Obsah

Úvodem (ředitel PhDr. Vojtěch Balík)

Odborné činnosti

Úvod
Technologie a zpřístupnění dat
Doplňování knihovních fondů
Zpracování fondů a retrospektivní konverze katalogů
Organizace a ochrana knihovních fondů
Služby
Mezinárodní agentury
Rezervní fondy
Souborné katalogy
Odbor knihovnictví
Slovanská knihovna
Mezinárodní spolupráce

Finanční, provozní a personální podmínky pro činnost

A. Rozpočet Národní knihovny jako příspěvkové organizace v resortu Ministerstva kultury ČR
B. Provozně-technické podmínky
C. Zaměstnanci

Národní knihovna ve statistice a grafech

Základní statistické údaje o Národní knihovně v roce 1998
Srovnání základních výdajů NK v letech 1997 a 1998
Vývoj mezd a počtu pracovníků

Odbor doplňování fondů
Statistika domácí neperiodické produkce za rok 1998
Přírůstek domácí literatury za rok 1998
Přírůstek zahraniční literatury za rok 1998

Odbor zpracování fondů
Služby
Slovanská knihovna
Odbor správy a ochrany fondů
Oddělení pro souborné katalogy

Přílohy

Projekty a granty
Soupis vydaných publikací
Významné kulturní a společenské události
Dary
Rada Národní knihovny ČR
Organizační struktura
Přehled útvarů a jejich vedoucích
Seznam zaměstnanců
Důležité údaje a spojení

Zkratky