Oddělení analytického zpracování | Báze ANL | ANL FULL | Koop. systém článkové bibliografie | Granty | EnglishMetodika popisu článků ve Formátu MARC 21 (pracovní materiál)

Úvod

1.Standardy a důležité odkazy, UNIMARC a MARC 21, AACR2R, skupiny údajů, hlavní a vedlejší záhlaví, obecná struktura analytického  záznamu, prameny popisu

 

2. Souhrnná informace  o aktualizacích od července 2008.

Záznam článku (statí) s interpunkcí ISBD, interpunkce a řazení, minimální a úplný záznam v MARCu 21 se stručnými pravidly zápisu.

Pole MARC 21 s pravidly zápisu údajů dle AACR2R pro analytický popis (tištěné monografie a seriály, elektronické textové dokumenty online, offline)

SOUČASNÝ STAV - celkový přehled.

AKTUÁLNÍ PŘÍKLADY

Poznámka: body 4.1 - 4.8 obsahují informace o popisu tak, jak se postupně vyvíjí - aktualizují se dle časových možností. Rychlé aktuální info je v bodě 2.

3. Obecná ujednání (Rada pro katalogizační politiku)

4. Zápis údajů v MARCu 21 v rámci oblastí ISBD s respektováním AACR2R týkající
se nesamostatných částí dokumentů – článků a statí

4. 1 Pole 0XX

4. 2 Pole 1XX

4.3 Pole 2XX-5XX

4.4 Pole 6XX (aktualizuje se )

4.5. Pole 7XX (aktualizuje se)

4.6 Pole 8XX

4.7 Pole 9XX

4.8. Písmenná pole

Příloha 1 – Konverze kódů rolí

Příloha 2 - Konverze kódů zemí

Příloha 3 – Příklady (z r. 2004)

Příloha 4 – Návrh analytického zpracování seriálových / monografických
publikací z pokračujících konferencí, festivalů, veletrhů atd. a jedinečných akcí

Příloha 5 – Vývoj věcného popisu v ANL a současné tendence
(r. 2006)

 Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů  (v přípravě)

5. Mutace

15.11.2006 Ivana Anděrová
01.12.12