Odd. analytického zpracování | Báze ANL | Plnotextová báze ANL FULL | Granty | Metodika popisu článků | English

Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC a MARC21Metodika je určena především pro pracovníky oddělení analytického zpracování NKČR a knihoven spolupracujících v Kooperačním systému článkové bibliografie.

  Články-bibliografický popis - základní metodika
  Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC - podklad pro interpretace AACR2R/UNIMARC
  Přehled polí pro bibliografický záznam nesamostatných částí dokumentu
  Věcný popis ANL
  Příklady
   
  Metodika pro popis článků ve formátu MARC 21.  Aktualizuje se
  Příklady popisu ve formátu MARC 21 (i UNIMARC)
   
  Stručná informace o souborech autorit
   
  UNIMARC - MARC 21
  Mutace
   
  Autority, zkratky, MDT
  Národní autority - portál
  Informace o jmenných a věcných autoritách, resp. postupu při jejich vytváření - báze AUT
  Věcné zpracování. Věcné autority
  Předmětové selekční jazyky - kódovník - formát - UNIMARC/MARC 21
  Aplikace konspektu v článkové bibliografii
  AACR2R - příloha B Zkratky
  Geografické kódy zemí - země a oblasti světa
  Geografické kódy v rámci Česka
  Kódy jazyků UNIMARC/MARC 21 (ke stažení ve Wordu, verze září 2008)
 

Kódy jazyků MARC

  Kódy rolí MARC 21
  MDT
  Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky.  2.,  dopl.  vyd.  2006
  Literatura a některé důležité adresy
  Anglo-americká katalogizační pravidla. Česky
  AACR
  AACR2/UNIMARC. Schválené české interpretace
  AACR2/UNIMARC. Schválené české interpretace. Speciální dokumenty
  AACR2/UNIMARC. Schválené české interpretace. Elektronické dokumenty
  Česká interpretace zápisu jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování
  Vývoj, směřování a trendy katalogizace za poslední 4 roky: od FRBR až po revizi AACR2R v r. 2002
  FRBR (český překlad)
  Návrh nových pravidel RDA
  Dotazy ke katalogizaci
  NKČR - katalogizační politika
  České překlady mezinárodních standardů, které vydala NKČR
  UNIMARC
  UNIMARC manual  
  MARC 21
  MARC Proposals
  Cataloger´s Reference Shelf
  IFLA. Newspapers Section
  Články
  Definition of Data Elements for Article Level Description - články
  ISBD
  ISBD (G)
  Guidelines for Using UNIMARC for Component Parts. UNIMARC Guidelines no. 1 1999
  ISBD (CP) . 2003. Revize vydání z r. 1988      články
  Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popisu (ISBD).  1997. Překlad z angličtiny      články
  ČSN 01 0195 Bibliografický záznam    též články
  Záznam pro soubornou databázi VF, UNIMARC, MARC 21 - články
  Záznam pro soubornou databázi : VF. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály . 1999     články
  Záznam pro soubornou databázi : UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály  . 1999  články
  Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály   . 2004. Schválený materiál  skupinou pro analytické zpracování      články
  Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály   . 2005. Graficky upravený materiál z r. 2004, opravy, doplňky k přílohám      články
  Další ISBD
 

ISBD (ER)

 

ISBD (NBM)

 

ISBD (CR)

 

ISBD (M)

  Další minimální záznamy
 

Tištěné monografie

 

Tištěné seriály

 

Speciální dokumenty

  AACR2R /UNIMARC. Schválené české interpretace. Speciální dokumenty
  Další pravidla bibliografického popisu
  Novinky v katalogizaci ve světle komunikačního formátu MARC 21
  Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21. 2009
  Katalogizace ve formátu MARC 21 : pokračující zdroje. 2006
  Katalogizace ve formátu MARC 21 : stručná instrukce  a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. 2008
 

Příručka pro školitele. Knihy/seriály (200305)

 

Popisné údaje

 

Selekční jmenné

 

Kódované údaje, 0XX

 

Věcné údaje

  Bibliografický formát MARC 21. Monografie
 

Katalogizace speciálních druhů dokumentů v JVK

 

Katalogizace speciálních druhů dokumentů

 

Katalogizace pokračujících zdrojů

 

Katalogizace elektronických zdrojů plus instrukce

  Katalogizace elektronických zdrojů ve formátu MARC 21
  Dublin Core Czech
  Bibliografické citace
  Projekt Bibliografické citace
  Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů dle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2
   

Kooperace

Kooperační systém článkové bibliografie - analytické zpracování tištěných a elektronických zdrojů, evidence excerpční (titulové) základny, nakladatelé/vydavateké, JAK KOOPEROVAT

 

 22.2. 2007 Ivana Anděrová
01.12.12