 se bude užívat vždy u všech záznamů

200701  aktualizace komentářů k příkladům

20070323 - pole 9XX, PSP, stránkování

200709011 - 

Návrh: pole FMT definovat pouze  podle jednoho hlediska, a to periodicity a úrovně zpracováni. Další pole a kódy tomu přizpůsobit ; kódy v poli FMT - pouze RS - rozpis seriálů event.  zkratka CR dle dohody, RD - deníky, RM monografie;

zvážit používání  kódu ER ve FMT (spíše ne);

zvážit používání ER, resp. RE pro analytický popis elektronických zdrojů a/nebo RW/RO, RF  pro on-line a off-line zdroje v PSP;

konečné řešení však však závisí na obecné dohodě a revizi druhu dokumentu dle AACR2R .

Návrh analytického popisu elektronického zdroje - př. 8

20070912 - aktualizace příkladu 8.2  - poznámka k příkladu týkající se unifikovaného/klíčového názvu, ISSN a výrazu Online

 

1.Obecně UNIMARC a MARC 21 (tištěné zdroje viz)

Standardy a  příručky:

UNIMARC, MARC 21, AACR2R s dodatky, doporučení ISBD(ER), ISBD (CP), příp. další ISBD pro příslušné druhy dokumentů, popř. příručky pro katalogizaci vydávané NKČR - viz též http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika.htm

Elektronické zdroje viz  http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=213

 

Definice:

Elektronické zdroje jsou dokumenty určené pro práci s počítačem. Obsahem mohou být data (čísla, písmo, grafika, obrazy, zvuk nebo jejich kombinace) a programy nebo jejich kombinace.

Základní druhy podle přístupnosti: off-line, on-line.

 

Elektronické zdroje a tištěné zdroje - možnosti kombinací:

1. Elektronický zdroj existuje samostatně

2. Elektronický zdroj je totožný s tištěným zdrojem a vychází souběžně.

3. Elektronický zdroj je totožný s tištěným, ale vycházejí každý zvlášť.

4. Elektronický zdroj je přílohou tištěného, obě složky téhož dokumentu nejsou totožné, jedna doplňuje druhou (tištěný zdroj obsahuje plné  texty, elektronický zdroj pouze např. abstrakty)

5. Tištěný zdroj je přílohou elektronického, obě složky téhož dokumentu nejsou totožné,  jedna doplňuje druhou (např. el. zdroj obsahuje anotace, plné texty; tištěný jen názvy článků)

 

Při popisu je třeba vždy rozhodnout, co je základní popisná jednotka - zda elektronická či tištěná podle vydavatelského záměru a informační důležitosti obsahu dokumentu.

viz  Popis sborníků z konferencí, které mají tištěnou i elektronickou část nebo podobu  .

 

Typy příloh - návrh:

a) přílohy tištěné a/nebo elektronické mohou  pouze doplňovat základní, resp. hlavní popisnou jednotku po stránce obsahové (příloha obsahuje např. jen názvy článků, názvy článků a abstrakty,  souhrny apod.)

b) elektronická i tištěná verze dokumentu je identická, pak je třeba rozhodnout, co je hlavní dokument a co je příloha nebo popsat každou verzi zvlášť

c) tištěný i elektronický dokument obsahuje plné texty, jeden z nich  je úplnější a není tedy pokládán za přílohu, ale za hlavní dokument

Prameny popisu pro elektronické zdroje (AACR2R, 9.0B)

Hlavním pramenem popisu pro elektronické zdroje je samotný zdroj. Převezměte informaci z formálně uvedených údajů (např. z titulní obrazovky/obrazovek, hlavního menu ..., z prvního zobrazení informací, z domovské stránky /stránek, ... z metadat, která jsou součástí daného dokumentu (např. tzv. hlavičky TEI, metatagy HTML/XML) a z fyzického nosiče nebo etikety ... . Pokud se informace v těchto pramenech liší ve stupni úplnosti, dává se přednost prameni, který poskytuje nejkomplexnější informace.

Pokud požadovaný údaj není dostupný ze zdroje samotného, převezměte jej z následujících pramenů:

tištěná nebo online dokumentace nebo jiný doprovodný materiál (např. informační leták vydavatele, soubor s informacemi ("about" file), webovská stránka vydavatele s informacemi o elektronickém zdroji), informace tištěné na pouzdru vydaném nakladatelem, distributorem atd.

Jestliže požadovaný údaj nelze získat z hlavního pramene popisu nebo z pramenů výše uvedených, převezměte jej z následujících pramenů:

další publikované popisy zdroje

jiné prameny (např. metadatové záznamy).

Údaj z jiného, než předepsaného pramene popisu uzavřete do hranatých závorek. Uveďte v poznámce vysvětlivku a/nebo pramen doplněného hlavního názvu.

Prameny popisu  - viz AACE2R 1.0A3 (Dodatky AACR2 2004, vydané 2006) - viz též příklad B 9.3

 

Předepsané prameny popisu

Oblast údajů

Předepsané prameny popisu

Údaj o názvu a odpovědnosti

Hlavní pramen popisu, informace vydané nakladatelem, tvůrcem atd., pouzdro

Vydání

Hlavní pramen popisu, informace vydané nakladatelem, tvůrcem atd., pouzdro

Typ a rozah zdroje

Jakýkoli pramen

Nakladatelské údaje

Hlavní pramen popisu, informace vydané nakladatelem, tvůrcem atd., pouzdro

Fyzický popis

Jakýkoli pramen

Edice

Hlavní pramen popisu, informace vydané nakladatelem, tvůrcem atd., pouzdro

Poznámka

Jakýkoli pramen

Standardní číslo a údaje o dostupnosti

Jakýkoli pramen

 

2. Záznam článku (statí) s interpunkcí ISBD, interpunkce obecně  (tištěné zdroje viz)

Minimální záznamy:

Fyzicky nesamostatné části dokumentu

Speciální dokumenty

Tištěné monografie

Tištěné seriály

Při analytickém popisu elektronických zdrojů nejlépe vycházet z již popsaných zdrojů v  bázi NKC, Souborném katalogu apod.

 

Definice

Elektronické zdroje jsou dokumenty určené pro práci s počítačem. Obsahem mohou být data (čísla, písmo, grafika, obrazy, zvuk nebo jejich kombinace) a programy nebo jejich kombinace.

Základní druhy podle přístupnosti: off-line, on-line.

 

Poznámka k druhu dokumentu u analytického popisu: pojetí  druhu dokumentu dle AACR2 je v současné době revidováno - viz předešlý bod A. Použití kódu zejména v polích  FMT, PSP a 910 v návaznosti na další pole bude v analytickém popisu upřesněno.

Návrh: pole FMT definovat pouze  podle jednoho hlediska, a to periodicity a urovne zpracovani. Dalsi pole a kody tomu prizpusobit

 

Číslování v bodu 2. je přizpůsobeno struktuře pravidel pro analytické tištěné dokumenty.

4. Zápis údajů v MARCu 21 v rámci oblastí ISBD s respektováním AACR2R týkající
se nesamostatných částí dokumentů - článků a statí  
( tištěné zdroje viz)

4. 1 Pole 0XX  (tištěné dokumenty viz)

 

Návěští  LDR

Nejčastěji používané kódy

6. pozice - typ záznamu

Používá se kód, který představuje převažující typ dat z hlediska obsahu v dokumentu (ten je též zohledněn v 008/18-34)

 

a          textový dokument

(používá se i v případě mikrodokumentu a elektronických zdrojů, jejichž  obsah má převážně charakter textu)

c          hudebnina      

(záznam je vytvořen pro tištěné hudebniny, hudebniny na mikrodokumentu nebo elektronickém zdroji)

 

m         počítačový soubor/elektronický zdroj

(záznam popisuje počítačový sw, číselná data, počítačově orientovaná multimédia, systémy on-line nebo síťové služby;

další třídy elektronických zdrojů jsou kódovány podle nejvýznamnějšího aspektu (textový dokument, grafika, kartografický dokument, zvukový záznam, videozáznam; v případě pochybností se popisná jednotka považuje za počítačový soubor m)

 Interaktivní multimédia (definice KTD): digitální dokumenty nebo produkty v počítačových sítích nebo na fyzických nosičích, např. WWW stránky, disky CD-ROM nebo videodisky, které mají dvě vlastnosti: používají kombinaci více druhů dat, obrazů, animace, zvuku nebo grafiky a jednak podporují interaktivní komunikaci s uživatelem. Často jde o výukové programy, propagační a firemní materiály, hry aj. 

o          soubor, souprava (kit)

(souprava dokumentů, v níž žádný nepřevažuje, např. instruktážní pomůcka)

p          smíšený dokument

(záznam pro jednotku tvořenou dvěma více typy dokumentů, např. DVD ?)

Ve vazbě na kód, který je uveden na pozici 06, se uvádějí příslušné kódy v poli 008, pozice 18-34

  

7. pozice

 a - analytická monografická
kód a označuje monografickou jednotku, která je fyzicky připojena k jiné jednotce nebo její součástí

 b - analytická seriálová      
kód a označuje seriálovou jednotku, která pokračuje a je fyzicky připojena k jiné jednotce nebo její součástí - např. pravidelný sloupek, pravidelná část periodika

i - integrační zdroj (doplňky a aktualizace)

bibliografický zdroj je doplňován a měněn aktualizacemi

001 

 

006                  Údaje pevné délky - další charakteristiky dokumentu (O)

Nepovinné pole

Pole nemá indikátory a podpole

Pozice 0-17 pole 006 odpovídá pozicím 18-34 pole 008

Pole se zapisuje tehdy, pokud vlastnosti popisné jednotky odpovídají více než jednomu druhu dokumentu.

Použití tohoto pole v analytickém popisu je ve vývoji. Patrně bude použito pro seriálovou úroveň popisu.

00                druh dokumentu

m         elektronický zdroj   

p           smíšený dokument    

 

01-04   nedefinován

05        uživatelské určení   (odpovídá poli 008, pozice 22)

f           specialisté

g          všeobecně

j           děti a mládež 

 

06-08   nedefinován

09        typ počítačového souboru (odpovídá poli 008, pozice 26; popisuje-li se dokument jako elektronický zdroj, tj. v LDR/06 je  kód m, pak na pozici 26 je třeba rozlišit kód pro interaktivní médium i nebo pro kombinované dokumenty m)

a          číselná data

b          počítačová data

c          reprezentativní

d          dokument

e          bibliografická data

f           font

g          hra

h          zvuk

i           interaktivní multimédia

j           systém on line nebo síťová služba   

m         kombinace

u          není znám

z          jiný

|           neuvádí se

 

10        nedefinován

11        vládní publikace (odpovídá poli 008, pozice 28)

#          nejedná se o vládní publikaci

c          působící se více lokalitách

f           federální

|           neuvádí se

 

12-17   nedefinován

Pozn.: při experimentálním analytickém popisu elektronických zdrojů jsme použili pro pozice, kde se kód neuvádí a/nebo je nedefinován, oproti dosavadní české praxi v Alephu v poli 008, místo prázdné pozice (zobrazené pomlčkou), svislici

 

Př.:

006   m||||f|||d|-||||||

Pole 006 se nebude u textových dokumentů v elektronické formě u článků zatím užívat

007                  Pole pevné délky pro fyzický popis  (O)

Nepovinné pole

Pole nemá indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí.

Pole obsahující informace o fyzických vlastnostech popisné jednotky a vztahují se k polím 300 a 500, resp. poli 773

 Kód 007 se bude užívat vždy

 

Pole pro vyjádření kategorie dokumentu. Vztahují se zejména k polím 300 (fyzický popis) a 500 (poznámky).

00         Kategorie dokumentu

c            elektronický zdroj

 

01                Specifické označení dokumentu

r           dálkově přístupný zdroj

o           optický disk      

   

Pokud je na pozici 007/01 uveden kód r, neupřesňuje se u dálkově přístupné popisné jednotky na fyzickém nosiči specifické označení dokumentu (např. CD-ROM přístupný dálkově přes síť) 

 

02        nedefinován

            # nebo |

 

03        barva

c           vícebarevný

 

04        rozměr nosiče

g          12 cm

n         

 nelze použít

05        zvuk

|           neuvádí se

#          beze zvuku

a          zvuk

 

Pozn.: při experimentálním analytickém popisu elektronických zdrojů jsme použili pro pozice, kde se kód neuvádí nebo je nedefinován, oproti dosavadní české praxi v Alephu v poli 008, místo prázdné pozice (zobrazené pomlčkou), svislici

           

Př.:

007   L co||g|

 

008                  Údaje pevné délky  (NO)  viz  4. 1 Pole 0XX (tištěné dokumenty viz)

 

 

Nepovinné pole

Definice znakových pozic 18-34 v poli 008 se mění v závislosti na hodnotách kódu Typ záznamu (návěští/06) a bibliografická úroveň (návěští/07).

 

Kódy na  na pozicích 18-34 jsou definovány pro  příslušné druhy dokumentů a v rámci nich pro příslušné typy dokumentů

23 – forma popisné jednotky (KDR/06=a, 07=a) 

s – elektronická podoba pro textové dokumenty

Pro elektronické textové dokumenty (LDR, pozice 06 kód a, 07  kód a monografická úroveň ) se používají v analytickém popisu  kódy jako pro knihy - viz manuál MARC21

Př.:

008  061019s2005----xr-----fs-----100-0-eng—

 

26 - typ počítačového souboru  (pokud LDR/06=m)

některé kódy:

a - číselná data

b počítačový program

g hra

h zvuk

i interaktivní média

j systém online nebo síťová služby

m kombinace

 

4. 2 Pole 1XX (tištěné dokumenty viz)

 

4.3 Pole 2XX-5XX  (tištěné dokumenty viz)

245                  Údaje o názvu (NO) (a odpovědnosti)

 

$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)

Uvádí se výraz elektronický zdroj

Př.:

24510  $aSoučasný stav vzdělávání v družstevním systému$h[elektronický zdroj]$b= Current situation of education in the co-operative system /$cJiří Svoboda

 

300                  Fyzický popis (aktualizace 2007, březen)

$a Rozsah (O) 

Strany v dokumentu označeny

V podpoli 300$a se uvádí pouze celkový počet stran, a to v případě, tvoří-li část dokumentu (článek, stať) jako jediná obsah příslušného dokumentu. Pokud má část dokumentu (článek, stať) samostatné stránkování v rámci zdrojového dokumentu, stránkové rozpětí se uvádí  v  lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu, tj. v podpoli 773$g.

Na základě praktické experimentální katalogizace offline elektronických zdrojů: kde jsou strany číselně identifikovány, doporučujeme tuto identifikaci uvádět. Podle potřeby je však možno též jejich identifikaci neuvádět.

 

 

Strany v dokumentu neoznačeny

 

Pokud nejsou strany číselně označeny, ale je možno identifikovat jejich celkový počet nebo rozsah,  doporučujeme uvádět podle potřeby příslušné číslovky do hranatých závorek, a to buď v podpoli  773$g (uvádíme-li stránkové rozpětí) nebo v podpoli 300$a, uvádíme -li počet stran (rozsah). Pokud nepotřebujeme údaj o stránkách uvádět, neuvádíme jej.

 

Pokud je dále článek vytištěn k archivačním účelům, postupujeme stejně.

 

Specifické označení druhu zdrojového dokumentu v podpoli 773h a stránkové rozpětí  v podpoli 773$g  - viz dále

 

Př.:

 

300## $a4 s.

300## $a[10] s.

 

5XX--   Poznámky 

500                  Všeobecná poznámka (O)                 

 $a  poznámka o prameni popisu hlavního názvu

 

Př.:

500##  $aNázev z úvodní obrazovky

 

538                  Poznámka k požadavkům na systém (O)

$a  poznámka

Př.:

538##  $aPožadavky na systém: internetový prohlížeč, MS Word, MS PowerPoint, Adobe Acrobat Reader

 

4.4 Pole 6XX (tištěné dokumenty viz)

K úvaze:.  uvádět?

655##    $aelektronické články

655##    $aelektronické statě

 aj.

4.5. Pole 7XX (tištěné dokumenty viz)

773                  Zdrojový dokument/Hostitelská jednotka (O)

$h  údaje fyzického popisu (NO)

$n  poznámka (NO)

$m specifické údaje (v případě on line zdrojů?)

 

773 $h 

V podpoli  773 $h  uvádíme specifické označení druhu zdrojového dokumentu, např. 

CD-ROM, DVD-ROM

 

773 $n 

V podpoli  773 $n  uvádíme např údaj o tištěné příloze, o prameni popisu hlavního názvu apod.

 

773 $g – údaje o stránkovém rozpětí 

Stránkové rozpětí v 773g doporučujeme uvádět, pokud strany nejsou označeny, doporučujeme uvádět jejich celkový počet v hranatých závorkách.

Pořadí podpolí v poli 773:

7730  $aAutor$tNázev [obecné označení druhu dokumentu pokud se odlišuje od toho druhu uvedeného v 245h, např. multimédium] : podnázev = souběžný název$bvyd.$mSpecifické údaje*$dMísto : Nakladatel, rok$hCD-ROM$kEdice$nObsahuje tištěnou přílohu$xISSN$zISBN$gS. 1-5$92006

*  Oblast specifických údajů se dle AACR2R, dodatky 2003 vydané 2006)

Př.:

7730#  $aAgroregion 2006 (České Budějovice, Česko)$tAgroregion 2006 : zvyšování konkurenceschopnosti v zemědělství : VI. ročník mezinárodní vědecké konference : 24.8.-25.8. 2006, České Budějovice$dČeské Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2006$hCD-ROM$nNázev z pouzdra$gS. 9-12$92006
 

Př.: ale

 

300#  $a[10] s.

7730#  $aJazyková kompetence v Evropské unii (2005 : Praha, Česko)$tJazyková kompetence v Evropské unii : 3.-4. února 2005, Vysoká škola ekonomická, Praha$dPraha : Oeconomica, 2005$hCD-ROM$nObsahuje tištěnou přílohu$z80-245-0997-0$92005

 

4.6 Pole 8XX (tištěné dokumenty viz)

Pole 856 viz 4.6 Pole 8XX

 

 

4.7 Pole 9XX (tištěné dokumenty viz)

 

910                  Údaje pro provozní potřeby souborné databáze (O)

                        Povinné pole

                        indikátor 1         nedefinován

                        indikátor 2         nedefinován

Podpole:

$a sigla vlastníka (NO)

$t typ dokumentu (NO)

 

Sigla vlastníka se zapisuje velkými písmeny a číslicemi bez mezer uprostřed. Pole je opakovatelné, v rámci jedné sigly neopakovatelné

Typ dokumentu se zapisuje v podobě kódu:

 

rm                   rozpis monografií

rs                    rozpis seriálů

rd                    rozpis deníků 

V poli se uvádějí kódy stejné jako ve FMT. Slouží ke konverzi do FMT, chybí-li toto pole.

 

 

929            Typ zdroje (O)

 

Podpole

 

$a typ zdroje (NO)

 

Pole se užívá u elektronických zdrojů a elektronických forem dokumentů. Uvádějí se jen anglické výrazy.

 

Př.:

$aText

 

Př.:

$aImage

 

Př.:

$aSound

 

930            Práva k popisovanému zdroji (NO)

 

Podpole

 

$a práva (NO)

 

Zapisuje se přesné znění copyrightu tak, jak je uvedeno ve zdroji

 

Př.:

$a Cop. Jiří Peterka

 

 931            Úroveň zdroje (NO)

 

Podpole

 

$aúroveň zdroje (NO)

 

Pole se používá pro označení úrovně popisovaného zdroje pro oborou bránu - primární  (tj. přímo vyhledatelné zdroje) nebo sekundární (odkazující zdroje)

 

Př.:

$aprimární

 

 

932            Akronym oborové informační brány (NO)

 

Podpole

 

$a označení oborové informační brány (NO)

Akronym oborové informančí brány

KIV – oborová brána pro knihovnictví a informační vědu

MUS – oborová brána pro hudbu

 

Př.:

$a MUS

 

Př.:

$a KIV

 

 

4.8. Písmenná pole ( tištěné zdroje viz)

Písmenná pole (používaná v Alephu)

FMT

RS  analytický popis seriálů a pokračujících zdrojů

RM  analytický popis monografií

RD analytický popis deníků

 

PSP

ON  online zdroje

OF  offline zdroje

 

4. 9. Tištěné a elektronické články - jeden a dva záznamy

Tištěné články a elektronické články  - metoda popisu jedním a/nebo dvěma záznamy – bude řešeno, zatím jen materiál a podklady

Články co do původu:

A. Články původně elektronické

B. Elektronické verze tištěných

 C. Nevíme

 

Možnosti kombinací textových článků – jeden/a nebo dva záznamy:

1.Textový článek tištěný a online verze článku  v online seriálu/dalším pokračujícím zdroji/monografii

(pro popis monografií se v NK užívá jeden záznam – pole 007/01*, 856, 530; některé knihovny dva; v NKČR se používá u seriálů jeden záznam; u importovaných záznamů elektronických seriálů se používají oddělené záznamy)

Poznámka* :  pole 006 v NKČR se užívá u pokračujících zdrojů jiných než textových, které odpovídají  008/18-34 – typ/obsah z LDR/06

 

2. Textový článek tištěný a offline verze článku v offline seriálu/pokračujícím zdroji/monografii

(pro popis monografií se v NK používají dva záznamy)

 

3. Textový článek tištěný a offline i online verze článku v online a offline seriálu/pokračujícím zdroji/monografii

Pole 856, 2. indikátor 1, 007 výskyt pro online formu, výskyt pro offline formu

 

Možnosti kombinací textových elektronických článků – jeden záznam

1. Textový článek online v online seriálu/pokračujícím zdroji/monografii  - jeden záznam

2. Textový článek offline v offline seriálu/pokračujícím zdroji/monografii – jeden záznam

Příklad k řešení - viz př.  9.4

 

PŘÍKLADY

                OFFLINE ZDROJE

                ONLINE ZDROJE  

 

 

Následující příklady představují první zkušenosti s analytickým popisem  elektronických dokumentů v odd. anl. zpracování NKČR. Popis bude zpřesňován. Omluvte nedostatky. Modře jsou doplněny pozdější aktualizace a/nebo návrhy.  Červeně doplněna dohodnutá řešení. Kde zůstává modrá, tak platí modrá

 

OFFLINE ZDROJE

Př. 1:

Elektronický zdroj v bázi ANL  - elektronický sborník příspěvků jako zdrojový dokument, tištěná příloha u zdrojového dokumentu  obsahuje názvy článků

Záznam v ČNB -  1688738,  LDR    -----nam-a22------a-4500

DB       ANL01
SYSID 1013117

FMT   RM

LDR   -----naa-a22------a-4500

001   an2006abok0003619

003   CZ-PrNK

005   20061030141709.0

006   m||||f|||d|||||||                        nebude se užívat

007   co||g|

008   061025s2005----xr-----fs-----100-0-ger--

040##$aABA001$bcze$92

0410#$ager$bslo

043##$ae-xo---$ae-xr---

072#7$a81$xLingvistika. Jazyky$2Konspekt$911

072#9$a410$xLinguistics$2Conspectus$911

080##$a81'24$2MRF

080##$a811.112.2$2MRF

080##$a378.14$2MRF

080##$a(437.3)$2MRF

1001#$aBabecková-Becker, Maria$4aut

24510$aWirtschaftsdeutsch, mündlich geprüft$h[elektronický zdroj] /$cMaria Babecková-Becker, Katarína Miková

300##$a[4] s.

500##$aSekce německého jazyka

504##$aLiteratura

538##$aPožadavky na systém: internetový prohlížeč (soubor index.htm), textový editor (nebo prohlížeč) MS Word

546##$aSlovenské resumé

65007$aněmčina$xvysokoškolské studium$zSlovensko$2czenas

65007$aněmčina$xvysokoškolské studium$zČesko$2czenas

65007$ajazyková výuka$2czenas

65009$aGerman language$xcollege study$zSlovak$2eczenas

65009$aGerman language$xcollege study$zCzech$2eczenas

65009$alanguage teaching and learning$2eczenas

695##$ajazykověda$xjazyková výuka

695##$ajazykověda$xněmčina

7001#$aMiková, Katarína$4aut

7730# $aJazyková kompetence v Evropské unii (2005 : Praha, Česko)$tJazyková kompetence v Evropské unii : 3.-4. února 2005, Vysoká škola ekonomická, Praha$dPraha : Oeconomica, 2005$hCD-ROM$nObsahuje tištěnou přílohu$z80-245-0997-0$g[4] s.$92005      $g[4] s. pryč z 773, dát do pole 300; stránky nečíslovány, doplněny do závorek

910##$aABA001$trm

929##$aText

PSP##$aOF

 

Př. 2:

Elektronický zdroj v bázi ANL - elektronický sborník z konference jako zdrojový dokument, plný text obsažený v adresáři Sekce 1; jinak el. zdroj obsahuje ještě adresáře Sekce 2, Sekce 3.

 

V tištěné podobě jsou jednotlivé sekce vydány v podobě jednotlivých svazků - viz báze NKC  sysno 1688888 , 1688889, 1688890

 

 

Záznam v NKC -  1689172,  LDR    -----nam-a22------a-4500

DB       ANL01
SYSID 1013264

FMT    RM

LDR    -----naa-a22------a-4500

001     an2006abog0001180

003     CZ-PrNK

005     20061026134351.0

006     m||||f|||d||||||||                        nebude se užívat

007     co||g|

008    061025s2006----xr-a---fs-----100-0-cze--

040##$aABA001$bcze$92

0410#$acze$beng

072#7$a636$xŽivočišná výroba$2Konspekt$924

072#9$a636$xAnimal husbandry$2Conspectus$924

080##$a636.2$2MRF

24500$aUkazatele látkového metabolismu telat při podávání mořských řas$h[elektronický zdroj] /$cKroupová V. ... [et al.]

500## $aSekce 1

538## $aPožadavky na systém: internetový prohlížeč, Adobe Acrobat Reader

610## $aAgroregion 2006$c(České Budějovice, Česko)$7olak2006353488$2czenas

65007 $aživočišná výroba$2czenas

65007$askot$2czenas

65009$aanimal industry$2eczenas

65009$acattle$2eczenas

655#7$ačlánky$2czenas

655#9$ajournal articles$2eczenas

695#$azemědělství$xživočišná výroba

7001#$aKroupová, Vlasta,$d1932-$7mzk2006355933$uJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Studentská 13, randak@zf.jcu.cz$4aut

7730#$aAgroregion 2006 (České Budějovice, Česko)$tAgroregion 2006 : zvyšování konkurenceschopnosti v zemědělství : VI. ročník mezinárodní vědecké konference : 24.8.-25.8. 2006, České Budějovice$dČeské Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2006$hCD-ROM$nNázev z obalu pouzdra$gS. 9-12$92006

910##$aABA001$trm

7001#$aRodinová, H.

7001#$aPísek, L.

7001#$aTrávníček, J.

910##$aABA001$trm

929##$aText

PSP##$aOF

 

Př. 3:

Elektronický zdroj v bázi ANL - elektronický sborník z konference jako zdrojový dokument, tištěná příloha u zdrojového dokumentu

 

Záznam v ČNB -  1635165, LDR    -----nmm-a22------a-4500, FMT ER

Sborník obsahuje textové soubory a prezentace, PDF soubory, videozáznamy

 

DB       ANL01
SYSID 1016480

FMT    ER   

LDR    -----nma-a22------a-4500                    návrh popsat jako "čistý elektronický zdroj"

001     an2006abok0003811

003     CZ-PrNK

005     20061108181110.0

006     m||||f|||d||||||||                 nebude se užívat

007     co||g|

008     061108s2005----xr-----f---m-----100-0-eng--                 (POZICE 008/26 KÓD m pro kombinovaný el. zdroj)

040##$aABA001$bcze$92

043##$an-us---

072#7$a005$xManagement. Řízení$2Konspekt$94

072#9$a650$xManagement and auxiliary services$2Conspectus$94

080##$a005.21$2MRF

080##$a378.4$2MRF

080##$a007+004$2MRF

080##$a[007+004]:378.4$2MRF

080##$a371.1$2MRF

080##$a004$2MRF

080##$a005:[007+004]$2MRF

080##$a(73)$2MRF

1001#$aBorreson Caruso, Judith$4aut

24510$aStudents and information technology, 2005$h[elektronický zdroj] :$bconvenience, connection, control, and learning /$cJudith Borreson Caruso, Robert B. Kvavik

300##$a[10] s.

500##$aObsaženo v: Educational policy and ICT strategy : a U.S. perspective / Richard Katz. Soubor v PowerPoint.

500##$aPrezentace MS WORD

5218#$aUrčeno pro pracovníky vrcholového řízení univerzit

538##$aPožadavky na systém: internerový prohlížeč, MS Word, MS PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, Real Player

61024$aEDUCAUSE Center for Applied Research

65007$ainformační systémy$2czenas

65007$auniverzitní informační systémy$zSpojené státy americké$2czenas

65007$amanagement školy$zSpojené státy americké$2czenas

65007$astrategický management$2czenas

65007$auniverzity$2czenas

65007$ainformační technologie$2czenas

65007$ainformační management$zSpojené státy americké$2czenas

65007$avysokoškolští studenti$xinformační gramotnost$zSpojené státy americké$2czenas

65009$ainformation systems$2eczenas

65009 $auniversity information systems$zUnited states$2eczenas

65009$aschool management$zUnited states$2eczenas

65009$astrategic planning$2eczenas

65009$auniversities$2eczenas

65009$ainformation technology$2eczenas

65009$ainformation resources management$2eczenas

65009$acollege students$xinformation literacy$zUnited states$2eczenas

695##$avýpočetní technika$xinformační systémy

695##$aškolství$xvysoké školy

7001#$aKvavik, Robert B.$4aut

7730#$aO strategickém řízení univerzit a jak k tomu využít ICT (2005 : Praha, Česko)$tO strategickém řízení univerzit a jak k tomu využít ICT : 10. a 11. října 2005 : Praha, hotel Pyramida$dPraha :Česká zemědělská univerzita, 2005$hDVD-ROM$nObsahuje tištěnou přílohu$z80-213-1424-9$92005

94410$aVrana, Ivan

94520$aEvropská organizace pro univerzitní informační systémy

910##$aABA001$ter

929##$aText

PSP##$aOF

 

 

Př. 4:

 Elektronický zdroj v bázi ANL - elektronický sborník z konference jako zdrojový dokument, stránky nečíslovány

Záznam v NKC -  1663944, LDR  LDR   -----nam-a22------a-4500

 

DB       ANL01
SYSID 1017270

FMT   RM

LDR   -----naa-a22------a-4500

001   an2006abog0001352

003   CZ-PrNK

005   20061115104128.0

006   m||||f|||d||||||||                    nebude se užívat

007   co||g|

008   061114s2006----xr-----fs-----100-0-cze--                             (POZICE 008/23 KÓD s pro elektronickou formu)

040##$aABA001$bcze$92

0410#$acze$aeng

043##$ae-li---

072#7$a377$xOdborné vzdělávání$2Konspekt$922

072#9$a378.013$xProfessional education$2Conspectus$922

072#7$a334$xFormy organizace a spolupráce v ekonomice$2Konspekt$94

072#9$a334$xCooperatives$2Conspectus$94

080##$a377$2MRF

080##$a334.73$2MRF

080##$a(474.5)$2MRF

1001#$aCepiene, Aurelija$4aut

24510$aDružstevní vzdělávání v Litvě$h[elektronický zdroj] :$bvzdělávání ve spotřebních družstvech = Cooperative education in Lithuania : education in consumer cooperatives /$cAurelija Cepiene

24620$aVzdělávání ve spotřebních družstvech

24621$aCooperative education in Lithuania

24621$aEducation in consumer cooperatives

300##$a[3] s.

530## $aDostupné též na internetu

538## $aPožadavky na systém: internetový prohlížeč, Adobe Acrobat Reader

65007$adružstevnictví$2czenas

65007$aspotřební družstva$2czenas

65007$avzdělávání dospělých$zLitva$y20./21. stol.$2czenas

65009$acooperative movement$2eczenas

65009$aconsumer cooperatives$2eczenas

65009$aadult learning$2eczenas

695 ##$aekonomika$xprofesní sdružení

7730#$aVýchova a další vzdělávání v družstevnictví (2005 : Praha, Česko)$tVýchova a další vzdělávání v družstevnictví : sborník příspěvků z mezinárodní konference = Education and further training in co-operatives : proceedings of the international conference : Praha 28. dubna 2006 / [editor Marie Hesková]$dČeské Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006$hCD-ROM$z80-7040-853-7$g[3] s.$92006  $g[3] s. pryč z 773, dát do pole 300; stránky nečíslovány, doplněny do závorek

94710$aEducation and further training in co-operatives : proceedings of the international conference

94410$aHesková, Marie

94520$aDružstevní asociace České republiky

94520$aJihočeská univerzita. Katedra obchodu

910##$aABA001$trm

929##$aText

PSP##$aOF

 

Př. 5

 Popis tištěného článku v bázi ANL  - tištěný sborník z konference jako zdrojový dokument, 1 CD je uvedeno jako příloha u tištěného zdrojového dokumentu

 Záznam v NKC - tištěný dokument  s přílohou 1 CD - 1583663, LDR   -----nam-a22------a-4500 FMT  BK

  

DB       ANL01
SYSID 1017372

FMT   RM

LDR   -----naa-a22------a-4500

001    an2006abok0003922

003    CZ-PrNK

005    20061115135729.0

008    061115s2005----xr-----f------100-0-slo--

040##$aABA001$bcze$92

0410#$aslo$aslo

043##$ae-xo---

072#7$a657$xÚčetnictví$2Konspekt$94

072#9$a657$xAccounting$2Conspectus$94

080##$a657.92$2MRF

080##$a657:006.3$2MRF

080##$a(437.6)$2MRF

1001#aHarumová, Anna,$d1955-$7mzk2005317791$4aut

24510 $aPredpisy a postupy pre ohodnocovanie podnikov na Slovensku a Medzinárodné ohodnocovacie štandardy  /$cAnna Harumová

500##$aTématický okruh: Standardy oceňování

500##$aSouběžný text na CD-ROM

504##$aLiteratura

5218#aUrčeno pro pracovníky vrcholového řízení univerzit

538##$aPožadavky na systém: Adobe Acrobat Reader

546##$aSlovenské resumé

65007$aoceňování podniků$2czenas

65007$aúčetní standardy$2czenas

65007$apodniky$zSlovensko$2czenas

65009$avaluation of business enterprises$2eczenas

65009$aaccounting standards$2eczenas

65009$abusiness enterprises$zSlovakia$2eczenas

695##$aúčetnictví$xúčetní standardy

7730#$aStandardy pro oceňování podniku (4. : 2005 : Praha, Česko)$tStandardy pro oceňování podniku : 4. mezinárodní konference : IOM, 7. října 2005 / Miloš Mařík$dPraha : Oeconomica, 2005$nObsahuje 1 CD-ROM$z80-245-0907-5$gs. 66-73$92005

94410$aMařík, Miloš

94520$aČeská komora odhadců majetku

94520$aVysoká škola ekonomická v Praze. Katedra financí a oceňování podniku

94520$aEkonomická univerzita v Bratislavě

910##$aABA001$trm

 

 

Př.: 6


Elektronický zdroj - článek v bázi ANL - elektronický sborník z konference jako zdrojový dokument - obsahuje texty ke všem svazkům tištěného dokumentu, tištěný dokument obsahuje abstrakty a souhrny apod. a je uveden jako příloha zdrojového elektronického dokumentu

 

Záznam tištěného dokumentu v NKC -  1416431 LDR     -----nam-a22------a-4500,  FMT BK, CD zde uvedeno jako příloha, CD jako elektronický zdroj v NKC nepopsán

 

DB       ANL01
SYSID 1017794
FMT     RM 
LDR     -----naa-a22------a-4500
001       an2006abok0003975
003       CZ-PrNK
005       20061120130021.0
006       m||||f|||d||||||||                 nebude se užívat
007       co||g|
008       061120s2004----xr-----fs-----100-0-eng--                                           (POZICE 008/23 KÓD s pro elektronickou formu)

040##$aABA001$bcze$92
0410#$aeng$beng
072#7$a66$xChemický průmysl. Chemická technologie$2Konspekt$919
072#9$a660$xChemical engineering and related technologies$2Conspectus$919
080##$a66$2MRF
080##$a66.02/.09:338.45$2MRF
080##$a536-11/-3$2MRF
080##$a544.344.015.22$2MRF
080##$a544$2MRF
080##$a536-11/-3$2MRF
1001#$aAhooie, A. Mohseni$4aut
24510$aExtension of UNIQUAC-NRF Model to Study the Phase Behavior of NH3-CO2-H2O System$h[elektronický zdroj] /$cA. Mohseni Ahooie, G. R. Pazuki, H. Pahlevanzadeh
300##$a[1] s.

5218#$aUrčeno pro chemiky a odborníky z chemického průmyslu
538##$aPožadavky na systém: Adobe Acrobat Reader
546##$aAnglické resumé
65007$atermodynamické děje$2czenas
65007$afázová rozhraní$2czenas
65007$atermodynamické děje$2czenas
65007$achemický průmysl$2czenas
65007$aprocesní průmysl$2czenas
65009$athermodynamic processes$2eczenas
65009$ainterfaces (physical sciences)$2eczenas
65009$athermodynamic processes$2eczenas
65009$achemical industry$2eczenas
65009$aprocess engineering$2eczenas
6530#$astanovení fázových rovnováh tekutých systémů
6530#$aNH3-CO2-H2O
6530#$aUNIQUAC model
653##$avapour liquid equilibrium
695##$aprůmysl$xchemický průmysl
695##$achemie$xfyzikální chemie
7001#$aPazuki, G. R.$4aut
7001#$aPahlevanzadeh, H.$4aut
7730#$aCHISA 2004 (Praha, Česko)$tCHISA 2004 : 16th international congress of chemical and process engineering : 22-26 August 2004, Praha, Czech Republic / Czech Society of Chemical Engineering$dPraha : Process Engineering Publisher, 2004$hCD-ROM$nTištěná příloha s abstrakty z technických důvodů vydána v 7 sv. (5 sv. + 2 brožury)$z80-86059-40-5$g[1 ]s.$92004  $g[1] s. pryč z 773, dát do pole 300; stránky nečíslovány, doplněny do závorek
94700$a16th international congress of chemical and process engineering : 22-26 August 2004, Praha, Czech Republic$92004
94520$aČeská společnost chemického inženýrství
910##$aABA001$trm

929##$aText

PSP##$aOF

 

 

ONLINE ZDROJE

 

 

Dotazy ke katalogizaci  -  č. 332; odpověd př. 8.2.1,  8.2.2

 

Př. 8

 Př.: 8.1 Elektronický seriál v bázi NKC


DB  NKC01
SYSID  1638182
FMT  SE
LDR  -----cas-a22------a-4500
BAS  $a01
BAS  $aMUS
BAS  $aWAR
BAS  $aSML
001   web20061638182
003  CZ-PrNK
005  20070801162314.0
007  cr-cn-
008  060113c20049999xr-qx-p-s-----0---b0cze--
022  $a1214-5955
040  $aABA001$bcze
043  $ae-xr---
072 7$a78.01$xMuzikologie. Dějiny hudby$2Konspekt$99
072 9$a780.72$xMusicology$2Conspectus$99
080  $a78.01$2MRF
080  $a(0.034.2:051)$2MRF
222 0$aActa Musicologica$b(Brno)
24500 L $aActa Musicologica$h[elektronický zdroj] :$brevue pro hudební vědu
24631$aActa Musicologica.cz
260    $a[S.n.] :$bActa Musicologica,$c2004-^^^^
310    $a4x ročně; aktualizováno
3620  $aRoč. 1, č. 1 (2004)-
500    $aNázev z titulní obrazovky (verze z 13.1.2006)
500    $aVychází s podporou Českého hudebního fondu
516    $aElektronický časopis
520    $aČasopis pro hudební vědu, jehož cílem je publikace vědeckých studií, článků, recenzí a diskuzí
538    $aZpůsob přístupu: World Wide Web
580    $aVychází v rámci portálu Musicologica.cz
65007$amuzikologie$2czenas
65009$amusicology$2eczenas
655 7 $aelektronické časopisy$2czenas
655 9 $aelectronic journals$2eczenas
7001  $aSpurný, Lubomír$4edt
7102  $aActa Musicologica (časopis).$bRedakce$4pbl
77718$tMusicologica.cz
85640$uhttp://acta.musicologica.cz/index.html$qtext/html$uURN:NBN:cz-nk2006556$4N
929    $aText
929    $aImage
930    $acop. Acta Musicologica
931    $aprimární
932    $aMUS
PSP   $aER
NKC  $aČNB-w

 

 Př.: 8.2.1   Online článek z elektronického časopisu

 

 

Dotaz: http://katdotaz.nkp.cz/pripominky.phtml?id=332

Prosím o radu, jak správně zapsat článek z webového časopisu, který má ročník i číslo - kam umístit v poli 773 informaci [online] a zda uvádět počet stran v [ ] s. u nečíslovaných článků. Děkuji

 

Odpověď:

v návrhu RDA na http://www.collectionscanada.ca/jsc/docs/5rda-parta-ch3rev.pdf v kapitole 3.3 Carrier,bod 3.3.0.2.2,  se ve  fyzickéM nosiČI  objevuje i online zdroj   

 Viz též bod A 3.3 zde.

 
SYSID  1690136
FMT  RS
LDR  -----naa-a22------a-4500
BAS   $a01
BAS   $aMUS
001    web20061690136
003    CZ-PrNK
005   20061124212609.0
007    cr|cn|

006    m||||f|||d||||||||               patrně se   nebude se užívat
008   060920s2006----xr-----fso----000-0-cze--                                                         (POZICE 008/23 KÓD s pro elektronickou formu)
040   $aABA001$bcze
043   $ae-xr---
072 7$a78.01$xMuzikologie. Dějiny hudby$2Konspekt$99
072 9$a780.72$xMusicology$2Conspectus$99
080   $a78.01$2MRF
080   $a(046)$2MRF
080   $a(0:82-95)$2MRF
1001 $aCelhoffer, Martin$4aut
24510$a[Nils Lennart Wallin: Biomusicology: Neurophysiological, Neuropsychological and Evolutionary Perspectives on the Origins and Purposes of Music]$h[elektronický zdroj] :$cMartin Celhoffer   současná praxe uvádění druhu dokumentu

300  $a[6] s.        stránky nečíslovány, doplněny do závorek

500    $aPřístup z: http://acta.musicologica.cz/ zbytečné
516    $aČlánek v elektronickém časopisu zbytečné
520    $aRecenze knihy, jejímž obsahem je výklad hudby na základě neurověd, zkoumání podstaty a původu hudby.
538    $aZpůsob přístupu: World Wide Web
60014$aWallin, Nils Lennart
65007$amuzikologie$y21. stol.$2czenas
65009$amusicology$y21th century$2eczenas
6530  $abiomuzikologie
655 7$arecenze$2czenas
655 7$ačlánky$2czenas    pole použito proto, protože záznam je obsažen v bázi s jinými dokumenty
655 9$arecensions$2eczenas
7730 $tActa musicologica$honline$x1214-5955$gRoč. [3] (2006), č. 1$q3:1$92006     nosič v podpoli 773$h, doplněn ročník dle záznamu zdrojového dokumentu - viz př. 8.1, doplněno podpole q,9 pro rejstříky a propojovani

78708$iRecenze na:$aWallin, Nils Lennart$tBiomusicology: Neurophysiological, Neuropsychological and Evolutionary Perspectives on the Origins and Purposes of Music$dStuyvesant, N.Y. : Pendragon Press, 1991$9kniha   $4kniha
85640 L $uhttp://acta.musicologica.cz/06-01/0601k03.html$yPlný text$qtext/html$4N$9HTM     poznámka:  $9HTM potřebné pro bázi ANL
929 $aText

932  $aMUS
910   $aABA001$trs

PSP  $aON

 

 Poznámka:

Při dalším řešení by se měly, dle mého soudu, sblížit  zejména materiály:

http://www.loc.gov/acq/conser/Module31.pdf   Remote Access Electronic Serials

http://www.issn.org/files/active/0/manual.pdf   MANUAL ISSN

Materiály ISBD (CR), ISBD (CP), ISBD (ER) - IFLA

 

Poznámky k citaci dle normy 690-2:

Způsoby, jak se přiblížit k citaci dle normy 690-2  (mohou nastat různé kombinace, zde uvedeny jen některé z nich, vhodné pro případy existence zdrojů na různých médiích):

 Pole 773 dle ISBD s unifikovaným názvem - pokud by existoval (v podpoli h použito velké počáteční písmeno):

 

Uvádět unifikovaný název

7730 $tActa musicologica$hOnline$sActa musicologica (online)$x1214-5955$gRoč. [3] (2006), č. 1$q3:1$92006

 

 Poznámky k MARC 21:

Podpole 773 $c je v MARC 21 vyloučeno s použití jako kvalifikátor. Hypoteticky by zdrojový dokument s tímto podpolem vypadal takto:

 7730 $tActa musicologica$c(online)$x1214-5955$gRoč. [3] (2006), č. 1$q3:1$92006 

 

Pro klíčový název jako takový není v 773 podpole

7730 $tActa musicologica$hOnline$?Acta musicologica (Brno)$x1214-5955$gRoč. [3] (2006), č. 1$q3:1$92006

 

nebo v kombinaci s unifikovaným názvem 

 7730 $tActa musicologica$hOnline$?Acta musicologica (Brno)$sActa musicologica (online)$x1214-5955$gRoč. [3] (2006), č. 1$q3:1$92006

 

 Další způsoby zápisu  výrazu "online":

ISSN pro online zdroj  

 7730 $tActa musicologica$x1214-5955 (Online)$gRoč. [3] (2006), č. 1$q3:1$92006

  

ISSN a klíčový název / klíčový název a ISSN

 7730 $tActa musicologica$x1214-5955 = Acta musicologica (Online)$gRoč. [3] (2006), č. 1$q3:1$92006

7730 $tActa musicologica$xActa musicologica (Online) = 1214-5955$gRoč. [3] (2006), č. 1$q3:1$92006

 

 

Př.: 8.2 .2  Současný stav článku z elektronického časopisu v bázi ANL

 

DB    L ANL01

SYSID L 1085005

FMT   L RS

LDR  -----naa-a22------a-4500

BAS  $aMUS

001    web20061085005

003    CZ-PrNK

005    20071128152556.0

007    cr-cn-

008    060920s2006----xr-----fso----000-0-cze--

040    $aABA001$bcze$92

043    $ae-xr---

072 7 $a78.01$xMuzikologie. Dějiny hudby$2Konspekt$99

072 9 $a780.72$xMusicology$2Conspectus$99

080    $a78.01$2MRF

080    $a(046)$2MRF

080    $a(0:82-95)$2MRF

1001  $aCelhoffer, Martin$4aut

24510$a[Nils Lennart Wallin: Biomusicology: Neurophysiological, Neuropsychological and Evolutionary Perspectives on the Origins and Purposes of Music]$h[elektronický zdroj] :$cMartin Celhoffer

520    $aRecenze knihy, jejímž obsahem je výklad hudby na základě neurověd, zkoumání podstaty a původu hudby.

538    $aZpůsob přístupu: World Wide Web

60014$aWallin, Nils Lennart

65007$amuzikologie$y21. stol.$2czenas

65009$amusicology$y21th century$2eczenas

6530  $abiomuzikologie

655 7 $arecenze$2czenas

655 9 $arecensions$2eczenas

695    $ahudba

7730  $tActa musicologica$honline$gRoč. [3] (2006), č. 1$x1214-5955$q3:1$92006

78708$iRecenze na:$aWallin, Nils Lennart$tBiomusicology: Neurophysiological, Neuropsychological and Evolutionary Perspectives on the Origins and Purposes of Music$dStuyvesant, N.Y. : Pendragon Press, 1991$4kniha

85640$uhttp://acta.musicologica.cz/06-01/0601k03.html$yPlný text$qtext/html $4N$9HTM

910    $aABA001$trs

929    $aText

932    $aMUS

PSP   $aON

IST    $awz20060920$bhabo

VAH 18

 

                                                 Dotazy ke katalogizaci  -  č. 335; Odpověd  Př. 9.2,  9.3

 

Př.:  9

 

Př.: 9.1 Elektronický pokračující zdroj  v bázi NKC - elektronický archiv


DB L NKC01
SYSID 1636710
FMT     SE
LDR    -----nai-a22------a-4500
BAS   $a01
BAS   $aWAR
001    web20051636710
003    CZ-PrNK
005    20060322145222.0
007    cr-cna
008    050405c20009999xr--x-w-s-----0---b2cze--
040    $aABA001$bcze
072 7 $a004$xPočítačová věda. Výpočetní technika. Informační technologie$2Konspekt$923
072 9 $a004$xData processing, computer science$2Conspectus$923
080    $a004$2MRF
080    $a621.39$2MRF
080    $a004.738.5$2MRF
080    $a(0.034.2)004.738.12$2MRF
1001  $aPeterka, Jiří,$d1958-$7xx0013896$4aut
24510$aeArchiv.cz$h[elektronický zdroj] :$barchiv článků a přednášek Jiřího Peterky /$cJiří Peterka
260     $a[S.l.] :$bJiří Peterka
310     $aČastá aktualizace
3621   $a[2000]-^^^^
500     $aNázev z titulní obrazovky (verze z 5.4.2005)
516     $aWebovská prezentace
520     $aElektronický archiv článků a přednášek Jiřího Peterky z oblasti výpočetní techniky
538     $aZpůsob přístupu: World Wide Web
65007$avýpočetní technika$2czenas
65007$atelekomunikace$2czenas
65007$ainternet$2czenas
65009$acomputer technology$2eczenas
65009$atelecommunication$2eczenas
65009$ainternet$2eczenas
655   7$awww dokumenty$2czenas
655  9$awww documents$2eczenas
85640$uhttp://www.earchiv.cz$qtext/html
929    $aText
929    $aSound
930    $acop. Jiří Peterka
NKC  $aČNB-w
PST   $awz20050405$bjell

 

 

Př.: 9.2.  Článek obsažený v elektronickém archivu

 

Dotaz http://katdotaz.nkp.cz/pripominky.phtml?id=335

Co počít, když internetový časopis nemá žádná čísla ani svazky, ba dokonce ani datum publikování, pouze obecný archiv? Stačí do zdrojového dokumentu uvést pouze název bez dalších upřesňujících údajů? Jak popisovat články uveřejněné na internetových portálech typu aktualne.cz - stejným způsobem jako články z internetových časopisů?

 

Odpověď::

Hlavním pramenem popisu u elektronických zdrojů je samotný zdroj ... . Pokud požadovaný údaj není dostupný ze zdroje samotného, převezměte jej z následujících pramenů (v tomto pořadí): ...  online dokumentace, webovská stránka vydavatele s informacemi o elektronickém zdroji. Jestliže požadovaný údaj nelze získat z hlavního pramene popisu  nebo z pramenů výše uvedených, převezměte jej z následujících pramenů (v tomto pořadí):

další publikované popisy zdroje

jiné prameny (např. metadatové záznamy) - viz AACR2R 9.0B1

 

Uvádíme ty údaje, které máme k dispozici.

U dokumentů s více než jedním hlavním pramenem popisu, použijte hlavní pramen popisu, který se vyskytuje jako první - viz AACR2R 1.0A3  (Dodatky 2004, vydané v r. 2006).

Údaje z jiného, než předepsaného pramene popisu dáváme do hranatých závorek  -viz AACR2R 1.0A 4  (Dodatky 2004, vydané v r. 2006).

 

Předepsané prameny popisu - viz výše zde bod B 6.1, dále pak AACR2R 9.0B

 

Ke zdrojovému dokumentu: dle dodatků AACR2R 2004 vydaných v r. 2006  se oblast specifických údajů neuvádí. Navrhujeme tedy výraz blíže určující zdrojový dokument uvést v údajích fyzického popisu nebo v poznámce zdrojového dokumentu

 

FMT  RS
LDR  -----naa-a22------a-4500
BAS  $aKIV
001    webxxxxxxxxxxx
003    CZ-PrNK
005   20071128212609.0
007   cr|cn|

008   071128s2007----xr-a---fs-----000-0-cze--                                             (POZICE 008/23 KÓD s pro elektronickou formu)
040   $aABA001$bcze

043   $ae-xr---

072 7$a004$xPočítačová věda. Výpočetní technika. Informační technologie$2Konspekt$923
072 9$a004$xData processing, computer science$2Conspectus$923
080   $a004$2MRF
080   $a621.39$2MRF
080   $a004.738.5$2MRF
080   $a(0.034.2)004.738.12$2MRF
1001 $aPeterka, Jiří,$d1958-$7xx0013896$4aut$4pbl$4cph
24510$aJak velký a jak rozšířený je internet v Česku?$h[elektronický zdroj]  /$cJiří Peterka

300   $a[13] s.$b16 il.

500   $aNázev z titulní obrazovky (verze z 28.11.2007)

538   $aZpůsob přístupu: World Wide Web
65007$avýpočetní technika$2czenas
65007$atelekomunikace$2czenas
65007$ainternet$2czenas
65009$acomputer technology$2eczenas
65009$atelecommunication$2eczenas
65009$ainternet$2eczenas
651 7 $aČesko$2czenas

85640$uhttp://www.earchiv.cz/b07/b0800001.php3$yPlný text$qtext/html$4N$9HTM
929     $aText
930     $acop. Jiří Peterka
 

Návrh: formu elektronického zdroje z hlediska uspořádání uvádět v 773 $n  nebo  v údajích fyzického popisu 773 $h

 

7730 $teArchiv.cz$honline$nElektronický archiv

nebo   ... $hOnline...

nebo

7730 $teArchiv.cz$hOnline archiv

929  $aText

932  $aKIV
910   $aABA001$trs

PSP  $aON 

  

 Př.: 9.3.  Článek obsažený na  zpravodajského serveru

 ...

24510 $aNa východě vzniká nová opona. Elektronická$h[elektronický zdroj]  /$cBlahoslav Hruška

2463 $aEvropa

500   $aRubrika: Evropa

500   $aNázev z titulní obrazovky (verze z 28.11.2007, 13.20)

 

...

7730 $teaktuálně.cz$honline$nZpravodajský server

nebo  ... $hOnline

nebo

7730 $teaktuálně.cz$hOnline zpravodajský server

  

85640  $uhttp://aktualne.centrum.cz/eurorubrika/clanek.phtml?id=514721$yPlný text$qtext/html$4N$9HTM

  

Poznámka (hypotetický příklad): v případě existence unifikovaného názvu, klíčového názvu u seriálu a ISSN pro online zdroj by pole 773 pro příklady 9.2 a 9.3 mohlo vypadat podobně jak je uvedeno v příkladě 8.2

  

 

Př. 10.  Metody popisu elektronických a tištěných  podob článků - metoda jednoho a dvou záznamů

  

Př. 10.1 Metoda oddělených záznamů

Metoda se používá při popisu tištěné originální a elektronické offline verze článku.

 

Tištěná podoba - pole 007, 530 - informace o dostupnosti elektronické verze, 776 - propojení na článek, popsaný jako elektronický zdroj.

Elektronická offline podoba - pole 007, 530 - informace o dostupnosti tištěné verze, 538 - požadavky na systém, 776 - propojení na tištěnou verzi, pole PSP.

 Příklad bude doplněn.

 

 

10.2 Metoda jednoho záznamu

Metoda se používá u tištěného článku, ke kterému existuje online verze. Do záznamu pro tištěnou verzi se doplní pole 007, pole 530, pole 776, pole  85641, pole PSP.

 

 

Př.: 10.2.1

Popis článku v tištěné formě, propojení na elektronickou verzi  v poli 776 pro Vydání na jiném nosiči,  odlišný název článku uvedený v tištěné verzi v obsahu – pole  246 a 500 , odlišný název u elektronické verze – pole 776 a 530, dva výskyty pole 007 pro tištěnou a elektronickou podobu, pole PSP pro příznak  ON  (dostupnost online), propojení na jednotky přes LKR

 

DB       ANL01

SYSID 1107822

FMT   RS

LDR  -----naa-a22------a-4500

001    an2008aboa0000841

003    CZ-PrNK

005    20080226125912.0

007    ta

007    cr-cn-

008    080220e200801--xr-a----------000-0-cze--

040    $aABA001$bcze$92

043    $ae-xr---

072 7$a78.07$xHudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání$2Konspekt$99

080   $a78.071.2$2MRF

080   $a[78:070.4]-051$2MRF

080   $a82-6$2MRF

080   $a782/785$2MRF

080   $a(437.3)$2MRF

24500$aNeodpovíte-li, pochopím :$bpočátek světové slávy v emigraci a počátek normalizace v Československu z dopisů Karla Ančerla a Ivana Medka 1968-1973.$n1. /$cPetr Kadlec

2463  $aNeznámá korespondence: Karel Ančerl - Ivan Medek

300    $bil.

500    $aV obsahu pod názvem: Neznámá korespondence: Karel Ančerl - Ivan Medek

530    $aDostupné též na internetu pod názvem (verze z 16.01.2008): Neodpovíte-li, pochopím - Karel Ančerl

60017$aAnčerl, Karel,$d1908-1973$7jn19990209006$2czenas

60017$aMedek, Ivan,$d1925-$7jk01081023$2czenas

65007$adirigenti$zČesko$y20. stol.$2czenas

65007$ahudební publicisté$zČesko$y20.-21. stol.$2czenas

65007$akorespondence$y1968-1973$2czenas

65009$aconductors (music)$2eczenas

65009$amusic publicists$2eczenas

65009$acorrespondence$2eczenas

6530  $ačeští dirigenti$ačeští hudební publicisté

655 7 $akorespondence$2czenas

655 9 $acorrespondence$2eczenas

695    $ahudba$xvážná hudba

7001  $aKadlec, Petr$4com

7730  $tHarmonie$x1210-8081$g[Roč. 16] (leden 2008), s. 31-33$q16:1$9200801

7761  $aKadlec, Petr$tNeodpovíte-li, pochopím - Karel Ančerl$honline

85641$uhttp://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Neodpoviteli-pochopim-pocatek-svetove-slavy-v-emigraci-a-pocatek-normalizace-v-Ceskoslovensku~16~leden~2008/$yPlný text$4N$9HTM

910   $aABA001$trs

PSP  $aON

IST    $asa20080220$badru

VAH  18

LKR  $aITM$b358638$lNKC50$y2008

 

Poznámka k poli 85641: vzhledem že se u online zdrojů uvádí podpole q, mělo by se uvádět i u elektronických verzí tištěných dokumentů (zatím se v ANL neuvádí)

 

 Př.: 10.2.2

Popis článku - recenze v tištěné formě, propojení na elektronickou verzi v poli 776, obě podoby mají stejný název,  dva výskyty pole 007 pro tištěnou a elektronickou podobu, pole PSP pro příznak  ON  (dostupnost online), propojení na jednotky přes LKR

DB       ANL01

SYSID 1107765

FMT   RS

LDR   -----naa-a22------a-4500

001    an2008aboa0000835

003   CZ-PrNK

005   20080226125336.0

007   ta

007   cr-cn-

008   080220e200801--xr-a-----o----000-0-cze--

040   $aABA001$bcze$92

043   $ae-gx---

072 7$a786$xHudba pro klávesové nástroje$2Konspekt$99

080   $a78.071.1$2MRF

080   $a786.2$2MRF

080   $a782/785$2MRF

080   $a(0:82-95)$2MRF

080   $a(430)$2MRF

1001 $aNěmec, Věroslav,$d1952-$7ola2003193898$4rev

24510$aJohann Sebastian Bach - Goldbergovské Variace BWV 988 /$cVěroslav Němec

300   $b1 il.

530   $aDostupné též na internetu (verze z 17.01.2008)

60017$aBach, Johann Sebastian,$d1685-1750$7jn19990000367$2czenas

60017$aGould, Glenn,$d1932-1982$7jn19990002795$2czenas

65007$ahudební skladatelé$zNěmecko$y18. stol.$2czenas

65007$ahudba pro klavír$2czenas

65009$acomposers$2eczenas

65009$apiano music$2eczenas

6530  $aněmečtí skladatelé$akompaktní disky$anahrávka$a1955

655 7 $arecenze$2czenas

655 9 $arecensions$2eczenas

695    $ahudba$xvážná hudba

7730  $tHarmonie$x1210-8081$g[Roč. 16] (leden 2008), s. 48$q16:1$9200801

7761  $aNěmec, Věroslav$tJohann Sebastian Bach - Goldbergovské Variace BWV 988$honline

78708$iRecenze na:$aBach, Johann Sebastian$tGoldbergovské Variace BWV 988 / Johann Sebastian Bach$dMembran/Bohemian Music Service, 2007$4zvukový záznam

85641$uhttp://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-recenze/Johann-Sebastian-Bach-Goldbergovske-Variace-BWV-988~17~leden~2008/$yPlný text$4N$9HTM

910    aABA001$trs

PSP  $aON

IST    $asa20080220$badru

VAH   18

LKR   $aITM$b358638$lNKC50$y2008

 

Př.: 10.2.3

Popis článku v tištěné formě, článek obsahuje abstrakta, propojení na elektronickou verzi v poli 776, obě podoby mají stejný název,  dva výskyty pole 007 pro tištěnou a elektronickou podobu, pole PSP pro příznak  ON  (dostupnost online). V tištěné i elektronické verzi je uvedeno živé záhlaví  Polysacharidy 2007 - pole 246.

Obsah článků je identický, lokace článků ve zdrojovém dokumentu je však odlišná od tištěné verze, online verze má jiné ISSN. Proto jsou uvedeny dva výskyty pole 773 – pro tištěnou a online verzi.

V online verzi je článek rozdělen do dvou soborů s anglickými názvy v obsahu, které jsou odlišeny označením jednotlivých částí - v záznamu zapsány v opakovaných výskytech pole 776, rovněž tak další název vyskytující se v online verzi. Každá část má svou adresu v poli 856. 

 

DB       ANL01

SYSID 1116686

FMT    RS

LDR   -----naa-a22------a-4500

001   an2008abom0000205

003   CZ-PrNK

005   20080404093635.0

007   ta

007   cr-cn-

008   080117s2007----xr-a-----a-b--000-0-cze--

040   $aABA001$bcze$92

0410 $acze$aeng

043   $ae-xr---$be-xr-pg$2czenas

072 7$a547$xOrganická chemie$2Konspekt$910

072 7$a577$xBiochemie. Molekulární biologie. Biofyzika$2Konspekt$92

080   $a547.458$2MRF

080   $a577.1$2MRF

080   $a(437.311)$2MRF

1112#$aPolysacharidy$n(3. :$d2007 :$cPraha, Česko)$4aut
24510$aPolysacharidy III: "Analýza, reakce a biologické účinky polysacharidů a jejich derivátů, inženýrské aspekty produkce na bázi polysacharidů" :$b16. listopadu 2007, Novotného lávka 5, Praha 1 /$cÚstav chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR, Česká společnost chemická

24617$aPolysacharidy 2007

24612$aAnalýza, reakce a biologické účinky polysacharidů a jejich derivátů, inženýrské aspekty produkce na bázi polysacharidů$f2007

300    $bil.

504    $aLiteratura

530    $aDostupné též na internetu v obsahu  pod názvem: Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part I)  

530    $aDostupné též na internetu v obsahu  pod názvem: Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part II)

530    $aDostupné též na internetu v obsahu  pod názvem: Polysacharides III

65007$apolysacharidy$xvýzkum$2czenas

65007$akonference$zČesko$y2007$2czenas

65009$apolysaccharides$2eczenas

655 7$aabstrakta$2czenas

655 9$aabstracts$2eczenas

695   $achemie$xorganická chemie

695   $abiologické vědy$xbiochemie

7102 $aÚstav chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha$4aut

7102 $aÚstav živočišné fyziologie a genetiky (Akademie věd ČR)$7nlk20030127421$4aut

7102 $aČeská společnost chemická$7kn20010725033$4aut

7730 $tChemické listy$x0009-2770$gRoč. 101, č. 9 (2007), s. 745-763$q101:9$92007

7730 $tChemické listy$honline $x1213-7103$gVol. 101, issue 9 (September 2007), s. 746-763$q101:9$92007

7761 $aPolysacharidy (3. : 2007 : Praha, Česko)$tPolysacharidy III: "Analýza, reakce a biologické účinky polysacharidů a jejich derivátů, inženýrské aspekty produkce na bázi polysacharidů"$honline

7761 $tAnalysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part I)$honline

7761 $tAnalysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part II)$honline

7761 $tPolysacharides III$honline

85641$uhttp://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2007_09_745-746.pdf$yPlný  text$4N$9HTM

85641$uhttp://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2007_09_747-763.pdf$yPlný  text$4N$9HTM

910    $aABA001$trs

PSP  $aON

VAH   18

Poznámka k poli 776: v rámci pole lze použít i podpole  $i pro návěští např. 77608$iOnline název:$tAnalysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part I).

Místo podpole 776 by možné použít i podpole 2461  $iOnline název:$aAnalysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives$n (part I) .

 

20061128   Anděrová, ANL

 

23.3.2007 Ivana Anděrová
 
01.12.12