Odd. analyt. zpracování | Báze ANL | ANL FULL | Koop. systém článkové bib. | Granty | Metodika popisu článků | English


Metodika popisu článků ve formátu MARC 21 (pracovní materiál)

 

 

 

2. Souhrnná informace o aktualizacích od července 2008 pro MARC 21 a UNIMARC s příslušnými odkazy.

Záznam článku (stati) s interpunkcí ISBD, interpunkce a řazení, minimální a úplný záznam v MARCu 21 se stručnými pravidly zápisu.

Pole MARC 21 s pravidly zápisu údajů dle AACR2R pro analytický popis (tištěné monografie a seriály, elektronické textové dokumenty online, offline)

- SOUČASNÝ STAV - celkový přehled.

 Aktuální příklady

 

 

2.1  Souhrnná informace o aktualizacích od července 2008 pro MARC 21 a UNIMARC s příslušnými odkazy

MARC 21

Číslo a datum a  aktualizace Předmět aktualizace Odkaz v metodice ANL  nebo jinde Poznámka
1.

 15.07.2008

MARC 21- Pole 045 - Časové období obsahu dokumentu - aktualizace 4. 1 Pole 0XX Pro Kooperační systém článkové bibliografie: pole začneme používat až po dohodě v rámci systému
2.

 22.7.2008

Zveřejněny informace o jednání Pracovní skupiny pro věcné zpracování  (M. Balíková) o používání chronologických údajů ve věcném popisu (zavedení polí MARC 21 648/ UNIMARC 965) http://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-chronologickych-autorit   Pro Kooperační systém článkové bibliografie: bude předložen návrh ke schválení v rámci systému po analýze db ANL

 

3.

 22.7.2008

Doplněny informace o návěští v poznámkách  http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_def_pozn_MARC.htm; v metodice ANL v 4.3 Pole 2XX-5XX;

 

 
4.

25.7.2008

 Pole 944-946 určena pro další autory tj. osoby, korporace, akce zdrojového nebo recenzovaného dokumentu, do budoucna je žádoucí strukturovat jako autority, momentálně nelze strukturovat ani hlavní záhlaví v polích 773, 787 ; strukturovaný zápis hlavního záhlaví v 773 a 787  lze řešit v rámci metodiky v souladu s autoritní strukturou polí  9XX; možný vývoj je naznačen a bude postupně řešeno 4.7 Pole 9XX  
5.

31.7.2008

Návrhy autorit v 1XX, 6XX, 7XX pouze v NKČR - změna podpole $0r na $9r 4.8. Písmenná pole viz příklad u písmenného pole PJM  
6.

10.2008

Úpravy indikátorů v poli 246 vzhledem k různým typům variantních názvů viz níže bod 3.  
7.

10.2008

Aktualizace příkladu 8. rozdělení na 8.2.1 (vývoj) a 8.2.2 (současnost);, aktualizace www odkazů, návrh zápisu unifikovaného názvu zdrojového dokumentu za účelem jeho využití pro citaci dle normy 690-2; částečné zpřehlednění struktury materiálu vzhledem k:

Dotazy ke katalogizaci  -  č. 332; odpověd př. 8.2.1,  8.2.2

Dotazy ke katalogizaci  -  č. 335; Odpověd  Př. 9.2,  9.3

 

 Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů  (v přípravě)
 
 
 8.

10.2008

Aktualizace pole 856 4.6 Pole 8XX  
9.

7.11.2008

CHRONOLOGICKÉ ÚDAJE VE VĚCNÉM POPISU ANL

 

Byla provedena analýza chronologických údajů v bázi ANL na základě jednání Pracovní skupiny pro věcné zpracování  (M. Balíková) - viz též Aktualizace č. 2 zde http://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-chronologickych-autorit

Cíl:

a) jednotný, standardní způsob zápisu chronologických údajů

 

b) možnost konverze z prekoordinovaných systémů (řetězce předmětových hesel) do postkoordinovaných systémů (systémy založené na tezaurech atd. nepoužívající předem tvořené řetězce hesel)

 

c) zpřehlednění rejstříků

 

Výsledek analýzy ANL:

 

1)  V minulosti všechny instituce popisovaly v rámci systému ISIS jednotným způsobem – chronologický údaj se zapisoval v rámci   klíčových slov. Chronologické údaje byly při přechodu na UNIMARC resp. MARC 21   konvertovány do pole pro klíčová slova.  Forma zápisu se lišila od současné.

 

2) V současnosti se v kooperačním systému se používají systémy s formátem MARC 21 či UNIMARC. Některé systémy přecházejí v současné době z UNIMARCu na systém MARC 21.

 

Chronologické údaje se používají většinou v rámci polí 6XX, ať už v rámci řetězců nebo klíčových slov. Chronologický kód zatím používá pouze Moravská zemské knihovna v Brně (v minulosti též Olomouc). Zvl. pole pro chronologický údaj začala při přechodu na M21 užívat NPKK (M 21 pole 648).

 

3) Sjednocení zápisu chronologických údajů a budoucnost

3.1 Od roku 2009 postupně přikročíme k používání chronologického kódu v rámci systému (pole UNI 661, M21 045). Bude vystavena podrobnější specifikace k tomuto poli.

 

3.2 Kde se nepoužívají řetězce PH, je možno chronologický údaj použít v klíčových slovech (UNI 610, M21 653).

 

Pokud  instituce používající oborové tezaury běžně používají  pro chronologický údaj  zvláštní pole (M 648, UNI 965), mohou ho používat i v záznamech importovaných do  kooperačního systému článků (v současné době začala používat NPKK v M21 pole 648, UZPI používá pro chronol. údaj pole M21 653). Globálně v ANL nebudeme zatím pole UNI 965/M21 648  zavádět.

 

3.3 V kooperaci používáme globální shrnující hesla u osob , někde u institucí, témat (např. česká literatura, české výtvarné umění, terorismus) apod. s chronologickým vymezením nejčastěji v rámci století, přesahu století nebo dle potřeby.

U akcí, filmů, divadelních her apod. se používají globální shrnující hesla chronologicky určena nejčastěji rokem (konference, divadelní inscenace, filmy).

 

Použití výrazu dějiny:

a) dějiny jednotlivých zemí, př. Česko – dějiny – 1968 nebo jako jednotlivé deskriptory či klíčová slova

b) dějiny odvětví, oborů, řemesel, předmětů apod., př. právo - dějiny – 1968 nebo jako jednotlivé deskriptory či klíčová slova

 

 

Někdy jsou  chronologické údaje součástí autoritních tvarů.  

U těchto způsobů zápisu chronologických údajů zůstaneme, zatím nebudeme vnášet další "umělou" periodizaci v rámci hesel.

 

Popis je však třeba více sjednotit.  Ne vždy se chronologický údaj uvádí, i když je uveden v článku, ne vždy se u globálních shrnujících hesel používá chronologický údaj apod..

:

 

Př.: M21

60017   |a Durkheim, Émile, |d 1858-1917 |7 jn19990001927 |2 czenas
61027   |a Slovenská akadémia vied. |b Sociologický ústav |7 kn20031021007 |2 czenas
65007   |a sociologové |z Francie |y 19.-20. stol. |2 czenas
65007   |a konference |z Bratislava (Slovensko) |y 2008 |2 czenas

 

Př.: M21

63004   |a VALL-I (film). |f 2008
65007   |a animované filmy |z Spojené státy americké |y 2008 |2 czenas

 

Př.: M21

60017   |a Shirer, William L. |q (William Lawrence), |d 1904-1993 |7 jn20020502008 |2 czenas
65007   |a zpravodajové |z Spojené státy americké |y 20. stol. |2 czenas
65007   |a druhá světová válka, 1939-1945 |2 czenas
651 7   |a Německo |x společnost a politika |y 1934-1941 |2 czenas
651 7   |a Německo |x dějiny |y 1934-1941 |2 czenas
655 7   |a recenze |2 czenas

 

3.4. Doporučení k formě: používat stanovenou formu chronologických údajů bez inverze a výrazu rok, ustupovat od používání slovních výrazů, spíše se snažit vyjádřit slovně:

 

např: 1948; 1948-; 16. stol.; 16.-18. stol.; 9.-7. stol. př. Kr.; 4. stol. př. Kr.-12. stol. po Kr. ; 9. stol. př. Kr.-3. stol. po Kr.; 2004, červen; 20. stol., 1. polovina;  20. stol., 20. léta; 2005, 1. čtvrtletí; poč.-20. stol.; 3. tisíciletí př. Kr.

 

3.5 Důsledně používat chronologický údaj, kde je tento vymezen v článku.

 

3.6. Budou vystaveny kompletní příklady

 

   
10.

15.12.2008

 

 Zápis mutací – částečná analýza problému

 

Mutace  
11.

31.3.2009

 Aktualizace pole IST Stav záznamu  4.8. Písmenná pole  
12.

6.4.2009

 Velké a malé římské číslovky v lokaci článku - doporučení pro MARC 21 i UNIMARC Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC, kapitola Pravidla popisu, bod 3.5

též níže bod 2.

 
13.

27.7.2009

Celkové zpřehlednění této www stránky.  Poznámka k propojovacím polím 76X-78X a polím 5XX,

dva konspekty v 072

viz níže bod 3.  
14.

28.7.2009

Pole 0XX - aktualizace pole 008, LDR , 040, 910 ; 041, celková aktualizace 4. 1 Pole 0XX  
15.

29.7.2009

Pole 1XX; Aktualizace 1. Standardy ... 4. 2 Pole 1XX ; 1.Standardy a důležité odkazy, UNIMARC a MARC 21, AACR2R, skupiny údajů, hlavní a vedlejší záhlaví, obecná struktura analytického  záznamu, prameny popisu  
16. 08.2009 Aktualizace pole 300 ; pole pro resumé atd. viz níže bod 3.  
17. 28.8.2009 Celková aktualizace tohoto materiálu  v bodě 3, doplněny příklady  v bodě 4 viz níže bod 3., 4.  
18. 31.8.2009 Aktualizace tohoto materiálu  - chronologické údaje viz níže bod 3.  
19. 1.9.2009 Aktualizace tohoto materiálu - doplnění příkladů 11.-16., v bodě 2. úvaha o lokaci/rozsahu článku viz níže bod 2.4.  
20. 4.9.2009 Aktualizovány autorské údaje  (podrobnější údaje); aktualizace údajů o edici ke zdrojovému a recenzovanému dokumentu (podrobnější údaje) viz níže bod 3.  
21. 8.9.2009  Aktualizace a doplnění nových příkladů, př. 10-   viz níže bod 4.  
21. 8.9.2009  

Údaje o ilustracích (podpole 300$b]  - viz poznámka v    5202  $aK poli 300 a 500 - zatím pouze návrh zápisu:

 

viz níže bod 3.  
22. 9.9.2009 Další doplnění příkladů  (u nich kurzívou některá doporuční k popisu) viz níže bod 4.  
23. 15.9.2009 Aktualizace údajů o ilustracích, podpole 300$b a 500$a ve vazbě na pole 008 viz níže bod 3.  
24. 15.9.2009 Aktualizace chronologických údajů - pole 045 ve vazbě na 6XX,

Geografické údaje

viz níže bod 3.  
25. 25.11.2009 Aktualizace příkladů pro Elektronické a tištěné dokumenty textové (př. 14-17  s tabulkou pro zápis údajů); též  Akce (př. 15, 17) viz níže bod 4.  
26. 25.11.2009

Akce  - článek z akce a článek o akci

Korporace 

viz níže bod 3.  
27. 5.1.2010 Aktualizace autorských údajů a údajů o odpovědnosti: et  al. a kolektiv autorů   viz níže bod 3.  
28. 24.2.2010  nové Aktualizace tabulky Elektronické a tištěné dokumenty textové  - podpole 856q""",

aktualizace příkladů 14.1-16, aktualizace polí 856 v příkladech 17.2,  17.3 , 17.4 , 17.5, nový 17.6

viz níže bod 4.  
29 25.2.2010 Grafická úprava,  doplnění příkladů 16.4-16.10  viz níže bod 4.  
30. 28.2.2010 Doplněny XX popisky o typu propojení viz níže bod 4.  
31. 1.3.2010

Pole 856 - typologie XX

viz níže bod 4.  
32. 11.3.2010 Přehled Dotazů ke katalogizací týkajících se analytického popisu:

110  lokace článku

136  chronologické údaje ve zdrojovém dokumentu

137  chronologické údaje - ročenka  (aktualizován 201005)

224  zkratky v popisu

303  forma, žánr nebo fyzická forma (formální deskriptory)

332  článek z webového časopisu a jeho rozsah

335  článek z www archivu, portálu

336   články v rámci rubriky

357   aktuální stav pravidel pro analytický popis

364   popis otisku, separátu, reprintu

410  "dvoučíslo" z přelomu roku  (Literární noviny)

422  chronologické údaje ve věcném analytickém popisu

424  pole 856 a 956 v analytickém popisu

462  hvězdička u pole 655 žánr/forma

 

 

 

   
33. 11.3.2010 Úprava příkladů 17.2, 17.3, 17.4; nové příklady 17.7, 17.8, 17.9 viz níže bod 4.  
34. 24.3.2010 Aktualizace materiálu  Pole 856 - typologie XX    
35. 25.3.2010 Aktualizace materiálu  Pole 856 - typologie XX    
36. 29.3.2010 Aktualizace materiálů o odkazy na  Pomocný rejstřík k dotazům [ke katalogizaci] viz níže bod 2.2,  4. 1 Pole 0XX , 4. 2 Pole 1XX  , 4.3 Pole 2XX-5XX  
37. 10.5.2010

Zápis mutací v kooperačním systému článků

Zápis mutací v kooperačním systému článků  
37. 10.5.2010 Návrhy autorit v NKČR v bibliografických záznamech ANL - OSOBY Návrhy autorit v NKČR v bibliografických záznamech ANL - OSOBY  
38. 8.11.2010

Zápis recenzovaných dokumentů a potažmo i zdrojových dokumentů (pole mají stejnou strukturu) s zatím částečným ohledem  na ISO 690 a 692 a FRBR - návrh

http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_recenze.htm  
39.     03.2011

Chronologické údaje ve věcném popisu ANL

http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_chron_ANL_2011.htm  

 

UNIMARC

 

Datum Předmět aktualizace Odkaz Poznámka
6.4.2009 Velké a malé římské číslovky v lokaci článku - doporučení pro MARC 21 i UNIMARC Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC, kapitola Pravidla popisu, bod  3.5  
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Předešlé aktualizace této stránky:

12.6.2008   Elektronické textové dokumenty online, offline;  elektronické verze tištěných dokumentů online v jednom záznamu  

Aktualizace:

25.2.2008

Oddíl 3. Pole MARC 21 s pravidly zápisu údajů dle AACR2R pro analytický popis (tištěné monografie a seriály, elektronické textové dokumenty online, offline) - celkový přehled.  Doporučení: neuvádět v poli pro zdrojový a recenzovaný dokument (podpole 773t a 787t) autorské údaje po lomítku, uvádět pouze selekční údaje v poli 944-946; doporučení neuvádět popisné údaje pro edici ve zdrojovém a recenzovaném dokumentu v podpoli 773k a 787k - uvádět též pouze selekční údaje v polích 948-951. 

 

 

2.2  Záznam článku (stati) s interpunkcí ISBD, interpunkce a řazení, minimální a úplný záznam v MARCu 21 se stručnými pravidly zápisu

 

Záznam článku (stati) s interpunkcí ISBD

Oblasti ISBD a MARC 21 obecně

Název a odpovědnost – pole 245

Vydání – pole 250

Specifické údaje – pole 254-257 + 306, 362

Nakladatelské údaje – pole 260

Fyzický popis – pole 3XX

Poznámky – pole 5XX

Edice – pole 440 nebo 490

Standardní čísla a dostupnost – pole 02X

Oblasti ISBD a MARC 21 pro analytický popis

Název a odpovědnost – pole 245

Vydání – pole 250 (u českých článků se vykytuje málo)

Specifické údaje –  zatím ?

Fyzický popis – pole 3XX

Poznámky – pole 5XX

Standardní čísla a dostupnost – pole 02X

In: Údaje o zdrojovém dokumentu – pole 773


 

Oblasti ISBD s interpunkcí pro fyzicky nesamostatné části dokumentů (články, statě, aj. analytické jednotky)

 

Hlavní záhlaví

Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu]2 : další názvová informace3 / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. - Označení vydání.1 - Rozsah.6* - Poznámky11. - Standardní číslo1

In: Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu]2 : další názvová informace3 / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. - Označení vydání. 1 - Specifické údaje8. - První místo vydání : první nakladatel, datum vydání. 5 - Fyzický popis9.  - Edice10. - Poznámky11. - Standardní číslo.1- Údaje o číslování nebo označení a číslo svazku a stránkové rozpětí4

Vedlejší záhlaví

MDT

Sigla


 

Vysvětlivky:

1- uvádí se pouze u zdrojového dokumentu, v případě označení vydání u monografií

2 - u tištěných článků statí se neuvádí, povinné u speciálních druhů dokumentů, tj. i elektronických; u zdrojového dokumentu se uvádí v případě, když se druh zdrojového

     dokumentu liší od druhu části nebo pro rozlišení zdrojových dokumentů  se stejnými údaji v jiných oblastech popisu

3 - uvádí se povinně v popisu části dokumentu, v popisu zdrojového dokumentu se uvádí v případě nepřesných názvů (iniciály, akronym, obecný název)

4 - údaje o lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu: podpole 773g

5 - uvádí se pouze v popisu zdrojového dokumentu; uvádí se vždy u monografií, u seriálů se uvádí pouze v případě nutnosti rozlišit seriály se stejnými názvy, doporučuje se

     uvádět u periodik s řídkou periodicitou (vycházejí méně než 2 x ročně a monografických edic)

6 - uvádí se pouze, tvoří-li článek /stať náplň celého zdrojového dokumentu; jinak se uvádí v podpoli 773 g

8 - uvádí se u speciálních druhů dokumentů (hudebniny, kartografické dokumenty)

9 - specifické označení druhu dokumentu u elektronických zdrojů

10 - uvádí se zejména u monografických čísel seriálů

11 - uvádí se u speciálních druhů dokumentů, tj. i elektronických

 

Hypoteticky - úvahy o zápisu údajů o lokaci  přímo u části dokumentu (článku)

 

Interpunkce v bibliografickém popisu, řazení, číslovky, zkratky, tiskové chyby, pravopis a jiné obecné informace v MARCu 21 a dle ISBD

Interpunkce

  • interpunkce uvnitř polí a podpolí se většinou zapisuje, někde se generuje, odpovídá ISBD a pravidlům AACR2R
  • znak pro podpole  je automaticky nahrazován při zobrazení v ISBD mezerou
  • iniciály, akronymy - jednopísmenné se zapisují bez mezer bez ohledu na pramen popisu; zkratky různého typu se mezi sebou oddělují mezerou; ale mezi iniciálami v záhlaví se doplňuje jedna mezera
  • tečka a interpunkce na konci polí - se nezapisuje, není-li pole  ukončeno zkratkou, iniciálou nebo datem ukončeným  interpunkcí,  event. uzavírací závorkou při  použití   kvalifikátoru; tečka na konci podpole se nezapisuje tehdy, předchází-li tomuto podpoli podpoli $4
  • před údaji, které se nezapisují do samostatných podpolí, ale uvádějí se jako součást jiných údajů, se uvádí mezera (obvykle kvalifikátor v kulatých závorkách); za uzavírací závorkou kvalifikátoru v podpoli, za nímž následuje další podpole, se doplňuje tečka
  • znak & - znak se zapisuje s oboustrannou mezerou
  • datum - neukončené datum - jedna mezera se doplňuje mezi neukončeným datem a jakýmkoli následujícím údajem v rámci jednoho pole, ale následuje-li bezprostředně za neukončeným datem kód podpole, mezera se vynechává
  • datum - mezi řadovými číslovkami se  mezera nezapisuje, mezi číslovkou a slovem se mezera zapisuje

Př.:  ISBD

 

Zápis

 

7730#    $tX : Reflex interview$x1801-5980$gČ. 1 (duben 2006), s. 4-13$q1$92006

 

 

Zobrazení                   

 

 X : Reflex interview. -- ISSN 1801-5980. -- Č. 1 (duben 2006), s. 4-13

 

Př.:  Čárka, identifikátor podpole

 

Zápis

100 1# $aShakespeare, William,$d1564-1616$4aut

Zobrazení

Shakespeare, William, 1564-1616

 

Př.: Iniciály, akronymy

Jednopísmenné se zapisují bez mezer, bez ohledu na pramen popisu; zkratky různého typu se mezi sebou oddělují mezerou.

 

J.J.  Rousseau

F.D.H. Denby

U.S.D.A. Symposium

Ph. D.

M. J.P. Rabaut (pro jméno Monsieur J.-P. Rabaut)

 

Zápis iniciál v záhlaví

Mezi iniciálami v záhlaví se doplňuje jedna mezera

Rousseau, J. J.

 

Př.:

Zápis

110 2# $aNárodní knihovna České republiky

 Zobrazení

Národní knihovna České republiky

 


Př.:  Kulatá závorka tečka a identífikátor podpole vytváří mezeru, tečka a identifikátor podpole 
vytváří mezeru

Zápis

110 1# $aPraha (Česko).$bMagistrát.$bOdbor  životního prostředí

Zobrazení

Praha (Česko). Magistrát. Odbor  životního prostředí

Př.: &

Zápis s ouboustrannou mezerou

R & D Report

 

Př.:  Neukončené datum

Jedna mezera se doplňuje mezi neukončeným datem a jakýmkoli následujícím údajem v rámci jednoho podpole

Zápis

110 1# $aČesko.$bPresident (2003- : Klaus)

 

Následuje-li bezprostředně za neukončeným datem kód podpole, mezera se vynechává.

Zápis

60010  $aCapote, Truman,$d1924-$tBreakfest at Tiffany´s

 

Př.:  Datum

Zápis

1.1.2004

1. dubna 1998

23.-24.5.2001

23.-28. září 2002

 

Př. Rozměr

Zápis

 

13 x 15 cm

Interpunkce, číslovky, zkratky, tiskové chyby, pravopis a jiné obecné informace - viz též Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC, kapitola Pravidla popisu  3.5 (kromě pravidel pro řazení ve formátu UNIMARC a příkladů pro UNIMARC)

 

Výpustky - viz též katalogizační dotaz č. 467

 

Řazení v MARCu 21 (též v UNIMARCu), členy

MARC

U některých polí jsou členy, vyloučené z řazení, zohledněny prvním/druhým indikátorem (130, 630, 730, 740; 222, 242, 245, 830) v ostatních případech se členy vyloučené z řazení zapisují do dvojitých špičatých závorek s koncovou mezerou uvnitř (viz příslušná pole MARCu 21 - např. 600 14 $a <<z >>Cimburka a Tovačova, Stibor )

Úvodní členy se vynechávají ve všech polích, která jsou selekční a nejsou ošetřena indikátorem pole, který vylučuje příslušný počet znaků včetně následné mezery z řazení. V neselekčních polích/podpolích tyto členy zůstávají (např. 505$a, 245$b). Viz též katalogizační  dotazy č. 207, 402 , 478 (v anl. popisu se edice v současném popisu vyskytuje především v poli 773 jako popisný údaj, jako selekční v 9XX).

Př.: 

24504 |a The American : |b The Industrial ....

 

UNIMARC

Obdobně, úvodní členy v názvech se dávají do znaků, které je vylučují z řazení, např. <>, ve všech selekčnich polích/podpolích (200a, 200c, 200i, 225$a$i,410$a$i, 500$i, 7XX).

 

Prameny popisu - viz dále bod 2.3

 

K jiným obecným informacím  celkově viz Pomocný rejstřík k dotazům  - hesla:

Abecední řazení

Číslovky

Členy

Druhy dokumentů

Frontispis

Iniciály

Interpunkce

           hranaté závorky  

           na začátku a na konci polí  

Mezery

Mluvnické členy

Prameny popisu

Velká písmena

Text tištěný zvratmo 

Titulní stránka 

Transkripce viz Nelatinková písma

Transliterace viz Nelatinková písma

 

 

 

 

Minimální záznam - analytický popis tištěných dokumentů

Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály  (duben 2004)

Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály  (graficky upraveno; doplňky k přílohám - květen 2005)

 

 

Návrh minimálního záznamu  - analytický popis elektronických dokumentů

Bude vycházet z minimálního záznamu pro elektronické dokumenty viz   Speciální dokumenty

Zatím viz   Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů  (v přípravě)

 

 

2.3  Pole MARC 21 s pravidly zápisu údajů dle AACR2R pro analytický popis (tištěné monografie a seriály, elektronické textové dokumenty online, offline) -  současný stav  - celkový přehled

 

 

Údaje týkající se elektronických dokumentů. Údaje týkající se modifikace záznamu.  A Autorské údaje. Údaje týkající se údajů o rozsahu.

Pole 008. Údaje týkající se jazyka dokumentu. Názvové údaje, variantní názvy. Variantní názvy - doporučení.

Formalizovaná poznámka k obsahu a vedlejší záhlaví. Název originálu. Název překladu. Pole pro resumé atd.

Nejdůležitější pravidla popisu jsou vysvětlena v poli 520,  Prameny popisu,

Autority. Věcný popis. Chronologické údaje (045, 6XX).Geografické údaje. Akce  - článek z akce a článek o akci. Korporace. Edice.

Co je třeba dořešit

 

Údaje jsou barevně odlišeny. K některým z nich je výklad v poli 520.

 

FMT   RD

LDR    -----naa-a22------a-4500 viz též http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=247  ; opravu překlepů a drobných chyb, sjednocování dle rejstříků  u záznamů spolupracujících institucí není možné v praxi vždy zohledňovat v LDR, popř. v poli 040 a 910;   pokud jde ale o doplnění jmenného a věcného popisu  - viz též pole 040 a 910

LDR    -----aaa-a22------a-4500   doplněný záznam

 

001    an2005abod0000013

003    CZ-PrNK tj. kód pro NKCR, další knihovny musí požádat o kód na adrese uvedené v pravidlech pro popis článků

005    20050729171654.0

007    ta

007    cr-cn- (pro online dokumenty a elektronické verze tištěných dokumentů)

007    co--g- (pro elektronické pevné nosiče)

 

Některé varianty pole 008:

008    090819e20090819xr-a----------000-0-cze--        nejčastější forma pole 008 v případě  konkrétního data  vydání (kod  a pro ilustrace na pozici 18, počítáno od 0)

008    090511s2009----xr-a---f-b----000-0-cze--          nejčastější forma pole 008 v případě  roku jako data vydání, kod pro ilustrace na pozici 18,  kód f pro odborný článek na pozici 22,

                                                                                      kód b pro  bibliografii na pozici 24

008    090731e200903--xr-a-----o----010-0dcze--        konkrétní datum v poli 008, recenze - kód o na pozici 24, jubilejní článek - hodnota  1 na pozici 30,                                                                                       kód d pro biografické informace na pozici 34, v poli 655  7$ajubilejní články,  v poli 655  7$arecenze    

                                                                                           

008    040106e20030526xr-*****s****-000-0*cze--      s     pouze pro elektronické dokumenty na pevném nosiči a čisté online dokumenty, nikoli u elektronických verzí                                                                                                           tištěných dokumentů   v   jednom záznamu        

024   $a0862-5921(20040402)17:79[14:LN2004040200008700]3.0.CO;2-T$9LN2004040200008700

040   $aABA001 (Zdroj katalogizace, pole NO, podpole NO)$bcze (Jazyk katalogizace, podpole NO)$dOSA001 (agentura, která záznam modifikovala, podpole O)$ePoužitá pravidla popisu, nezapisuje se v případě AACR2R, podpole NO. Pole má vazbu na pole 910.

0410  $acze (Kód jazyka textu - v dokumentu více jazyků, pole O, podpole O; je-li článek originálem v jediném jazyce, kód se zapisuje pouze v 008, pozice 35-37.)$bger (Kód jazyka resumé, podpole O)$bkód jazyka resumé, pokud je to resumé k jiným publikacím, uvádí se ještě kód v poli 008, pozice 24-27; další vazby na pole 008  a 5XX viz poznámka+$hKód jazyka originálu a/nebo předlohy pro překlad, podpole O

0411  $acze$hger (Článek je překladem z němčiny, poznámka v 500)+

0410  $acze$bger (Článek je v češtině, resumé v němčině, poznámka v 546)+

0411  $acze$aeng$heng (souběžný čes. a angl. text, český text přeložen z angl., poznámka v 546)+

0411  $acze$aeng$ager (český, anglický a německý text, poznámka v 546)+

0411  $acze$beng$bger (český text, anglické a německé resumé, poznámka v 546)+

Viz  též    Kódy jazyků MARC ; Kódy jazyků UNIMARC/MARC 21 (ke stažení ve Wordu, verze září 2008)

 

Geografické údaje

043   $ae-xr---  kód geografické oblasti,tj. obecný kód musí být uveden vždy, pole NO , podpole O$be-xr-pg, tj. specifický kód, podpole O$2czenas (používá se v případě výskytu podpole b) - viz Geografické kódy v rámci Česka , Geografické kódy zemí - země a oblasti světa. Vazba na pole 6XX

 

Př.:

043   $af-gh--- (pole NO)                                            Ghana

Př.:

043   $ae-xr--- $be-xr-us                                             Ústecký kraj

 

Chronologické údaje

045   $av8w4 (časové období obsahu dokumentu, pole NO, podpole O, kód pro 1781-1848; souvisí s polem 648 a dalšími 6XX

045   $ay0y0 (kód pro 2003)

045   $ad7d9 (kód pro 265-30 př. Kr.)

045   $aa-c- (kód pro 3000-1000 př. Kr.)

045   $ao6s8 (kód pro 1066-1485)

045   $ax8x8 (kód pro 1984)

045   $ax-x- (kód pro 20. stol.)$at-v- (kód pro 16.-18- stol.)

045   $ay-y- (kód pro 21. stol.)

045   $ad8h2 (kód 146 př. Kr.-323 po Kr.)

072 7 $aMDT$xSlovní vyjádření skupiny konspektu$2Konspekt (pole O)$9pořadové číslo  viz též 4. 1 Pole 0XX , dva konspekty viz http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=319 

072 7 $a323$xVnitropolitický vývoj, politický život$2Konspekt$915

072 9 $a323$xCivil and political rights$2Conspectus$915

080   $a343.575$2MRF viz též 4. 1 Pole 0XX

080   $a351.761.3$2MRF (střední vydání MDT, v autoritách)

080   $a(437.3)$2MRF

080   $a323$2sel (vybrané znaky MDT)

1001  $aPříjmení hlavní záhlaví 1XX může být jen jedno - zde pro názornost více příkladů, Jméno 1.hlavního autora,$cdoplnek podpole O,$ddata$7cislo autority$4role

1000  $aRozluštěná šifra - odpovídá nerozluštěné šifře v poli 245$4role

1000  $aNerozluštěná šifra - odpovídá šifře v poli 245$4role

1001  $aNávrhy autorit - Příjmení které nenajdu v autoritách a posílám návrh autority, Jméno 1. hlavního autora$d1901-1949$8charakteristika$9r$4role

1001  $aSkočdopole, Hanuš$4aut

1001  $aBoháčková, Tamara,$d1948-1990,$upracoviště$4aut

1001  $aHavel, Ivan M.,$d1938-$7jk01040219$4aut

1001  $aHalas, František,$d1901-1949$7jk01033200$4aut

1001  $aVrána, I.,$uČeská zemědělská univerzita v Praze

1101  $aČesko.$bKancelář prezidenta republiky$7ko2004207969$4role

1101  $aČesko.$bMinisterstvo dopravy a spojů.$bOdbor krizového řízení$7kn20030307020$4role

1102  $aOrganizace OSN pro průmyslový rozvoj$7kn20010711320$4role

24510 $aNázev - pole NO, pro názornost zde uvedeno více příkladů pole :$bpodnázev, když se vztahuje k hl. části názvu v popdoli a.$nčíslo části,$pNázev části [elektronický zdroj]  tj. pouze u zdrojů na pevném nosiči a online zdrojů, nikoli elektronických verzí tištěných dokumentů v jednom záznamu] /$cJméno Příjmení 1. hl. autora, Jméno Příjmení 2. hlavního autora, Jméno příjmení 3.hlavního autora ; Jméno Příjmení dalšího autora, Jméno příjmení dalšího autora, Jméno Příjmení dalšího autora rámci jedné kategorie např. překladatelé ; Jméno příjmení dalšího autora v rámci jedné kategorie např. zapisovatelé rozhovoru ; Jméno a Příjmení ...[et al.] v případě více než tři autorů

24510 $aNázev.$nčíslo části,$pnázev části /$cJméno Příjmení 1. hl. autora, Jméno Příjmení 2. hlavního autora, Jméno příjmení 3.hlavního autora ; Jméno Příjmení dalšího autora, Jméno příjmení dalšího autora, Jméno Příjmení dalšího autora rámci jedné kategorie např. překladatelé ; Jméno příjmení dalšího autora v rámci jedné kategorie např. zapisovatelé rozhovoru ; Jméno a Příjmení ... [et al.] v případě více než tři autorů

24510 $aFuzzy expert marketing-mix model =$bexpertní fuzzy model pro marketingový mix /$cI. Vrana

24514 $aThe název.$nčíslo části,$pNázev části :$bpodnázev,když se vztahuje ke všem částem názvu /$cJméno Příjmení 1. hl. autora, Jméno Příjmení 2. hlavního autora, Jméno příjmení 3.hlavního autora ; Jméno Příjmení dalšího autora, Jméno příjmení dalšího autora, Jméno Příjmení dalšího autora rámci jedné kategorie např. překladatelé ; Jméno příjmení dalšího autora v rámci jedné kategorie např. zapisovatelé rozhovoru ; Jméno a Příjmení ... [et al.] v případě více než tři autorů

24510 $aNázev =$bSouběžný název : podnázev /$cJméno Příjmení 1. hl. autora, Jméno Příjmení 2. hlavního autora, Jméno příjmení 3.hlavního autora ; Jméno Příjmení dalšího autora, Jméno příjmení dalšího autora, Jméno Příjmení dalšího autora v rámci jedné kategorie např. překladatelé ; Jméno příjmení dalšího autora v rámci jedné kategorie např. zapisovatelé rozhovoru ; Jméno a Příjmení ... [et al.] v případě více než tři autorů

24510 $aPolitika, aneb, Jak zvítězit

24510 $a10 let nesvobody

24630 $aNázev části (tj.variantní název k hl. názvu, obsah podpole p z pole 245 pro vyhledání)

24631$aSouběžný název

24630$aJak zvítězit (tj. část názvu)

Pole 246  a 5XX - viz též  Návěští poznámek v MARC 21

 

Rubrika

Rubrika  -  současná praxe v ANL (bude opraveno-viz doporučená podoba) :

2463  $aNázev rubriky  tj. generuje se vedlejší záhlaví, negeneruje se poznámka , k ní poznámka v poli 500

500   $aRubrika: Název rubriky jako neselekční údaj

 

Př.: 

2463  $aTéma

500    $aRubrika: Téma

 

Doporučená podoba:

Př.: Rubrika - doporučení vzhledem k propojování  a možnostem různých systémů  

2461  $aTéma

500    $aRubrika: Téma

 

Př.: Rubrika  a obálkový název - doporučení vzhledem k propojování  a možnostem různých systémů

2461  $aTéma

500    $aRubrika: Téma

2461     $aTéma: Opustit víru, opustit společenství

500      $aObálkový název: Téma: Opustit víru, opustit společenství

 

Tištěný dokument a jeho elektronická verze na www - současná praxe ANL

24510$aNeodpovíte-li, pochopím :$bpočátek světové slávy v emigraci a počátek normalizace v Československu z dopisů Karla Ančerla a Ivana Medka 1968-1973.$n1. /$cPetr Kadlec

2463  $aNeznámá korespondence: Karel Ančerl - Ivan Medek                bude 2461

500  $aV obsahu pod názvem: Neznámá korespondence: Karel Ančerl - Ivan Medek

 

Pole k elektronické verzi:

s podpolem 776$i pro návěští

7760$iOnline:$aKadlec, Petr$tNeodpovíte-li, pochopím - Karel Ančerl$honline     ?

530  $aDostupné též na internetu pod názvem (verze z 16.01.2008): Neodpovíte-li, pochopím - Karel Ančerl

 

 

Přeložený dokument  a název originálu v 765, název překladu v 767

24510$aText názvu překladu originálu, pokud jej popisná jednotka překladem

7650  $tText názvu originálu$9jazyk překladu                 pole 765 se zobrazuje, návěští Název originálu se generuje

                                                             

(nebo s podpolem 765$i pro návěští)

 

76508$iNázev originálu$tText názvu originálu$9jazyk překladu                                           pole 765  se zobrazuje, návěští v $i                                

 

 

          

 

24510$aText názvu originálu,  pokud jej popisná jednotka originálem nebo některým z jeho překladů

7670  $tText názvu překladu$9jazyk originálu ??    

(nebo s podpolem 765$i pro návěští)

76708$iNázev překladu$tText názvu překladu$9jazyk originálu ??                                           pole 765  se zobrazuje, návěští v $i 

 

Př.:

008    090819e20090819xr-a----------000-0-cze--   

300   $bil. ( tj. pokud nechceme upřesnit ilustrace a nevyskytují se erby, faksimile, genealogické tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady )

 

Př.:

008    090819e20090819xr-a----------000-0-cze-- 

300   $b10 barev. il. ( tj. pokud nechceme upřesnit ilustrace, ale pouze spočítat a nevyskytují se erby, faksimile, genealogické tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady )

 

 

Př.: Pokud se vyskytují erby, faksimile, genealogické tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady

008    090819e20090819xr-b----------000-0-cze-- 

300   $b4 mapy   (tj. vyskytují se jen mapy)

 

008    090819e20090819xr-bc---------000-0-cze-- 

300   $b4 mapy, 5 portrétů   (tj. vyskytují se jen mapy a portréty)

 

 

Př.: Pokud se vyskytují také další druhy (jako obr., fot., tabulky)

 

008    090819e20090819xr-ab---------000-0-cze-- 

300   $bil.,   mapy  ( tj. vyskytují se také mapy, ale i např. obr.)

 

 

Př.:

008    090819e20090819xr-ao---------000-0-cze-- 

300   $b12 il. (podrobný rozpis je v 500)

500   $a8 obr., 1 tabulka, 3 fot. tj. podrobný rozpis ilustrací uvedených v poli 300 - 12 il.   

 

 

Př.:

008    090819e20090819xr-abo--------000-0-cze-- 

300   $b13 il., 1 mapa (podrobný rozpis je v 500)

500   $a8 obr., 1 tabulka, 3 fot. tj. podrobný rozpis ilustrací uvedených v poli 300 - 12 il.   

 

 

Př.:

008    090819e20090819xr-a----------000-0-cze-- 

300   $b9 il. +$eobr. příl. [2 s.]            přílohu lze vyjmout

 

Př.:

008    090819e20090819xr-abo--------000-0-cze-- 

300   $a[5] s. obr. příl.$b13 il., 1 mapa            obrazová příloha neni součástí stránkování v rámci článku,  sama není ostránkovaná

500   $a8 obr., 1 tabulka, 3 fot.

 

Př.:

008    090819e20090819xr-abo--------000-0-cze-- 

300   $aS. 20-30  obr. příl.$b13 il., 1 mapa            obrazová příloha není součástí stránkování v rámci článku,  vyskytuje se jinde ve zdrojovém dokumentu na označených stranách

500   $a8 obr., 1 tabulka, 3 fot.

 

Viz též http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=483

 

Poznámky 5XX k online dokumentům:

500   $aPřístup z: http://acta.musicologica.cz  (tj. pouze u online dokumentů)

538   $aZpůsob přístupu: World Wide Web (tj. pouze u online dokumentů)

530   $aDostupné též na internetu     (tj. pouze u elektronických verzí tištěných dokumentů v jednom záznamu)

538  $aPožadavky na systém: internetový prohlížeč (soubor index.htm), textový editor (nebo prohlížeč) MS Word (tj. pouze u offline dokumentů)
 

500   $aObsahuje rejstřík - tj. k tomu k tomu musí být kód 1 na pozici 31 pole 008

500   $aRubrika: Název rubriky jako neselekční údaj

504   $aLiteratura tj. k tomu musí být kód b na pozici 24 pole 008

504   $aObsahuje bibliografické odkazy tj. k tomu musí být kód b na pozici 24 pole 008

504   $aBibliografie na s. 231-256 tj. k tomu musí být kód b na pozici 24 pole 008

504   $aDiskografie na s. 105-111

5052  $aŽivot / Denise Levertorová -- Přistěhovalec / Fleur Adcock (tj. základní poznámka, částečný obsah článku)     neselekční

50500 $tŽivot /$rDenise Levertorová --$tPřistěhovalec /$rFleur Adcock --$tLondýnské letiště /$rChristopher Logue --$tDědův hrob /$rGillian Clark --$tKabelka /$rRuth Fainlightová --$tÚplněk a malá Frieda /$rTed Hughes --$tPojď. A buď můj brouček /$rMaya Angelou --$tLáska ve vaně /$rSujata Bhattová --$tSobotní ráno /$rHugo Williams --$tTajné životy /$rSian Hughes --$tPirani z podzemky /$rEdwin Morgan                                                                $t tj. úplná poznámka rozšířená poznámka, úplný obsah)        selekční

50520 $tPod souhvězdím Vah --$tSamota --$tMěsíc --$tDědictví--$t tj. částečný obsah - 1. indikátor 2, rozšířená poznámka, selekční

 

5202  $aPravidla popisu článků pro M21 - současný stav: poznámka: jednotlivá pravidla či sentence jsou oddělena na konci tečkou. Jinak v případě obsahové charakteristiky dokumentu (anotace, abstrakt apod.) se na konci textu v poli 520 tečka nezapisuje.

5202  $aOpakovatelnost: u některých polí/podpolí je NO - neopakovatelné, O - opakovatelné

5202  $aInterpunkce: za každým konečným údajem je interpunkce, která k němu logicky patří podle pravidel pravopisu a zápisu jednotlivých údajů, např. jr.; 1995- aj. Zachovává se interpunkce ISBD,dolar s označením pro podpole tvoří při zobrazení mezeru.

5202  $aPrameny popisu: viz http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika21obecne.htm - bod 5.

článek/stať - 

1. Titulní stránka, která předchází části dokumentu a vztahuje se k popisovanému článku
2. První strana části dokumentu (např. název kapitoly nebo název a údaje o odpovědnosti vyskytující se v hlavičce článku)
3. Společná titulní stránka zdrojového dokumentu, na níž se vyskytují informace týkající se části
4. Strana s obsahem zdrojového dokumentu
5. Jakákoli jiná část dokumentu včetně obálky, vazby
6. Prameny mimo dokument, např. katalogy, bibliografie atd.  [dávají se do hranatých závorek]

 zdrojový dokument - vycházíme ze zdrojových bází

Titulní stránka
Obálka, hlavička, redakční stránka, tiráž, jiné stránky
Ostatní preliminaria a informace na přebalu, v hlavičce a patičce textových stránek (např. živé záhlaví)
Vnitřní prameny popisu: předmluva, obsah, text
Příručkové prameny

 

Autoři/původci převzatí z jiných pramenů popisu než z titulní stánky, se dávají do hranatých závorek. Pokud chybí titulní stránka, považuje se za pramen popisu ten, který následují v pořadí za ní. Potom se údaje o autorech/původcích do hranaté závorky nedávají.

 

5202  $aPole 008 4. 1 Pole 0XX: 6. pozice je e, následuje-li RRRMM nebo RRRMMDD, následuje-li RRRR, je na pozici s. Hvězdičkou jsou označeny pozice, které se doplňují buď kódem nebo spojovníkem, není-li kód,  nechává se spojovník (-). V záznamu nesmí zbýt hvězdičky.

5202  $aPole 008: Zde jsou uvedeny nejdůležitější kódy, jinak všechny jsou v MARC 21, 1. díl.  Pozice 18-21 - ilustrace: a - ilustrace, b - mapy, o - fotografie.

Podrobněji  viz též níže a  4. 1 Pole 0XX .

 

Pokud dokument obsahuje obr., fot., tabulky, tak v poli 008, pozice 18 jsou kódy "ao", v podpoli  300$b je výraz "il." popř.  přesný počet, např.16 il. V podpoli  500$a je možno uvést  obr., fot., tabulky popř. jejich přesný počet.

 

Pokud dokument obsahuje erby, faksim., geneal. tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady, pak se v poli 008 uvádějí specifické kódy a v podpoli  300$b tyto výrazy popř. jejich počet.

 

 

Pokud dokument obsahuje jak erby, faksim., geneal. tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady,  tak obr., fot., tabulky, v poli 008 se uvádí kód "a" a specifické kódy,

v podpoli  300$b il., erby, faksim., geneal. tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady popřípadě jejich počet; v podpoli 500$aobr., fot., tabulky  popřípadě jejich počet.

 

Tabulky ( ne pouze genealogické) se v analytickém popisu započítávají do ilustrací.

 

 

Obr. příl. nezahrnuté do číslování článku, zapisujeme v podpoli 300$a. Povolené zkratky jsou na adrese AACR2R - příloha B Zkratky .

 

 

5202  $aK poli 300 a 500 - zatím pouze návrh: bylo by praktické uvádět všechny druhy ilustrací v podpoli 300$b: např.: 13 il., 5 map, 2 portréty, 3 obr., 2 fot., 1 tabulka ;

 

nebo  naopak v podpoli 500$a uvádět všechny druhy ilustrací  s jejich počtem a v podpoli  300$b uvádět pak jen výraz il. s případným celkovým počtem ilustrací: např.

300$b   3 il.

500$a   2 mapy , 1 obr.

 

 

5202  $aPole 008: Pozice 22 - uživatelské určení, f odborné články, statě. Pozice 24-27 - obsah dokumentub - bibliografie (, g - právnické články, i - rejstříky, k - diskografie, l - právní dokumenty (zákony, právní předpisy), n - lit. přehledy oboru, o - recenze, s - statistiky, v - právnické kauzy, w - přehledy a výběry z práv. materiálů, z - zákony. Na následujících pozicích, kde jsou nuly, se buď nechávají, nebo se vyplňují jedničky (29- je-li materiál z konference, 30- je-li jubilejní článek, 31- je-li obsažen rejstřík k jiné publikaci).

5202  $aPozice 33 - je-li článek literární útvar - zde různé kódy: 0 - není beletrie, 1 - je beletrie, d - dramata, e - eseje, f - romány, prózy, novely, pohádky, pověsti, báje, h - satiry. Pozice 34 Biografie - a - autobiografie, b - individuální biografie, c - skupinová biografie, d - obsahuje biografické informace. Kódy 008 viz též pole 500 a 655.

5202  $aPoznámka k FMT: je-li popisovaný článek z deníku, bude RD, je-li ze seriálu - bude RS, je-li z monografie - bude RM. Při popisu monografických čísel seriálu v rámci seriálů bude RM.

5202  $aÚvodní mluvnické členy v názvech se vynechávají ve všech selekčních polích, kromě polí, kde se vynechání členů z řazení řeší pomocí indikátorů (130, 245, 630, 730, 830). O vylučování/vynechávání členů v selekčních údajích - AACR2R 22.5D1, 22.11D, 24.5A, Dodatek k AACR2R z r. 2002 Příloha E.

Pokud název začíná členem, musí se tento včetně mezery za ním vyřadit z řazení pomocí 2. indikátoru (u 630 pomocí 1. indikátoru). Pokud název začíná  závorkou a členem, závorka se také vyřazuje z řazení pomocí indikátoru. Pokud název začíná jen závorou, z řazení pomocí indikátoru se nevylučuje - viz Dotazy ke katalogizaci č. 459. .

520   $aČleny a předložky se nevynechávají u příjmení se samostatně psanými částicemi. U korporací se většinou členy vynechávají.

5202  $aK názvovým údajům 4.3 Pole 2XX-5XX: je-li hl.název zároveň hlavním záhlavím, tj. nejsou-li autoři,v poli 245 je 1. indikátor 0. 2 Indikátor označuje počet pozic vyřazených z řazení (členy vč. mezery)

5202  $aK autorským údajům 4. 2 Pole 1XX,    4.5. Pole 7XX :  

Autoři do počtu tří:

Autoři v poli 245 se uvádějí vždy do počtu tří v rámci jedné kategorie dle AACR2R pro zobrazení.

V rámci jedné kategorie autorství se autoři (pokud nejsou propojeni gramaticky, např. spojkou a apod.) do počtu 3 oddělují čárkou s pravostrannou mezerou,

jedna kategorie autorů se od druhé odděluje středníkem s oboustrannou mezerou.

Hlavní záhlaví 1XX může být jen jedno, další autoři se uvádějí v 7XX pro selekční účely.

 

4 a více autorů - doporučený zápis:

V případě 4 a více autorů se v poli 245c uvádí  Jméno a příjmení hl. autora ... [et al.] pro zobrazení.

Další autory lze pro zobrazení uvést v poli 500.

Všichni  autoři se  uvedou v 7XX.

Pokud je jeden z nich výrazně uveden, doporučuje se uvádět v hlavním záhlaví a v poli 245 s výrazem  ... [et al.] ,

další autory uvádět ve vedlejším záhlaví a případně v poli 500 pro zobrazení. 

 

Autoři předmluv, doslovů - doporučení:

Ostatní autoři - např. autoři předmluv aj. (nad rámec AACR2R) se zapisují do 9XX (pole 975, 976) v obou formátech.

Pro zobrazení je lze uvést v  poli 245. Dopručení: nepoužívat pole 975, ale pole 7XX.

 

V  anl. popisu často uváděni u odborných článků všichni autoři, protože jsou všichni důležití. 

Autorské role - viz   Kódy rolí MARC 21 (CASLIN)

 

Návrh: uvádět všechny autory kromě hlavního v poli 7XX. Pole 975 nepoužívat.

Nerozlišovat striktně mezi třemi a více autory,  řídit se potřebou databáze. Pokud je autor zvýrazněn, zapisovat jej do hlavního záhlaví.

 

Př.:

245 10$a...../$cpřispěli Karel Chytrý ... [et al.]  ;  sestavil Dušan Steklý  ; předmluva Jana Nováková

500 ##$aDále přispěli: Josef Steklač, David Sklenář, Jan Novák

700 1#$aChytrý, Karel,$d ...$4aut

700 1#$aSteklač, Josef,$d...

700 1#$aSklenář, David,$d...

700 1#$aNovák, Jan,$d$...f

700 1#$aSteklý, Dušan,$d...$4com

975 1#$aNováková, Jana,$d...$4aui      spíše do 700

 

 

Viz též Dotazy ke katalogizaci: 199

 

 

Kolektiv autorů - doporučený zápis:

 

Je-li u článku uvedeno autor a kolektiv nebo kolektiv pod vedením, zapisujeme pro zobrazení v poli 245 formulaci tak, jak je uvedena v dokumentu, autora zapisujeme do hlavního záhlaví pro selekční účely.

 

 

Pokud je vyznačena důležitost autora a uvedeni též další členové kolektivu, zapisuje se tento do pole 245 s příslušnou frází pro zobrazení  a zároveň  do hlavního záhlaví pro selekční účely;  další členové kolektivu se zapisují dle potřeby do vedlejšího záhlaví a pro zobrazení do  pole 500 je-li jich více než tři; pokud jsou do počtu tří, zapisují se do pole 245 pro zobrazení.

 

 

Pokud je uvedena  fráze kolektiv  autorů a zároveň jednotliví autoři jmenovitě bez vyznačení důležitosti do počtu tří, zapisujeme je v poli 245 a v poli 700 ; pokud jsou uvedeni 4 autoři a více, popisujeme  pod názvem  a autory zapisujeme  dle potřeby do vedlejšího záhlaví; je možno je zapsat pro zobrazení též do pole 500. V poli 245 uvádíme pouze kolektiv autorů

 

 

Návrh: nerozlišovat striktně mezi třemi a více autory, řídit se potřebou databáze. Pokud je autor zvýrazněn, zapisovat jej do hlavního záhlaví.

 

 

Viz též Dotazy ke katalogizaci: 280 , 452 , 98

 

Indikátory v poli 100, 600, 700 - je-li jméno pod rodným jménem,  je 1.indikátor 0. Je-li v podpoli a uvedeno příjmení, křestní jméno je 1.indikátor 1.

Pokud se dokument popisuje ještě pod unifikovaným názvem - pole 240 -  bude mít záhlaví jako kterékoli jiné dílo, jak uvedeno výše. Pokud se dokument popisuje pod unifikovaným názvem jako hlavním záhlavím - pole 130 - autoři budou uvedeni ve vedlejším záhlaví 7XX.

5202 $aAutoři zdrojového a recenzovaného dokumentu: v poli 773 a 787 je možno uvádět po lomítku v podpoli 773$t autora v popisné formě (není nutné, je možno uvádět jen název). V selekční formě lze však uvést  pouze jednoho autora v podpol 773$a/787$a a to ještě zatím nestrukturovaně. Další a ostatní autory lze uvést v polích 944-946, viz  4.7 Pole 9XX . O 773 a 787 viz též dále.

A   Korporace ve jmenném a věcné zpracování - viz níže.

A  Korporativní hlavní záhlaví u sborníků se vytváří tehdy, jestliže autorem článku, statě   nebo zdrojového dokumentu je korporace, dokument pojednává o činnosti korporace, jde o usnesení, zprávu o činnosti korporace.

Pokud dokument obsahuje např. články z konference, kterou organizovala korporace, uvádí se korporace jako vedlejší záhlaví, akce je potom v hlavním záhlaví.

A Seriálové/monografické zpracování dokumentů  z akcí - viz níže.

Obecná pravidla pro tvorbu záhlaví viz též  5. Název, individuální a korporativní autorství, selekční údaje, hlavní a vedlejší záhlaví - shrnutí (AACR2R KAP. 21,Příručka k AACR2, Revize 1988, kap. 13).

5202  $aK poli 245 a 246: v 246 uvádíme selekční variantní názvy k názvovým údajům v poli 245; generování nebo negenerování poznámky/záhlaví se řídí 1. indikátorem, 2. indikátor  je určen pro různé typy návěští.

Některé údaje pro zobrazení jsou již  uvedeny v poli 245 - viz příklady pro Název části/část názvu a Souběžný název.  Pro tyto případy je vhodný 1. indikátor 3 (generuje se vedlejší záhlaví, negeneruje se poznámka) s příslušným druhým indikátorem v poli 246 ( 0,1).

Jsou-li použity v poli 246 2. indikátory s hodnotou 2-8   pro různé typy názvů, pak by se mělo návěští poznámky generovat systémem  a  je vhodné použít v tomto poli 1. indikátor 1 (generuje se poznámka i vedlejší záhlaví) - viz doporučené příklady .  Je-li 2. indikátor #, je možno vyplnit  do podpole 246$i  návěští.

5202  $aK poli 245, 246 a 500: Do poznámky  v poli 500 zopakovat pro zobrazení   návěští s dvojtečkou (vzhledem k různým možnostem systémů). Pro články např. příklad s rubrikou a příklad Neznámá korespondence: Karel Ančerl - Ivan Medek. 

 

Vzhledem k možnostem různým systémům je možné užít 1. indikátor s hodnotou 3 (generuje se vedlejší záhlaví, negeneruje se poznámka) - současný stav v ANL.

5202  $aK poli 245, 246 a 500: Do poznámky  v poli 500 zopakovat pro zobrazení   návěští s dvojtečkou (vzhledem k různým možnostem systémů). Pro články např. příklad s rubrikou a příklad Neznámá korespondence: Karel Ančerl - Ivan Medek. 

5202  $aPoznámka k  propojovacím polím 76X-78X a polím 5XX: je třeba zvolit vhodnou kombinaci 1. indikátoru v polích 76X-78X

0 - poznámka se zobrazuje, 1 - poznámka se nezobrazuje), 2. indikátoru 8 s podpolem $i,kde se uvádí návěští nebo lze návěští generovat (2. indikátor #). Vzhledem k různým možnostem systémů doporučujeme zapisovat vždy poznámky v 5XX a pole 76X-78X s 1. indikátorem 0 vzhledem k možnosti propojením na jiné záznamy viz Bibliografická historie a vztahy k jiným zdrojům O polí 773 a 787 dále

5202  $aGenerovaná návěští a návěští v poznámkách - pol 246, 5XX a 76X-78X  jsou částečně uvedena v materiálu Návěští poznámek ve formátu MARC 21. Soupis obsahuje návěští generovaných poznámek, stejná návěští se použijí i v případě zápisu údajů do pole poznámek (5XX ).

 

5202  $aK poli 530 a 776 - návrh: v 776 uvádíme záhlaví k online zdroji, v 530? pak pro zobrazení viz  příklad Neodpovíte-li, pochopím.

5202  $aK poli 245 a 765  : v 765 uvádíme název originálu, je-li popisovaná jednotka překladem viz  příklad Text názvu opriginálu.

5202  $aK poli 245 a 767: v 767 uvádíme název překladu, pokud je  popisná jednotka originálem nebo některým z jeho překladů

 

5202  $aK poli 300 a 500: 4.3 Pole 2XX-5XX, povolené zkratky jsou na adrese AACR2R - příloha B Zkratky .

5202  $aK poli 505: jsou rozepsané jednotlivé básně, tyto básně mohou být i ve vedlejším záhlaví v polích 7XX. Text v podpoli a není nikdy selekční - základní poznámka, musí být zapsán s interpunkcí; text v podpoli t je selekční - rozšířená poznámka, tuto poznámku preferovat. 1. indikátor 2 - částečný obsah; 1. indikátor 0 - úplný obsah

520    $aPole pro resumé (1. ind. prázdný), anotaci (1. ind. 2), abstrakt (1. ind. 3); 2. ind. nedefinován, podpole 520$a nekončí tečkou. Pro cizojazyčná resumé 2. ind. 9  a podpole 520$9 se zkratkou příslušného jazyka

5202  $aAutority obecně: pole 100,110 a 700, 710 - vždy podpole 7 s číslem autority, pořadí podpolí: abcd74.

5202  $aAutority obecně: pole 111 a 711 - vždy podpole 7 s číslem autority, pořadí podpolí: abndc74.

5200  $aAutority obecně: pole 600, 610, 611 - vždy mají na konci podpole 2czenas, pořadí stejné jako u 1xx, netvoří se řetězce, 2. indikátor vždy 7.

5200  $aAutority obecně: pole 650, 651, 655 - neobsahují podpole 7, na konci mají podpole 2czenas, pořadí podpolí:axzy2, 2. indikátor vždy 7.

5200  $aNeAutority obecně: pokud není údaj ověřen v bázi autorit ani není dělán návrh autority, v 6XX je 2. indikátor 4, není přítomno podpole 2czenas.

5202  $aNávrhy autorit - hledání: báze AUJ, ANL, NKC01

5202  $aTechnika stahování autorit v Alephu: vstupní prvek stahujeme pomocí klávesy F3.

5202  $aTechnika stahování autorit v Alephu: MDT v 080 by mělo souhlasit s heslem v 650, 651, 655.

5202  $aTechnika stahování znaku MDT v návaznosti na 6XX : údaj z 6XX překopírujeme do 080 a,ctrl F3 - do autorit, ok, smažeme podpole u event. podpole c.

5202  $aTechnika stahování anglických ekvivalentů k 072  Konspekt:  2. indikátor je 9, napsat do podpole a  MDT a ctrl F3 do autorit, popř. smazat nepotřebné.

5202  $aTechnika stahování anglických ekvivalentů v 6XX  v Alephu: anglické ekvivalenty mají 2. indikátor 9. Ekvivalenty se stahují podobnou technikou jako znaky MDT v návaznosti na předmětová hesla. Napsat tag příslušného pole s indikátorem 9, do podpole a napsat český výraz, ctrl F3 do autorit, ok,anglický výraz se stáhne do podpole a, smazat podpole u (přesune se sem český výraz). Ekvivalenty používat u odborných článků a vědeckých článků.

5202  $aNávrhy autorit v 1XX, 6XX, 7XX pouze v NKČR: pořadí číselných podpolí užívaných v návrzích na konci pole: 8 (charakteristika),  $9r vždy,  $2czenas. V podpoli PJM$z uvádíme zdroj, v případě více návrhů v záznamu zdroj se jménem v kulaté závorce  - viz Návrhy autorit v NKČR v bibliografických záznamech ANL - OSOBY.

5202  $aNávrhy autorit pouze v koo. institucích: tzv. jmenné autority , tj. 1XX, 7XX a 600, 610, 611 se zpracovávají přímo do autoritní báze, musíte nahlásit své login do Alephu do Prahy. Věcné autority se zpracovávají přes zvl. Formuláře, formulář GE (geografický), FE (formální). Návrhy autorit pro regionální celky s právní subjektivitou se posílají po novu jako návrhy korporací. Info o autoritách je na http://sigma.nkp.cz/  a u báze AUT*.

5202  $aPoznámka k věcnému popisu 4.4 Pole 6XX ,  4. 1 Pole 0XX:  Pořadí a výčet předmětových hesel by mělo odpovídat pořadí MDT a naopak.Osobu se snažíme zahrnout do obecné kategorie - např.v poli 65007 uvedeme spisovatelé a k nim přiřadíme v poli 080 znak MDT 82-50 pro tuto obecnou kategorii. Pořadí polí 080: na konci uvádíme geografický znak MDT a znak pro formu článku. Znaky MDT doporučujeme kopírovat z věcných autorit.V poli 080, podpoli 2 se užívá MRF (v případě střední vydání MDT), MRF-sel (v případě vybraných znaků MDT).

5202  $aData u osob v 1xx, 6xx 7xx, podpole $d: ca 1837- (tj. přibližný rok narození); nar. 1825 (tj. rok úmrtí neznámý); zemř. 1995 (tj. rok narození neznámý).

5202  $aAkce - od spolupracujících institucí někde požadavek na formu konkrétního data. Dosud platí v případě nutnosti podoba uvedená v AACR2R:

Př.: 611 24 $aNázev akce$d(2004 leden 1-5 :$cPraha, Česko)                       mají se používat zkratky měsíců uvedené v  AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. 1999; zdá se přirozenější v češtině měsíce nezkracovat

52002  $aPokud článek pojednává (informuje) o akci (konferenci, kongresu, výstavě apod), pak akci zapisujeme ve věcném popisu.

52002  $a Seriálové/monografické zpracování dokumentů z akcí viz též poznámka k autorským údajům výše

a) Zdrojový dokument

záhlaví seriálové (tj. obecné bez kvalifikátorů;  pokud je třeba odlišit dvě stejná záhlaví, lze doplnit kvalifikátor místa; pokud z názvu není patrné, že jde o akci, doplňuje se do závorky např. konference, kongres apod.), užívá se u publikací z akcí  se znaky seriálu (periodicita, číslování, neukončené vydávání, po sobě vydávané publikace musí mít stejný hlavní název) - např. dokumenty z pokračujících konferencí, seminářů, jednání korporací, výstav, veletrhů, festivalů apod; pokud použijeme toto záhlaví u zdrojového dokumentu ve jmenném popisu, ve věcném popisu zapisujeme ještě konkrétní akci s příslušnými kvalifikátory, pokud článek obsahuje info  o akci jako takové (viz př. 17.4).

záhlaví monografické (s kvalifikátory) : publikace z akcí s jedinečnými hlavními názvy a publikace vydávané v rámci číslované edice. Akci zapisujeme též ve věcném popisu, pokud článek obsahuje info  o akci jako takové  (viz př. 15)

b) Článek, jehož autorem je akce

záhlaví seriálové - pokud tvoří článek náplň celého dokumentu a tento je seriál  nebo tvoří jeho pravidelnou část . Ve věcném popisu zapisujeme konkrétní podobu akce,  pokud článek obsahuje info  o akci jako takové  (viz př. 17.2, 17.3, 17.4)

záhlaví monografické  - článek z jedinečné akce, který tvoří náplň celého  dokumentu nebo jeho část. Ve věcném popisu zapisujeme konkrétní podobu akce,  pokud článek obsahuje info  o akci jako takové.

 

5202  $aKorporace ve jmenném a věcném zpracování:   viz též poznámka k autorským údajům výše

http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_korpor_marc_1.htm (1. část),

http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_korpor_marc_2.htm (2. část) a

http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_korpor_marc_3.htm (3. část)

(kláštery, kostely, hrady, zámky, koncentrační tábory, letiště, nádraží, korporace v podřízeném vztahu a související korporace).

5202  $aChronologické údaje v 6xx 4.4 Pole 6XX , podpole y: BEZ INVERZE, pozor na mezery - např:

1948

1948-

16. stol.

16.-18. stol.

9.-7. stol. př. Kr.

4. stol. př. Kr.-12. stol. po Kr.

9. stol. př. Kr.-3. stol. po Kr.

2004, červen

20. stol., 1. polovina

20. stol., 20. léta*             Před výrazem léta, se dává přednost číselnému vyjádření - např. *1920-1929

2005, 1. čtvrtletí

poč.-20.stol.                     Výraz poč. užívat jen v případě nutnosti.

3. tisíciletí př. Kr.

Viz též http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=75 .

520$aChronologické údaje v 6xx, tj. 6xx$y, 648 a 045 a jejich vazba:  -  v koo. systému se většinou používá podpole  6xx$y

Pokud kooperující instituce chce přistoupit k aplikaci pole 648 (O) a používá řetězce hesel, doporučuje se opakovat chronologické údaje použité v  6xx$y též v podpoli 6484$a (vždy v samostatném výskytu pole 648).

K poli  648 pak použít odpovídající kód v poli 045 (NO), pokud je třeba uvést více kódů, uvádějí se v opakovatelných podpolích  045$a.

Kódy je třeba používat zodpovědně a přesně dle tabulky uvedené u pole 045 v MARCu 21 . Pokud není jistota v použití kódů, tak je raději nepoužívat.     !!!!!!!!

 

Viz též příklady o pole 045 na 4. 1 Pole 0XX . Složitější případy uvádění chronol. údajů  je třeba dořešit.

5202  $aAkce - od spolupracujících institucí někde požadavek na formu konkrétního data - ???? Dosud platí v případě nutnosti podoba uvedená v AACR2R:

př.: 

5202  $aGeografické heslo - podpole 6XX$z,  651 a 043 vyplňujeme vždy, týká-li se problematika či tematika článku nějakého geografického pojmu. Pole 043 vyplňujeme vždy, ma-li nějaká osoba souvislost s regionem. V poli 651 se používá výraz Česko (závorka s tj. je pouze vysvětlivka pro období, do záznamu se nezapisuje): Česko ( tj. do r. 1918), Československo (tj. 1918-1968), Československo (tj. 1968-1992) - pro toto období také Česko (Československo) a Slovensko (Česko); Česko (tj. od r. 1993).

520 $aGeografický kód v poli 043:  bylo by dobré, aby pole 043 bylo opakovatelní vždy pro nový obecný kód.

5202  $aRecenzovaná psaná díla  zapisujeme  v NKČR v poli 787. Recenze filmů, inscenací apod. zapisujeme v poli 630, kde je třeba ješte dohodnout přesný zápis formy díla  v poli 630 - viz  příklady v bodě. 4. Některé knihovny zapisují všechny recenze stručně v poli 787.

5202  $aPoznámka k pořadí podpolí 773 a 787 4.5. Pole 7XX : 773 atbdknxzgq9, 787 iatbdknxzg4.

5202  $aPoznámka k podpolí 773t a 787t: názvové údaje a odpovědnost - pokud se vyskytne vice děl bez společného názvu, tak se mezi díly dalších autorů dělají dvě mezery, nikoli jedna (viz příklad 787 s Beethovenem). V podpoli t uvádíme v nejnutnějším případě (např. v případě shodných hl. názvů) po _:_ podnázev, dále pak po _/_ údaje o odpovědnosti. Další autoři k 773 a 787 se uvádějí v polích 944-946.  Variantní názvy se uváději v poli 947 - viz dále.

5202  $aPoznámka k podpolím 773b a 787b: údaj o vydání v podpoli b se zapisuje u monografií a seriálů, kde je tento údaj uveden.

5202  $aPoznámka k podpolím 773d a 787d: nakladatelské údaje - povinně se uvádějí u monografií. Doporučují se u nepravých periodik (periodicita méně než 2x ročně), u monografických čísel seriálů a edic. Datum vydání se v 773d a 787d uvádí u monografií. U  seriálů se již neuvádí datum vydání, protože se uvádí v () v 773 g v údajích o propojení jako tzv. chronologické označení. Pokud se však datum vydání odlišuje od chronologického označení, doporučuje se uvádět i u běžných seriálů. Monografické edice popisujeme v jako monografie, pak se datum vydání uvede v podpoli 773d/787d spolu s ostatními nakladatelskými údaji. Nakladatelské údaje (většinou místo vydání) se dále uvádějí u seriálů, které mají stejný název.

5202   $aMísto vydání se doporučuje uvádět u deníků s mutacemi.V každém případě se v podpoli 773 9 uvádí formalizovaný tvar data, tj. chronologického označení (přebírá se nejčastěji z titulu) nebo data vydání. V některých případech (např. ročenky) se obě data odlišují. Potom se pro podpole 773 9 dává přednost datu vydání a chronologické označení se zapisuje v podpoli 773g, datum vydání v 773d. Tabulka zápisu nejdůležitějších variant podpole 773 9 je v metodice popisu článků na http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika217xx.htm  u pole 773.

5200   $aPoznámka k podpoli 773k/787k:  do těchto podpolí se zapisují všechny údaje o příslušné edici včetně interpunkce. Zápis odpovídá standardnímu poli MARC, ale vse je v jednom podpoli $k. Pro selekční účely se používají pole 948-951 - viz též dále.

5202  $aPoznámka k podpoli 773 g u seriálů: pořadí s interpunkcí je vždy roč. arabsky, číslo arabsky (datum arabsky), s. číslovky tak jak jsou ale velké římské se přepisují obvykle na malé římské, pokud nemůže dojít k záměně. Přihlížíme také jak je titul popsán v bázi NKC (seriály) nebo v Souborném katalogu. Vzhledem k různým konverzím a generování údajů se přikláníme k určité formalizaci: u novin a týdeníků datum formalizujeme do RRRRMMDD (lépe) RRRRMM, kde nejde, tak do DD.MM.RRRR; U ostatních seriálů se datum přebírá z titulu - např. (březen 2003), podpole 773q obsahuje číslovku pro ročník : číslovku pro číslo. Podpole 773 9 viz dříve.

5202  $aPoznámka k poli 773 g: v případě potřeby údaje uvádíme vysvětlující poznámku k datu vydání v podpoli 773 n. Výrazy pro ročník číslo zkracujeme v původním jazyku podle seznamu povolených zkratek. Měsíce v češtině doporučujeme nezkracovat. Nesamostatné přílohy zapisujeme do 2. výskytu pole 773, podpole 9 uvádíme také v 2. výskytu. Mají-li tyto svoje zvláštní číslování, uvádíme je též v podpoli 773g,q,9.

5202  $aU vícesv. monografií se společným názvem pro všechny svazky se v podpoli 773 g uvádí interpunkce: Označení a číslo svazku arabsky, stránkové rozpětí. Pokud mají svazky ještě vlastní název, pak se uvádí podpole 773 t s následující interpunkcí: Společný název. Označení a číslem svazku s původní číslovkou, Vlastní název. Datum vydání se uvádí v obou případech v podpoli 773d.

5202  $aPoznámka k poli 773 - úrovně popisu: monografie popisujeme na monografické úrovni. Monografická/monotematická čísla seriálů popisujme jak na monografické, tak seriálové úrovni a to nově v jednom výskytu, je-li- seriál uveden v bázi NKC v údajích o edici (pole 440, 490, 800-830). Potom se tento údaj o edici uvádí v poli 773 k*** a jeho selekční forma v 948-951. Pokud je ale v bázi NKC popsáno monografické číslo seriálu bez edice a zároveň jako další záznam samotný seriál, je třeba vytvořit výskyty dva, jeden pro monografii, druhý pro seriál podle příslušných pravidel. Dokumenty s periodicitou do 3 let popisujeme jako seriál na seriálové úrovni. Zde se bude popis ještě vyjasňovat.

5202  $aPoznámka k zápisu separátů v analytickém popisu: bude řešeno viz katalogizační dotaz http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=364

5202  $aPoznámka k poli 787 – v podpoli 4 (druh dokumentu) se použivají následující výrazy: článek, kniha, časopis, hudebnina, zvukový záznam, videozáznam, film, grafika, multimédium.

 5202  $aPoznámka k propojovacímu poli LKR - budou se hledat patrně jiné zůsoby propojení, např.přes podpole 773$w a/nebo podpole 773$q a 773$9, ISSN apod..

5202  $aPoznámky k selekčním polím 9XX  4.7 Pole 9XX pro ANL (pole nepovinná, pole 9xx k polím 773 a 787 jsou uvedena v příkladech vždy u příslušného dokumentu).V polích 975 (osoby) a 976 (korporace) se uvádějí ostatní údaje o autorech článku nad rámec AACR2R. Pole 9XX a 975, 976 jsou zatím nestrukturovaná. Do budoucna se budou strukturovat jako autority, zapisovat interpunkci.   Pole 9XX obecně

5202  $aPoznámka k 9XX společná pro pole 773 a 787 (v 9XX se údaje pro 773 a 787 odlišují druhým indikátorem - pro 773 vždy 0, pro 787 vždy 1) - viz Pole 9XX.

5202  $aPole 944-946 určena pro další autory tj. osoby, korporace, akce (resp. vedlejší záhlaví) zdrojového nebo recenzovaného dokumentu viz Pole 9XX.

5202  $aPole 947 - selekční variantní (popř. jiné) názvy  pro zdrojový nebo recenzovaný dokument  viz  Pole 9XX.

5202  $aPole 948-951 - selekční edice  (resp. vedlejší záhlaví) pro zdrojový a recenzovaný dokument jsou ve vývoji. Zatím se nezapisuje interpunkce - viz Pole 9XX. Viz též katalogizační dotazy: 490 , 384, 363240, 196, Zápis z jednání PS pro jmenné zpracování dne 18.5.2009  

 

500   $aPřeloženo z němčiny+

546   $aSouběžný anglický text

546   $aSouběžný český a anglický text+

546   $aČeský, anglický a německý text+

546   $aČeský text, anglické a německé resumé+

546   $aNěmecké resumé+

60007 $aAgésilaos$bII.,$dca 444-ca 361 př. Kr.$7jn20000700011$2czenas

60037 $aHabsburkové (rod)$7jx20060330026

60007 $aAnežka Česká,$csvatá,$d1205-1282$7jn20000720008$2czenas

60017 $aMarhoul, Václav,$d1960-$7jn20000401732$2czenas

60017 $aNovák, Jan,$bII.,$cjr.$d1952-1990$7čislo autority$2czenas

60017 $aNovotný, Karel,$cjr.$d1954-1900$8charakteristika$9r$2czenas                             návrhy autorit v ANL

60017 $a<<z >>Rožmberka, Perchta,$d1429-1476.$tMizení Boha$2czenas

60017 $aHavel, Václav,$d1936-$tPokoušení$2czenas

600 9 $aHirohito,$cEmperor of Japan,$d1901-1989$2eczenas

60007 $aHirohito,$cjaponský císař,$d1901-1989$7jn20000700719$2czenas

60017 $aKeay, Nigel,$d1955-$tVariace,$mhousle, klavír$2czenas

60017 $aDvořák, Antonín,$d1841-1904.$tVariace,$mhousle, klavír$2czenas

60017 $aDvořák, Antonín,$d1841-1904.$tMenuety,$nop. 28$2czenas

61017 $aČesko.$bMinisterstvo informatiky$7mzk2004221580$2czenas

61017 $aČesko.$bÚřad vlády$7ko20010092577$2czenas

61017 $aČeskoslovensko.$bFederální ministerstvo práce a sociálních věcí$7kn20010711426$2czenas

61024 $aNocturnal Rites (hudební skupina)

61027 $aGalerie U Bílého jednorožce (Klatovy, Česko)$7kn20020923005$2czenas

61027 $aKatolická církev.$bVatikánský koncil$n(2. :$d1962-1965)$7kn20010710722$2czenas

61027 $aKatolická církev.$bArcidiecéze pražská.$bKatolický sjezd$n(1. :$d1895 :$cPříbram, Česko)$7kn20031006006$2czenas

61127 $aBiblioweb$d(2004 :$cČesko)$7kn20040516003$2czenas

61127 $aKonference archeologů středověku$n(35. :$d2003 :$cHrabušice, Slovensko)$7kn20041105007$2czenas

61127 $aCamerata Nova$n(30. :$d2000 :$cNáchod, Česko)$7kn20010724098$2czenas

63004 $aMazaný Filip (film).$f2003

63004 $aBible.$pS.Z.

63004 $aOrfeus a Eurydika

65007 $adrogy$xprávní aspekty$zČesko$y20. stol$2czenas

65007 $adrogy$2czenas

65007 $amanagement$2czenas

65007 $afilozofie$2czenas

65007 $apravidla silničního provozu$zČesko$2czenas

65007 $ačeština$2czenas

65007 $avýslovnost$2czenas

65007 $amluvený projev$2czenas

65007 $arétorika$2czenas

65007 $aideologie$zJaponsko$xdějiny$2czenas

65004 $acharita

65009 $aIdéologie$zJapon$2eczenas

651 7 $aČesko$xpolitika a vláda$y2002$2czenas

651 7 $aJaponsko$xdějiny$y1926-1989$2czenas

651 7 $aPraha (Česko)$2czenas

651 4 $aČeskoslovensko$xpolitika a vláda$y20. stol.

651 9 $aJapan$xHistory$yShōwa period, 1926-1989$2eczenas

6530  $avelký třesk$avesmír

655 7 $arecenze (musí být kód o na pozici 24 pole 008)$2czenas

655 7 $apovídky (musí být kód j na pozici 33 pole 008)$2czenas

655 7 $ajubilejní články (musí být kód 1 na pozici 30 pole 008)$2czenas

655 7 $aautobiografie (musí být kód a na pozici 34)$2czenas

655 7 $amilostné romány$2czenas

655 7 $astudie$2czenas

655 4 $abásně

655 9 $astudies$2eczenas

695   $aprávo (toto pole nově přistupující instituce nemusí popisovat)$xtrestní právo

7001 $aWilliams, William Carlos,$d1883-1963$7xx0000708$4aut

7001  $aPříjmení, Jméno druhého hlavního autora,$ddatum$7číslo autority$4aut

7001  $aPříjmení, Jméno třetího hlavního autora,$ddatum$7číslo autority$4kód

7001  $aPříjmení, Jméno prvního vedlejšího autora$ddatum$7číslo autority$4kód

7001  $aPříjmení, Jméno druhého vedlejšího autora ..do počtu tří autorů v rámci jedné kategorie,$ddatum$7číslo autority$4kód

70012  $aLevertor, Denise.$tŽivot

70012  $aAdcock, Fleur.$tPřistěhovalec (a další básně obsažené v článku, vedlejší záhlaví, údaje se uvádí buď v  selekční poznámce 505 nebo v 700; nebo v neselekční poznámce a 700)

74002 $aPod souhvězdím vah ( analytické vedlejší záhlaví, vedlejší záhlaví, údaje se uvádí buď v  selekční poznámce 505 nebo v 740; nebo v neselekční poznámce a 740)

 

Zdrojový a recenzovaný dokument

Poznámka k polím 773  a787: struktura standardních polí a pole v 9xx pro selekční údaje zdrojového a recenzovaného dokumentu jsou stejné. Liší se označením pole a indikátory.

Poznámka k FMT a 910$t: pokud je u spolupracujících institucí  ve FMT kód  AN, nahrazuje se pro import do báze ANL kódy uvedenými v podpoli 910$t.

 

Zdrojový dokument

7730  $tLiterární noviny$x1210-0021$gRoč. 14, č. 22 (20030526), s. 16$q14:22$920030526            FMT, 910$t        RS

 

7730  $tZdrojový dokument (variantní název části zdrojového dokumentu)

7730  $tActa polytechnica. Ř. 3, Elektrotechnická$x1210-2709$gČ. 17 (1990), s. 19-32$q17$91990            FMT, 910$t          RS

94700 $aElektrotechnická

 

7730  $tZdrojový dokument  (ročenka)           

7730  $tSborník Muzea Blansko 2002$dBlansko : Muzeum Blansko, [2003]$z80-903081-2-0$gS. 3-16$92003            FMT, 910$t          RS

lépe

7730  $tSborník Muzea Blansko 2002$dBlansko : Muzeum Blansko$z80-903081-2-0$g(2003), s. 3-16$92003

 

7730  $tZdrojový dokument (nesamostatná příloha)

7730  $tPrávo$dPraha$x1210-1494$gRoč. 14, č. 56 (20040306), s. 13$q14:56$920040306             FMT,  910$t         RD

7730  $tNějaká příloha Práva$gS. 13$920040306

 

7730  $tZdrojový dokument (nesamostatná příloha)                     FMT,  910$t         RD                    

7730  $tLidové noviny$dPraha$x0862-5921$gRoč. 13, č. 143 (20000620)$q13:143$920000620

7730  $tZdraví$gS. 19$920000620

 

7730  $tZdrojový dokument (ročenka)               FMT, 910$t          RS

7730  $tJudaica Bohemiae$dPraha : Židovské muzeum$z80-85608-80-4$g29 (2004), s. 5-11$q39$92004

 

7730  $tZdrojový dokument (monotematická ročenka, selekční autoři 944 - není hlavní záhlaví v  7730  $a, selekční variantní název 947,

selekční edice zdrojového dokumentu 951)

Varianta 1        je-li popsáno v jednom výskytu s edici,  tak  FMT RM, 910$t

7730  $tStará Boleslav :  Přemyslovský hrad v raném středověku =  Stará Boleslav (Central Bohemia) : Přemyslid stronghold in the Early Middle Ages / Ivana Boháčová (ed.) ; Andrea Bartošková ... [et al.]**$dPraha : Archeologický ústav AVČR, 2003$kMediaevalia archeologica ; 5***$z80-86124-43-6$gS. 227-266$92003   

 

 

94410 $aBoháčová, Ivana

94410 $aBartošková, Andrea

947  0 $aStará Boleslav (Central Bohemia).  Přemyslovský hrad v raném středověku

947  0 $aStará Boleslav (Central Bohemia).  Přemyslid stronghold in the Early Middle Ages

951  0 $tMediaevalia archeologica ;$v5$92003              Poznámka: zapisujeme zatím bez interpunkce, v budoucnu snad s interpunkcí ?

 

Varianta 2       dva výskyty,  v 1. výskytu monografie, ve 2. seriál        FMT RS, 910$t

7730 $tStará Boleslav : Přemyslovský hrad v raném středověku$dPraha : Archeologický ústav AV ČR, 2003$z80-86124-43-6$gS. 227-266
7730 $tMediaevalia archaeologica$dPraha : Archeologický ústav AV ČR, 2003$z80-86124-43-6$g[Sv.] 5, s. 227-266$q5$92003
 

944 10$aBoháčová, Ivana

944 10$aBartošková, Andrea

947   0aStará Boleslav (Central Bohemia).  Přemyslovský hrad v raném středověku

947   0$aStará Boleslav (Central Bohemia).  Přemyslid stronghold in the Early Middle Ages

 

 

 

 

7730  $tZdrojový dokument - dva výskyty zdrojového dokumentu  (monotematická ročenka, selekční autoři 944 - není hlavní záhlaví v  7730  $a, selekční variantní název 947,

 editor zdrojového dokumentu v 944             FMT RS, 910$t

 

 

 

7730   $tFrom Truth to Proof / Vojtěch Kolman (editor)*$dV Praze : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra logiky, 2006$z80-7308-145-8$gS. 1-18$92006

 

7730  $tMiscellanea logica$g[Tom] 6, s. 1-18$q6$92006

94410$aKolman, Vojtěch

 

 

 

7730  $tZdrojový dokument (variantní název zdrojového dokumentu v 947)                FMT, 910$t          RS

7730  $tActa Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Supplementum$0472-8938$g30 (1990), s. XX-XX$q30$91990

94700 $aFacultas philosophica. Supplementum$91990

 

7730  $tZdrojový dokument (další autoři v 944)            FMT, 910$t          RS

7730  $tPrávněhistorické studie / uspořádal Ladislav Soukup ; autorský kolektiv Karolína Adamová ... [et al.]**$b1. vyd.$dPraha : Karolinum, 2005$z80-246-0945-2$g[Sv.] 37, s. 5-15$q37$92005

94410 $aSoukup, Ladislav

94410 $aAdamová, Karolína

 

7730  $aZdrojový dokument (variantní souběžný název v 947)            FMT, 910t  RS

7730  $tVědecké práce = Scientific Studies$x1210-1672$g[Sv.] 9, (1997), s. 65-76$q9$91997

94710 $aScientific Studies$91997

 

7730  $tZdrojový dokument (monografické číslo v rámci seriálu, hlavní záhlaví jedinečná akce), další autoři v 944 , selekční edice v 951

Varianta  1 - jeden výskyt, další autoři v 944 , selekční edice v 951                    FMT, 910t RM

7730  $aKolokvium k 80. výročí založení polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze (konference) (2003 : Praha, Česko)$tKolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze / editoři Renata Dybalska, Aleksandra Pająk**$b1. vyd$dPraha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005$kPráce z dějin slavistiky ; [sv.] 19***$z80-7308-088-5$gS. 19-24$92005

94410 $aDybalska, Renata

94410 $aPająk, Aleksandra

951 0 $aPráce z dějin slavistiky$v19$92005                Poznámka: zapisujeme zatím bez interpunkce, v budoucnu snad s interpunkcí ?

 

Varianta 2 - dva výskyty zdrojového dokumentu            FMT, 910t  RS

7730  $aKolokvium k 80. výročí založení polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze (konference) (2003 : Praha, Česko)$tKolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze / Editoři Renata Dybalska, Aleksandra Pająk$b1. vyd$dPraha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005$kPráce z dějin slavistiky ; [sv.] 19$z80-7308-088-5$gS. 19-24$92005

7730  $tPráce z dějin slavistiky$b1. vyd$dPraha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta$z80-7308-088-5$g[Sv.] 19 (2005), s. 19-24$q19$92005
 

94410 $aDybalska, Renata

94410 $aPająk, Aleksandra

 

 

 

7730  $tDalší příklad (monografické číslo k seriálu, další autoři, selekční edice)

Varianta 1 - jeden výskyt                        FMT, 910t  RM

7730  $tStaletí objevů, diplomacie a válek : sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana / [editoři František Stellner, Martin Kovář]**$b1. vyd$dPraha : Karolinum, 2005$kActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2003 tj. monografické číslo k seriálu$kStudia historica ; [sv.] ***55$x0567-8293$z80-246-0833-2$gS. 9-22$92005

94410 $aStellner, František

94410 $aKovář, Martin

951 0 $aActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica$x0567-8293$v1-2003$92005

951 0 $aPhilosophica et historica tj. rozepsaná edice$v1-2003$92005

951 0 $aStudia historica$v55$92005

 

Varianta 2 - dva výskyty            FMT, 910t  RS

7730 L $$tStaletí objevů, diplomacie a válek : sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana / [editoři František Stellner, Martin Kovář]$$b1. vyd$$dPraha : Karolinum, 2005$$kActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2003$$kStudia historica ; [sv.] 55$$x0567-8293$$z80-246-0833-2$$gS. 547-548$$92005
 

7730 L $$tStudia historica$$b1. vyd$$dPraha : Karolinum$$kActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2003$$x0567-8293$$z80-246-0833-2$$g[Sv.] 55 (2005), s. 547-548$$q55$$92005
 

94410 L $$aStellner, František
94410 L $$aKovář, Martin
 

 

7730  $tZdrojový dokument (vícesvazkové dílo v rámci edice, selekční edice)      FMT, 910t  RM

 

7730 L $$aHodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě (2005 : Praha, Česko)$$tHodnoty a hranice : svět v české literatuře, česká literatura ve světě : sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005. Svazek 3, Božena Němcová a její Babička / editor Karel Piorecký**$$dPraha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006$$kEdice K ; sv. 11***$$z80-85778-53-X$$z80-85778-50-5$$gS. 178-186$$92006
 

94410 L $$aPiorecký, Karel

94700 L $$aBožena Němcová a její Babička
94700 L $$aSvět v české literatuře, česká literatura ve světě$$92006
94700 L $$aSborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005$$92006
951 0 L $$tEdice K$$vsv. 13

 

7730  $tZdrojový dokument (variantní názvy v 947)            FMT, 910t RS

7730  $tActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia philosophica$d[Praha] : Karolinum$x0567-8293$z80-246-0541-4$g[Sv.] 13 (2002), s. 9-24$q13$92002

94700 $aPhilosophica et historica$92002

94700 $aStudia philosophica$92002

 

 

7730  $tZdrojový dokument (monografie, variantní názvy   947)            FMT, 910t RM

7730  $aPeřinka, František Václav$tVlastivěda moravská. II, Místopis. Kroměřížský okres / napsal František Václav Peřinka**$b1. vyd.$dZdounky : xxx, 2002$gS. XX-XX$92002

94700 $aMístopis$92002

94700 $aKroměřížský okres$92002

 

 

7730  $aZdrojový dokument    (seriál)             FMT, 910t RS

7730  $tEuropean Journal of Entomology$x1210-5759$gVol. 102, no. 3 (2005), s. 317-324$q102:3$92005

 

Tištěný dokument a jeho elektronická verze v jednom záznamu (zdrojový dokument online nemá své ISSN - jeden výskyt, vedlejší záhlaví pro online

verzi názvu článku, pole 85641)

7730  $tHarmonie$x1210-8081$g[Roč. 16] (leden 2008), s. 18-21$q16:1$9200801    
 

77608  $iOnline:$aNachmilnerová, Eva$tClara Nováková: Člověk někdy potřebuje změnit život$honline      záhlaví pro elektronickou verzi článku v jednom záznamu s tištěným, i když je

v poli 245 stejný název, není nutné
 

85641  $uhttp://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Clara-Novakova-clovek-nekdy-potrebuje-zmenit-zivot~16~leden~2008/ $4N$9HTM              pole 856 pro elektronickou verzi tištěného dokumentu v jednom záznamu, $4N nezobrazuje se obrazovka s copyrightem
 

Tištěný zdrojový dokument a jeho elektronická verze v jednom záznamu  (obě podoby dokumentu mají svá ISSN)

7730 $tChemické listy$x0009-2770$gRoč. 101, č. 9 (2007), s. 745-763$q101:9$92007

7730 $tChemické listy$honline $x1213-7103$gVol. 101, issue 9 (September 2007), s. 746-763$q101:9$92007

 

Zdrojový dokument je pouze na www (pole 85640)

7730  $tActa musicologica$honline$gRoč. 2006, č. 1$x1214-5955$92006
85640  $uhttp://acta.musicologica.cz/06-01/0601k03.html$qtext/html $4N$9HTM          pole 856 pro online dokument, $4N nezobrazuje se obrazovka s copyrightem

 

Zdrojový dokument je na CD-ROM

 

7730  $aJazyková kompetence v Evropské unii (2005 : Praha, Česko)$tJazyková kompetence v Evropské unii : 3.-4. února 2005, Vysoká škola ekonomická, Praha$dPraha : Oeconomica, 2005$hCD-ROM$nObsahuje tištěnou přílohu$z80-245-0997-0$g[7] s.$92005
 

 

Recenze

Recenze  (článek)

78708 $iRecenze na:$aPokorný, Petr$tModlitba za mrtvé / Petr Pokorný**$gEvangelický týdeník. -- Roč. 88, č. 6 (20030212), s. 2$4článek

 

Recenze (kniha)

78708 $iRecenze na:$aJurko, Jozef$tDruhý vatikánsky koncil a Slovensko$dBardejov : [s.n.], 1999$4kniha

 

Recenze (kniha)

78708 $iRecenze na:$aKlaus, Václav$tČeská transformace a evropská inteligence : prolínání vizí a strategií /Václav Klaus**$dPasov : Neue Presse Verlag, 1995$4kniha

 

Recenze (kniha, variantní názvy v 947)          

7870  $iRecenze na:$aPeřinka, František Václav$tVlastivěda moravská. II, Místopis. Kroměřížský okres / napsal František Václav Peřinka**$b1. vyd.$dZdounky : xxx, 2002$gS. xx-xx$4kniha

94701 $aMístopis$4kniha

94701 $aKroměřížský okres$4kniha

 

Recenze (monotematická ročenka, selekční autoři 944 - není hlavní záhlaví v  7730  $a, selekční variantní název 947, selekční edice recenzovaného dokumentu 951)

 

78708 $iRecenze na:$tStará Boleslav : Přemyslovský hrad v raném středověku / Ivana Boháčová (ed.) ; Andrea Bartošková ... [et al.]**$dPraha : Archeologický ústav AVČR, 2003$kMedivaevalia archeologica ; 5$z80-85608-80-4$gs. 1-3$4kniha

94411 $aBoháčová, Ivana

94411 $aBartošková, Andrea

947  1 $aStará Boleslav (Central Bohemia).  Přemyslovský hrad v raném středověku

947  1 $aStará Boleslav (Central Bohemia).  Přemyslid stronghold in the Early Middle Ages

951  1 $tMediaevalia archaeologica ;$v5$4kniha                Poznámka: zapisujeme zatím bez interpunkce, v budoucnu snad s interpunkcí

 

 

 

Recenze (zvukový záznam, dvě mezery mezi díly různých autorů v podpoli 787t, 2. autor - selekční v 944, jeho dílo v 947)

78708 $iRecenze na:$aBeethoven, Ludwig van$tSymphony no. 3 in E flat major, op. 55 / Ludwig van Beethoven.  Flutes' story / Oldřich František Korte**$4zvukový záznam

94411 $aKorte, Oldřich František

94731 $aFlutes' story$4zvukový záznam

 

Recenze (zvukový záznam, více děl téhož autora v podpoli 787t - dokument bez společného názvu, selekční variantní název 2. názvu)

78708 $iRecenze na:$aBerlioz, H.$tFantastická symfonie ; Herminie / H. Berlioz**$dDeutsche Grammophon/Universal Music, 2003$4zvukový záznam

94731 $aHerminie$4zvukový záznam$92003

 

Recenze (zvukový záznam, více děl téhož autora v podpoli 787t - dokument bez společného názvu, selekční 2. autor selekční variantní název 2.a 3 díla v 947)

78708$iRecenze na:$aBrahms, Johannes$tKlavírní koncert č. 1 d moll op. 15 ; Klavírní koncert č. 2 B dur op. 83 ; Klavírní kvartet č. 1 g moll op. 25 / Johannes Brahms ; orchestrace Arnold Schönberg$dEMI Classic/EMI, 2008$4zvukový záznam
 

94411 $aArnold Schönberg, Arnodl

94731 $aKlavírní koncert č. 2 B dur op. 83$4zvukový záznam$92008

94731 $aKlavírní kvartet č. 1 g moll op. 25$4zvukový záznam$92008

 

 

Propojení na plné texty

8564    $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=RE2003120800003900$9HTM

85641  $uhttp://archiv.ucl.cas.cz/index.php$4N$9HTM               pozn. elektronická verze článku

85640  $uhttp://acta.musicologica.cz/07-01/0701s03.html$qtext/html$4N$9HTM          pozn. online článek

 

910   $aABA001$trs nebo rd nebo rm  viz 4.7 Pole 9XX

LDR    -----aaa-a22------a-4500

040  $aOLA001$bcze$dABA001$92
910  $aOLA001$trs
9101$aABA001$trs

 

929   $atext                  u elektronických online zdrojů, nikoli elektronických verzí tištěných dokumentů

930   $acop. Lidové noviny                 poznámka o copyrightu u online dokumentů

932   $MUS                  oborová brána MUS pro online zdroje, podobně pro pro KIV, WAR

943   $ainterní poznámka pro projekty

 

9751  $aKonečná, Tamara                    ostatní autoři k článku nad rámec AACR2R (např. autoři předmluv, doslovů apod.)

9761  $aČesko. Parlament. Poslanecká sněmovna. Stálá komise pro sdělovací prostředky

 

PJM   $apouze v NKČR  viz Návrhy autorit v NKČR v bibliografických záznamech ANL - OSOBY,  4.8. Písmenná pole

 

LKR     o poli viz 4.8. Písmenná pole

 

LKR        $aITM$b308547$lNKC50$y2007 (seriál,  podpoli $y rok, sysno v ANL 1218727 a Př. 1 v bodě 4. Současné příklady )
 

LKR        $aITM$b356139$lNKC50$y2009 (deník,  v podpoli $y rok, sysno v ANL 1220362  a Př. 2 v bode 4. Současné příklady ) 

LKR        $aITM$b326959$lNKC50$vVI (2006)     (monotematické číslo v rámci seriálové publikace,  v podpoli $v údaje vedené v jednotkách,

sysno v ANL 1090528 a Př. 8 v bode 4. ) 

LKR         $aITM$b1750583$lNKC50     (svazek vícevazkového díla, sysno v ANL  1219416 a  Př. 9 v bode 4. Současné příklady)
 

 

IST   $asa20040105 (pro uložení záznamu, ja - jmenné korektury, va - věcné korektury)$bšifra  (pozn.: o poli viz 4.8. Písmenná pole)

IST   $ava20040109$bšifra

 

PSP   $aON pomocný kód pro online zdroje i elektronické verze tištěných dokumentů

PSP   $aOF pomocný kód pro offline zdroje

 

VAH  18  (VAH 20 - jako VAH 18, ekvivalenty oborových heslářů; VAH  18 - klíčová slova, předmětová hesla dle národních autorit, event. anglické ekvivalenty, event. resumé česky, anglicky, event. oborové hesláře; VAH 16 - klíčová slova  a předmětová hesla částečně dle národních autorit,   VAH  14 -   věcný popis  - kličová slova a předmětová hesla ne dle národních autorit, VAH 12 – pouze minimální záznam)

 

 

+  Poznámka k vazbe pole 008, 041 a 5XX:

1.Pokud je text  popisné jednotky  pouze v jednom jazyce, uvede se kód tohoto jazyka pouze do 008, pole 041 se již neuvádí

008    090303e20090303xr-a----------000-0-cze--

 

2.Pokud je v dokumentu pro text použito více jazyků, je třeba použít více jazykových kódů v 0410 , v 008 se uvádí kód dominantního jazyka

008   090303e20090303xr-a----------000-0-rus--

0410  $arus$ager

546    $aRuský a  německý  text

 

3. Pokud nelze stanovit dominantní jazyk, v 0410 se uvedou kódy jazyků v abecedním pořadí a  v 008 kód jazyka prvního v pořadí

 008   090303e20090303xr-a----------000-0-eng--

0410  $aeng$ager$arus

546    $aAnglický, německý a ruský text

 

4. Pokud je dokument překladem, v poli 008 se uvede kód pro jazyk překladu, v poli 0411  se uvede  1. indikátor s hodnotou 1,  v podpoli 0411$a se uvede jazyk překladu,

 

v podpoli 0411$h  jazyk originálu. Pro poznámku se používá pole 500

 

008   090303e20090303xr-a----------000-0-cze--

0411  $acze$hger

500    $aPřeloženo z němčiny

 

5. Pokud je uvedeno v dokumentu resumé, v poli 008 se uvede jazyk textu, v podpoli  0410$a se uvede jazyk textu, v  0410$b jazyk resumé

008   090303e20090303xr-a----------000-0-cze--

0410  $acze$bger

546    $aNěmecké resumé

  

008   090303e20090303xr-a----------000-0-hun--

0410  $ahun$bger$bfre$brus

546    $aMaďarský text; německé, francouzské a ruské resumé

 

* Poznámka k autoritám pro kooperující instituce:  jmenné a věcné autority   - viz Národní autority (portál)

 

**Poznámka k údajům o odpovědnosti po lomítku:

v některých údajích  se dle FRBR do budoucna patrně nebude používat interpunkce ISBD; údaje po lomítku jsou dle mého soudu nadbytečné v podpolích 773t a 787t.

Důležité je se soustředit na selekční údaje, tj. autora v hlavním záhlaví a další autory uvádět jako selekční údaje v polích 944-946 - viz 4.7 Pole 9XX .

 

***V případě edičních údajů zdrojového a recenzovaného dokumentu (podpole 773k a 787k) doporučujeme v údajích o edici se soustředit na selekční údaje v polích

 948-951 - viz  4.7 Pole 9XX.

 

 

2.4 Aktuální příklady (mohou se odlišovat od záznamů v ANL z důvodu vývoje popisu, u některých příkladů jsou kurzívoou  doporučení k popisu,

příklady se  ještě postupně vylepšují)

 

Př.  1 

Př.: 1.1. 

Autorství článku - jeden autor  (hlavní autor v 100), rubrika, obálkový název s novým doporučeným zápisem  v 246, v 008 kód "g" na pozici 22 - uživatelské určení - všeobecně

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2009aboz0001082
003   CZ-PrNK
005   20090828102641.0
007   ta
008   090804s2007----xr-----g-----u000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
072 7   |a 27 |x Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie |2 Konspekt |9 5
080   |a 272-184.3 |2 MRF
080   |a 2:316.644 |2 MRF
080   |a 27-4 |2 MRF
080   |a 27-788-1/-9 |2 MRF
1001   |a Dvořáková, Petra, |d 1977- |7 xx0044613 |4 aut
24510   |a Cesta k Proměněným snům / |c Petra Dvořáková
2461   |a Téma
2461   |a Téma: Opustit víru, opustit společenství
500   |a Rubrika: Téma
500   |a Obálkový název: Téma: Opustit víru, opustit společenství
61027   |a Katolická církev |7 kn20010710145 |2 czenas
65007   |a katolická víra |x krizové momenty |2 czenas
65007   |a náboženské názory a postoje |x krizové momenty |2 czenas
65007   |a náboženský život |2 czenas
65007   |a řeholní život |2 czenas
65009   |a Catholic faith |2 eczenas
65009   |a religious views and attitudes |2 eczenas
65009   |a religious life |2 eczenas
65009   |a monastic life |2 eczenas
695   |a náboženství |x křesťanství
695   |a náboženství |x katolicismus
695   |a náboženství |x náboženský život
7730   |t Dingir |x 1212-1371 |g Roč. 10, č. 3 (2007), s. 84-86 |q 10:3 |9 2007
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001218727

LKR L    $aITM$b308547$lNKC50$y2007

 

Př.: 1.2 

Tři autoři, jeden hlavní (pole 100), dva vedlejší (pole 700)

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2008abod0000413
003   CZ-PrNK
005   20080128121742.0
007   ta
008   080128s2007----xr-----f------000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
0411   |a ger |h cze
043   |a e-pl--- |a e-au---                                                               geo kódy
072 7   |a 82.0 |x Literatura (teorie) |2 Konspekt |9 11
080   |a 82(091)-051 |2 MRF
080   |a 82.0-051 |2 MRF
080   |a [80(=11)+908(4)]-051 |2 MRF
080   |a 316.72/.75 |2 MRF
080   |a (436) |2 MRF                                                                    MDT pro geo
080   |a (438) |2 MRF                                                                    MDT pro geo
080   |a (047) |2 MRF                                                                   MDT pro zprávy
   
1001   |a Martinek, Libor, |d 1965- |7 mzk2002106085 |4 aut
24510   |a Polnisch-österreichische Kultur- und Literaturkontakte in den Werken von Edmund Rosner / |c Libor Martinek ; přeložili Markéta Pfeilerová, Siegfried Ulbrecht
60014   |a Rosner, Edmund, |d 1930-1998
65007   |a literární historici |z Polsko |2 czenas
65007   |a literární vědci |z Polsko |2 czenas
65007   |a germanisté |z Polsko |2 czenas
65009   |a literary historians |2 eczenas
65009   |a literary scientists |2 eczenas
65009   |a germanists |2 eczenas
651 7   |a Polsko |x kulturní vztahy |z Rakousko |2 czenas                        geo
651 7   |a Rakousko |x kulturní vztahy |z Polsko |2 czenas                         geo
   
6530   |a polsko-rakouské literární vztahy
655 7   |a zprávy |2 czenas
655 9   |a reports |2 eczenas
695   |a literatura
7001   |a Pfeilerová, Markéta |4 trl
7001   |a Ulbrecht, Siegfried, |d 1962- |7 js20020925170 |4 trl
7730   |t Germanoslavica |x 1210-9029 |z 80-86420-27-2 |g Jg. 18, Nr. 1/2 (2007), s. 178-180 |q 18:1/2 |9 2007
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001099889

 

Př.: Autorství článku - více než 3 autoři - viz př. 16

Př.: Autor článku  korporace - viz př. 9

Př.: Autor článku - akce - viz př. 17

 

 

Př.: 2   

Rozhovor o hudebním festivalu, , rubrika - současná praxe v ANL - bude opraveno, ilustrace  - kod "a " na pozici 18 a podpole  300b

 

Autorství článku: hlavní autor - osoba, se kterou se dělá rozhovor (1XX) ; další autor - osoba, která dělá rozhovor (7XX) - dosavadní praxe

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RD
001   an2009abdf0002133
003   CZ-PrNK
005   20090818150535.0
007   ta
008   090818e20090818xr-a----------000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
043   |a e-xr--- |b e-xr-kr |2 czenas
072 7   |a 78 |x Hudba |2 Konspekt |9 9
080   |a 78.079 |2 MRF
080   |a (047.53) |2 MRF
080   |a (437.313) |2 MRF
1001   |a Věchet, Martin |4 ive
24510   |a Bez náčelníka by byl Trutnov chudší / |c Martin Věchet ; Jiří Štefek
2463   |a Kultura
300   |b 1 il.
500   |a Rubrika: Kultura
61124   |a Trutnov Open Air Music Festival |n (22. : |d 2009)
65007   |a hudební festivaly |z Trutnov (Česko) |y 2009 |2 czenas
65009   |a music festivals |2 eczenas
655 7   |a rozhovory |2 czenas
655 9   |a interviews |2 eczenas
695   |a hudba |x populární hudba
7001   |a Štefek, Jiří |4 ivr
7730   |t Lidové noviny |x 0862-5921 |g Roč. 22, č. 192 (20090818), s. 8 |q 22:192 |9 20090818
85641   |u http://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID= |y Plný text |9 XHTM
910   |a ABA001 |t rd
SYS   001220362

 

Př. 3   

Recenze výstavy

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2009aboa0002888
003   CZ-PrNK
005   20090728103715.0
007   ta
008   090728e20090720xr-a-----o----000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
043   |a e-xr--- |b e-xr-pg |2 czenas
072 7   |a 72/76 |x Výtvarné umění |2 Konspekt |9 21
080   |a 72/76:069.9 |2 MRF
080   |a 72/76 |2 MRF
080   |a (0:82-95) |2 MRF
080   |a (437.311) |2 MRF
1001   |a Vitvar, Jan H. |7 mzk2005312888 |4 rev
24510   |a Ještě není konec / |c Jan H. Vitvar
300   |b 2 il.
61027   |a Městská knihovna (Praha, Česko) |7 kn20010709068 |2 czenas
61124   |a Monument transformace |d (2009 : |c Praha, Česko)
65007   |a umělecké výstavy |z Praha (Česko) |y 2009 |2 czenas
65007   |a výtvarné umění |y 20.-21. stol. |2 czenas
65009   |a art exhibitions |2 eczenas
65009   |a art |2 eczenas
655 7   |a recenze |2 czenas
655 9   |a recensions |2 eczenas
695   |a výtvarné umění |x české výtvarné umění
695   |a výtvarné umění |x světové výtvarné umění
7730   |t Respekt |x 0862-6545 |g Roč. 20, [č.] 30 (20090720), s. 46-47 |q 20:30 |9 20090720
85641   |u http://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID= |y Plný text |9 XHTM
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001217159

 

Př.  4  

Recenze knihy

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2009aboa0002686
003   CZ-PrNK
005   20090715110020.0
007   ta
008   090715e20090707xr-a-----o----000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
072 7   |a 33 |x Ekonomie |2 Konspekt |9 4
080   |a 33 |2 MRF
080   |a 930.85 |2 MRF
080   |a 14(091) |2 MRF
080   |a 330.8(091) |2 MRF
080   |a 111.84 |2 MRF
080   |a (0:82-95) |2 MRF
1001   |a Mervart, David |4 rev
24510   |a Sedláčkova radostná věda / |c David Mervart
300   |b 1 il.
65007   |a ekonomie |2 czenas
65007   |a dějiny civilizace |2 czenas
65007   |a dějiny filozofie |2 czenas
65007   |a dějiny ekonomických teorií |2 czenas
65007   |a dobro a zlo |2 czenas
65009   |a economics |2 eczenas
65009   |a history of civilization |2 eczenas
65009   |a history of philosophy |2 eczenas
65009   |a history of economic thought |2 eczenas
65009   |a good and evil |2 eczenas
655 7   |a recenze |2 czenas
655 9   |a recensions |2 eczenas
695   |a ekonomie
7730   |t Respekt |x 0862-6545 |g Roč. 20, [č.] 28 (20090707), s. 49 |q 20:28 |9 20090707
78708   |i Recenze na: |a Sedláček, Tomáš |t Ekonomie dobra a zla / Tomáš Sedláček |d Praha : 65. pole, 2009 |4 kniha
85641   |u http://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID= |y Plný text |9 XHTM
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001215898

 

Poznámka k inscenací, filmům apod. - zde ještě není jasné, zda psát tvar   např.

 

63004   |a Otello (opera)
63004   |a Otello |kopera
63004   |a Otello

 

U filmů zapisujeme ješte rok v podpoli $f

 

 

 

Př.  5  

Recenze divadelní inscenace, kód "o" v poli 008 na pozici 24 - zápis v NKČR

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2009aboa0001022
003   CZ-PrNK
005   20090311151204.0
007   ta
008   090311e20090302xr-a-----o----000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
043   |a e-xr--- |b e-xr-pg |2 czenas
072 7   |a 792 |x Divadlo. Divadelní představení |2 Konspekt |9 3
080   |a 792.2 |2 MRF
080   |a (0:82-95) |2 MRF
080   |a (437.311) |2 MRF
1001   |a Platzová, Magdaléna, |d 1972- |7 mzk2003169595 |4 rev
24510   |a Občan na jevišti / |c Magdaléna Platzová
300   |b 1 il.
60017   |a Shakespeare, William, |d 1564-1616 |7 jn19981002129 |2 czenas
60017   |a Bergerová, Eva, |d 1976- |7 mzk2005304320 |2 czenas
61027   |a Strašnické divadlo |7 kn20080414027 |2 czenas
63004   |a Julius Caesar
65007   |a činohry |x divadelní inscenace |z Praha (Česko) |y 2009 |2 czenas
65004   |a anglické drama
65009   |a drama stages |2 eczenas
65009   |a English drama |2 eczenas
655 7   |a recenze |2 czenas
655 9   |a recensions |2 eczenas
695   |a divadlo |x české divadlo
7730   |t Respekt |x 0862-6545 |g Roč. 20, [č.] 10 (20090302), s. 61 |q 20:10 |9 20090302
85641   |u http://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID= |y Plný text |9 XHTM
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001187460

 

 

5.1

Recenze divadelní inscenace v 787 - zápis  v Plzni

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RD
001   000072580
003   CZ-PlERL
005   20090407101536.0
007   ta
008   090218e20090107xr-a-----o----000-0-cze--
040   |a PNA001 |b cze |9 2
043   |a e-xr--- |b e-xr-pl |2 czenas
072 7   |a 792 |x Divadlo. Divadelní představení |2 Konspekt |9 3
080   |a 792.2/.8 |2 MRF
080   |a 792.2 |2 MRF
080   |a 82-2 |2 MRF
080   |a (437.317) |2 MRF
080   |a (0:82-95) |2 MRF
1001   |a Viktora, Viktor, |d 1942- |7 jk01142353 |4 rev
24510   |a Odcházím, zůstávám, přijdu ... : |b v dokonale sevřené plzeňské inscenaci hry Václava Havla Odcházení v režii Jana Buriana ožila metafora, že pravda a láska zvítězí / |c [autor recenze] Viktor Viktora
300   |b 1 il.
500   |a 1 fot.
60017   |a Havel, Václav, |d 1936- |7 jk01040240 |2 czenas
60017   |a Burian, Jan, |d 1959- |7 xx0003852 |2 czenas
60017   |a Glogr, Karel, |d 1958- |7 ola200208820 |2 czenas
60017   |a Pavlovský, Pavel, |d 1944- |7 pna2005292262 |2 czenas
60017   |a Mucha, Zdeněk, |d 1946- |7 pna2005280941 |2 czenas
60014   |a Stolařík, Tomáš
60014   |a Křesťanová, Štěpánka
60017   |a Kovaříková, Klára |7 pna2005280940 |2 czenas
60014   |a Hlaváčová, Kristýna
60017   |a Zindulka, Jakub, |d 1966- |7 pna2005280928 |2 czenas
60017   |a Štěrba, Michal |7 pna2005280929 |2 czenas
60017   |a Kostková, Zorka, |d 1952- |7 pna2005292264 |2 czenas
60017   |a Švábová, Monika, |d 1946- |7 pna2005292263 |2 czenas
60017   |a Štrich, Michal, |d 1951- |7 pna2005292295 |2 czenas
60017   |a Vrabec, Viktor, |d 1941- |7 xx0012226 |2 czenas
61027   |a Divadlo J.K. Tyla (Plzeň, Česko) |7 kn20010710188 |2 czenas
65007   |a divadelní inscenace |z Česko |2 czenas
65007   |a činohry |z Česko |2 czenas
65007   |a drama |z Česko |2 czenas
651 7   |a Plzeň (Česko) |2 czenas
6530   |a české divadlo |a činohra |a české drama
655 7   |a recenze |2 czenas
7730   |t Plzeňský deník |x [1210-5139] |g Roč. [18], č. 5 (20090107) |q [18]:5 |9 20090107
7730   |t Události & témata |g S. 14 |9 20090107
78708   |i Recenze na: |a Havel, Václav. |t Odcházení |4 divadelní inscenace
910   |a PNA001 |t rd
SYS   001191869

 

 

 5.2 

Recenze opery, kód pro recenzi "o" v poli 008 na pozici 24  -  zápis NKČR

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2009abod0002650
003   CZ-PrNK
005   20090623151237.0
007   ta
008   090623e20090615xr-------o----000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
043   |a e-xr---
072 7   |a 792 |x Divadlo. Divadelní představení |2 Konspekt |9 3
080   |a 782 |2 MRF
080   |a 792.2/.8 |2 MRF
080   |a (437.3) |2 MRF
080   |a (0:82-95) |2 MRF
1001   |a Bluma, Aleš |4 aut
24510   |a Starý Otello v novém hávu / |c Aleš Bluma
60014   |a Verdi, Giuseppe, |d 1813-1901. |t Otello
60014   |a Cukr, Lubor
61027   |a Státní opera Praha |7 kn20010709327 |2 czenas
63004   |a Otello (opera)
65007   |a opery |x divadelní inscenace |z Praha (Česko) |y 2009 |2 czenas
65009   |a operas |2 eczenas
65009   |a theatre stages |2 eczenas
655 7   |a recenze |2 czenas
655 9   |a recensions |2 eczenas
695   |a hudba |x divadelní hudba
695   |a divadlo |x české divadlo
7730   |t Literární noviny |x 1210-0021 |g Roč. 20, č. 25 (20090615), s. 14 |q 20:25 |9 20090615
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001210292

  

 

5.3   Inscenace - zápis v Divadelním ústavu

000 -----nam a22--------4500
001 kpw11185790
005 20090123172448.0
007 cr cn
008 090123e20090116xr |||||||||||||||||cze||
041 0# $acze
044 ## $axr
072 #7 $a792 $xDivadlo. Divadelní představení $2Konspekt $93
080 ## $a792
084 ## $a03.02 CED - HaDivadlo Brno 2008/09
084 ## $a03.02 HaDivadlo Brno 2008/09
084 ## $a24.01 2008/09
084 ## $a23 Krob Andrej - režisér (1938-)
100 1# $aKříž, Jiří P., $d1947- $4aut
245 10 $aAndrej Krob na tahu v brněnském HaDivadle: $bVytrubovat do světa ryzí zlodějskou morálku se nevyplácí ani v nastudované Žebrácké opeře Václava Havla / $cJiří P. Kříž
520 2# $aGlosa.
562 ## $bZpracováno podle elektronické verze
600 14 $aHavel, Václav, $d1936- $eautor $tŽebrácká opera
600 14 $aKrob, Andrej, $d1938- $erežie
600 14 $aDušek, Jan, $cscénograf, $d1942- $evýprava
600 14 $aBuzzi, Mario $ehudba
600 14 $aNavrátilová, Marie $eprodukce
600 14 $aDonáczi, Sandra $eprodukce

610 24 $aCED - HaDivadlo Brno $cBrno $d11.1.2009
630 04 $aDie Dreigroschenoper
653 ## $aČesko
653 ## $asezona 2008/09
653 ## $apremiéry 2008/09

655 #7 $aglosy
773 1# $sPrávo $tPrávo : Jižní Morava $gRoč. 19, č. 13 (20090116), s. 13 $x1211-2119
910    $aABE304
999    $bpravo\2009\13\jm13.mht

 

 

5.4   Inscenace - zápis v Kladně

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RD
001   an2009kld00582
003   CZ-KlSVK
005   20090304092424.4
007   ta
008   090304e20090225xr-a---g-o----000-0-cze-d
040   |a KLG001 |b cze
043   |a e-xr--- |b e-xr-st |2 czenas
072 7   |a 792 |x Divadlo. Divadelní představení |2 Konspekt |9 3
080   |a 792.2 |2 MRF-sel
080   |a (437.312) |2 MRF-sel
080   |a (070.447) |2 MRF-sel
1001   |a Senohrábek, Jiří, |d 1974- |7 xx0051329 |4 rev
24510   |a Švanda dudák uvízl na půli cesty k současnosti / |c Jiří Senohrábek
300   |b 1 il.
5202   |a Recenze divadelní inscenace
60017   |a Tyl, Josef Kajetán, |d 1808-1856. |t Strakonický dudák |2 czenas |7 jk01140553
61027   |a Městské divadlo Mladá Boleslav |7 kn20050422089 |2 czenas
6530   |a divadla |a městská divadla |a divadelní soubory |a divadelní hry |a inscenace
655 7   |a recenze |2 czenas
7730   |t Boleslavský deník |x 1212-5806 |g Č. 47 (20090225), s. 7 |q 47 |9 20090225
910   |a KLG001 |b RR I/62 |t rd
SYS   001194216

 

 

 

5.5   Inscenace - zápis v Olomouci

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RD
001   an2010old000947223
003   CZ-OlVK
005   20100107101829.0
008   100107e20091221xr-a---g-o----000-0-cze--
040   |a OLA001 |b cze |9 2
043   |a e-xr--- |b e-xr-ol |2 czenas
072 7   |a 792 |x Divadlo. Divadelní představení |2 Konspekt |9 3
080   |a 792 |2 MRF-sel
1001   |a Lešikarová, Linda |4 rev
24510   |a Cosi fan tutte pro nenáročného diváka / |c Linda Lešikarová
300   |b 1 il.
60017   |a Mozart, Wolfgang Amadeus, |d 1756-1791 |7 jn19990005867 |2 czenas
60017   |a Nohavica, Jaromír, |d 1953- |7 jn19990209588 |2 czenas
60014   |a Janáčková, Olga
61027   |a Moravské divadlo Olomouc. |b Opera |7 olak2003189113 |2 czenas
63004   |a Cosi fan tutte
65007   |a divadelní inscenace |z Olomouc (Česko) |2 czenas
65007   |a opery |2 czenas
65007   |a divadelní premiéry |z Olomouc (Česko) |2 czenas
651 7   |a Olomouc (Česko) |2 czenas
655 7   |a recenze |2 czenas
7730   |t Olomoucký deník |x 1801-9781 |g Č. 296 (20091221), s. 8 |q 296 |9 20091221
910   |a OLA001 |t rd
SYS   001256085

 

 

5.6   Inscenace - zápis v Olomouci.

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RD
001   an2010old000946892
003   CZ-OlVK
005   20100107102312.0
008   100104e20091201xr-a---g------000-0-cze--
040   |a OLA001 |b cze |9 2
043   |a e-xr--- |b e-xr-ol |2 czenas
072 7   |a 792 |x Divadlo. Divadelní představení |2 Konspekt |9 3
080   |a 792 |2 MRF-sel
1001   |a Lešikarová, Linda |4 aut
24510   |a Hra o rakouském císaři se opět vrací / |c Linda Lešikarová ; [přispěl] Jan Sulovský
300   |b 1 il.
60017   |a Sulovský, Jan, |d 1955- |7 jk01121778 |2 czenas
60007   |a František Josef |b I., |c rakouský císař, |d 1830-1916 |7 jn19981001234 |2 czenas
61027   |a Moravské divadlo Olomouc |7 olak2003189106 |2 czenas
63004   |a Začalo to v Olomouci (divadelní inscenace)
65007   |a divadlo |z Olomouc (Česko) |2 czenas
65007   |a činohry |z Olomouc (Česko) |2 czenas
65007   |a divadelní inscenace |z Olomouc (Česko) |y 2009 |2 czenas
651 7   |a Olomouc (Česko) |2 czenas
7001   |a Sulovský, Jan, |d 1955- |7 jk01121778 |4 ctb
7730   |t Olomoucký deník |x 1801-9781 |g Č. 279 (20091201), s. 7 |q 279 |9 20091201
910   |a OLA001 |t rd
SYS   001256101

 

5.7   Inscenace - zápis v Brně.

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RD
001   an2010bodx1250409
003   CZ-BrMZK
005   20100106131213.0
007   ta
008   100106e20091230xr-a----------000-0-cze--
040   |a BOA001 |b cze |9 2
0410   |a cze
043   |a e-xr--- |b e-xr-jm |2 czenas
072 7   |a 792 |x Divadlo. Divadelní představení |2 Konspekt |9 3
080   |a 792.071.2-055.2 |2 MRF
080   |a 792.075-055.2 |2 MRF
080   |a 792.2 |2 MRF
080   |a (437.322) |2 MRF
1001   |a Kříž, Jiří P. |4 aut
24510   |a Jíme, abychom žili, nežijeme, abychom jedli / |c Jiří P. Kříž
2460   |a Jižní Morava-Vysočina
300   |b 1 il.
500   |a Rubrika: Jižní Morava-Vysočina
500   |a 1 fot.
60014   |a Čermáková, Viktorie
61027   |a Národní divadlo v Brně (1994-). |b Činohra |7 kn20010709306 |2 czenas
63004   |a Lakomec (divadelní inscenace)
65007   |a divadelní herečky |z Česko |y 2009 |2 czenas
65007   |a divadelní režisérky |z Česko |y 2009 |2 czenas
65007   |a činohry |x divadelní inscenace |z Česko |y 2009 |2 czenas
651 7   |a Brno (Česko) |2 czenas
695   |a divadlo |x české divadlo
7730   |t Právo |x 1211-2119 |g Roč. 19, č. 301 (20091230), s. 11 |q 19:301 |9 20091230
910   |a BOA001 |t rd
SYS   001250409

 

 

 

 

Př.:  6  přesunut na 5.2

 

 

Př.: 7   

Recenze filmu, kód pro recenzi "o" v poli 008 na pozici 24

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2009aboh0002714
003   CZ-PrNK
005   20090826113938.0
007   ta
008   090826e20090817xr-a-----o----000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
043   |a e-xr---
072 7   |a 791 |x Film. Cirkus. Lidová zábava |2 Konspekt |9 3
080   |a 791.221/.228 |2 MRF
080   |a (0:82-95) |2 MRF
080   |a (437.3) |2 MRF
1001   |a Štindl, Ondřej |4 aut
24510   |a Nemají to jednoduché / |c Ondřej Štindl
300   |b il.
63004   |a Muži v říji (film). |f 2009
65007   |a hrané filmy |z Česko |y 2009 |2 czenas
65009   |a feature films |2 eczenas
655 7   |a recenze |2 czenas
655 9   |a recensions |2 eczenas
695   |a kinematografie |x česká kinematografie
7730   |t Týden |x 1210-9940 |g Roč. 16, [č.] 33 (20090817), s. 68 |q 16:33 |9 20090817
85641   |u http://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID= |y Plný text |9 XHTM
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001221173

 

 

Př.: 8 

Monotematické číslo  v rámci seriálové publikace,  dva výskyty zdrojového dokumentu – seriál, monografie

Kód "f" v poli 008 na pozici 22 - odborný článek , v 944 editor zdrojového dokumentu  

 

Varianta 1 - popsáno dle NKC

 

Sysno monografie - 1715554

FMT   BK
001   nkc20071715554
005   20080305095619.0
007   ta
020   |a 80-7308-145-8 (brož.)
035   |a (OCoLC)137330947
040   |a OLA001 |b cze |d ABA001
24500 |a From truth to proof / |c Vojtěch Kolman (editor)
7001   |a Kolman, Vojtěch |7 xx0007139 |4 edt
78718   |t Miscellanea logica
9101   |a ABA001
9103   |a OLA001 |b 1-183.818
LKR   |a ITM |b 326959 |l NKC50 |v VI (2006)
SYS   001715554

 

Sysno seriálu 326959

LDR   -----nas-a22------a-4500
FMT   SE
001   nkc20050326959
035   |a (OCoLC)85013992
040   |a ABA001 |b cze
0410   |a cze |a slo |a eng
24500   |a Miscellanea logica
9101   |a ABA001 |s Tom I-V, VI mono- |t n
LKR   |a ITM |b 0308217 |l NKC50 |x tom I (1998)
LKR   |a ITM |b 0961951 |l NKC50 |x tom II (1999)
SYS   000326959

 

ANL

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS  
001   an2007abod0004626
003   CZ-PrNK
005   20080514111530.0
007   ta
008   071127s2006----xr-----f------000-0-eng--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
072 7   |a 16 |x Logika |2 Konspekt |9 5
080   |a 16 |2 MRF
1001   |a Peregrin, Jaroslav, |d 1957- |7 jn20010601556 |4 aut
24510   |a Consequence & Inference / |c Jaroslav Peregrin
65007   |a logika |2 czenas
65009   |a logic |2 eczenas
6530   |a logická konsekvence |a logická inference
695   |a logika |x moderní logika
7730   |t From Truth to Proof / Vojtěch Kolman (editor) |d V Praze : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra logiky, 2006 |z 80-7308-145-8 |g S. 1-18 |9 2006
7730   |t Miscellanea logica |g [Tom] 6, s. 1-18 |q 6 |9 2006
94410   |a Kolman, Vojtěch
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001090528

LKR        $aITM$b326959$lNKC50$vVI (2006)
 

 

Varianta 2 - popsáno dle MU

záznam na http://www-aleph.muni.cz/, sysno  512759, popsáno jako monografie s edicí

FMT BK
LDR 00000nam-a22-----7a-4500
001 000512759
003 CZ-BrMU
005 20071023093426.0
008 070731s2006----xr-|||||-|||||||||||eng-d
020 |a 8073081458
040 |a BOD001 |b cze
072 7 |a 16 |x Logika |2 Konspekt |9 5
080 |a 16 |2 MRF
080 |a 510.6 |2 MRF
080 |a (062.552) |2 MRF
24500 |a From truth to proof / |c Vojtěch Kolman (editor).
260 |a V Praze : |b Univerzita Karlova, |c 2006.
300 |a xiv, 122 s.
440 0 |a Miscellanea Logica ; |v 6
65007 |a logika |2 czenas
65007 |a matematická logika |2 czenas
655 7 |a sborníky |2 czenas
7001 |a Kolman, Vojtěch |7 xx0007139 |4 edt
7102 |a Univerzita Karlova. |b Filozofická fakulta. |b Katedra logiky.
SYS 000512759

 

ANL -  jeden záznam s edicí v 951

 

7730   |t From Truth to Proof / Vojtěch Kolman (editor) |d V Praze : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra logiky, 2006 |k Miscellanea Logica ; 6|z 80-7308-145-8 |g S. 1-18 |9 2006
9510    |t Miscellanea logica |v6|9 2006
94410   |a Kolman, Vojtěch

 

 

Př.: 9

Vícesvazkové dílo jako zdrojový dokument, akce (na monografické úrovni) jako autor zdrojového dokumentu, variantní názvy v 947, další autor v 944, edice v 951

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RM
001   an2009abod0003164
003   CZ-PrNK
005   20090828160859.0
007   ta
008   090806m2006----xr-----f-b----000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
043   |a e-ru---
072 7   |a 821.162.3.09 |x Česká literatura (o ní) |2 Konspekt |9 11
080   |a 821.162.3-055.2 |2 MRF
080   |a 821.162.3-3 |2 MRF
080   |a 811.161.1'25 |2 MRF
080   |a 82.07 |2 MRF
080   |a 82.09 |2 MRF
080   |a (470+571) |2 MRF
1001   |a Žakova, Natalja |4 aut
24510   |a Ruská recepce Babičky Boženy Němcové / |c Natalja Žakova
504   |a Obsahuje bibliografii
60017   |a Němcová, Božena, |d 1820-1862 |7 jk01083016 |2 czenas
60017   |a Němcová, Božena, |d 1820-1862. |t Babička |2 czenas
60014   |a Karskaja, Tat'jana Sergejevna
60014   |a Leskov, Nikolaj Semenovič
60014   |a Petrovskij, Memnon Petrovič
60014   |a Petrovskaja, Emma Genrichovna
65007   |a české spisovatelky |y 19. stol. |2 czenas
65007   |a česká próza |y 1851-1860 |2 czenas
65007   |a překlady do ruštiny |2 czenas
65007   |a interpretace a přijetí literárního díla |z Rusko |y 19.-20. stol. |2 czenas
65007   |a literárněvědné rozbory |2 czenas
65009   |a Czech women authors |2 eczenas
65009   |a Czech prose literature |2 eczenas
65009   |a translations into Russian |2 eczenas
65009   |a interpretation and reception of literature |2 eczenas
65009   |a literary criticism and history |2 eczenas
6530   |a literárněvědná bohemistika
655 7   |a referáty |2 czenas
655 9   |a papers |2 eczenas
695   |a literatura |x česká literatura
695   |a literatura |x literární věda
7730   |a Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě (2005 : Praha, Česko) |t Hodnoty a hranice : svět v české literatuře, česká literatura ve světě : sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005. Sv. 3, Božena Němcová a její Babička / editor Karel Piorecký |d Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006 |k Edice K ; sv. 11 |z 80-85778-53-X |z 80-85778-50-5 |g S. 261-269 |9 2006
94700   |a Božena Němcová a její Babička
94700   |a Svět v české literatuře, česká literatura ve světě |9 2006
94700   |a Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005 |9 2006
94410   |a Piorecký, Karel
951 0   |t Edice K |vsv. 13 |9 2006
910   |a ABA001 |t rm
SYS   001219416

LKR         $aITM$b1750583$lNKC50

 

 

Př.: 10   

Rozepsané údaje o ilustracích (pole 008, 300, 500), variantní název (souběžný) v 246; ilustrace - kód "a" na pozici 18 a "b" pro mapy pozice 19 pole 008, 

 

odborný článek - kód "f" pole 008 pozice 22, obsahuje bibliografii - kód  "b"  pole 008 pozice 25

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2009abox0000087
003   CZ-PrNK
005   20090828163432.0
007   ta
008   090304s2008----xr-ab--f-b----000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
0410   |a cze |b eng
043   |a e-xr--- |b e-xr-mr |2 czenas
072 7   |a 581 |x Obecná botanika |2 Konspekt |9 2
072 7   |a 502 |x Životní prostředí a jeho ochrana |2 Konspekt |9 2
080   |a 581.524/.526 |2 MRF
080   |a 581.9 |2 MRF
080   |a 582.35/.99 |2 MRF
080   |a (437.32-13) |2 MRF
1001   |a Unar, Jiří, |d 1938- |7 jk01140752 |4 aut
24510   |a Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání = |b Flora and vegetation of the Rudické propadání National Nature Monument / |c Jiří Unar
24631   |a Flora and vegetation of the Rudické propadání National Nature Monument
300   |b 3 il., 1 mapa
500   |a 2 tabulky
500   |a Abstrakt © vydavatel
504   |a Bibliografie na s. 128-129
546   |a Český abstrakt, anglické resumé
65007   |a vegetace |z Rudické propadání (Česko) |2 czenas
65007   |a flóra |z Rudické propadání (Česko) |2 czenas
65007   |a cévnaté rostliny |z Rudické propadání (Česko) |2 czenas
65009   |a vegetation |2 eczenas
65009   |a flora |2 eczenas
65009   |a vascular plants |2 eczenas
651 7   |a Rudické propadání (Česko) |2 czenas
695   |a životní prostředí |x ochrana přírody
7730   |t Příroda : sborník prací z ochrany přírody |b 1. vyd |d Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR |x 1211-3603 |z 978-80-87051-48-1 |g [Sv.] 26 (2008), s. 107-129 |q 26|9 2008
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001185834

 

 

Př.: 11

 

Zdrojový dokument - číslovaný supplement - akce (na seriálové úrovni) jako autor zdrojového dokumentu v 773,  poznámka 773n nepovinná,

 

variantní název ke zdrojovému dokumentu v 947, souběžný variantní název článku v 246, v 776 název článku online (poznámka:

 

u tištených dokumentů a jejich elektronických verzí pokud je název článku stejný, běžně neuvádíme;

 

vedlejší záhlaví pro elektronickou verzi je nutné uvádět, pokud se liší od tištěné ); v 008 kódy pro ilustrace - pozice 18,

 

odborný článek - pozice  22, referát -  pozice 24, obsahuje literaturu (bibliografii) - pozice 25, matriál z konference - pozice 29, hodnota 1

 

 

poznámka k akci jako autorovi zdrojového dokumentu:  podobu konkrétní akce lze zapsat též do pole 611

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2008abom0001404
003   CZ-PrNK
005   20080418100728.0
007   ta
008   080418s2007----xr-a---f-ab---100-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
0410   |a cze |b eng
072 7   |a 616.89 |x Psychiatrie |2 Konspekt |9 14
080   |a 616.895.4 |2 MRF
080   |a 616.89-008.485 |2 MRF
080   |a 615.831 |2 MRF
24500   |a Augmentace antidepresivní léčby jasným světlem u pacientek s komorbidní depresí a hraniční poruchou osobnosti = |b Augmentation of antidepressants with brightm light therapy in patients with comorbid depression and borderline personality disorder / |c Ján Praško ... [et al.]
24631   |a Augmentation of antidepressants with brightm light therapy in patients with comorbid depression and borderline personality disorder
300   |b 8 il.
546   |a České a anglické resumé
504   |a Literatura
65007   |a deprese |2 czenas
65007   |a hraniční porucha osobnosti |2 czenas
65007   |a fototerapie |2 czenas
65009   |a depression |2 eczenas
65009   |a borderline personality disorder |2 eczenas
65009   |a phototherapy |2 eczenas
655 7   |a referáty |2 czenas
655 9   |a papers |2 eczenas
695   |a lékařství |x psychiatrie
7001   |a Praško, Ján |4 aut
7001   |a Adamcová, Katarína |4 aut
7001   |a Brunovský, Martin |4 aut
7001   |a Nechutná, Radana |4 aut
7001   |a Vyskočilová, Jana |4 aut
7001   |a Závěšická, Lucie |4 aut
7730   |a Konference Centra neuropsychiatrických studií |t Psychiatrie |n 7. konference Centra neuropsychiatrických studií, 3.-5. října 2007, Adršpašsko-teplické skály, Zdoňov |x 1211-7579 |g Roč. 11, suppl. 3 (2007), s. 89-93 |q 11:suppl. 3 |9 2007
77608   |iOnline|t Augmentace antidepresivní léčby jasným světlem u pacientek s komorbidní depresí a hraniční poruchou osobnosti |h online 
94720   |a Neurobiologie v klinické praxi |9 2007
94720   |a 7. konference centra neuropsychiatrických studií |9 2007
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001118620

 

 

Př.: 12 

 

Monotematické číslo v rámci seriálové publikace s jedním výskytem zdrojového dokumentu a 1) selekční edicí  (popis dle NKC) nebo 2) variantním

 

názvem zdrojového dokumentu (popis dle MU)

 

Varianta 1. - popis dle NKC

 

NKC sysno 1294779

LDR   -----nam-a22------a-4500
FMT   BK
001   cpk20051294779
003   CZ-PrNK
005   20090604092419.0
007   ta
008   050118s2004----xr-abfef------000-0-eng--
020   |a 80-246-0786-7 (brož.)
035   |a (OCoLC)57285838
040   |a ABA001 |b cze
24500   |a "We" & "the others" : |b modern European societies in search of identity : studies in comparative history / |c [academic editor Luďa Klusáková ; translation of Czech articles into English Anna Bryson]
2463   |a "We" and "the others"
24630   |a Modern European societies in search of identity
4901   |a Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, |x 0567-8293 ; |v 1-2000. |a Studia historica ; |v 53
830 0   |a Acta Universitatis Carolinae. |p Philosophica et historica. |p Studia historica |0 s
SYS   001294779

 

 

ANL

 

 

RM (v ANL popsáno jako RS) ; monotematické číslo v rámci edice, seriál jako edice v polích 951, editor  zdrojového dokumentu v 944; (na rozdíl od NKC není uveden

 

selekční podnázev zdrojového dokumentu v ANL v poli  94700)

 

 

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RM
001   an2009aboh0001246
003   CZ-PrNK
005   20090407144050.0
007   ta
008   090407s2004----xr-----f-ab---000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
0410   |a eng |b cze
043   |a e-rm---
072 7   |a 316.3 |x Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny |2 Konspekt |9 18
080   |a 316.347 |2 MRF
080   |a 352 |2 MRF
080   |a 911.375 |2 MRF
080   |a 316.422 |2 MRF
080   |a 94(498) |2 MRF
080   |a (048.8) |2 MRF
080   |a (498) |2 MRF
1001   |a Agachi, Mihaela Ioana Maria |4 aut
24510   |a Urban identity and Modernization - Cluj in the 19th century / |c Mihaela Ioana Maria Agachi
546   |a České resumé
504   |a Obsahuje bibliografické odkazy
65007   |a národní identita |z Rumunsko |y 19. stol. |2 czenas
65007   |a modernizace |z Rumunsko |y 19. stol. |2 czenas
65007   |a města |z Rumunsko |y 19. stol. |2 czenas
65009   |a modernization |2 eczenas
65009   |a national identity |2 eczenas
65009   |a cities and towns |2 eczenas
651 7   |a Cluj-Napoca (Rumunsko) |x dějiny |2 czenas
651 7   |a Cluj-Napoca (Rumunsko) |y 19. stol. |2 czenas
655 7   |a studie |2 czenas
655 9   |a studies |2 eczenas
695   |a dějiny |x rumunské dějiny
7730   |t "We" & "the others": modern European societies in search of identity : studies in comparative history / [academic editor Luďa Klusáková] |b 1. vyd |d Prague : Karolinum, 2004 |k Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2000 |k Studia historica ; [sv.] 53 |z 80-246-0786-7 |g S. 77-90 |9 2004
94410   |a Klusáková, Luďa
947  0 |a "We" and "the others"
94700 |a Modern European societies in search of identity
951 0   |t Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, |x 0567-8293 |9 2004
951 0   |t Philosophica et historica |v 1-2000 |9 2004
951 0   |t Studia historica |v 53 |9 2004
910   |a ABA001 |t rm
SYS   001193125

 

 

Varianta 2 - popis dle MU

Na  http://www-aleph.muni.cz/  pod 000136541 popsáno jako seriál  Acta  ...  s variantnním názvy  v 246

 

022 |a 0567-8293
FMT SE
24500 |a Acta Universitatis Carolinae. |p Philosophica et historica. |p Studia historica
24612 |a "We" & "the others" : |b modern European societies in search of identity : studies in comparative history |f 53
260 |a Praha : |b Universita Karlova.
440 0 |a Acta Universitatis Carolinae. |p Philosophica et historica
7102 |a Univerzita Karlova

 

V ANL by bylo popsáno pod názvem seriálu  - jeho poslední podřady, a monotemat. název by byl uveden ve variantní názvu zdrojového dokumentu v 247

 

7730   |tStudia historica |k Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2000|x0567-8293|g Sv.  53 (2004), s. 77-90 |9 2004
94410   |a Klusáková, Luďa
94720 |a "We" & "the others" |z 80-246-0786-7|9 2004                     muselo by se dodefinovat i v MARCu
947  0 |a "We" and "the others"
94700 |a Modern European societies in search of identity
951 0   |t Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, |x 0567-8293 |9 2004
951 0   |t Philosophica et historica |v 1-2000 |9 2004
   

 

Př.: 13

Recenze článku

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2009abod0000220
003   CZ-PrNK
005   20090121122314.0
007   ta
008   090121s2009----xr-------o----000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
043   |a e-xr---
072 7   |a 159.9 |x Psychologie |2 Konspekt |9 17
080   |a 159.9-055.1 |2 MRF
080   |a 808.1/.2 |2 MRF
080   |a 001.3:519.23/.24 |2 MRF
080   |a 025.4.03:001.811 |2 MRF
080   |a 004.652:01 |2 MRF
080   |a (437.3) |2 MRF
080   |a (049.2) |2 MRF
1001   |a Vybíral, Zbyněk, |d 1961- |7 jn19990216186 |4 aut
24510   |a ad) Který český psycholog je nejlepší? / |c Zbyněk Vybíral
5052   |t Odpověď autorů
65007   |a scientometrie |2 czenas
65007   |a psychologové |z Česko |2 czenas
65007   |a publikační činnost |2 czenas
65007   |a citační analýza |2 czenas
65007   |a Web of Science |2 czenas
65009   |a scientometrics |2 eczenas
65009   |a psychologists |2 eczenas
65009   |a publication activity |2 eczenas
65009   |a citation analysis |2 eczenas
65009   |a Web of Science |2 eczenas
655 7   |a polemiky |2 czenas
655 9   |a polemics |2 eczenas
695   |a psychologie
695   |a věda |x scientometrie
7730   |t Psychologie dnes |x 1212-9607 |g Roč. 15, č. 1 (2009), s. 4-5 |q 15:1 |9 2009
78708   |i Recenze na: |a Preiss, Marek |t Který český psycholog je nejlepší? / Marek Preiss, Ondřej Bezdíček, Eliška Dočkalová |g Psychologie dnes. -- Roč. 14, č. 12 (2008), s. 33 |4 článek
910   |a ABA001 |t rs
SYS   001172441

 

Elektronické a tištěné dokumenty textové

A. Elektronické dokumenty (ONLINE - př. 14.1, 14.2 a OFFLINE - př. 15)

    B. Tištěné dokumenty s propojením na elektronické (jednoduché - př. 16), tištěné a  elektronické dokumenty v jednom záznamu

(podrobnější údaje o el. verzi - př. 17)

       C. Metoda oddělených záznamů - popisujeme buď jako tištěné, nebo jako elektronické (mohou být propojené přes pole 776). 

 Pokud je tištěná verze propojena na  el. verzi ještě přes pole 856, odpovídá záznam de facto typu B .

Pokud je tištěná forma převedena do elektronické, je to její reprodukce   (R).

P - povinné (z hlediska popisu elektronických zdrojů, nejsou zmíněny všechny údaje minimálního záznamu), V - volitelné

 

  

A

Elektronické

 

dokumenty

B

Propojení

tištěného dokumentu (je primární, originál) s  elektronickým v jednom záznamu  C (R)

(repro)

Pole

ONLINE (originál)

 

(př. 14,1, 14.2)

OFFLINE (originál)

 

(př. 15)

Jednoduché

 

(př. 16)

Podrobnější

 

 údaje o

 

elektronickém

 

 dokumentu (př. 17)

Poznámka

 
návěští -----naa-a22------a-4500        pro text ; analytická monografická úroveň     stejné stejné stejné v 008 se používají kódy jako pro knihy stejné
  -----nab-a22------a-4500        pro text ; analytická seriálová úroveň  *   stejné stejné stejné používala by se patrně kombinace pole 008

a 006

stejné
006 P

např. m--------d--------

 

P

např. m--------d--------

 

    kódy pro elektronický dokument P
007 P

např. cr-cn-

 

P

např. co-cg-

 

   

P    ta

 

V např. cr-cn-

V např. co-cg-

 

 

 pro tištěný text v normálním písmu

 

cr-cn-   kódy pro online zdroj

co-cg- kódy pro offline zdroj

P např. cr-cn-

P např. co-cg-

 

008/06-17 P P P P datum a místo vydání P uvádí se údaje originálu
008/23 P            kód "s" P             kód "s" P prázdná pozice P prázdná pozice P            kód "s"
245$h [elektronický zdroj] [elektronický zdroj]      [elektronický zdroj]
246** V V   V Variantní název; je-li 2. indikátor prázdný, lze použít podpole $i s návěštím (lze doplnit s podpolem $h - dle možností systému).

Pokud se vyskytuje pole 246 zároveň s polem 856,  nutno vhodně zkombinovat s podpoli 856$z,y,3  nebo uvést jen pole 856, pokud je to dostačující.

V určitých případech lze místo 776  použít pole 246/505.

V
336        bude ( RDA )   336 - Content Type  
 
 
337        bude ( RDA337 - Media Type  
338        bude ( RDA338 - Carrier Type  
             
500$a

P např.  

 

Název z titulní obrazovky

 

(verze z 12.1.2009)

 

P např.  

 

Název z titulní

 

obrazovky

 

V pro tištěný dokument V pro tištěný a elektronický dokument Poznámka o prameni hlavního názvu (datum verze) V
505** V V   V   V
530$a       V např. Dostupné též online

např. Dostupné též online pod názvem ...

např. Dostupné též offline pod názvem ...

Poznámka o dalších formách a (pokud je 530 stručná)/nebo (pokud není 530) pole 776 V
533         Poznámka o reprodukci P
             
538$a P

např.:

Způsob přístupu:

 World Wide Web

 

P

např.:

Požadavky na systém:  Adobe Acrobat Reader

 

  V

např.:

Způsob přístupu: World Wide Web

např.:

Požadavky na systém:  Adobe Acrobat Reader

 

Způsob přístupu/Požadavky na systém P

např.:

Způsob přístupu:

 World Wide Web

např.:

Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader

 

700-730       P Vedlejší záhlaví autor/název pokud má online verze odlišné hlavní záhlaví  
740 (2. ind. prázdný)       P Název

Pokud má online verze odlišný název. Viz též obecná poznámka k poli 776.

 
773$h výraz "online" CD-ROM     nosič online, CD-ROM
776** V (propojení na záznam tištěné verze, existuje-li) V (propojení na záznam tištěné verze, existuje-li)   V (Propojovací pole)

Vydání na jiném nosiči. Povinné v případě, mají-li tištěný a elektronický dokument  vlastní ISSN/ISBN.

Pro pole 776 obecně platí: pokud je použito stručné 530, je možno použít i 776.

Pokud je podrobné 530, nemusí být již 776. Záleží též na možnostech systému.

Místo pole 776 lze v určitých případech použít přímo pole 856 s vhodnou kombinací  podpolí 856$z,y,3.

V určitých případech lze místo 776  použít pole 505/246.

Pokud se vyskytuje pole zároveň pole 856,  nutno vhodně zkombinovat s podpoli 856$z,y,3.

Je-li u pole 776 2. indikátor prázdný, lze použít podpole $i s návěštím (lze doplnit s podpolem $h - dle možností systému)

 

 

V
856** P

85640

V (existuje-li též online)

85640 (většinou nebo dle situace )

P

856 41 (většinou nebo dle situace)

P

856 41 (většinou nebo dle situace)

indikátory:

1. indikátor "4" (http)

2. indikátor:  "0" (původní elektronický zdroj - např. u záznamů pro bránu)

                          "1" (elektronická verze tištěného dokumentu, online verze CD-Romu, jejich části specifikovat v $3 - např. Abstrakt, Obsah, i názvy jednotlivých online částí)

                           "2" (související zdroj s popisovanou jednotkou) - bude specifikováno pro ANL

podpole $y - text zobrazující se  místo URL (v bázi ANL např. Plný text s 2. indikátorem 0/1

podpole $u (URL adresa)

podole $q - typ souboru - format  (IMT), P u typu A, jinak V

text/html

text/xml

text/plain

aplikace/zip archiv (.zip)

aplikace/ms word (.doc)

aplikace /ms excel (.xls)

aplikace/pdf (.pdf)

aplikace/postcript (.ai,.eps, .ps)

aplikace/ms powerpoint (.ppt)

aplikace/rtf (.rtf)

aplikace/x-latex (.latex)

obraz/gif (.gif)

obraz(jpeg (.jpeg, .jpe, .jpg)

audio/mpeg

video/mpeg (.mpg, .mpeg)

 

Je třeba se dohodnout, co používat v podpoli q:

 

viz např:

. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_media_type

 

(odkaz doplněn 24.2.2010)  """

podpole $z - dostupnost  (poznámka pro uživatele, zobrazí se v závorce ua URL)

podpole  $3 (bližší upřesnění, i název části), zobrazuje se před URL

podpole 4 - hodnota "N" (nezobrazuje se obrazovka o copyrightu)

V většině případů lze v jednoduchém popisu 

požít pole 856 s podpolem $3 bez polí 246,505,

776.

 

P

856 41 (většinou nebo dle situace)

910 P P P P Údaje pro provozní potřeby souborné databáze 

$a  sigla vlastníka (NO)

$t  typ dokumentu (NO)

povinné

P
929$a P       typ zdroje dle DCMI (např. text, sound atd.)

viz http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/Instrukce_pro_OIB_VI05.doc ;http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/doporuceni.html

povinné

 
930         Práva k popisovanému zdroji

viz http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/Instrukce_pro_OIB_VI05.doc ;http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/doporuceni.html

 
931         Úroveň zdroje

viz http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/Instrukce_pro_OIB_VI05.doc ;http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/doporuceni.html

 
932  P       Zkratka brány (MUS, KIV apod.)   povinné

viz http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/Instrukce_pro_OIB_VI05.doc ;http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/doporuceni.html

 
933         Administrativní údaje pro brány

viz http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/Instrukce_pro_OIB_VI05.doc ;http://jib-info.cuni.cz/tematbrany/doporuceni.html

 
PSP$a ON OF ON, OF ON, OF pomocné pole pro on a offline zdroje pro db ANL ON, OF

*  např. pravidelný sloupek v periodiku, pravidelná část periodika/jiného dokumentu apod.

** pole 246, 505, 776 plní v záznamu stejnou funkci a mohou mít do budoucna de facto stejnou strukturu.  

V většině případů lze místo těchto polí použít v jednoduchém popisu  jen pole 856 s podpolem $3.

 

 

 

Poznámka k příkladům 14-17: všude není použito podpole  856$q

 

A.  ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY - původní elektronické dokumenty

 

A.1  ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY - původní elektronické dokumenty ONLINE

 

 

Př.: 14  Elektronický ONLINE dokument

 

14.1  

 

XXPropojení   na  online  dokument přímo,   zároveň s plným textem se  zobrazují www stránky  časopisu online

Popis článku z elektronického časopisu  online

Návěští, pozice 06 - kód "a" - článek  obsahuje text.

Návěští pro analytickou jednotku (monografickou) - pozice 07 - -----naa-a22------a-4500.

Pole 006 další charakteristiky dokumentu pro elektronický zdroj - pozice 00 - kód "m" - elektronický zdroj,

pozice 09 - kód "d" -  dokument.

Pole 007 je povinný údaj pro elektronické dokumenty  - údaj cr-cn-  pro elektronický online zdroj  - dálkově přístupný vícebarevný,

rozměry nelze použít, bez zvuku).

Pole 008 pozice 23 "s" pro elektronickou formu popisné jednotky.

Pole 245, podpole 245$h - výraz [elektronický zdroj] - povinné.

Pole 500  - povinné (datum verze).

Pole 538 - povinné - způsob přístupu.

Pole 773, podpole 773$h výraz online.

Pole 856,  85640 (2. indikátor 0 - původní elektronický zdroj), podpole 856$q - typ elektronického formátu

Pole 929-936 pro DCMI (Dublin Core), copyright na  bránu.   

 

LDR   -----naa-a22------a-4500                                  text
FMT   RS                                                                     rozpis seriálu
001   jic20090068146
003   CZ-PrNK
005   20090504153015.0
006 m--------d--------                                                 povinné                     elektronický dokument
007   cr-cn-                                                                povinné                     dálkově přístupný vícebarevný, rozměry nelze použít, bez zvuku
008   090504s2009----xr------s----------0cze--          povinné                     elektronická forma               
040   |a aba003 |b cze |9 2
072 7   |a 01 |x Bibliografie. Katalogy |2 Konspekt |9 12
072 9   |a 010 |x Bibliography |2 Conspectus |9 12
080   |a 004.652:01 |2 MRF
080   |a 014.3/.5:001.811 |2 MRF
080   |a 01:004.652 |2 MRF
080   |a 001.3:519.23/.24 |2 MRF
080   |a 303.094.5 |2 MRF
080   |a 001.811:001.818]-022.2 |2 MRF
080   |a 001.818: 519.23/.24 |2 MRF
1001   |a Vavříková, Lucie |7 js20080217005 |4 aut
24510   |a Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky |h [elektronický zdroj] / |c Lucie Vavříková    povinné
24633   |a Web of Science citation databases and other Thomson Reuters products for evaluation of scientific outputs – current news
500   |a Název z titulní obrazovky (verze z 06.04.2009)                 povinné (datum verze)
500   |a Přístup též z http://www.ikaros.cz/ejournal/1/archive                 není nutné
516   |a www                                             není nutné
538   |a Způsob přístupu: World Wide Web                                      povinné - způsob přístupu
65007   |a Web of Science |2 czenas
65007   |a citační rejstříky |2 czenas
65007   |a bibliografické databáze |2 czenas
65007   |a scientometrie |2 czenas
65007   |a evaluace |2 czenas
65007   |a impakt faktor |2 czenas
65007   |a bibliometrie |2 czenas
655 7   |a elektronické zdroje |2 czenas
695   |a knihovnictví a informační věda
7730   |t Ikaros |h online |g Roč. 13, č. 4 (2009) |x 1212-5075 |q 13:4 |9 2009
85640   |u http://www.ikaros.cz/node/5372 |y Plný text |q text/html |4 N |9 HTM                     povinné
910   |a ABA003 |t rs                                                                                                                            povinné 
929   |a Text                                                                                                                                           povinné  
930   |a cop.
932   |a KIV                                                                                                                                             povinné
PSP   |a ON
SYS   001204598

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

14.2 

 

XXPropojení na online dokument přímo,  článek je uveřejněn v rámci archivu časopisu , dokument html a pdf

Popis článku z elektronického časopisu  online

 

LDR   -----naa-a22------a-4500                                                         text
FMT   RS                                                                                            rozpis seriálu
BAS   |a MUS
001   web20091232150
003   CZ-PrNK
005   20091015083945.0
006   m----f---d--------                                                                     povinné           elektronický dokument pro dospělé
007   cr-cn-                                                                                    povinné           dálkově přístupný vícebarevný, rozměry nelze použít, bez zvuku
008   091008s2009----xr-g---fs-----000-0-cze--                          povinné           elektronická forma   
040   |a ABA001 |b cze |9 2
072 7   |a 781 |x Hudební teorie |2 Konspekt |9 9
072 7   |a 786 |x Hudba pro klávesové nástroje |2 Konspekt |9 9
072 9   |a 781 |x General principles and musical forms |2 Conspectus |9 9
072 9   |a 786 |x Keyboard, mechanical, electrophonic, percussion instruments |2 Conspectus |9 9
080   |a 781 |2 MRF
080   |a 37.01:78 |2 MRF
080   |a 786.2.082.2 |2 MRF
080   |a (046) |2 MRF
1001   |a Kjunić, Bojana |4 aut
24510   |a Didaktická interpretace klavírních sonát L. van Beethovena |h [elektronický zdroj] / |c Bojana Kjunić                      povinné
500   |a Přístup z: http://acta.musicologica.cz/                                                                                                                           není nutné
538   |a Způsob přístupu: World Wide Web                                                                                                                                 povinné 
60017   |a Beethoven, Ludwig van, |d 1770-1827 |7 jn19990000607 |2 czenas
65007   |a hudební analýza |2 czenas
65007   |a hudební pedagogika |2 czenas
65007   |a sonáty (klavír) |2 czenas
65009   |a musical analysis |2 eczenas
65009   |a music education |2 eczenas
65009   |a sonatas (piano) |2 eczenas
655 9   |a journal articles |2 eczenas
695   |a hudba
7730   |t Acta musicologica |h online |x 1214-5955 |g Roč. [6], č. 1, (2009) |q 6:1 |9 2009                                                 povinné    
85640   |u http://acta.musicologica.cz/09-01/0901s02.html|y Plný text|q text/html |4 N|9 HTM           povinné celé 856
85640   |u http://acta.musicologica.cz/09-01/0901s02.pdf|y Plný text | |q text/pdf ||4 N|9 HTM    povinné celé 856                     

 - zde je třeba se, dohodnout, zda používat text/pdf  nebo application/pdf"""

910   |a ABA001 |t rs                                                                                                                                                                         povinné
929   |a Text                                                                                                                                                                                        povinné
932   |a MUS                                                                                                                                                                                       povinné
PSP   |a ON
SYS   001232150

 

 

 

Zobrazení 856

Link Plný text 
Link   Plný text 

 

 

A.2  ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY - původní elektronické dokumenty OFFLINE

 

Př.: 15   Elektronický OFFLINE  dokument s propojením na ONLINE dokument

 

XXPropojení na elektronický článek  přímo, článek je zveřejněn v rámci el. sborníku, který je začleněn do www stránek DAČR

Popis zdrojového dokumentu offline 

 

Elektronický sborník z konference jako zdrojový dokument, stránky nečíslovány.

 

Pole 006.

 

Pole 007.

 

Pole 008 pozice 23 kód "s" pro elektronický dokument.

 

Podpole 245$h elektronický zdroj.

 

246 variantní názvy

 

Pole 538 Požadavky na systém.

 

Podpole 773$h nosič.

 

Poel 947 souběžný variantní název ke zdrojovému dokumentu.

 

Pole 944, 945  další  autoři a korporace ke zdrojovému dokumentu.

 

LDR   -----naa-a22------a-4500                                                                                     text       
FMT   RM                                                                                                                       rozpis monografie
001   an2006abog0001352
003   CZ-PrNK
005   20061115104128.0
006   m----f---d--------                                                                                                   povinné                                    elektronický dokument pro dospělé
007   co--g-                                                                                                                  povinné                                    optický dísk 12 cm
008   061114s2006----xr-----fs-----100-0-cze--                                                         povinné                                    elektronická forma
040   |a ABA001 |b cze |9 2
0410   |a cze |a eng
043   |a e-li---                                                                                                                  geo kód
072 7   |a 377 |x Odborné vzdělávání |2 Konspekt |9 22
072 9   |a 378.013 |x Professional education |2 Conspectus |9 22
072 7   |a 334 |x Formy organizace a spolupráce v ekonomice |2 Konspekt |9 4
072 9   |a 334 |x Cooperatives |2 Conspectus |9 4
080   |a 377 |2 MRF
080   |a 334.73 |2 MRF
080   |a (474.5) |2 MRF                                                                                                MDT pro geo
1001   |a Cepiene, Aurelija |4 aut
24510   |a Družstevní vzdělávání v Litvě |h [elektronický zdroj] : |b vzdělávání ve spotřebních družstvech = Cooperative education in Lithuania : education in consumer cooperatives / |c Aurelija Cepiene                                                povinné
24620   |a Vzdělávání ve spotřebních družstvech                                      část názvu/název části    
24611   |a Cooperative education in Lithuania                                          souběžný název
24611   |a Education in consumer cooperatives                                       souběžný název
530   |a Dostupné též online                                                                                                                           povinné     
538   |a Požadavky na systém: internetový prohlížeč, Adobe Acrobat Reader                                povinné
65007   |a družstevnictví |2 czenas
65007   |a spotřební družstva |2 czenas
65007   |a vzdělávání dospělých |z Litva |y 20./21. stol. |2 czenas
651  7 |a Litva |x vzdělávání dospělých|y 20./21. stol. |2 czenas                            geo       
65009   |a cooperative movement |2 eczenas
65009   |a consumer cooperatives |2 eczenas
65009   |a adult learning |2 eczenas
695   |a ekonomika |x profesní sdružení
7730   |a Výchova a další vzdělávání v družstevnictví (2005 : Praha, Česko) |t Výchova a další vzdělávání v družstevnictví : sborník příspěvků z mezinárodní konference = Education and further training in co-operatives : proceedings of the international conference : Praha 28. dubna 2006 / [editor Marie Hesková]|d České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006 |h CD-ROM |z 80-7040-853-7 |g [3] s. |9 2006

akce jako autor zdrojového dokumentu na monografické úrovni

85641 |u http://www.dacr.cz/_dokumenty/doc/2006sbornik_html/05Cepiene_ENG.pdf |y Plný text |q text/pdf |4 N          povinné celé 856 

-  zde je třeba se dohodnout, zda používat text/pdf   nebo applikace/pdf""

94710   |a Education and further training in co-operatives : proceedings of the international conference
94410   |a Hesková, Marie
94520   |a Družstevní asociace České republiky
94520   |a Jihočeská univerzita. Katedra obchodu
910   |a ABA001 |trm                                                                                                                                                           povinné
929   |a Text
PSP   |a OF
SYS   001017270

 

 

Zobrazení 856

Link   Plný text 

 

 

B.   ELEKTRONICKÉ VERZE tištěných dokumentů (TIŠTĚNÉ  dokumenty s propojením na ELEKTRONICKOU VERZI)

Tištěná  verze je určující, primární, online verze sekundární.

 

Př.: 16    Propojení  tištěné verze na elektronickou ONLINE verzi článku

 

 

16.1 

 

XXPropojení  tištěného článku  přímo na elektronickou verzi,   zároveň s plným textem se  zobrazují  www stránky časopisu

 

Návěští , pozice 06 - kód "a" - článek  obsahuje text.

Návěští pro analytickou jednotku (monografickou) - pozice 07 - -----naa-a22------a-4500.

Pole 007 je povinný údaj ta  pro tištěný text v normálním písmu

Pole 008 - pozice 23 - prázdná.

 

Pole  85641 - propojení na online verzi.

 

(Většina záznamů v db ANL)

 

LDR   -----naa-a22------a-4500                                   text
FMT   RS                                                                       rozpis seriálu    
001   an2009abok0002078
003   CZ-PrNK
005   20090603125950.0
007   ta                                                                       povinné                                                      tištěný text normálním písmem
008   090603s2009----xr-a-----o----000-0-cze--     pozice 23 prázdná  
040   |a ABA001 |b cze |9 2
072 7   |a 612 |x Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie |2 Konspekt |9 14
080   |a (0:82-95) |2 MRF
080   |a 612.82 |2 MRF
080   |a 616.831-092 |2 MRF
080   |a 159.93 |2 MRF
080   |a 159.922 |2 MRF
080   |a 159.95 |2 MRF
080   |a 612.821.2 |2 MRF
080   |a 612.789 |2 MRF
080   |a 159.942 |2 MRF
080   |a 616.831 |2 MRF
1001   |a Vacíková, Jana |4 aut
24510   |a Jak fungují jednotlivé části mozku? / |c Jana Vacíková
300   |b 2 il.
65007   |a mozek |2 czenas
65007   |a smyslové vnímání |2 czenas
65007   |a vědomí |2 czenas
65007   |a poznávání |2 czenas
65007   |a paměť |2 czenas
65007   |a řeč |2 czenas
65007   |a emoce |2 czenas
65007   |a lidské chování |2 czenas
65007   |a nemoci mozku |2 czenas
65009   |a brain |2 eczenas
65009   |a senses and sensation |2 eczenas
65009   |a consciousness |2 eczenas
65009   |a cognition |2 eczenas
65009   |a memory |2 eczenas
65009   |a speech |2 eczenas
65009   |a emotions |2 eczenas
65009   |a human behavior |2 eczenas
65009   |a brain diseases |2 eczenas
655 7   |a recenze |2 czenas
655 9   |a recensions |2 eczenas
695   |a lékařství |x fyziologie
7730   |t Vesmír |x 0042-4544 |g Roč. 88, č. 4 (2009), s. 273 |q 88:4 |9 2009
78708   |i Recenze na: |a Koukolík, František |t Mozek a jeho duše / František Koukolík |d Praha : Galén, c2005 |4 kniha
85641   |u http://www.vesmir.cz/clanek/jak-funguji-jednotlive-casti-mozku |y Plný text |q text/html |4 N |9 HTM    q   nepovinné
910   |a ABA001 |t rs                       povinné
PSP   |a ON
SYS   001207378

 

 

Zobrazení 856

Link   Plný text 

 

 

16.2  Propojení do báze ANL FULL

 

16.2.1

 

XXPropojení tištěného článku  na elektronickou verzi   do databáze ANL FULL (momentálně přístupný jen v NKCŘ)

Pole 85641 - propojení z tištěného na elektronický dokument v bázi ANL FULL, bez podpole 856$4N (podléhá copyrightu)

 

 

LDR   -----naa-a22------a-4500                                                            text
FMT   RD                                                                                               rozpis  deníku
001   an2001abdr0001287
003   CZ-PrNK
007   ta                                                                                                povinné                                           tištěný text normálním písmem
008   010522e20010522xr-a----------000-0-cze--                           pozice 23 prázdná
040   |a ABA001 |b cze |9 2
043   |a e-xr---
080   |a 792.071.1 |2 MRF
1001   |a Fialová, Zuzana |4 aut
24510   |a Nejsem zvyklý dělat účet bez hostinského / |c Zuzana Fialová
300   |b 1 il.
60017   |a Dočekal, Michal, |d 1965- |7 jo20000080455 |2 czenas
65007   |a divadelní režiséři |z Česko |y r. 2001 |2 czenas
6530   |a čeští režiséři
695   |a divadlo |x české divadlo
7730   |t Právo |d Praha |x 1211-2119 |g Roč. 11, č. 118 (20010522) |q 11:118 |9 20010522
7730   |t Styl |g S. 1
85641   |u http://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=PR20010522000236 |y Plný text |9 HTM            povinné
910   |a ABA001 |t rd                                                                                                                                                 povinné
9564   |a full.nkp.cz |d /nkdb/mkdoc.php?p1= |f PR20010522000236 |z CP 1250 |u http://full.nkp.cz/nkdb/mkdoc.php?p1=PR20010522000236 |4 cc   pomocné pole
SYS   000657571

Poznámka: je třeba se dohodnout, ve kterém podpoli zapisovat  kódování

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

 

16.2.2

 

XXPropojení tištěného článku  na elektronickou verzi   do databáze ANL FULL (momentálně přístupný jen v NKCŘ)

Pole 85641 - propojení z tištěného na elektronický dokument v bázi ANL FULL, bez podpole 856$4N (podléhá copyrightu)

 

LDR  

-----naa-a22------a-4500

FMT  

RD

001  

an2004abdr0004185

003  

CZ-PrNK

005  

20041228000000.0

007  

ta

008  

041228e20041228xr-a-----o----000-0-cze--

0244  

|a 1211-2119(20041228)14:300[11:URN:NBN:cz-nkPR20041228000069]3.0.CO;2-M |2 sici |9 URN:NBN:cz-nkPR20041228000069

040  

|b cze |c Borgis |d ANOPRESS |d ABA001 |9 2

043  

|a e-xr--- |b e-xr-pg |2 czenas

080  

|a (070.447) |2 MRF

080  

|a (437.311) |2 MRF

080  

|a 792.2 |2 MRF

1001  

|a Kříž, Jiří Pavel, |d 1947- |7 jk01070152 |4 XXX

24510  

|a Elfriede Jelineková vstoupila do Komedie / |c Jiří P. Kříž

2460  

|a Praha - Střední Čechy

300  

|b 1 il.

500  

|a Rubrika: Praha - Střední Čechy

520  

|a Její drama Klára S. nastudoval v české premiéře David Jařab v Divadle Komedie

60017 

|a Jařab, David, |d 1971- |7 jn20000710078 |2 czenas

60017 

|a Jelinek, Elfriede, |d 1946- |7 jn19990004021 |2 czenas

61027 

|a Divadlo Komedie |7 kn20010710127 |2 czenas

63007 

|a Klára S. |2 czenas

65007 

|a rakouské drama |2 czenas

65007 

|a činohry |x divadelní inscenace |z Praha (Česko) |y r. 2004 |2 czenas

655 7 

|a recenze |2 czenas

695  

|a divadlo |x české divadlo

7730  

|t Právo |d Praha : Borgis |x 1211-2119 |g Roč. 14, č. 300 (20041228), s. 11 |q 14:300 |9 20041228

8564

|u http://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=PR20041228000069 |y Plný text |9 HTM

910  

|a ABA001 |t rd

9564  

|a full.nkp.cz |d /nkdb/view/mkdoc.asp?p1= |f PR20041228000069 |z CP 1250 |9 HTM

SYS  

000885624

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

16.3

 

XX Propojení tištěného článku na elektronickou verzi   do db Anopress, v současné době plný text přes link nepřístupný

Pole 85641 - propojení z tištěného na elektronický dokument v bázi ANL FULL, bez podpole 856$4N (podléhá copyrightu)

 

LDR  

-----naa-a22------a-4500

FMT  

RS

001  

an2005aboa0000057

003  

CZ-PrNK

005  

20050119140537.0

007  

ta

008  

050105e20041220xr-a----------000-0-cze--

040  

|a ABA001 |b cze |9 2

043  

|a e-xr---

072 7  

|a 654 |x Telekomunikace a dálkové řízení |2 Konspekt |9 4

080  

|a 654.191 |2 MRF

080  

|a 659.443/.446 |2 MRF

080  

|a (0.072) |2 MRF

080  

|a (437.3) |2 MRF

1001  

|a Tabery, Erik, |d 1977- |7 xx0046858 |4 aut

24510  

|a Návrat okradeného investora / |c Erik Tabery

300  

|b 1 il.

61027  

|a Televize Nova |7 kn20010710646 |2 czenas

61027  

|a Central European Media Enterprises |7 kn20020322277 |2 czenas

65007  

|a televizní stanice |z Česko |y r. 2004 |2 czenas

655 7  

|a komentáře |2 czenas

695  

|a telekomunikace

695  

|a televize

7730  

|t Respekt |d Praha : R-Presse |x 0862-6545 |g Roč. 15, č. 52/53 (20041220), s. 3 |q 15:52/53 |9 20041220

85641  

|u http://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=CERE20041220010004|y Plný text |9 PXHTM

910  

|a ABA001 |t rs

SYS  

000887228

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

16.4  

 

 XXPropojení tištěného článku  přímo na elektronickou verzi  v  rámci digitální knihovny

 

LDR  

-----naa-a22--------4500

FMT  

RS

001  

an2008abok0002794

003  

CZ-PrNK

005  

20091105181042.0

007  

ta

008  

080723s2008----xr------------000-0-eng--

040  

|a ABA001 |b cze |9 2

0410  

|a eng |b eng

072 7  

|a 517 |x Matematická analýza |2 Konspekt |9 13

080  

|a 517.91 |2 MRF

080  

|a 517.927 |2 MRF

1001  

|a Rudolf, Boris |4 aut

24513  

|a An existence and multiplicity result for a periodic boundary value problem / |c Boris Rudolf

504  

|a Literatura

546  

|a Anglické resumé

65007  

|a obyčejné diferenciální rovnice |2 czenas

65007  

|a okrajové úlohy |2 czenas

65009  

|a ordinary differential equations |2 eczenas

65009  

|a boundary value problems |2 eczenas

6530  

|a multiplicity result

6530  

|a method of lower and upper solutions

6530  

|a Lienard oscillator

695  

|a matematika |x matematická analýza

7730  

|t Mathematica Bohemica |g Vol. 133, Nr. 1 (2008), s. 41-61 |x 0862-7959 |q 133:1 |9 2008

85641  

|u http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/133946/MathBohem_133-2008-1_5.pdf |y Plný text |q text/pdf |4 N |9 HTM                 q    nepovinné

je třeba se dohodnout, zda používat text/pdf   nebo applikace/pdf""

910  

|a ABA001 |t rs

PSP  

|a ON

SYS  

001139367

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

16.5 

 

XXPropojení tištěného článku na elektronickou verzi  přímo, zároveň na www stránce zobrazen časopis,

ze kterého článek je a Portál.cz, v rámci  kterého je časopis zpřístupňován

 

LDR  

-----naa-a22------a-4500

FMT  

RS

001  

an2006abod0001036

003  

CZ-PrNK

005  

20060516140634.0

007  

ta

008  

060313s2006----xr-------b----000-0-cze--

040  

|a ABA001 |b cze |9 2

072 7  

|a 364 |x Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení |2 Konspekt |9 18

072 7  

|a 316.8 |x Manželství a rodina. Sexuální vztahy |2 Konspekt |9 18

080  

|a 364.642:316.811.1 |2 MRF

080  

|a 364-785.4:316.811.1 |2 MRF

080  

|a 364.442.2 |2 MRF

080  

|a 316.813.5 |2 MRF

080  

|a 364-212 |2 MRF

1001  

|a Blažková, Petra, |d 1975- |7 xx0041628 |4 aut

24510  

|a Mladá manželství v krizi / |c Petra Blažková a Jakub Šindler

2460  

|a Životní styl

500  

|a Rubrika: Životní styl

504  

|a Obsahuje bibliografii

65007  

|a manželská krize |2 czenas

65007  

|a manželská terapie |2 czenas

65007  

|a psychologické poradenství |2 czenas

65007  

|a rozvodovost |x prevence (sociální práce) |2 czenas

6530  

|a rozvodová prevence

695  

|a sociální zabezpečení

695  

|a sociologie

7001  

|a Šindler, Jakub, |d 1980- |7 js20060317020 |4 aut

7730  

|t Psychologie dnes |x 1212-9607 |g Roč. 12, č. 3 (2006), s. 22-24 |q 12:3 |9 2006

85641  

|u http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=8989|y Plný text |4 N |9 HTM

910  

|a ABA001 |t rs

PSP  

|a ON

SYS  

000970215

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

16.6

 

XXPropojení tištěného článku na elektronickou verzi  přímo, zároveň na www stránce zobrazen časopis,

ze kterého článek je a portál muzikus.cz, v rámci  kterého je časopis zpřístupňován

 

LDR  

-----naa-a22------a-4500

FMT  

RS

001  

an2010aboa0000496

003  

CZ-PrNK

005  

20100202123251.0

007  

ta

007  

cr-cn-

008  

100202e200912--xr-a-----o----000-0-cze--

040  

|a ABA001 |b cze |9 2

072 7  

|a 785 |x Instrumentální hudba. Symfonická hudba. Hudba pro více nástrojů |2 Konspekt |9 9

080  

|a 785.7 |2 MRF

080  

|a 78.03 |2 MRF

080  

|a (0:82-95) |2 MRF

1001  

|a Stehlík, Luboš |7 xx0088688 |4 rev

24510  

|a Antonín Dvořák - Klavírní tria: č. 1 B dur op. 21 B 51, č. 2 g moll op. 26 B 56, č. 3. f moll op. 65 B 130, č. 4 e moll op. 90 B 166 "Dumky" / |c Luboš Stehlík

300  

|b 1 il.

530  

|a Dostupné též na internetu (verze z 13.12.2009)

60017  

|a Dvořák, Antonín, |d 1841-1904 |7 jn19981000826 |2 czenas

61027  

|a Guarneri Trio Praha |7 ko2003200195 |2 czenas

65007  

|a komorní hudba |y 19. stol. |2 czenas

65009  

|a chamber music |2 eczenas

6530  

|a kompaktní disky |a 2 CD

655 7  

|a recenze |2 czenas

655 9  

|a recensions |2 eczenas

695  

|a hudba |x vážná hudba

7730  

|t Harmonie |x 1210-8081 |g [Roč. 17], 12 (prosinec 2009), s. [51]-52 |q 17:12 |9 200912

7761  

|a Stehlík, Luboš |t Antonín Dvořák - Klavírní tria: č. 1 B dur op. 21 B 51, č. 2 g moll op. 26 B 56, č. 3. f moll op. 65 B 130, č. 4 e moll op. 90 B 166 "Dumky" |h online

78708  

|i Recenze na: |a Dvořák, Antonín |t Klavírní tria / Antonín Dvořák |d Praga Digitals/Classic, 2009 |4 zvukový záznam

85641  

|u http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-recenze/Antonin-Dvorak-Klavirni-tria-c-1-B-dur-op-21-B51-c-2-g-moll-op-26-B-56-c3-f-moll-op-65-B-130-c-4-emoll-op-90-B-166-Dumky~13~prosinec~2009/ |y Plný text |4 N |9 HTM

910  

|a ABA001 |t rs

PSP  

|a ON

SYS  

001257057

 

 

 Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

 

16.7  

 

XXPropojení tištěného článku na na elektronickou verzi přímo, článek zveřejněn v rámci archivu časopisu

  

LDR  

-----naa-a22------a-4500

FMT  

RS

001  

an2009abod0004665

003  

CZ-PrNK

005  

20100208094325.0

007  

ta

008  

091130s2009----xr-----f-b----000-0-cze--

040  

|a ABA001 |b cze |9 2

0410  

|a cze |b eng

043  

|a ee----- |a ec----- |a a------

072 7  

|a 316.33 |x Ekonomická sociologie. Sociologie institucí, lidských sídel a komunit |2 Konspekt |9 18

080  

|a 316.334.3 |2 MRF

080  

|a 323.21 |2 MRF

080  

|a 323.212:172.1 |2 MRF

080  

|a 32:316.644 |2 MRF

080  

|a 316.47 |2 MRF

080  

|a (1-66) |2 MRF

1001  

|a Vráblíková, Kateřina |4 aut

24510  

|a Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích / |c Kateřina Vráblíková

24610  

|a Political Participation and Its Determinants in Post-Communist Countries

546  

|a Anglické resumé

504  

|a Obsahuje bibliografii

500  

|a 1 graf, 4 tab.

65007  

|a sociologie politiky |2 czenas

65007  

|a politická angažovanost |x teorie |2 czenas

65007  

|a politická angažovanost |z postkomunistické země |2 czenas

65007  

|a občanská angažovanost |2 czenas

65007  

|a politické názory a postoje |2 czenas

65007  

|a sociální kapitál |2 czenas

65009  

|a political sociology |2 eczenas

65009  

|a political involvement |2 eczenas

65009  

|a community involvement |2 eczenas

65009  

|a political views and attitudes |2 eczenas

65009  

|a social capital (sociology) |2 eczenas

6530  

|a political participation |a post-communist countries |a individual resources |a political attitudes

695  

|a sociologie |x politická sociologie

7730  

|t Sociologický časopis |x 0038-0288 |g Roč. 45, č. 5 (2009), s. 867-897 |q 45:5 |9 2009

85641  

|u http://sreview.soc.cas.cz/uploads/1781fecf096a629184147889753238bd213ac457_VrablikovaSC2009-5.pdf |y Plný text |q text/pdf |4 N |9 HTM

q    nepovinné

je třeba se dohodnout, zda používat text/pdf   nebo applikace/pdf""

910  

|a ABA001 |t rs

PSP  

|a ON

SYS  

001241227

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

Stejný záznam v digitální knihovně AVČR – metadata, abstrakt, plný text – lze se napojit i na něj

http://dlib.lib.cas.cz/4787/

 

85641 |uhttp://dlib.lib.cas.cz/4787/ |y Plný text |q text/pdf |z Metadata, abstrakt v rámci dKNAV |4 N |9 HTM

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text  (Metadata, abstrakt v rámci dKNAV)

 

 

 

 

16.8

 

XXPropojení tištěného článku na elektronickou verzi přímo  v rámci www stránek časopisu, který se také zobrazuje

 

 

LDR  

-----naa-a22------a-4500

FMT  

RS

001  

an2008abog0001855

003  

CZ-PrNK

005  

20091210145917.0

007  

ta

008  

081030e20080408xr-a----------000-0-cze--

040  

|a ABA001 |b cze |9 2

043  

|a e-xr--- |a e-cs---

072 7  

|a 316.7 |x Sociologie kultury. Kulturní život |2 Konspekt |9 1

080  

|a 316.7 |2 MRF

080  

|a 316.752 |2 MRF

080  

|a (437.3) |2 MRF

080  

|a (437) |2 MRF

1001  

|a Prudký, Libor, |d 1944- |7 xx0012761 |4 ive

24510  

|a Česká společnost na křižovatce hodnot? / |c Libor Prudký ; připravil Jan Paulas

300  

|b il.

65007  

|a hodnoty |z Česko |y 20./21. stol. |2 czenas

65007  

|a sociologie kultury |z Česko |y 20./21. stol. |2 czenas

65009  

|a values |2 eczenas

65009  

|a sociology of culture |2 eczenas

655 7  

|a rozhovory |2 czenas

655 9  

|a interviews |2 eczenas

695  

|a sociologie |x socilogie kultury

7001  

|a Paulas, Jan, |d 1965- |7 mzk2002156764 |4 ivr

7730  

|t Katolický týdeník |g Roč. 19, č. 15 (20080408), s. 4 |x 0862-5557 |q 19:15 |9 20080408

85641  

|u http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=5873 |y Plný text |4 N |9 HTM

910  

|a ABA001 |t rs

SYS  

001154868

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

 16.9

 

XXPropojení tištěného článku na elektronickou verzi v rámci  čísla časopisu; všechny články čísla jsou v jednom soboru,

který obsahujue celé číslo

 

LDR  

-----naa-a22------a-4500

FMT  

RS

001  

an2006aboh0002651

003  

CZ-PrNK

005  

20061005104310.0

007  

ta

008  

061005s2006----xr-----f-ab---000-0-cze--

040  

|a ABA001 |b cze |9 2

0410  

|a cze |b eng

043  

|a e-xr---

072 9  

|a 930.1 |x Archaeology |2 Conspectus |9 8

072 7  

|a 902 |x Archeologie |2 Konspekt |9 8

080  

|a 902.2 |2 MRF

080  

|a 902-051 |2 MRF

080  

|a 621.318.381 |2 MRF

080  

|a (437.3) |2 MRF

1001  

|a Šedo, Ondrej |4 aut

24510  

|a Archeologie, archeologové a detektory kovů : |b poznámky k tématu aneb advocatus diaboli / |c Ondrej Šedo

504  

|a Literatura

546  

|a Anglické resumé

65007  

|a archeologické výzkumy |z Česko |2 czenas

65007  

|a archeologické výzkumy |x právní aspekty |2 czenas

65007  

|a detektory kovů |2 czenas

65004  

|a profesionální archeologové

65004  

|a amatérští archeologové

65009  

|a excavations (archaeology) |2 eczenas

65009  

|a metal detectors |2 eczenas

655 7  

|a názory |2 czenas

655 9  

|a opinions |2 eczenas

695  

|a archeologie

7730  

|t Archeologické rozhledy |x 0323-1267 |g Roč. 58, č. 2 (2006), s. 291-301 |q 58:2 |9 2006

85641  

|u http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/files/rozhledy_ke_stazeni/AR_2_2006-celek.pdf |y Plný text |q text/pdf |4 N |9 HTM    

q    nepovinné

je třeba se dohodnout, zda používat text/pdf   nebo applikace/pdf""

910  

|a ABA001 |t rs

PSP  

|a ON

SYS  

001010393

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

 

 16.10

 

XXPropojení tištěného článku na elektronickou verzi, plný text je reprint v rámci archivu

 

LDR  

-----naa-a22--------4500

FMT  

RS

001  

an2008abok0003745

003  

CZ-PrNK

005  

20081009164301.0

007  

ta

008  

081009s2001----xr------------000-0-eng--

040  

|a ABA001 |b cze |9 2

0410  

|a eng |b eng

072 7  

|a 511.1 |x Aritmetika |2 Konspekt |9 13

080  

|a 510.22 |2 MRF

1001  

|a Hrušák, Michal |4 aut

24510  

|a Life in the Sacks model / |c Michal Hrušák

504  

|a Literatura

546  

|a Anglické resumé

500  

|a Abstract © vydavatel

520  

|a This note contains results which everybody knows are true but the proofs of which are not to be found in the literature. In particular, we prove that certain cardinal invariants of the continuum are small in the Sacks model and provide a proof of a theorem of J. Baumgartner stating that holds in the side-by-side Sacks model

65007  

|a teorie množin |2 czenas

65009  

|a set theory |2 eczenas

695  

|a matematika |x aritmetika

7730  

|t Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et physica |d Praha : Karolinum, 2001 |x 0001-7140 |g Vol. 42, 2 (2001), s. 43-57 |q 42:2 |9 2001

85641  

|u http://www.matmor.unam.mx/~michael/reprints_files/life_in_the_sacks_model.pdf |y Plný text , reprint|4 N |9 HTM

910  

|a ABA001 |t rs

PSP  

|a ON

SYS  

001152303

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

 

nebo

 

 

85641  

|u http://www.matmor.unam.mx/~michael/reprints_files/life_in_the_sacks_model.pdf |y Reprint|4 N |9 HTM

 

 

Zobrazení 856

 

Link   Reprint 

 

 

 

Př.: 17  Propojení  tištěného článku  na elektronické verze -  složitější případy

 

17.1

 

XXPropojení tištěného článku přímo  na elektronickou verzi, článek obsažen v časopisu, který je součástí archivu  Agriculural Journals

 

Návěští , pozice 06 - kód "a" - článek  obsahuje text.

Návěští pro analytickou jednotku (monografickou) - pozice 07 - -----naa-a22------a-4500.

Pole 007 je povinný údaj ta  pro tištěný text v normálním písmu.

Pole 007 je volitelný údaj pro elektronické dokumenty  - údaj cr-cn-  pro elektronický online zdroj  - dálkově přístupný vícebarevný, rozměry nelze použít, bez zvuku)

Pole 008 - pozice 23 - prázdná.

 

Pole 245 údaje o odpovědnosti a autorské údaje v 7XX - více než  3 autoři (podpole  245$c  - 1. autor s [et. al. ... ], všichni v 7XX),

 

v autorských údajích uvedeno v podpoli 700$u působiště autora. 

 

V poli  520 abstrakt  (cizojazyčný abstrakt  s 2. ind. 9 a podpolem $9).

 

V poli 650 tezaurus.

 

Pole  85641 - propojení na online verzi.

 

LDR   -----naa-a22------a-4500                                               text
FMT   RS                                                                                  rozpis seriálu
001   czpb000113146
003   CZ-PrUZP
005   20090422155404.0
007   ta                                                                                      povinné                                 tištěný text normálním písmem
007   cr-cn-                                                                              volitelné                                dálkově přístupný vícebarevný, rozměry nelze použít, bez zvuku
008   090422s2009----xr-ad--f-b---0000-0-eng-d              pozice 23 prázdná
040   |a ABA009 |b cze
0410   |a eng |b cze
072 7   |a 630 |x Lesnictví |2 Konspekt |9 24
080   |a 630 |2 MRF-sel
24500   |a A GIS-MCE based model for forest road planning = |b GIS-MCE model pro plánování lesních cest / |c E. Abdi ... [et al.]
24631   |a GIS-MCE model pro plánování lesních cest
300   |b 5 il.
500   |a 4 obr., 1 tab.
504   |a Bilbiografie na s. 175-176
5203   |a Jedním z ekonomických faktorů lesního hospodářství je rozvoj infrastruktury cest. Cílem práce bylo vyvinout metodu plánování sítě lesních cest s využitím systému GIS spolu s multikriteriálním hodnocením (MCE) tak, aby došlo k minimalizaci nákladů na výstavbu a zároveň byly zachovány ostatní technické požadavky. Šest alternativ cest splňujících technické požadavky bylo vytvořeno pomocí nástroje PEGGER. Multikriteriální hodnocení bylo poté použito pro vyhodnocení cenových nároků na takto navrženou síť. Řešitelský tým identifikoval šest faktorů, které jsou pro cenu lesních cest relevantní. Tyto faktory byly poté hodnoceny pomocí párového porovnávání v rámci metody AHP (analytický hierarchický proces) a byly vytvořeny váhy mapových vrstev. Váhy a faktory byly zpracovány v MCE modulu pro vytvoření konečného plánu přiměřenosti. Celkové náklady na každou z alternativ byly vypočítány z plánu přiměřenosti a byla vyčíslena jejich jednotková cena. Z dosažených hodnot vyplývá, že návrhy 1 a 2 měly nejvyšší, resp. nejnižší cenu. Výsledky práce zároveň ukazují, že využití GIS v kombinaci s multikriteriálním hodnocením zlepší proces plánování.
52039   |a One of the cost factors in forest management is the development of road infrastructure. The objective of study was to develop a method using GIS and Multi-criteria Evaluation (MCE) to design a forest road network with the lowest construction cost while maintaining other technical requirements. Six road alternatives meeting technical requirements were developed using PEGGER. Then MCE was used to evaluate the construction costs of the candidate networks. The decision making group identified six factors as being relevant to the costs of forest roads. Then factors were compared in a pair-wise comparison, in the context of the Analytic Hierarchy Process to develop weights of map layers. Then weights and factors were entered into the MCE module to create a final suitability map. The total cost of each alternative was extracted from the suitability map and the unit cost of each alternative was calculated. The results showed that alternatives one and two had the highest and lowest unit costs, respectively. The results illustrated the utility of using GIS and MCE to improve the planning process. |9 eng
530   |a Dostupné též na internetu
546   |a Anglický text, český a anglický abstrakt
65009   |a FOREST MANAGEMENT |2 agrovoc
65009   |a INFRASTRUCTURE |2 agrovoc
65009   |a ROADS |2 agrovoc
65009   |a PLANNING |2 agrovoc
65009   |a GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS |2 agrovoc
65009   |a COSTS |2 agrovoc
65009   |a METHODS |2 agrovoc
6530   |a multikriteriální hodnocení
65007   |a lesní hospodářství |2 agrovoc
65007   |a infrastruktura |2 agrovoc
65007   |a silnice |2 agrovoc
65007   |a plánování |2 agrovoc
65007   |a geografické informační systémy |2 agrovoc
65007   |a náklady |2 agrovoc
65007   |a metody |2 agrovoc
7001   |a Abdi, Ehsan, |u University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Karaj, Iran |4 aut
7001   |a Majnounian, B., |u University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Karaj, Iran |4 aut
7001   |a Darvishsefat, A., |u University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Karaj, Iran |4 aut
7001   |a Mashayekhi, Z., |u University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Karaj, Iran |4 aut
7001   |a Sessions, J., |u Oregon State University, Department of Forest Engineering, Oregon, USA |4 aut
7730   |t Journal of Forest Science |x 1212-4834 |g Roč. 55, č. 4 (2009), s. 171-176 |q 55:4 |9 2009
85641   |u http://www.agriculturejournals.cz/uniqueFiles/05121.pdf|y Plný text |4 N |9 HTM                                            povinné
910   |a ABA009 |t rs                                                                                                                                                                  povinné
PSP   |a ON
SYS   001199203

 

Zobrazení 856

 

Link   Plný text 

 

17.2

 

XXPropojení tištěného článku  na elektronickou verzi: na obsah čísla se souhrny a  plnými texty, dále propojení na tři soubory,

do kterých je elektronická verze rozdělena

Akce jako autor článku, článek má vlastní titulní list v rámci seriálu, tento typ článků vydáván vždy ve stejné úpravě

 

 

Tištěný zdrojový dokument (má své ISSN) a elektronický zdrojový dokument (má své ISSN)

(není vytvořen  jeden záznam pro tištěnou a druhý pro elektronickou verzi).

 

 

Obě verze článku jsou obsahově identické, elektronická verze rozdělena do  3 částí s vlastními a souborným názvem.

Článek obsahuje abstrakty.

Návěští, pozice 06 - kód "a" - článek (s vlastní titulním listem v rámci čísla seriálu) obsahuje text (abstrakta z konference).

Návěští pro analytickou jednotku (monografickou) - pozice 07 - -----naa-a22------a-4500 .

Vzhledem  tomu, že konference Polysacharidy je v seriálu Chemické listy prezentována vždy stejně.

ve stejné úpravě (vlastní titulní list ) nabízí se použít návěští pro analytickou jednotku seriálovou - tedy  -----nab-a22------a-4500

Potom by akce jako autor článku byla popsána v obecném tvaru, tj. na seriálové úrovni (bez kvalifikátorů).

 

Pole 007 je povinný údaj ta  pro tištěný text v normálním písmu.

Pole 007 je volitelný cr-cn-  pro elektronický online zdroj  - dálkově přístupný vícebarevný, rozměry nelze použít, bez zvuku.

Pole  008 - pozice 18 kód "a" pro ilustrace,  22 kód  "f" pro specialisty, pozice 23 prázdná (popis primárně tištěné verze),

24 kód "a" pro referáty/resumé,  25 kód "b" pro bibliografii (literaturu), 29 kód "1" pro materiál z konference,

pozice 35-37 - abstrakta jsou v češtině a angličtině, proto  pole 041 s oběma kódy .

 

Protože je zvoleno návěští pro analytickou monografickou jednotku, je zvolena akce jako autor  v poli 111 také na monografické úrovni,

tj. s kvalifikátory.

Pole 24612 - v tištěné i elektronické verzi tematické rozsišovací podnázvy

Pole 24617 - v tištěné i elektronické verzi je uvedeno živé záhlaví  Polysacharidy 2009.

Pole 710 - autoři článku - korporace (není hlavní autor, článek není o těchto korporacích)

Pole 773 - Každý zdrojový dokument  - seriál tištěný i online, má  jiné ISSN - proto zvoleny dva výskyty zdrojového dokumentu.

(až budou aktualizována pole 9XX, lze zapsat jedním výskytem zdroje s 9XX).

 

V poli 530 stručná zmínka o online verzi; lze zapsat i podrobně, pokud není použito pole 77608, které se dle možností systému zobrazuje. 

 

 

Pole 776 - vedlejší záhlaví pro elektronickou verzi;  vzhledem k tomu, že  elektronický seriál má vlastní ISSN, použito též pro jednotlivé části.

 

(zvoleno též proto, že je vhodnější pro zápis, jinak lze použít i pole 740  s omezeným zápisem).

 

Pole 77608 umožňuje v závislosti na systému zobrazení vedlejšího záhlaví s návěštím v podpoli 776$i pro zobrazení,

 

v  776$t je uveden souborný název a název příslušné části, v podpoli 776$h výraz online pro rejstřík.

 

Pole 77608 umožňuje v závislosti na systému zobrazení vedlejšího záhlaví.  

 

   

 

 

Pole 85641  (2. indikátor s hodnotou 1 pro elektronickou verzi) - článek je vystaven  ve 3 částech

 

-   3 souborech -  - každý se svou adresou v poli 85641. Všechny části  jsou též přístupné z obsahu čísla. V podpoli 856$3

 

poznámka pro uživatele s názvy jednotlivých částí. V podpoli text 856$y text Plný text  - pro zobrazení,

 

v podpoli 856$4N - nezobrazuje se info o copyrightu , podpole  856$9HTM je pro pracovní účely.

 

 

Lze použít pouze pole 856  (bez pole 776).

 

 

 

Pole PSP - pomocné pole pro online verzi dokumentu

 

 

 

LDR   -----naa-a22------a-4500           event. -----nab-a22------a-4500    pro analytickou jednotku seriálovou  (zatím nepoužívat),

potom by byla akce jako autor článku bez kvalifikátorů

FMT   RS                                                                                 rozpis seriálu
001   an2009abom0003207
003   CZ-PrNK
005   20091102172139.0
007   ta                                                                                     povinné               
007   cr-cn-                                                                             volitelné
008   091014s2009----xr-a---f-ab---100-0-cze--                pozice 23 prázdná, materiál z konference
040   |a ABA001 |b cze |9 2
0410   |a cze |a eng
043   |a e-xr--- |b e-xr-pg |2 czenas                        kód pro geo
072 7   |a 547 |x Organická chemie |2 Konspekt |9 10
072 7   |a 54 |x Chemie. Mineralogické vědy |2 Konspekt |9 10
080   |a 547.458 |2 MRF
080   |a 005.745 |2 MRF                                              konference
080   |a (437.311) |2 MRF                                           MDT pro geo
080   |a (048.3) |2 MRF                                               abstrakta
1112   |Polysacharidy|n (5. : |d 2009 : |c Praha, Česko)                                   akce na monografické úrovni
24510   |a 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2009 : |b 11.-13.11.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 / |c Ústav chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR, Česká společnost chemická
24617   |a Polysacharidy 2009
24612 |a Polysaccharides-Glycoscience|f 2009
24612 |a International Conference on Polysaccharides-Glycoscience|f 2009
300   |b il.
504   |aLiteratura,  autorský rejstřík na s. 782
530   |aDostupné též online  z obsahu čísla a ve třech samostatných částech                     volitelné
   
65007   |a polysacharidy |2 czenas
65007   |a konference |z Česko |y 2009 |2 czenas
65009   |a polysaccharides |2 eczenas
651   7 |a Praha (Česko)|x konference |y 2009|2 czenas                        geo návrh
6530   |a analytické techniky |a chemie a biologie polysacharidů
655 7   |a abstrakta |2 czenas
655 9   |a abstracts |2 eczenas
695   |a chemie |x organická chemie
7102   |a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. |b Ústav chemie a technologie sacharidů |7 ko2002140385 |4 aut
7102   |a Ústav živočišné fyziologie a genetiky (Akademie věd ČR) |7 nlk20030127421 |4 aut
7102   |a Česká společnost chemická |7 kn20010725033 |4 aut
7730   |t Chemické listy |x 0009-2770 |g Roč. 103, č. 9 (2009), s. 753-782 |q 103:9 |9 2009
7730   |t Chemické listy |h online |x 1213-7103 |g Vol. 103, issue 9 (September 2009), s. 753-782 |q 103:9 |9 2009                                                    povinné
77608 |i Online:|t Book of Abstracts. Introduction |h online |g S. 753-754                                                                                                                                 volitelné
77608 |i Online:t Book of Abstracts. Abstracts |h online |g S. 755-781                                                                                                                                  volitelné
77608 |i Online:|t Book of Abstracts. Author Index |h online |g S. 782                      volitelné
85641 |3 Issue 9 |u http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_9-volume_103-year_2009.html|y Obsah čísla |y Souhrny |y Plné texty |4 N |9 HTM +
85641 |3 Book of Abstracts. Introduction : 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2009 |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_103-issue_9-page_753.html |y Plný text |4 N |9 HTM
85641 |3 Book of Abstracts. Abstracts : 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2009 |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_103-issue_9-page_755.html |y Plný text |4 N |9 HTM
85641 |3 Book of Abstracts. Author Index : 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2009 |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_103-issue_9-page_782.html |y Plný text |4 N |9 HTM
910   |a ABA001 |t rs
PSP   |a ON
SYS   001233113

 

 

 

 

 

 

+

Zobrazení polí 856 - poznámka: opakované výskyty podpole 856y se  v ANL nezobrazují, možno zapsat do 856y Obsah čísla, souhrny, plný text

 

 

 

 

 

 

nebo

 

bez podpole y

 

 

 

 

 

Link   Issue 9
  Book of Abstracts. Introduction : 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2009 
  Book of Abstracts. Abstracts : 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2009
  Book of Abstracts. Author Index : 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2009 

 

 

 

 

17.3

 

 

 

XXPropojení tištěného článku  na elektornickou verzi: na obsah čísla se souhrny a  plnými texty, dále propojení na 2 soubory,

do kterých je elektronická verze rozdělena

Platí stejné poznámky, jako pro příklad 17.2.

 

V poli  24612 použit variantní rozlišiova cí název (tematický)

 

V poli 530 je podrobná poznámka v případě, že by se pole 776 nezobrazovalo.

 

LDR   -----naa-a22------a-4500     event. -----nab-a22------a-4500      pro analytickou jednotku seriálovou  (zatím nepoužívat), potom by byla akce jako autor článku

bez kvalifikátorů

FMT   RS                                                                                      rozpis seriálu
001   an2008abom0000205
003   CZ-PrNK
005   20091102182006.0
007   ta                                                                                         povinné
007   cr-cn-                                                                                 volitelné                 
008   080117s2007----xr-a-----a-b--100-0-cze--                    pozice 23 prázdná,   "1"  - materiál z konference
040   |a ABA001 |b cze |9 2
0410   |a cze |a eng
043   |a e-xr--- |b e-xr-pg |2 czenas                    kódy pro geo
072 7   |a 547 |x Organická chemie |2 Konspekt |9 10
072 7   |a 577 |x Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika |2 Konspekt |9 2
080   |a 547.458 |2 MRF
080   |a 577.1 |2 MRF
080   |a 005.745 |2 MRF                                              konference
080   |a (437.311) |2 MRF                                           MDT pro geo
080   |a (048.3) |2 MRF                                               abstrakta
1112   |a Polysacharidy |n (3. : |d 2007 : |c Praha, Česko)                                  akce na monografické úrovnii
24510   |a Polysacharidy III: "Analýza, reakce a biologické účinky polysacharidů a jejich derivátů, inženýrské aspekty produkce na bázi polysacharidů" : |b 16. listopadu 2007, Novotného lávka 5, Praha 1 / |c Ústav chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR, Česká společnost chemická
24617   |a Polysacharidy 2007
24613 a Polysacharidy III |f  2007
24612   |a Analýza, reakce a biologické účinky polysacharidů a jejich derivátů, inženýrské aspekty produkce na bázi polysacharidů |f 2007
300   |b il.
504   |a Literatura, autorský rejstřík na s. 763
530   |a Dostupné též online  z obsahu čísla a ve dvou samostatných částech
   
530   |a Dostupné též online v obsahu čísla pod názvem: Polysacharides III. Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part I)
530   |a Dostupné též online v obsahu čísla pod názvem: Polysacharides III. Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part II)
   
   
65007   |a polysacharidy |x výzkum |2 czenas
65007   |a konference |z Česko |y 2007 |2 czenas
65009   |a polysaccharides |2 eczenas
65009   |a conferences |2 eczenas
651   7 |a Praha (Česko)|x konference |y 2007 |2 czenas                       geo   návrh
655 7   |a abstrakta |2 czenas
655 9   |a abstracts |2 eczenas
695   |a chemie |x organická chemie
695   |a biologické vědy |x biochemie
7102   |a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. |b Ústav chemie a technologie sacharidů |7 ko2002140385 |4 aut
7102   |a Ústav živočišné fyziologie a genetiky (Akademie věd ČR) |7 nlk20030127421 |4 aut
7102   |a Česká společnost chemická |7 kn20010725033 |4 aut
7730   |t Chemické listy |x 0009-2770 |g Roč. 101, č. 9 (2007), s. 746-763 |q 101:9 |9 2007
7730   |t Chemické listy |h online |x 1213-7103 |g Vol. 101, issue 9 (September 2007), s. 746-763 |q 101:9 |9 2007
77608   |i Online: |t Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part I) |h online                                        volitelné
77608   |i Online: |t Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part II) |h online                                       volitelné
85641  |3 Issue 9 |u http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_9-volume_101-year_2007.html|y Obsah čísla |y Souhrny |y Plné texty |4 N |9 HTM +
85641  |3 Polysacharides III. Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part I) :   November 16, 2007, Prague : Book of Abstracts |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_101-issue_9-page_745.html |y Plný text |4 N |9 HTM
85641  |3 Polysacharides III. Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part II) : November 16, 2007, Prague : Book of Abstracts |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_101-issue_9-page_747.html|y Plný text |4 N |9 HTM
910   |a ABA001 |t rs
PSP   |a ON
SYS   001116686

 

 

 

 

+

 

Zobrazení polí 856 - poznámka: opakované výskyty podpole 856y se  v ANL nezobrazují, možno zapsat do 856y Obsah čísla, souhrny, plný text

 

 

Link   Issue 9: Obsah čísla 
  Polysacharides III. Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part I) : November 16, 2007, Prague : Book of Abstracts: Plný text 
  Polysacharides III. Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part II) : November 16, 2007, Prague : Book of Abstracts: Plný text 

 

 

 

 

 

nebo

 

bez podpole y

 

 

 

Link   Issue 9
  Polysacharides III. Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part I) : November 16, 2007, Prague : Book of Abstracts
  Polysacharides III. Analysis, Reactions and Biological Activity of Polysacharides and Their Derivatives (part II) : November 16, 2007, Prague : Book of Abstracts

 

 

 

Př.: 17.4  

 

XXPropojení tištěného článku  na elektronickou verzi: na obsah čísla se souhrny a  plnými texty, dále propojení na 33 souborů,

do kterých je elektronická verze rozdělena

Poznámka: použito maximum možností pro ilustraci, v běžné praxi zjednodušit

Článek tvoří obsah celého dokumentu - celého čísla seriálu Chemické listy. Má svůj vlastní titulní list , který se zároveň vztahuje ke zdrojovému dokumentu.

Na titulní listu uveden název   60. Jubilejní sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Olomouc, 1.-4. září 2008 ,  který je

zapsán v hlavním názvu článku v poli  245 a též ve variantním názvu zdrojového dokumentu v poli 947.

 

Protože je zvoleno návěští pro analytickou monografickou jednotku, je zvolena akce jako autor v poli 111  také na monografické úrovni,

tj. s kvalifikátory.

 

Pole 733 - autorem článku je akce popsána pod obecným tvarem jako seriálové záhlaví článku. V 247 použity variantní názvy ke zdrojovému dokumentu

Na titulním listu jsou uvedeni korporativní autoři, kteří se vztahují jak k článku - pole 710, tak ke zdrojovému dokumentu - pole 945.

 

Pro kompletní tištěný článek je tedy uveden název v poli 245, pro kompletní elektronický dokument zapsáno vedlejší záhlaví v poli 776 a  podpoli 856$3.

 

Lze použít jen pole 856 (bez pole 776).

 

 

500   |a Sborník obsahuje seznam plenárních přednášek, seznam přednášek podle sekcí, seznam posterů podle sekcí                  všeobecná poznámka
530   |a Dostupné též online z obsahu čísla a ve 34 samostatných souborech                                                                                         stručná poznámka

 

Tištěný článek jako takový je rozdělen do sekcí dle živých záhlaví v češtině (pole 505 nebo 246).

Podobně je rozdělen i na internetu s anglickými názvy sekcí (pole 856).

Prakticky lze použít pouze pole 246/505 v kombinaci s polem 856. Místo polí 245/505 lze použít i pole 776 (zde nepoužito).

 

 

Pole 505  -  poznámka k obsahu   tištěného dokumentu dle  živých záhlaví, které jej  dělí do jednotlivých sekcí.

 

Pole 24617 pro živé záhlaví a 2461 pro rubriky . Lze použít jen pole 505 nebo 246. 24612 - tematické  resp. variantní rozlišovací názvy

 

Pole 856 s podpolem  956$3 pro názvy jednotlivých sekcí. 

 

 

 

 

Pole 500 - poznámka o garantech jednotlivých sekcí sjezdu z hlediska tematického. Tito garanti uvedeni ještě ve vedlejších jmenných záhlavích v poli 700.

 

Pole 504 - poznámka o autorech předmluvy  článku nad  rámec AACR2R.

 

Pole 975 - autoři předmluvy k vyhledání.

 

 

Jubilejní sjezd asociací českých a slovenských chemických společností

 

 

 

 

 

LDR   -----naa-a22------a-4500                                                                      
FMT   RS                                                                                                               rozpis seriálu
001   an2008abom0003579
003   CZ-PrNK
005   20091124120257.0
007   ta                                                                                                               povinné
007   cr-cn-                                                                                                        nepovinné
008   081124s2008----xr-a---f-a-b--100-0-cze--                                             pozice 23 prázdná,   "1"  - materiál z konference
040   |a ABA001 |b cze |9 2
0410   |a cze |b eng
043   |a e-xr--- |b e-xr-ol |2 czenas                                                                    kódy pro geo 
072 7   |a 546 |x Anorganická chemie |2 Konspekt |9 10
080   |a 546 |2 MRF
080   |a 005.745 |2 MRF
080   |a (048.3) |2 MRF                                                                                      abstrakty
080   |a (437.325) |2 MRF                                                                                MDT pro geo
1112   |a Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností |n (60. : |d 2008 : |c Olomouc, Česko)            akce na monografické úrovni
24510   |a 60. Jubilejní sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Olomouc, 1.-4. září 2008
24612 |aJubilejní sjezd asociací českých a slovenských chemických společností|f2008
24613   |a [Sponzoři] |g S. [583]                                                                                    variantní název  - tištěný dokument
24613   |a [Inzeráty] |g S. [584, 587-594]
24613   |a Sekce sjezdu a jejich garanti |g S. [585]
24617   |a Úvodník |g S. 586                                                                                           variantní název - živé záhlaví - tištěný dokument  - názvy jednotlivých sekcí aj. - volitelné
24617   |a Plenární přednášky |g S. 595-598
24617   |a Sekce 1 - přednášky |g S. 599-609
24617   |a Sekce 2 - přednášky |g S. 610-618
24617   |a Sekce 3 - přednášky |g S. 619-630
24617   |a Sekce 4 - přednášky |g S. 631-635
24617   |a Sekce 5 - přednášky |g S. 636-644
24617   |a Sekce 6 - přednášky |g S. 645-651
24617   |a Sekce 7 - přednášky |g S. 652-657
24617   |a Sekce 8 - přednášky |g S. 658-666
24617   |a Sekce 1 - postery |g S. 667-689
24617   |a Sekce 2 - postery |g S. 690-700
24617   |a Sekce 3 - postery |g S. 701-717
24617   |a Sekce 4 - postery |g S. 718-725
24617   |a Sekce 5 - postery |g S. 726-732
24617   |a Sekce 6 - postery |g S. 733-740
24617   |a Sekce 7 - postery |g S. 741-750
24617   |a Sekce 8 - postery |g S. 751-759
24617   |a Seznam příspěvků |g S. 760-773
2461   |i Rubrika: |a Seznam plenárních přednášek |g S. 760                                      variantní název - rubrika - tištěný dokument
2461   |i Rubrika: |a Seznam přednášek podle sekcí |g S. 760-766
2461   |i Rubrika: |a Seznam posterů podle sekcí |g S. 766-773
24617   |a Autorský rejstřík |g S. 774-780
300   |b il.
500   |a Sborník obsahuje seznam plenárních přednášek, seznam přednášek podle sekcí, seznam posterů podle sekcí
500   |a Sekce sjezdu a jejich garanti: Anorganická chemie / Tomáš Wágner. Organická chemie / Jan Hlaváč. Analytická chemie / Eva Tesařová. Přírodní látky / Vladimír Křen. Chemické vzdělávání, historie a popularizace chemie / Hana Čtrnáctová, Juraj Ševčík. Průmyslová chemie / Jiří Hanika. Teoretická a fyzikální chemie / Jaroslav Koča. Potravinářská chemie / Vladimír Filip                             garanti  tematických  sekcí
504   |a Předmluva: Jitka Urlichová, Vilím Šimánek
50500   |t [Sponzoři]. |g S. [583] -- |t [Inzeráty]. |g S. [584, 587-594] -- |t Sekce sjezdu a jejich garanti. |g S. [585] -- |t Úvodník. |g S. 586 -- |t Plenární přednášky. |g S. 595-598 -- |t Sekce 1 - přednášky. |g S. 599-609 -- |t Sekce 2 - přednášky. |g S. 610-618 -- |t Sekce 3 - přednášky. |g S. 619-630 -- |t Sekce 4 - přednášky. |g S. 631-635 -- |t Sekce 5 - přednášky. |g S. 636-644 -- |t Sekce 6 - přednášky. |g S. 645-651 -- |t Sekce 7 - přednášky. |g S. 652-657 -- |t Sekce 8 - přednášky. |g S. 658-666 -- |t Sekce 1 - postery. |g S. 667-689 -- |t Sekce 2 - postery. |g S. 690-700 -- |t Sekce 3 - postery. |g S. 701-717 |t Sekce 4 - postery. |g S. 718-725 -- |t Sekce 5 - postery. |g S. 726-732 -- |t Sekce 6 - postery. |g S. 733-740 -- |t Sekce 7 - postery. |g S. 741-750 -- |t Sekce 8 - postery. |g S. 751-759 -- |t Seznam příspěvků. |g S. 760-773 -- |t Seznam plenárních přednášek. |g S. 760 -- |t Seznam přednášek podle sekcí. |g S. 760-766 -- |t Seznam posterů podle sekcí. |g S. 766-773 -- |t Autoský rejstřík. |g S. 774-780    

Poznámka o obsahu pro tištěný dokument   - názvy jednotlivých sekcí aj. - volitelné

530   |a Dostupné též online z obsahu čísla a ve 34 samostatných souborech
   
65007   |a anorganická chemie |2 czenas
65007   |a konference |z Česko |y 2008 |2 czenas                                                        
65009   |a inorganic chemistry |2 eczenas
65009   |a conferences |2 eczenas
651  7 |a Olomouc (Česko) |x konference |y 2008 |2 czenas                                      geo návrh
655 7   |a abstrakta |2 czenas
655 9   |a abstracts |2 eczenas
695   |a chemie
70012   |a Wágner, Tomáš. |t Anorganická chemie                                                             garanti  tematických  sekcí
70012   |a Hlaváč, Jan. |t Organická chemie
70012   |a Tesařová, Eva. |t Analytická chemie
70012   |a Křen, Vladimír. |t Přírodní látky
70012   |a Čtrnáctová, Hana. |t Chemické vzdělávání, historie a popularizace chemie
70012   |a Hanika, Jiří. |t Průmyslová chemie
70012   |a Koča, Jaroslav. |t Teoretická a fyzikální chemie
70012   |a Filip, Vladimír. |t Potravinářská chemie
7102   |a Asociace českých chemických společností |4 aut
7102 |a Asociácia slovenských chemických a farmaceutických spoločností |4 aut
7102   |a Univerzita Palackého |7 kn20010709130 |4 aut
7102   |a Statutární město Olomouc |4 aut
7102   |a Česká společnost chemická |7 kn20010725033 |4 aut
7730   |a Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností|t Chemické listy |n 60. Jubilejní sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, 1.-4. září 2008, Olomouc |x 0009-2770 |g Roč. 102, č. 8 (2008), s. [581]-780 |q 102:8 |9 2008

autor zdrojového dokumentu - akce na seriálové úrovni

7730   |t Chemické listy |h online |x 1213-7103 |g Vol. 102, issue 8 (August 2008), s. [581]-780 |q 102:8 |9 2008                 povinné
94720   |a 60. Jubilejní sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Olomouc, 1.-4. září 2008            variantní název zdrojového dokumentu
94720 Jubilejní sjezd asociací českých a slovenských chemických společností|92008
94520   |a Asociace českých chemických společností                                                                                                                         korporativní autor zdrojového dokumentu 
94520   |a Asociácia slovenských chemických a famaceutických spoločností
94520   |a Univerzita Palackého
94520   |a Statutární město Olomouc
94520   |a Česká společnost chemická
77608 |i Online: |t Book of Abstracts. 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |h online    volitelné
85641   |3 Issue 8 (August) |u http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_8-volume_102-year_2008.html |y Obsah čísla, souhrny, plné texty |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. General Information : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_581.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Sponsors : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_583.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_584.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Books of Abstracts. Section garantees : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_585.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Introduction |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_586.html |y Plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_587.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_588.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_589.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_590.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_591.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_592.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_593.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_594.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Plenary lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_595.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 1 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_599.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 2 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_610.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 3 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_619.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 4 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_631.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 5 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_636.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 6 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_645.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 7 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_652.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 8 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_658.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 1 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_667.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 2 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_690.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts.Section 3 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_701.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 4 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_718.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 5 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_726.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 6 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_733.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 7 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_741.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Book of Abstracts. Section 8 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_751.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Books of Abstracts. Index : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_760.html|y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Books of Abstracts. Author Index : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations |u http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_8-page_774.html |y Souhrn, plný text |4 N |9 HTM
85641   |3 Úvodník |u http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2008_08_586.pdf|y Plný text |4 N |9 HTM
910   |a ABA001 |t rs
PSP   |a ON
9751   |a Urlichová, Jitka
9751   |a Šimánek, Vilím
SYS   001162000

 

 

 

Zobrazení polí 856 - poznámka: zde v podpoli 856 y zapsáno několik údajů, protože opakované výskyty podpole 856y se  v ANL nezobrazují

 

 

Link   Issue 8 (August): Obsah čísla, souhrny, plné texty 
  Book of Abstracts. General Information : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Sponsors : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Books of Abstracts. Section garantees : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Introduction: Plný text 
  Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Advertisement : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Plenary lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 1 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 2 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 3 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 4 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 5 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 6 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 7 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 8 - Lectures : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 1 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 2 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts.Section 3 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 4 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 5 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 6 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 7 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Book of Abstracts. Section 8 - Posters : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Books of Abstracts. Index : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Books of Abstracts. Author Index : 60th Jubilee Congress of Czech and Slovak Chemical Societies Associations: Souhrn, plný text 
  Úvodník: Plný text 

 

 

Př.: 17.5 

 

XXPropojení z tištěného abstraktu na elektronickou verzi abstraktu a na  elektronickou verzi článku

Abstrakt je otištěn v časopisu MM Průmyslové spektrum, respektive v jeho příloze s názvem MM Science Journal. Časopis i příloha

mají vlastní ISSN. 

Pole 504 - u abstraktu v tištěné podobě  a u plného text v online podobě jsou  uvedeny odkazy na literaturu.

Pole 773 - dva výskyty - zrojový dokument a jeho příloha.

Popodle 773$g obsahuje stránku, na které je abstrakt vytištěn.

Pole 776 - záznam plného textu článku. V podpoli $i je možno uvést výraz Online.

V podpoli pro rozsah 773$h uveden nosič s rozsahem a údaji o ilustracích nebo je rozsah uveden v podpoli 773$g.  

V podpoli  856$3 uveden výraz  Abstrakt. V 2. výskytu pole 856 je odkaz na plný text.

 

LDR   -----naa-a22------a-4500                                                                              tištěný text
FMT   RS                                                                                                                 rozpis seriálu
001   an09abo2048845
003   CZ-PrSTK
005   20091119175017.0
007   ta                                                                                                                     povinné pro tištěný text
007   cr-cn-                                                                                                             nepovinné  pro elektronický dokument
008   090716e200906--xr-----------000-0-eng--                                                   pozice 23 je prázdná
040   |a ABA013 |b cze
072 7   |a 669 |x Metalurgie |2 Konspekt |9 19
080   |a 669.35`6 |2 MRF
080   |a 544.016.5 |2 MRF
080   |a 67.014 |2 MRF
1001   |a Audy, Jaromir |7 js20081113001 |4 aut
24510   |a Effects of microstructure and chemical composition on strength and impact toughness of tin bronzes / |c J. Audy
504   a Obsahuje bibliografické odkazy
530   |a Abstrakt a plný text dostupný online
65007   |a bronzy |x hu |2 czenas
65007   |a vlastnosti |x ob |2 czenas
65007   |a složení |x ob |2 czenas
65007   |a mikrostruktura |x fy |2 czenas
655 4   |a abstrakty
7730   |t MM Průmyslové spektrum |x 1212-2572 |g [Roč. 13], č. 6,7 (červen 2009) |q 13:6,7 |9 200906                       zdrojový dokument pro tištěný abstrakt
7730   |t MM Science Journal |x 1803-1269 |g [Roč. 2], no. 2 (June 2009), s. [90] |q 2:2 |9 200906
   
77608   |i Online: |t Effects of microstructure and chemical composition on strength and impact toughness of tin bronze |honline  (s. 125-130) : 9 il., 7 obr., 2 tabulky |g MM Science Journal. -- June 2009                                   údaje o rozsahu uvedeny v podoli 776$h                                                     volitelné
77608 i Online: |t Effects of microstructure and chemical composition on strength and impact toughness of tin bronze |honline  (s. 125-130) : 9 il., 7 obr., 2 tabulky |g MM Science Journal. -- June 2009, s. 125-130 |             údaje o rozsahu uvedeny v podoli 776$g  dle současné praxe             volitelné
85641   |3 Abstrakt |u http://www.mmscience.eu/archives/ |y Plný text |4 N |9 HTM                                                 povinné
85641   |u http://www.mmscience.eu/archives/MM_Science_20090303.pdf |y Plný text |4 N |9 HTM                   povinné
910   |a ABA013 |t rs                                                                                                                                                                povinné
PSP   |a ON
SYS   001217815

 

Zobrazení 856 

 

Link   Abstrakt: Plný text 
  Plný text 

 

nebo

 

85641  

|u http://www.mmscience.eu/archives/ |y Abstrakt |4 N |9 HTM

85641  

|u http://www.mmscience.eu/archives/MM_Science_20090303.pdf |y Plný text |4 N |9 HTM

   

 

Zobrazení

 

Link   Abstrakt
  Plný text 

 

 

17.6  

 

XXPropojení do archivu časopisu a dále  na plný text, který recenzuje resp. polemizuje s jiným plným textem

 

Článek - polemika s článkem dříve uveřejněným, různé možnosti řešení  v 856 (v ANL zatím zapisováno v poli 787 s návěštím

Recenze  na: a s formálním deskriporem polemiky)

 U propojení na dokument, který se recenzuje / se kterým se polemizuje je v poli 856 2. indikátor  s hodnotou 2.

 

Varianta 1

 

V 856 ponechány  výrazy obsahující slovo recenze

 

 

LDR  

-----naa-a22------a-4500

FMT  

RS

001  

an2005abod0001727

003  

CZ-PrNK

005  

20100222155257.0

007  

ta

008  

050505e20050421xr------------000-0-cze--

040  

|a ABA001 |b cze |9 2

072 7  

|a 821.58 |x Sino-tibetské literatury |2 Konspekt |9 11

080  

|a 821.581.11-1 |2 MRF

080  

|a (049.2) |2 MRF

1001  

|a Stočes, Ferdinand, |d 1929- |7 jk01121225 |4 aut

24510  

|a Pouhá chinoiserie? / |c Ferdinand Stočes

60017  

|a Stočes, Ferdinand, |d 1926-. |t Písně a verše staré Číny : populární antologie čínské poezie od nejstarších dob do začátku čtrnáctého století |2 czenas

65007  

|a čínská poezie |x překlady do češtiny |2 czenas

65004  

|a překlady z čínštiny

655 7  

|a polemiky |2 czenas

695  

|a literatura |x čínská literatura

7730  

|t Tvar |x 0862-657X |g Roč. 16, č. 8 (20050421), s. 8 |q 16:8 |9 20050421

78708  

|i Recenze na: |a Zádrapa, Lukáš |t Okouzlen starou Čínou |g Tvar. -- Roč. 16, č. 1 (20050113), s. 22 |4 článek

85641  

|u http://archiv.ucl.cas.cz/?path=Tvar/2005 |y Recenze 4 N |9 HTM

85642  

|u http://archiv.ucl.cas.cz/?path=Tvar/2005 |y Recenze na: |z Zádrapa, Lukáš. Okouzlen starou Čínou // Tvar. -- Roč. 16, č. 1 (20050113), s. 22 |4 N |9 HTM

910  

|a ABA001 |t rs

PSP  

|a ON

SYS  

000910970

 

Zobrazení

 

Link   Recenze 
  Recenze na: (Zádrapa, Lukáš. Okouzlen starou Čínou // Tvar. -- Roč. 16, č. 1 (20050113), s. 22) 

 

 

 

Varianta 2

V 856 výrazy se slovem polemika

 

LDR   -----naa-a22------a-4500
FMT   RS
001   an2005abod0001727
003   CZ-PrNK
005   20100222155927.0
007   ta
008   050505e20050421xr------------000-0-cze--
040   |a ABA001 |b cze |9 2
072 7   |a 821.58 |x Sino-tibetské literatury |2 Konspekt |9 11
080   |a 821.581.11-1 |2 MRF
080   |a (049.2) |2 MRF
1001   |a Stočes, Ferdinand, |d 1929- |7 jk01121225 |4 aut
24510   |a Pouhá chinoiserie? / |c Ferdinand Stočes
60017   |a Stočes, Ferdinand, |d 1926-. |t Písně a verše staré Číny : populární antologie čínské poezie od nejstarších dob do začátku čtrnáctého století |2 czenas
65007   |a čínská poezie |x překlady do češtiny |2 czenas
65004   |a překlady z čínštiny
655 7   |a polemiky |2 czenas
695   |a literatura |x čínská literatura
7730   |t Tvar |x 0862-657X |g Roč. 16, č. 8 (20050421), s. 8 |q 16:8 |9 20050421
78708   |i Recenze na: |a Zádrapa, Lukáš |t Okouzlen starou Čínou |g Tvar. -- Roč. 16, č. 1 (20050113), s. 22 |4 článek
85641   |u http://archiv.ucl.cas.cz/?path=Tvar/2005 |y Polemika |4 N |9 HTM
85642   |u http://archiv.ucl.cas.cz/?path=Tvar/2005 |y Polemika s: |z Zádrapa, Lukáš. Okouzlen starou Čínou // Tvar. -- Roč. 16, č. 1 (20050113), s. 22 |4 N |9 HTM
910   |a ABA001 |t rs
PSP   |a ON
SYS   000910970

 

Zobrazení pole 856

 

Link   Polemika
  Polemika s: (Zádrapa, Lukáš. Okouzlen starou Čínou // Tvar. -- Roč. 16, č. 1 (20050113), s. 22) 

 

 

 

17.7

(bude-li plný text, bude pole 856)

Celý článek obsahem seriálu. Názvové údaje na obálce.

 

Celý suplement časopisu Psychiatrie pro praxi obsahuje článek, který  obsahuje abstrakta z konference. Abstrakta z konference jsou rozdělena do jednotlivých

 

menších článků -  oddílů či sekcí  popsaných v poznámce o obsahu 505.

 

Jednotlivé názvy v 505 lze také zapsat do 74002 nebo 246.

 

Autorem článku je konkrétní konference a jednotlivé korporace. Autorem supplementu je konference popsaná na obecné úrovni. Počet stran v poli 300.

 

Suplement má ISBN,  v záznamu též ISSN seriálu.

  

 

LDR  

-----naa-a22------a-4500

FMT  

RS

001  

an2009abom0003209

003  

CZ-PrNK

005  

20100316143110.0

007  

ta

008  

091015s2009----xr-a---f-ab---100-0-cze--

040  

|a ABA001 |b cze |9 2

0410  

|b cze |b eng

043  

|a e-xr--- |b e-xr-pg |2 czenas

072 7  

|a 616.89 |x Psychiatrie |2 Konspekt |9 14

080  

|a 616.89-008.441.42 |2 MRF

080  

|a 616-056.257 |2 MRF

080  

|a 005.745 |2 MRF

080  

|a 014.3 |2 MRF

080  

|a (437.311) |2 MRF

1112  

|a Mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí |n (7 : |d 2009 : |c Praha, Česko) |7 xx0109512 |4 aut

24510  

|a VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí = |b VII. International and Interdisciplinary Eating Disorders and Obesity Conference / |c Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha

24631  

|a VII. International and Interdisciplinary Eating Disorders and Obesity Conference

24633  

|a 7. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí

24633  

|a 7. International and Interdisciplinary Eating Disorders and Obesity Conference

24617  

|a Abstrakta

300  

|a 34 s. : |b il.

500  

|a Sborník zahrnuje abstrakta z workshopů, vyžádaných přednášek, výzkumných studií a přednášek, klinické praxe, posterů

546  

|a České a anglické resumé

504  

|a Literatura

50500  

|t Program konference. |g S. 3-5 -- |t Úvodník / |r Hana papežová. |g S. 7 -- |t Worskshopy - čtvrtek /19.3.2009/12.30-14.00. |g S. 8-9 -- |t Vyžádané přednášky = Invited lectires (in Czech) (čtvrtek/19.3.2009/16.00-18.00). |g S. 10-11 -- |t Genetics and the clinical implications = Genetika a její praktické využití - zahraniční referáty (pátek/20.3.2009/8.30-10.00. |g S. 11-12 -- |t Therapy - new individualized approaches and the languange = Terapie - nové individualizované programy a jazyk (pátek/20.3.2009/10.30-11.15). |g S. 12-13 -- |t Workshopy (paralelně) = Workshops (Current Session)(pátek/20.3.2009/10.30-11.15). |g S. 13-15 -- |t Hodnocení terapie a kllinická doporučení = Therapy Evaluation and clinicaal advice )pátek/20.3.2009/15.00-16.30). |g S. 15-18 -- |t Výzkumné studie a přednášky = Research Studies (sobota/21.3.2009/8.30-10.30). |g S. 18-21 -- |t Klinická praxe = ED and obesity in clinical praktice (sobota/21.3.2009/11.30-13.00). |g S. 21-24 -- |t Workshopy = Workshaps (sobota/21.3.2009/14.00-15.00). |g S. 25-26 -- |t Postery. Výzkumné práce. Klinické práce. |g S. 26-34

65007  

|a poruchy příjmu potravy |2 czenas

65007  

|a obezita |2 czenas

65007  

|a konference |z Česko |y 2009 |2 czenas

65009  

|a eating disorders |2 eczenas

65009  

|a obesity |2 eczenas

65009  

|a conferences |2 eczenas

655 7  

|a abstrakta |2 czenas

655 9  

|a abstracts |2 eczenas