SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Nová webová prezentace SKIP je umístěna na URL
http://skip.nkp.cz/

Tyto stránky se od 25.03.2003 neaktualizují a slouľí pouze pro archivní účely.


English Deutsch France             Pomoc knihovnam
Historie a poslání SKIP
Regionální organizace
Stanovy SKIP
Programové prohlášení SKIP
Jednací řád SKIP
Stanovy SKIP
Finanční řád
Stanovy SKIP
Aktivity
Publikační činnost
Bulletin SKIP
Návrhy - materiály
Výroční zpráva
Z jednání orgánů SKIP
 

Redakce Vít Richter, technická redakce Jindřich Pilař


Home Page Národní knihovny ČR